Natrag

Druga strana

Druga strana

 

Moderni konsalting u Sjedinjenim Državama

 

I mi BIA za trku imamo

 

Veliki broj pripadnika CIA naglašava da oni u Agenciji ne rade za novac, već iz osećaja dužnosti, časti i zaštite domovine. Ipak, neki su skloni da kažu da računi moraju da se plaćaju, porodica održava, deca školuju, a to se ne može samo od plate u CIA. Zato je čak i CIA svojima dozvolila "tezgarenje". O tome za Tabloid piše naš urednik Vlado Dragićević, nekadašnji pomoćnik Resora državne bezbednosti, 12 godina načelnik Uprave za odnose sa stranim službama u BIA i član Saveta za nacionalnu bezbednost u vladi premijera Zorana Đinđića

 

Vlado Dragićević

 

Početkom ove godine reportaža izveštača magazina Politike Emona aversa, koja je otkrila da aktivni službenici CIA obavljaju i dodatne poslove van Agencije, dovela je Kapitol hil do ivice ključanja.

Štaviše, intervjuisani bivši pripadnici CIA, kao i kongresmen Piter Hekstra, republikanac u Komitetu za obaveštajne poslove, potvrdili su ovu činjenicu, uz naglasak da se radi o ograničenom delovanju.

Šta je, u stvari, istina u svemu ovome?

CIA je dozvolila svojim službenicima da za dodatnu novčanu nadoknadu pružaju usluge konsaltinga, smatrajući da će na ovakav način sprečiti odliv mozgova privučenih daleko većim primanjima na tržištu privatnog sektora.

Da je ovo na neki način tačno ukazuju i činjenice da, na primer, pripadnici FBI, DEA i Sikrit servisa, zbog stresne vrste posla, nakon dvadeset godina rada dobijaju punu penziju, dok Agencija to ne pruža. Ukoliko pripadnik CIA umre vršeći svoju dužnost, njegova porodica dobija minornu materijalnu pomoć u poređenju sa drugim javnim službama.

Imajući u vidu činjenicu da rad u Agenciji zahteva potpunu posvećenost poslu, uz osećaj žrtvovanja, kaže jedan od njenih bivših pripadnika, zašto onda takav rad ne biva i adekvatno plaćen? Ako je to tako, onda malo "tezgarenja" i nije naodmet. To "tezgarenje" očigledno polako počinje da zaživljava, uz ogradu da se za to, ipak, na osnovu odgovarajuće procene, mora imati i odobrenje.

Do sada CIA nije pružala detaljnije podatke o broju operativaca koji rade za privatni sektor, koliko dugo Agencija sprovodi ovu politiku i koje su to vrste poslova koji se mogu odobriti. Svi intervjuisani bili su istog mišljenja - da bilo aktivni bilo penzionisani pripadnici Agencije mogu koristiti iskustva u svom radu, praksu koju su stekli i znanje kojim raspolažu, sve dotle dok ne povrede pravila koja važe u Agenciji.

Jedna od privatnih firmi koja u najvećem broju koristi usluge bivših i sadašnjih pripadnika CIA je "Business Intelligence Advisors" - BIA iz Bostona.

 Ime BIA, čudne li koincidencije, verovatno je uzeto kao pokušaj dodvoravanja CIA, mada u prevodu i ima određenog smisla, jer opisuje prirodu posla kojim se bavi - savetnici za poslovne informacije.

 Ona je specijalizovana za pomoć firmama u pregovorima i stvaranju biznis-strategije, a njeni klijenti su jedan Goldman Sach i fond SAC Capital Advisors, na primer.

 Konkretan fokusiran rad je tzv. "otkrivanje prevara u poslu". Ovo se sprovodi po sistemu "taktičke procene ponašanja", koja, u svojoj osnovi, pretvara osobu u humani detektor laži, a da ona i nije svesna da je u tretmanu procene i obrade.

Prateći varijacije u tonalitetu govora osobe, operativci određuju da li ona govori istinu ili ne. Kroz ovaj program, tzv. TBS (Tactical Behaviour Assessment, prim. red.) takođe se mogu podučavati poslovni ljudi kako da se koriste određenim oruđima za prikupljanje podataka, a da meta njihovog zanimanja ne primećuje da se neke njene izjave izlažu detaljnoj analizi.

 Proučava se fizičko reagovanje osobe tokom razgovora, njene kretnje i potezi, pa se na osnovu njih zaključuje da li sagovornik govori istinu ili ne.

Kako bilo da bilo, BIA uspešno posluje od 2001. godine. Većina je mišljenja da je broj "tezgaroša" vrlo mali. Na to ukazuje činjenica da svaki zaposleni u CIA mora proći poligraf test na kome mu se postavlja pitanje da li ima kakav posao van redovnog u Agenciji. Veliki broj pripadnika CIA naglašava da oni u Agenciji ne rade za novac, već iz osećaja dužnosti, časti i zaštite domovine. Ipak, neki od penzionisanih su skloni da kažu da se računi moraju plaćati, porodica održavati, deca školovati, a to se ne može samo od plate u CIA.

Sve ovo izgleda vrlo ružno u vreme kada se čini da Volstrit i vlada rade kao jedan tim. Što se tiče CIA, ona politiku "tezgarenja" smatrauvanjem talenata". Ali ako ste sposobni da budete humani detektor laži, a uz to možete zaraditi dodatni novac, zašto da ne?

podeli ovaj članak:

Natrag