Natrag

Tabloid je pozvan

Profesor medicine Aleksandar Milovančev najopasniji je kriminalac koji operiše Vojvodinom (14)

Nekažnjeno opljačkao Luku

Vanredni profesor Medicinskog fakulteta u Novom Sadu Aleksandar Milovančev je godinama na glasu. On nije profesor za katedrom, ali njegovi eksperimenti sa ljudima su originalni. Uz asistenciju svoje vanbračne supruge Mire Ač, devizne penzionerke, Milovančev je sa ''pažnjom'' pomagao pacijentkinjama na Institutu za plućne bolesti, kojim je rukovodio, a one su mu testamentom ostavljale stanove, kuće, milione dolara. Potom je on, kao human čovek, pomogao pacijentkinjama da imaju laku smrt. Kada su ga najurili iz DS-a, otišao je kod čiča Tome, a Vučić mu je omogućio da postane direktor Luke Novi Sad. Tu šansu nije propustio. Nastavio je sa eksperimentima, a švercujući preko Luke kokain, direktor u belom mantilu je u saradnji sa narko mafijom zaradio preko 30 miliona evra. Protivnike je nemilice ubijao i uklanjao, a stradali su i oni koji su za njega ubijali. Opisujemo u nekoliko nastavaka ''eksperimente'' profesora Milovančeva, od koga bi svaka mafija mogla da nauči. Možda će u zatvoru napisati i memoare, koji će i druge odvesti na robiju

Arpad Nađ

Konačno, nakon 8 meseci šminkanja, uštimavanja i ulepšavanja, Državna revizorska institucija je objavila izveštaj o poslovanju Luke Novi Sad za 2015 godinu. Na preko 60 stranica opisane su mnogobrojne mahinacije i ispumpavanje novca i zloupotrebe generalnog direktora, lažnog profesora medicine Milovančev Aleksandra.

Iako je državni revizor uložio veliki trud i napor da ulepša izveštaj, isti u celosti potvrđuje nezakonitosti i zloupotrebe Aleksandra Milovančeva, na koje je Magazin Tabloid više meseci ukazivao i o kojima je pisao.

I pored brojnih utvrđenih nepravilnosti i zloupotreba Aleksandra Milovančeva generalnog direktora Luke Novi Sad, Državni revizor nije pokrenuo ni jedan prekršajni a ni krivični postupak protiv njega.

Milovančev je imenovan za generalnog direktora Luke 17.07.2013 godine, na osnovu akta koji nije protokolarno zaveden.(utvrđeno od strane revizora). Od 17.07.2013 godine Aleksandar Milovančev je zaposlio više od 90 radnika.

U izveštaju DRI se navodi da je zapošljavanje vršeno bez saglasnosti Vlade RS, suprotno Uredbi o zabrani zapošljavanja. U izveštaju DRI se navodi da u Luci nije uspostavljana evidencija prisutnosti na radu zaposlenih. Značajan broj zaposlenih prima samo uplate zarade i ne dolazi na posao.(uglavnom se radi o članovima SNS-a. Ovo je jedan od načina na koji je izvlačen novac iz Luke.

U izveštaju DRI se navodi da je obračun zarada vršen u suprotnosti sa Zakonom o budžetskom sistemu i Kolektivnim ugovorom Luke. U izveštaju DRI se navodi da je obračun i isplata zarada generalnog direktora Aleksandra Milovančeva i izvršnih direktora vršen u suprotnosti Zakonu o utvrđivanju maksimalne zarade u javnom sektoru. Troškovi zarada u 2013 godini su bili 326.153.000, u 2014. godini 353.487.000, u 2015. godini 390.794.dinara (ukupno oko 6,4 miliona eura!)

U izveštaju DRI se navodi da je Luka na privremeno povremenim poslovima angažovala radnike putem Omladinskih zadruga "Garancija uspeha",SZ „Omega deal", OSZ „Pro business", SZ „Student", kao i SZ „Akademac-NS" iz Novog Sada, da ne postoji evidencija prisutnosti na radu radnika angažovanih preko omladinskih zadruga pa iz tog razloga nije moguće utvrditi da li su "privremeno povremeni poslovi" i izvršeni.

U izveštaju DRI se navodi da je uvidom u fakture zadruga utvrđeno da su iste "privremeno povremene poslove" Luci fakturisale po višim cenama od onih koje imaju u svojim zvaničnim cenovnicima.

Ono što se ne navodi u izveštaju DRI je činjenica da je 2013 godine, ubrzo nakon što je imenovan za generalnog direktora Omladinsku zadrugu "Garancija uspeha" osnovao Aleksandar Milovančev. Omladinsku zadrugu "Garancija uspeha" fiktivno su osnovali 10 članova SNS-a. Za direktora omladinske zadruge Aleksandar Milovančev je postavio svoju kumu Galinu Lukić.

Putem omladinskih zadruga iz Luke Novi Sad je izvučeno u 2013 godini 18.175.595,00, u 2014 godini 40.740.000, u 2015 godini 38.715.000 dinara ( oko 870.000 eura)

U izveštaju DRI se navodi da je u 2015. godini zaključen Ugovor odelu sa jednim licem kojem je isplaćen bruto iznos od 4.650.000 hiljada dinara (odnosno neto 2.938.000 dinara) za izvršene usluge finansijskog savetovanja. Navodi se da je sa ovim licem zaključen ugovor i pored činjenice da je ove iste poslove obavlja savetnik generalnog direktora za ekonomsko - finansijske poslove i izvršni direktor za finansije.

Ono što se ne navodi u izveštaju DRI je činjenica da se radi o Rodić Dragici višedecenijskoj prijateljici Aleksandra Milovančeva i Mire Ač, vlasniku knjigovodstvene agencije "Dragica Rodić PR" koja je od osnivanja vodila i uštimavala knjigovodstvo za "Panhempapir d.o.o" vlasništvo (Aleksandra Milovančeva i Mire Ač), "Eurobanatgas (vlasništvo Mire Ač),"Compapir d.o.o", (fiktivnog vlasnika Dragane Panjković supruge Panjković Dragana, brata od ujaka Mire Ač), "Poliklinika Copakabana", (vlasništvo Nikole Milovančeva), "Milan Milovančev PR, Stomatološka ordinacija MM Scan" (vlasništvo Milana Milovačeva).Ono što se ne navodi u izveštaju DRI je činjenica da je sa Rodić Dragicom zaključivan ugovor o delu i u 2013, 2014, 2015, 2016 godini.

U izveštaju DRI se navodi da je Luka u 2015. godini u najvećem delu kancelarijski i ostali materijal nabavljala od Compapir iz Novog Sada (1.605.000 dinara), kao i u 2013. i 2014. godini.Ove nabavke su vršene bez sprovođenja postupka javnih nabavki.

Compapir je fiktivno u vlasništvu Dragane Panjković,supruge Dragana Panjkovića, brata od ujaka Mire Ač vanbračne supruge Milovančeva. COMPAPIR je u stvarnom vlasništvu Milovančeva, i registrovan je na istoj adresi gde su registrovani i PANHEMPAPIR i EUROBANATGAS (Železnička 39. Novi Sad),oba vlasništvo Milovančeva i Mire Ač.

Panjković Dragan je tri puta pravosnažno osuđivan za krivična dela protiv protiv privrede i ima sudsku zabranu da raspolaže materijalno finansijskim sredstvima. Milovančev je u septembru mesecu 2013 godine Panjkovića zaposlio na mestu rukovodioca služe za opšte poslove...

U izveštaju DRI se navodi da je u postupku kontrole u dva navrata vršena kontrola blagajne,da je u oba slučaja utvrđen manjak u blagajni Luke,da je blagajnica izjavila da je iznos gotovog novca koji nedostaje dala Panjković Draganu

U izveštaju DRI se navodi da je u postupku kontrole blagajne utvrđeno da u 2015 godini nije štampan nijedan fiskalni račun, da je PDV neblagovremeno i u nedovoljnom iznosu uplaćivan.

U izveštaju DRI se navodi da je utvrđeno da su transportni troškovi u 2015 godini iznosili 566.000 dinara,da je najveći iznos isplaćen Auto MM D.o.o Novi Sad i to za kamionski transport od pristaništa do skladišta ( ne više od 50 metara, iako Luka ima svoja transportna sredstva),da je posao transporta dodeljen bez sprovođenja postupka javnih nabavki. Ono što se ne navodi u izveštaju DRI je činjenica da je vlasnik Auto MM D.o.o Novi Sad Miroslav Milosavljević,koji pravosnažno osuđen na dve godine zatvora.

U izveštaju DRI se navodi da je u Luci u vezi sa troškovima održavanja u 2015. godini za usluge krečenja najviše isplaćeno dobavljaču „Vargacolor" Jožefa Varge ( 2.066.000 dinara)

Ono što se ne navodi u izveštaju je činjenica da je Jožef Varga prijatelj iz lova Aleksandra Milovančeva, da je usluge krečenja vršio i na Institutu za plućne bolesti u Sremskoj Kamenici, u vreme kad je direktor bio Milovančev, da je Jožefu Vargi za usluge krečenja u Luci isplaćivano i u 2013. i u 2014. godini. U izveštaju DRI se navodi da je u 2015. godini za troškove reklame potrošeno 1.056.000 od čega je najviše plaćeno "Color media communitacions" iz Novog Sada (439.000 dinara)

Ono što se ne navodi u izveštaju je činjenica da je vlasnik "Color media communitacions" intimni prijatelj Batinog sina Nikole Milovančeva.

U izveštaju DRI se navodi da su troškovi reprezentacije u 2015 godini nastali iznosili bez sprovođenja postupka javnih nabavki, da ovi troškovi iznose 6.681.000 dinara, a potrošio ih je Milovančev!

Uvidom u analitičku evidenciju, utvrđeno je da su, u najvećoj meri, u revidiranom periodu evidentirane fakture od sledećih dobavljača: „Univereksporta" doo, Novi Sad, u iznosu od 957.000,00 dinara za nabavku hrane i pića, vinarije „Šijački" u iznosu od 267.000,00 dinara za nabavku vina, „Office cafe" u iznosu od 275.000,00 dinara za nabavku kafe, „Promont Destillery" doo, Novi Sad u iznosu od 407 hiljada dinara za nabavku alkoholnih pića i dr.

U ugostiteljskim objektima Aleksandar Milovančev i članovi njegove porodice potrošili su: restoran „Port gate" Novi Sad u iznosu od 677.000,00 dinara, restoran „Piping" Novi Sad, u iznosu od 114.000,00 dinara, restoran „Inspiracija" Novi Sad u iznosu od 127.000,00 dinara, restoran „Aqua Doria", Petrovaradin u iznosu od 53.000,00 hiljade dinara, restoran „Ribarsko ostrvo" Novi Sad, restoran „Solo-MBM" Petrovaradin, u iznosu od 38.000,00 dinara, restoran „Verige" Novi Sad u iznosu od 152.000,00 dinara, restoran „Vidikovac" Novi Sad u iznosu od 168.000,00 dinara, restoran „Šaran" Novi Sad u iznosu od 103.000,00 dinara.

Troškovi reprezentacije Aleksandra Milovančeva u 2015. godini su jednaki iznosu dividende koju je Luka Novi Sad uplatila većinskom vlasniku-državi.

U 2014. godine Aleksandar Milovančev je kao generalni direktor zaključio ugovor o zakupu prostora,restorana u krugu Luke sa Panić Đorđem svojim prvim komšijom u Sremskoj Kamenici,vlasnikom Port Gate D.o.o.

Prema izveštaju DRI u 2015. godini generalni direktor Aleksandar Milovančev, stvarni vlasnik restorana, koji se vodi na ime njegovog prvog komšije Đorđa Panića, je na teret sredstava Luke na ime reprezentacije potrošio 677.000 dinara.

Prema izveštaju DRI u 2015. godini generalni direktor Aleksandar Milovančev, je svom prvom komšiji Panić Đorđu, bez procene sudskog veštaka, priznao troškove investicionog ulaganja u iznosu od 639.000,00 Istovremeno je utvrđeno da je Panić Đorđe fiktivni vlasnik restorana,na dan 31.12.2015 godine duguje 1.295.000 dina.

U postupku kontrole DRI je utvrdila i druge brojne nepravilnosti u poslovanju Luke Novi Sad. Opisaćemo ih u sledećem broju.

podeli ovaj članak:

Natrag
Na vrh strane