Natrag

Tabloid istražuje

Tabloid istražuje

 

Ekskluzivno: Organizovani kriminal u Šutanovčevom Ministarstvu odbrane Srbije (2)

 

A hapse nesretnike koji su bežali od rata

 

 

Ministarstvom odbrane Srbije haraju šverceri naoružanja. Sektor za materijalne resurse, Uprava za snabdevanje, umesto institucije koja bi trebalo da bude u funkciji odbrane zemlje i stvarnih vrednosti Vojske, postao je rasadnik korupcije i diletantizma u upravljanju ključnim državnim poslovima. O tome iz samog epicentra kriminalnih zbivanja piše pukovnik Milan Jovanović, čiju fotografiju ne objavljujemo iz razumljivih razloga   

 

Milan Jovanović

 

 

Imajući odrešene ruke u raspolaganju materijalnim i novčanim sredstvima Vojske, stavivši pod neposrednu kontrolu i zavisnost inspekcijske i bezbednosne snage Vojske, postavljajući uvlakače i kriminalce na najodgovornija mesta (pukovnik Savić, Filipović, Jovičević, potpukovnik Mikša, gospođa Milojković), istovremeno poturajući po sistematizaciji nadležnosti navodno odgovorne, ministar odbrane Dragan Šutanovac sa svojim pomoćnikom za materijalne resurse, inače kumom Ilijom Pilipovićem, stvorio je uslove za delovanje organizovanog kriminala na "zakonskoj osnovi" na najvišem nivou. Na taj način vrlo lukavo "zakonski" pljačkaju vojsku i državu, što se najbolje vidi iz nekoliko primera sprovođenja pismenog nadmetanja i neposrednih pogodbi.

Uvidom u dokumentaciju, pažljivom analizom svakog dokumenta, izjava najviših zvaničnika MO i samih učesnika na nadmetanju i sprovođenju nadmetanja, može se zaključiti da odgovorna lica iz MO i Vojske Srbije čine brojne propuste, koji su omogućili pojedincima da uz mito i korupciju, prevaru i lažna prikazivanja saradnje sa inopartnerima, a uz pomoć najodgovornijih ljudi iz državnog vrha i Ministarstva odbrane, švercuju naoružanje uz direktno višestruko nanošenje štete Srbiji (šteta nekoliko desetina miliona dolara, a uz to veći deo naoružanja završava na Kosovu ili zemljama koje su pod embargom UN itd.). Radi se, pre svih, o Zoranu Damjanoviću, izvršnîm direktoru MDI - Podgorica, bivšeg Jugoimport-Monta, Podgorica; Petru Crnogorcu, vlasniku i direktoru kompanije CPR Impex iz Beograda; Konradu Černčiću (stranîm državljaninu), vlasniku kompanije Evaco iz Beograda; Nebojši Lojančiću, direktoru kompanije Bulet iz Beograda, koji su uz pomoć visokih oficira koji su radili u MO, Upravi za snabdevanje, ili Sektoru za materijalne resurse (general-majora u penziji Miluna Kokanovića, pukovnika u penziji Veselina Rudića, bivšeg načelnika Uprave za snabdevanje, pukovnika u penziji Rajka Stevanovića i Radovana Ivanovića, radili na najodgovornijim mestima u USN) i dr.

 

Slučaj Jugoimport Monta

 

Odlukom MO pov.br. 1692-5 od 8. novembra 2004. odobrena je prodaja sredstava naoružanja i vojne opreme (NVO) sa stoka (skladišta) VSCG. Za prodaju sredstava NVO iz navedene odluke MO 18. januara 2005. obavljeno je pismeno nadmetanje prikupljanjem pisanih ponuda. Na navedenom nadmetanju preduzeće Jugoimport Mont nije dostavilo ponudu iako je zahtev za dostavljanje ponude i njima dostavljen. Nadmetanje nije uspelo.

Došavši do saznanja o postignutim cenama i da nadmetanje nije uspelo, iako na pismenom nadmetanju nije učestvovao, o taktici nastupanja Z. Damjanović dogovora se sa novoformiranim timom "švercera" naoružanja - U.T. Lenikom iz kompanije Talon Security Consulting and Trade Ltd., Davidom Galstyanom iz kompanije DG Arms Corporation, Patrikom Henrijem iz kompanije Southern Ammunition Co. (sada većinskim vlasnikom vojne fabrike iz Mojkovca), Pinarijem i Kostom Trebickim (oba iz Albanije), predstavnicima kompanija Ukrinmash iz Kijeva, predstavnikom kompanije Mechanical & Chemical industreis corporation iz Ankare, sa hrvatskim kompanijama Alan i Scout, kompanijom iz Tirane Meico, a uz posredovanje kompanije A & D international trading iz Tortole sa Britanskih devičanskih ostrva, potom Gromovićem i Crnogorcem iz Zastava-oružja, Ilijom Pilipovićem iz JP Jugoimport SDPR, Veselinom Rudićem, pukovnikom u penziji (bivšim načelnikom Uprave za snabdevanje), pukovnikom u penziji Radovanom Ivanovićem (do penzionisanja radio u Upravi za snabdevanje), generalom u penziji Milinom Kokanovićem (bivšim pomoćnikom ministra odbrane za materijalne resurse).

Preduzeće Jugoimport Mont 8. febrauara 2005. se za saglasnost za ugovaranje sredstava NVO obraća aktom br. 315/1 sekretaru MO gospođi Milani Rakić, aktom br. 315/2 pomoćniku ministra odbrane za materijalne resurse general-potpukovniku Ivanu Đokiću i načelniku Uprave za snabdevanje aktom 315/3. Novim obraćanjem MO 22. febrauar 2005. preduzeće Jugoimport Mont je izmenilo ranije dostavljeni zahtev tražeći da izvrši ugovaranje sledećih sredstava NVO:

1. Automatska puška 7,62 mm, raznih modela, u količini od 45.000 kom., po ceni od 55 USD/kom,

2. Puškomitraljez 7,62 mm, više modela, u količini 12.000 kom., po ceni od 140 USD/kom,

3. Mitraljez 7,62 mm, u količini od 1.375 komada, po ceni od 900 USD/kom,

4. Pištolj 7,65 mm u količini od 5.765 komada, po ceni od 75 USD/kom.

Na sastanku koji je održan u kabinetu načelnika Uprave za snabdevanje 23. februara 2005. preduzeću Jugoimport Mont saopšteno je da će sredstva NVO za koja su oni zainteresovani (Zabeleška pov.br.27-39 od 24. februara 2005) biti prodata neposrednom pogodbom sa svim zainteresovanim preduzećima.

Aktima pov.br. 2458-72/04 od 24. februara 2005. i pov.br. 2458-73/04 od 25. februara 2005. upućen je poziv za neposrednu pogodbu za prodaju izvozom preduzećima YUCONSUP, Beograd, JP Jugoimport SDPR, Beograd, Jugoimport Mont, Podgorica, JNJ, Export-Import, Beograd, Zastava-oružje, Kragujevac, Meteor stil, Kragujevac, MAG ETROL, Beograd, Jugohemija, Beograd, COFIS Export-Import, Beograd, Krušik, Valjevo, i TRZ, Čačak.

Na neposrednu pogodbu koja je obavljena 28. februara 2005. došla su sledeća preduzeća: Zastava-Oružje, Kragujevac, Meteor stil, Kragujevac, MAG ETROL, Beograd, J.N.J. Export-Import, Beograd, JP Jugoimport SDPR, Beograd, i Jugoimprt Mont, Podgorica.

Istog dana kada je obavljena neposredna pogodba (28. februara 2005, iako komisija još nije završila rad) Damjanović organizuje upućivanje anonimnih pretnji licima koja su ponudila najveće cene na neposrednoj pogodbi tražeći od njih da odustanu od pogodbe. Diskredituje pojedince i instituciju MO, animira najviši vrh crnogorske vlasti (Filipa Vujanovića, Mila Đukanovića i dr).

Rezultat je smena pomoćnika ministra odbrane za materijalne resurse general-potpukovnika Ivana Đokića i dovođenje na njegovo mesto general-majora Miluna Kokanovića, te smena načelnika Uprave za snabdevanje pukovnika Nikole Petrovića i dovođenje na njegovo mesto pukovnika Mileta Bogdanovića.

Nakon održanog sastanka sa predstavnicima preduzeća kojima su upućene pretnje (Službena zabeleška pov.br. 2458-85/04 od 04. marta 2005), a na osnovu predloga Komisije, načelnik Uprave za snabdevanje je doneo Odluku pov br.2458-87/04 od 10. marta 2005. o dodeli izvoza sredstava NVO ponuđačima koji su ponudili najpovoljnije cene.

Aktom kojim se reguliše pravo na raspolaganje sredstvima naoružanja MO je obavestilo preduzeća najbolje ponuđače da im je dodeljena prodaja izvozom sredstava. Preduzeću Jugoimport Mont nije mogla biti dodeljena prodaja, jer je ponudilo najniže cene. Jugoimport Mont ulaže prigovor na neposrednu pogodbu koja je održana 28. februara 2005. Rešavajući po tom prigovoru, nadležni organ MO je 24. marta 2005. doneo rešenje kojim je prigovor odbijen kao neosnovan, jer su cene koje su ponudile druge kompanije više od njegovih, dok su cene Jugoimport Monta bile čak i niže od početnih.

 

Ne osećaju pištolj na potiljku

 

I ne sanjajući da se radi o prevari udruženih švercera, preduzeće koje je bilo najbolji ponuđač i kome je bila dodeljena prodaja izvozom NVO, u najboljoj nameri je obavestilo MO da ima u vidu sledeće činjenice:

- da su za realizaciju izvoza napred navedenih sredstava NVO sa stoka VSCG u  angažmanu Jugoimport Monta Podgorica zainteresovani i najviši državni organi Crne Gore i SCG,

- da su u tom pravcu intervenisali kod nadležnih organa MO SCG,

- da je Jugoimport Mont sa svojim inopartnerom u paketu pored napred navedenih sredstava dogovorio i isporuku novih proizvoda iz proizvodnog programa Zastava-oružja i drugih fabrika namenske iz SCG u vrednosti preko 14.000.000 USD,

- da je za celokupni angažman njihov inopartner spreman da odmah uplati avans od 30 odsto, što iznosi preko 4.300.000 USD, što bi u ovom trenutku bio veliki podsticaj namenskoj industriji,

- da rasprave kome je trebalo ili treba dodeliti realizaciju izvoza napred navedenih sredstava štete ugledu preduzeća, Ministarstvu odbrane i zemlje u celini, te

- da zbog višeg državnog interesa, sa svojim inopartnerom, bez obzira na  gubitak velike zarade, uloženog truda, neće praviti nikakve smetnje MO SCG da napred navedena sredstva dodeli Jugoimport Montu, Podgorica, za izvoz sa stoka VSCG.

- da se u cilju sprečavanja svake manipulacije po predmetnom pitanju u što kraćem roku održi sastanak u USN na kome bi u potpunosti službenom zabeleškom verifikovali napred navedeni stav.

Do takvog sastanka nikada nije došlo.

Uprava za snabdevanje odgovara na napred navedeni akt da će navedena sredstva radi izvoza ponuditi Jugoimport Montu pod istim uslovima postignutim na neposrednoj pogodbi sa najboljim ponuđačem. Ukoliko Jugoimport Mont ne prihvati ponuđene uslove, shodno Zakonu o obligacionim odnosima najbolji ponuđač je u obavezi da izvrši izvoz predmetnih stvari.

Preduzeće Jugoimport Mont je 28. marta 2005. obavestilo nadležnu Upravu Ministarstva odbrane da prihvata da izvrši izvoz sredstava naoružanja i vojne opreme po sledećim cenama:

1. AP 7,62 mm, razni modeli, 45.000 kom. po ceni od 55 USD/kom.

2. PM 7,62 mm, 11.000 kom. po ceni od 140 USD/kom.

3. Mitraljez 7,62 mm, 1.375 kom. po ceni od 900 USD/kom

Na osnovu zamene teza, stalno potencirajući da je najbolji ponuđač odustao od posla (što uopšte nije tačno) sprovedena je procedura i nakon konsultacija sa Vrhovnim savetom odbrane (kome su prezentovani lažni pokazatelji) i dobijanja određene saglasnosti od njega (br. 22-12 od 30. marta 2005) nadležne institucije Ministarstva odbrane, sa preduzećem Jugoimport Mont su sklopile komisioni ugovor o izvozu sredstava NVO u vrednosti 5.252.500 USD.

Definisano je da se sredstva NVO preuzmu do 22. januara 2007.godine.

Preduzeće Jugoimport Mont je bez instrukcija za plaćanje, a pre zaključenja ugovora 8. aprila 2005, uz zadržavanje tri odsto na ime komisione provizije, izvršilo uplatu "avansa" u iznosu od 30 odsto vrednosti ugovora tj. 1.528.477,50 USD na račun Ministarstva finansija Vlade Crne Gore - ministar odbrane je ovu uplatu priznao kao avans i dao nalog Upravi za snabdevanje da zaključi predmetni ugovor. Do sada je ugovor realizovan u finansijskom obimu od 62,96 odsto ugovornog iznosa, a preduzeće Jugoimport Mont samostalno od svake uplate zadržava iznos komisione provizije tri odsto vrednosti izvršenog izvoza.

 

Šverceri sa potvrdama

 

Ovde se radi o očiglednom švercu naoružanja u koji je umešan najviši državni i politički vrh. Sredstva se ne isporučuju američkoj kompaniji Taos Industries, za krajnjeg korisnika vojsku i policiju Iraka, već se uz angažovanje avio-kompanije Bright Aviatio Services isporučuju sa aerodroma Golubovci - Podgorica preko firme Talon Security Consulting and Trade Ltd. navodno za Tanzaniju, a naoružanje završava na Kosovu, u Maleziji, Čadu, Kongu (zemljama koje su pod embargom UN).

Ugovorom koji je zaključen između MO i preduzeća Jugoimport Mont definisan je način i mesto isporuke - FCA skladište Vojske SCG (INCOTERM 2000), što znači da komisionar Jugoimport Mont preuzima naoružanje u skladištu Vojske. Da se ovde radi o klasičnom švercu naoružanja vidi iz sledećeg: preduzeće Jugoimport Mont iz Podgorice, umesto da u skladu sa odredbama Zakona o spoljnoj trgovini naoružanjem i vojnom opremom i robom dvostruke namene saglasnosti za transport oružja od vojnih skladišta iz Srbije do međurepubličke granice - carinskog punkta Brodarevo traži od MUP Srbije, a od Brodareva do aerodroma Golubovcii - Podgorica traži od MUP Crne Gore, ono od MO (uz posredovanje pukovnika Rudića i Ivanovića kod generala Kokanovića) pribavlja potvrde za transport oružja. U potvrdama je navedeno da se naoružanje transportuje za potrebe snabdevanja jedinica Vojske SCG u Crnoj Gori. Sa ovakvim potvrdama naoružanje je transportovano bez ikakve policijske i carinske kontrole preko teritorije Srbije i Crne Gore. U slučajnom zaustavljanju jednog kamiona od strane organa MUP-a Crne Gore kod Bioča, za razliku od navoda u potvrdi o transportu oružja, u paking listama je navedeno da transportuju - kinder jaja.

Predmetni ugovor između MO i Jugoimport Monta, sadašnjeg MDI, iz Podgorice, nije u potpunosti realizovan (nego oko 63 odsto). Deo naoružanja je još u depou Vojske Srbije, sa zahtevom od MDI (pravnog naslednika Jugoimport Monta) da umesto njih, pošto su sada strana kompanija, izvozni posao, gle čuda, izvrši CPR Impex iz Beograda. MDI maše sudskom presudom koja je dobijena uz angažovanje pristrasnih i pripremljenih svedoka od strane Jugoimporta i prećutno odobravanje od strane predstavnika MO, odnosno Ilije Pilipovića (koji je od samog početka dodele posla Jugoimport Montu učestvovao kao predstavnik JP Jugoimport SDPR). Nakon serije napisa o organizovanom kriminalu u MO, ovih dana u Sektoru za materijalne resurse, Upravi za snabdevanje, užurbano se radi na uklanjanju dokaza i traženju načina da se realizacija predmetnog Ugovora što pre izvrši. Tim povodom, pre izvesnog vremena je direktor CPR Impexa Petar Crnogorac boravio u Češkoj, dok je njegov otac Svetozar Crnogorac za italijansku kompaniju, u ime CPR Impexa iz Zastava-oružja preuzimao snajperske puške M76, koje su iz Crne Gore od strane MDI date CPR Impexu na remont a zatim na dalju prodaju.

 

Slučaj Evaco internationala

 

Po Konkursnoj dokumentaciji br. 1583-114/06 od 8. juna 2007. u Sektoru za materijalne resurse - Upravi za snabdevanje MO, 20. juna 2007. održano je pismeno nadmetanje za prodaju ubojnih sredstava suvišnih Vojsci Srbije. Dana 5. jula 2008. održana je neposredna pogodba po navedenoj konkursoj dokumentaciji.

Pismeno nadmetanje i neposredna pogodba protekli su uz niz nepravilnosti i nezakonitosti. Od strane nadležnih iz USN SMR MO u samom startu vršeno je favorizovanje tako što pojedinim kompanijama nije dozvoljen uvid u stanje sredstava za koja su zainteresovani, a što je bilo predviđeno konkursnim uslovima.

Na sprovođenje pismenog nadmetanja uloženi su prigovori koji su na nezakonit način odbijeni, a neposredna pogodba zakazana je u terminu pre isticanja roka za podnošenje žalbe.

Na sprovođenje neposredne pogodbe takođe je uložen prigovor koji se odbija.

Zbog nepravilnosti u sprovođenju pismenog nadmetanja i neposredne pogodbe, nepoštovanja konkursnih uslova od strane nadležnih iz USN SMR MO, kod Vrhovnog suda Srbije pokrenut je postupak tužbom. Od septembra 2007. do danas od suda nije dobijena nikakva presuda.

Pošto na pismenom nadmetanju i neposrednoj pogodbi nisu prošli favoriti pomoćnika ministra odbrane za materijalne resurse Ilije Pilipovića, prodaja municije privremeno je stavljena u drugi plan.

Dana 19. februara 2008. na volšeban način Potvrdom int.br.1730-10/97 i Komisionim ugovorom br.1730-95-8-08 Uprava za snabdevanje dodeljuje prodaju 55.927.900 kom. pešadijske municije, u vrednosti od 5.946.159,10 USD, kompaniji Evaco International d.o.o. iz Beograda (čiji je vlasnik, Konrad Černčič, strani državljanin, svojevremeno radio sa Pilipovićem, a za koju su po raznim osnovama angažovani visoki oficiri koji su do juče radili u MO). Kompanija Evaco International uopšte nije učestvovala na pismenom nadmetanju 20. juna 2007. i neposrednoj pogodbi 5. jula 2007. i sve do 12. marta 2009. nije imala kupca.

Da apsurd bude veći, pomenuti komisioni ugovor kao i Dopunu br.1 uz pomenuti ugovor, u ime komisionara (kompanija Evaco International) kao direktor potpisalo je neovlašćeno lice, pokojni pukovnik u penziji Vukašin Filipović. Filipović nikada nije bio direktor preduzeća Evaco International. Iz izvoda Agencije za privredne registre jasno se vidi da je preduzeće Evaco International registrovano 10. marta 2005, broj registracije BD 82, da je kako prilikom registracije tako sve do danas direktor Barbara Černčič, a pomoćnik direktora Aleksandar Ružičić.

Do penzionisanja, pokojni pukovnik Vukašin Filipović radio je u MO, Sektoru za materijalne resurse, kao načelnik Uprave za odbrambene tehnologije.

Iako nije imala kupca, kompaniji Evaco International Dozvolom Ministarstva za ekonomiju i regionalni razvoj br. 408 od 8. oktobra 2008. data je saglasnost za izvoz municije kompaniji Marstar iz Kanade. Navedena dozvola usledila je po formalnoj porudžbini imenovanog kupca br. Evaco 001-08 od 28. jula 2008.

Kako je Evaco International dobio saglasnost za izvoz municije kompaniji Marstar iz Kanade, a da u to vreme nisu imali potpisan ugovor sa inopartnerom, najbolje može da objasni gđa Ana Blagojević iz Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja.

Kupac iz Kanade je u tom periodu bila fingirana firma kompaniji Evaco International.

Pomenuti komisioni ugovor je više puta produžavan bez ikakvog zakonskog osnova i opravdanog razloga.

Dana 4. februara 2009, na sastanku predstavnika kompanije Evaco i Uprave za snabdevanje Ilija Pilipović (iako to nije njegova nadležnost) jasno je izneo stav da će Uprava za snabdevanje uz naplatu kaznenih penala raskinuti predmetni komisioni ugovor ukoliko kompanija Evaco do 30. marta 2009. ne uplati celokupan ugovoreni iznos. Kako kompanija Evaco International nije mogla da ispuni taj uslov, a da bi izbegla plaćanje penala, počela je da nudi prodaju mnogim kompanijama, domaćim i stranim. O postupku kompanije Evaco Uprava za snabdevanje je blagovremeno obaveštena. Umesto da se dobijene informacije provere, nadležni iz USN SMR MO su ih iskoristili da izveštaje, zapisnike i druge dokumente dovedu u zakonske okvire i sklone na stranu, u fioke.

Dana 12. marta 2009. sa kanadskom kompanijom Marstar kompanija Evaco se dogovorila potpisujući Kupoprodajni ugovor br. 01/2009. Pristupaju "usaglašavanju elemenata za otvaranje akreditiva". Ugovor je potpisan po višim cenama u odnosu na ugovorene cene sa Upravom za snabdevanje.

 

Jataci u drugim ministarstvima

 

Ilija Pilipović, umesto da po osnovu nadležnosti naredi nadležnim organima da se predmetni komisioni ugovor sa Evacom, zbog neizvršavanja ugovornih obaveza i zainteresovanosti drugih kompanija, raskine uz naplatu kaznenih penala, radi sopstvenih interesa lično se angažuje i nezakonito, bez odobrenja nadležnih organa, u prostorijama Sektora za materijalne resurse MO krajem radne nedelje, u petak 27. marta 2009, u popodnevnim časovima, organizuje sastanak sa stranim državljanima, predstavnicima američke kompanije Century Arms, Inc. Sastanak je vodio lično Ilija Pilipović. Sastanku su iz USN SMRO MO prisustvovali zastupnik načelnika USN SMR MO pukovnik dr Srđan Novaković, načelnica direkcije za nabavku i prodaju Mirjana Milojković i referent za prodaju za izvoz potpukovnik Dragan Mikša; iz preduzeća Evaco International bili su Konrad Černčič, vlasnik preduzeća, i Rajko Stefanović, pukovnik u penziji; iz američke kompanije Century International Arms Corporation bili su predsednik kompanije Michael Sucher, Donald Middlemiss i dr Gullermo Naudi.

Na tom sastanku pored navedenih predstavnika prisustvuje Nebojša Lojančić, direktor kompanije Bulet iz Beograda, koji je od strane kompanije Century angažovan za pripremu, bez ikakvog prethodnog zakonitog papira o tome.

Bez ikakvih ekonomskih pokazatelja, a zarad ličnih interesa, na pomenutom sastanku Ilija Pilipović Ľĺ, protivno zakonu, kompaniji Evaco International nametnuo novog kupca, američku kompaniju Century, po ceni u ukupnom iznosu od 5.946.159,10 USD, a za pripremu kompaniju Bulet, gde je direktor njegov dugogodišnji saradnik Nebojša Lojančić, kome bi na ime troškova pripreme bilo isplaćeno 1.044.828,40 USD, što je razlika između ugovorene cene Evaca sa Marstarom i ugovorene cene Evaca sa Upravom za snabdevanje.

U tom slučaju kompaniji Evaco international Sektor za materijalne resurse, Uprava za snabdevanje, neće naplaćivati kaznene penale, a Pilipović će se lično svojom funkcijom i autoritetom angažovati kod Ane Blagojević iz Ministarstva za ekonomiju i regionalni razvoj za dobijanje izvozne dozvole. O održanom sastanku i postignutim dogovorima dana 27. marta 2009. nije sačinjen nikakav zapisnik, službena zabeleška ili izveštaj.

Komisioni ugovor br. 1730-95-8-08 sa Dopunama 1 i 2 je istekao 31. marta 2009. Dana 31. marta 2009, 1. i 2. aprila 2009, kompanije koje su bile zainteresovane za municiju su Upravi za snabdevanje dostavile povoljnije ponude u odnosu na ugovorene cene Uprave za snabdevanje sa Evacom.

Znajući da pristigle ponude predstavljaju opasnost za njegove lične interese, Ilija Pilipović naređuje da se sačini naknadno, kao pokriće, službena zabeleška i da se sve napred navedene aktivnosti ukalupe u zakonske okvire. Tako je i učinjeno. Vrši se pritisak na pojedince iz Uprave za snabdevanje da potpišu službenu zabelešku, što ovi odbijaju, jer se pravi naknadno i što nema potpisa prisutnih iz kompanije Evaco, Century Arms Inc. i Buleta.

Dana 3. aprila 2009. službenu zabelešku o održanom sastanku int.br. 1730-81/07 antidatiranu na 1. april 2009. sačinjava potpukovnik Dragan Mikša, a potpisuju je predstavnici USN SMR MO Mirjana Milojković i potpukovnik Dragan Mikša, a da je sa istom saglasan potpisuje i overava zastupnik načelnika pukovnik dr Srđan Novaković.

Tog dana se sačinjava i komisijski izveštaj o realizaciji Komisionog ugovora br. 1730-95-8-08 int. br. 1730-82/07 i antidatira na 1. april 2009. Potpisuju isti kao u prethodnom slučaju.

Nakon održanog sastanka u prostorijama SMR MO kompanija Evaco International, iako nije podnela pismeni zahtev za produženje komisionog ugovora niti je ugovor bio produžen, obaveštava kompaniju Marstar iz Kanade da sa njom zbog više sile (!?) odnosno pritiska MO raskida ugovor br.01/2009.

Međutim, Marstar nije prihvatio raskid ugovoira i upozorava (MO SMR USN - Pilipovića i Novakovića, Ministarstvo za ekonomiju i regionalni razvoj - Anu Blagojević, kompanije Evaco i Century Arms Inc.) na nezakonitosti, najavljujući pokretanju sudskog postupka pred međunarodnom arbitražom.

Dana 6. marta 2009. po naređenju Ilije Pilipovića zastupnik načelnika Uprave za snabdevanje pukovnik dr Srđan Novaković sa kompanijom Evaco potpisuje Dopunu br. 3 uz Komisioni ugovor br. 1730-95-8-08 o produženju roka isporuke.

Istog dana pravi se fiktivni ugovor o kupoprodaji br. 02/2009 između Evaco international iz Beograda, kao prodavca, i američke kompanije Century Arms Inc., kao kupca. Potpisi za prodavca Evaco International, direktorke Barbare Černčič, i za kupca Century Arms Inc, predsednika Michaela Suchera, falsifikovani su. Ni Barbara Černčič ni Michael Sucher tog dana (6. aprila 2009) nisu bili u Beogradu niti su bilo koga ovlastili da u njihovo ime može potpisati napred navedeni ugovor.

 

Konjic nije u Srbiji

 

Kompanija Evaco international Ministarstvu za ekonomiju i regionalni razvoj podnosi zahtev za izdavanje izvozne dozvole prilažući uz zahtev, pored drugih dokumenata, i falsifikovani ugovor o kupoprodaji br. 02/2009 od 6. aprila 2009. Sve to i pored upozorenja upućenih, između ostalih, i Ministarstvu za ekonomiju i regionalni razvoj od strane Marstara iz Kanade i drugih kompanija da se ne vrši izdavanje izvozne dozvole kompaniji Evaco za prodaju municije kompaniji Century Arms Inc. sve dok se ne reši spor između kompanije Evaco i Marstara.

Ana Blagojević, pomoćnik ministra ekonomije i regionalnog razvoja, na intervenciju Ilije Pilipovića je 14. maja 2009. (pošto je prethodnog dana bila na dogovoru u kabinetu kod Pilipovića) ekspresno izdala izvoznu dozvolu br.000213.

Pomenuta izvozna dozvola nije u skladu sa Komisionim ugovorom br. 1730-95-8-08 i Kupoprodajnim ugovorom br. 02/2009.

Načinjen je nezakonit ustupak kompaniji Century Arms Inc. tako što je najveća količina municije 7,62x39 u količini od 51.376.500 komada prikazana kao da je proizvodnja Igmana, Konjic, BiH, što u odnosu na stvarno stanje nije tačno. Ovo je učinjeno iz razloga da bi se kompaniji Century omogućilo plaćanje manjih taksi (dažbina), jer roba ovakve vrste, proizvedena u BiH, u Americi ima manje dažbine u odnosu na robu ovakve vrste proizvedenu u Srbiji.

SMR MO naređuje Upravi za logistiku da kompaniji Bulet dozvoli ulazak u skladišta Zabela, Bogovađa, Kremna, Ralja, Bubanj Potok, Toplički ustanak... radi otpočinjanja priprema za isporuku.

Sada se nastavljaju nezakonite radnje tako što Century Arms Inc. nezakonito, zaobilazeći poslovnu banku kompanije Evaco, direktno na devizni račun MO kod NBS vrši prvu uplatu u iznosu od 594.601,91 USD, sa datumom valute 18. maj 2009, a zatim drugu od 2.408.702,80 USD sa datumom valute 11. jun 2009. i 594.601,91 USD slovenačkoj kompaniji Evaco Tehnologije iz Maribora, a ne kompaniji Evaco International.

 

 

Ovakav način plaćanja se tretira kao pranje novca

 

Nadležni organi iz Uprave za snabdevanje, a i sam Ilija Pilipović, više puta su upozoreni od strane kanadske kompanije Marstar i drugih kompanija da su radnje koje MO SMR USN sprovodi sa kompanijom Evaco International i Century Arms Inc. nezakonite i da idu samo na štetu Vojske Srbije i države Srbije.

Umesto da izvrše kompletnu ekonomsku i zakonsku analizu, odgovorni iz MO SMR USN (Ilija Pilipović, pukovnici dr Srđan Novaković, sada brigadni general, i Miodrag Filipović, potpukovnici Predrag Jovičević, sada pukovnik, i Dragan Mikša, kao i gospođa Mirjana Milojković) ubrzavaju sprovođenje nezakonitih aktivnosti pravdajući sve tvrdnjom da Vojsci Srbije treba novac.

Ovakvim postupkom, zloupotrebom službenog položaja, polazeći sa pozicije sile i vlasti, Ilija Pilipović je sa svojim neposrednim saradnicima samo u ovom poslu oštetio Vojsku Srbije i državu za preko 2.500.000 USD, jer iznos veći od 1.500.000 USD, u zavisnosti od funkcije, treba po realizaciji posla da se podeli učesnicima u ovom nezakonitom poslu. Ova šteta će biti mnogo veća nakon okončanja spora pred međunarodnom arbitražom koju je pokrenula kanadska kompanija Marstar i izneće više desetina miliona USD.

Za nadležne vojno-bezbednosne organe nije bitno koliko je ko u ovom poslu iz MO "omastio brk", kolika će šteta nastati. Stvar je gotova. Važno je da su dolari legli na račun Ministarstva odbrane. Ima li tome kraja?

 

 

 

 

 

Majka, ćerka i tata

 

Direktor preduzeća Bulet Nebojša Lojančić je dugogodišnji neposredni saradnik Ilije Pilipovića dok su radili u SDPR-u. Veoma je interesantno da je osnivač kompanije Bulet ofšor kompanija CAPLOCK LTD iz Nikozije, Kipar, i Bulet - društvo za unapređenje borilačkih i lovnih veština. Prema saznanjima, jedan od vlasnika kiparske kompanije CAPLOCK LTD je i Ilija Pilipović. Još je interesantnije da je navedena firma sa Kipra ugašena još 14. juna 2006., pa se postavlja pitanje kako to radi firma ćerka u Srbiji ako je osnivač ugašen.

 

 

 

 

Upućeni u posao

 

U kompaniji Evaco international za vreme dodeljivanja prodaje municije po raznoraznim osnovama, pored pokojnog pukovnika Vukašina Filipovića, bili su angažovani visoki oficiri (pukovnik u penziji Rajko Stefanović i dr.) koji su do penzionisanja radili na najodgovornijim mestima u MO, Sektoru za materijalne resurse, i koji su blisko sarađivali sa Ilijom Pilipovićem, dok je on radio u SDPR-u.

 

 

podeli ovaj članak:

Natrag