/*********************************************** * jQuery Image Magnify- (c) Dynamic Drive DHTML code library (www.dynamicdrive.com) * This notice MUST stay intact for legal use * Visit Dynamic Drive at http://www.dynamicdrive.com/ for this script and 100s more ***********************************************/
           
Natrag

Vudu je ogledalo du?e
__________________________________________

Najstarija svetska religija potiče iz Afrike

 

Vudu je ogledalo du?e

 

Milan Balinda

specijalni dopisnik iz Amerike

Veruje se da je najstarija nama poznata religija rođena u Africi pre nekih 10,000 godina. Na samom početku ljudskih civilizacija. I dan danas se, u svojim različitim formama, praktikuje ?irom Crne Afrike. Negde je zovu Vodou, negde Vodu, pa Vodon ili Voudou. Evropski osvajači je nisu voleli, pa su je domoroci zavijali u hri?ćanske oblande i praktikovali je kri?om. Dovođenjem crnih robova u Novi svet stigla je i ta afrička religija. U početku je pustila najdublje korenje na ostrvu Hispanjola, najvi?e na Haitiju. Tu su afrički robovi u tajnosti praktikovali svoja verovanja pod budnim okom francuskog kolonizatora, koji je zabranjivao afričke jezike, kulturu i religiju. Haićani su postali katolici. Ali, i dan danas se ka?e da su Haićani 80 odsto katolici, 20 odsto protestanti i 100 odsto vodou.

Ono ?to svet poznaje kao vudu (Voodoo) religija odnosi se na Nju Orleans, sa ograncima u gradovima poput Majamija, Njujorka i Čikaga. I mada se vodou i vudu, u nekim formama, praktikuju i na Kubi i u Brazilu, ipak su tamo poznatije druge - Santeria, na Kubi, i Kandomble, u Brazilu. Vrlo često se, po ulicama Majamija, mogu uočiti osobe obučene u duge bele pantalone i bele ko?ulje dugih rukava, s belim ?e?irom na glavi. Tamo, gde mnogi nose belu odeću, ipak je lako uočiti da se radi o nekom Santeru. To su oni isti koji pred vrata, ili na haubi automobila, ostavljaju neprijateljima svojih klijenata glavu petla ili petlove noge. Ali su i vudu vrači vični sličnim trikovima. Tokom izbora od novembra 1998. godine, republikanski senator iz Floride, Alberto Gutman, optu?io je svog protivnika da koristi vudu protiv njega na izbornoj kampanji. Jo? se nije razjasnilo da li je vudu bio presudan u Gutmanovom porazu.

Vudu religija samo se na izgled se čini komplikovanom jer se slave svi katolički sveci, neki u većoj, a neki u manjoj meri, jer postoje imena za svakog duha, a njih je dosta, i ponekog demona. U su?tini, vudu je vrlo jednostavno verovanje. Postoji jedan svemir i ni?ta se ne događa bez razloga. Nema slučajnosti. Svaka stvar, svaki događaj utiče na ostatak sveta. Svi smo deo jednoga. Nismo rastavljeni te stoga ?ta čovek uradi nekome drugom, uradio je sebi, jer on je taj drugi. Svi smo mi ogledala nečijih drugih du?a. Bog-tvorac je početak kosmosa i zove se Bon Dio (Dobar Bog), ali se on ne prikazuje smrtnicima već to radi Vodun (ili Voduni) koji upravlja zemljom preko svojih izaslanika. U su?tini, predanja o bogovima-upravljačima vrlo je kompleksna. Po jednom tvrđenju bilo je sedam sinova boginje Mavu. Negde je to Mami Vata, ili Mama Čamba, i tu su evropski kolonizatori izgubili strpljenje i zabranili afrička verovanja.

U su?tini, katoličanstvo je uvek zabranjivalo domorodačke religije, a kod afričke su imali i dodatni razlog - seks. Vudu bogoslu?enja zavr?avaju orgijama. Manje vi?e. To hri?ćani ne dozvoljavaju. A uzdr?avanje od seksa, čin ljubavi koji produ?ava vrstu, nikada nije moglo da se shvati u toploj Africi. ?to vi?e dece preci imaju vi?e izbora gde da po?alju svoje du?e. Kako sila Boga ne moli, čak ni kod katolika, Afrikanci su morali da se dovijaju i da svoje svece kamufliraju hri?ćanskim mučenicima. Najpopularniji je Sv. Jovan Krstitelj, rođak Isusa Hrista. Jovanov dan je najva?niji religiozni praznik vudua. Vudu je religija prirode, slično paganskoj, i Sv. Jovan prestavlja kretanje ka napred, obnovu, početak lepih događaja. U Nju Orleansu, koji ima najveći prihod od turizma, vudu proslava Jovanovog dana donosi značajne prihode, preko potrebnih nakon pro?logodi?njeg razarajućeg uragana Katrina.

Vudu praznici započinju pripremom oltara. U svojoj najjednostavnijoj formi oltar mo?e da sadr?i samo jednu belu sveći i ča?u vode, ponekad i jedan cvet. Potom se kuvaju nekoliko tradicionalnih jela a zatim se započinje s molitvama na francuskom, kreolskom i na ponekom afričkom jeziku. Izgovara se "Oče na?", slave se katolički sveci i Devica Marija. Onda na red dolaze bubnjevi, muzika i igra. Ceremonije se obično zavr?avaju "vudu plesom", takođe poznatim kao "noćnim plesom". Igra je simbol duhovnosti, ujedinjenja bo?anstvenog i duhovnog sveta. Zmija je va?an deo vudu verovanja. ?rtvuje se poneki petao ili crno prase. Bogu i duhovima se prinosi i rum. Nakon igranke, seksualni odnosi se ne izbegavaju. Tako se radilo tokom hiljada godina u Africi, i pre nego ?to su tamo stigli Evropljani, to nikome nije smetalo.

Vudu sve?tenik je i vrač koji leči i priziva duhove predaka. Vudu sve?tenik, ili sve?tenica, tvrde da ne upra?njavaju crnu magiju, a ni belu. Zatim podvlače da ne postoje crna i bela magija, već samo - magija. Kad priziva duhove sve?tenik prvo promrlja "oče na?" a zatim pozove Papa Legba da otvori kapiju prebivali?ta du?a. Sve?tenik, ili bilo koji vernik, komunicira s duhovima direktno. Budući da su ti njegovi preci, i da njihova du?a teče krvotokom, nije mu potrebno posredovanje ni Papa Legbe, ni Boga. Neki su duhovi vrlo hladni, a neki su topli. Bolji su oni hladni, ali ni topli nisu ba? tako lo?i. Za vudu vernika najva?niji je kolektiv. Familija i preci. Ideja časti i po?tovanje Boga i duhova, prepliće se s ljubavlju prema familiji. Dare?ljivost prema kolektivu je najcenjenija karakteristika pojedinca.

I mada vudu poseduje plemeniti epitet najstarije religije na svetu, belci je uglavnom karakteri?u kao primitivnu, varvarsku i seksualno obesnu. I mada je po vudu religiji Bon Dio isto ?to i hri?ćanski i muslimanski Bog, hri?ćani i muslimani tvrde da se vudu bazira na sujeverju i spektaklu. Pripisuju joj mračne sile koje vudu ne sadr?i, a broj svetaca, kojih je mnogo u vudu verovanjima, najverovatnije ne prema?uje broj svetih u ostalim religijama. Istina je da poneki petao plati glavom, ali to nije svojstveno samo vudu religiji. "Katolici nas ne razumeju," tvrdi jedan vudu sve?tenik iz Nju Orleansa, "ali ni ja ne razumem njih. Oni govore dvojnim jezikom. ?ta im je to 'sveta stolica', na primer?"

 

Vudu i zvanično

 

Aprila meseca 2003. godine, ?an-Betrand Aristid, sad već biv?i predsednik Haitija, i biv?i katolički sve?tenik, proglasio je vudu jednom od zvaničnih religija zemlje. Mnogi hri?ćani ove hronično siroma?ne zemlje okarakterisali su taj Aristidov potez "zloslutnim znakom". Ta odluka značila da se vudu venčanja i kr?tenja legalno priznaju. Katolici su organizovali proteste nazivajući vudu ceremonije "balom ve?tica". Takođe je cirkulisao letak o, nepotvrđenom, kidnapovanju jedne bebe iz lokalne bolnice. U tom letku katolici su tvrdili da je beba namenjena ritualnom ?rtvovanju.

 

Vudu kraljica

 

Mari Lavu, vudu sve?tenica iz Nju Orleansa koja je umrla 1881. godine, unapredila je razvoju i očuvanju vudu religije u tom gradu. Bila je slobodna crnkinja i katolkinja s ogromnom popularno?ću. Premostila je rasne podele i među lokalnom elitom. Progla?ena je svetskom kraljicom vudua. Verovalo se da je posedovala magičnu moć. Imala je 15 dece, uključujući i dva para dvojki i jedne trojke. Dvojke i trojke su rođene nakon ?to je izvela ritual plodnosti. Svake se godine proslavlja u njeno ime, a ta je proslava jo? jedna od turističkih atrakcija Nju Orleansa. Inače, u gradu postoji i vrlo posećeni Vudu muzej. Nalazi se u Francuskom kvartu.

 


Natrag
HTML Counter copyright magazin-tabloid.com © 2009.