Ko će Delta-hidri odseći glavu?
__________________________________________

Dosije "Delta": Miroslav Mi?ković najveći pljačka? Srbije (8)

 

Ko će Delta-hidri odseći glavu?

 

U prethodnih sedam nastavaka "Tabloid" je opisao "lik i delo'' najvećeg pljačka?a Srbije u njenoj dugoj istoriji. Iznosili smo dokumente, ugovore, navodili krivične prijave, konta, popisivali imovinu, objavili potresne priče zaposlenih čija je preduzeća gospodin Mi?kovič preoteo bez ulo?eog dinara, a potom ih rasprodao, uzeo milionske svote a zaposlene razjurio, poslao ih na biro rada, uni?tio im ?ivote, porodicu. Opisali smo luksuz u kojem Mi?kovići ?ive u Londonu i njihovu imovinu vrednu stotine miliona dolara.

Gospodin Mi?ković i njegov sestrić Mlađan Dinkić, uz čiju pomoć je za?titio opljačkane dr?avne i pare porodice Milo?ević, a potom pokupovao pola Srbije, sada poku?avaju da uz pomoć bandita okupljenih oko Vojislava Ko?tunice, teraju zaposlene u njegovoj imperiji da obaveno glasaju za G 17 Plus i tako se spasu zatvora. Nove vlasti će, ukoliko u njoj ne učestvuje Vojislav Ko?tunica, za?titnik svih pljački i pljačka?a, morati pod pritiskom međunarodne zajednice da ih privedu zakonu, jer ako se to ne desi, Srbija neće postojati. Bićemo svi Mi?kovićevi robovi i taoci. Ovim tekstom zavr?avamo serijal o Gospodaru Srbije. Nadamo se da neće sve biti po onoj jevrejskoj poslovici: "Psi laju, karavan prolazi."

 

Milovan Brkić

Natalija Jovanović

?emu reketiranja, ucena i pljački g. Miroslav Mi?ković je razradio jo? za vreme dok je slu?io porodici Slobodana Milo?evića. Skrivajući se iza njegovog autoriteta i autoriteta Radmile Anđelković, omiljene drugarice srpskog predsednika, on je i ?akom i kapom uzimao pare iz primarne misije, pretvarao ih u devize i iznosio na Kipar ili u druge manje kontrolisane banke po belom svetu.

Često je javnosti te?ko objasniti na kakav način i kojom brzinom se Miroslav Mi?ković bogatio. Jednostavnim jezikom rečeno, svako ko je u Srbiji ne?to značio u poslovnom smislu, pa jo? bio dovoljno samostalan u tome, rizikovao je da ga "Delta" - hidra sa milion glava ?čepa i likvidira u doslovnom značenju te reči. Jedna tipična ?rtva Miroslava Mi?kovića i "Delte", preduzetnik iz ?apca Slobodan Bobe Lukić, u jo? neobjavljenoj knjizi o "Delta-kanceru", jednostavnim i svima razumljivim rečima opisuje "mehanizam" satiranja konkurencije u varijanti ovog srpskog privrednog čudovi?ta...

"Delta banka" je izvidnica "Delta holdinga". Ona tipuje preduzeća. Uvidom u dnevne izvode ?iro računa sagledava najveće poslovne tajne komintenta. Interesantne prijavljuje Holdingu, dostavljajući rendgenski snimak njihovog rada.

Od januara 2001. godine posao tipovanja umesto "Delta banke" preuzima poreska uprava u svim gradovima Srbije. Direktori poreske uprave su iz redova G-17 plus. Pritisak koji vr?e na privredne subjekte obja?njen je u poglavlju o osiguranju.

Put razvoja "Delta holdinga" prekriven je ''le?evima'' srpskih preduzeća, čiji su poslovi bili interesantni ili su bili konkurencija. Na tom putu se na?ao i "Agro-Bend" i stradao; ''ni?ta lično'', u pitanju je koncepcija razvoja pomenutog holdinga.

"Na koga je "Delta" bacila 'anatemu' taj je morao da okusi blaćenje po novinama, hap?enje, istragu, legalizovanje otimačine kod privrednih sudova...Tu matricu do danas 'Delta' niti menja, niti ima potrebe jer je ceo sistem njen" - pi?e gospodin Lukić

Nakon ?to upotrebi saveznike u pljačkanju, Mi?ković ih preko svog sestrića Mlađana Dinkića, koji se i danas pona?a kao da je i dalje ministar finansija, ?alje u zatvor, privodi, raspisuje poternice. Tako se iza brave na?ao, pod optu?bom da je vođa stečajne mafije i predsednik Trgovinskog suda u Beogradu Goran Kljajević. Čim mu je ustupio trgovinski lanac "Ce market", g. Mi?ković je nahu?kao Dinkića da, preko svog ?kolskog druga i saradnika u mafija?koj grupi Mladena Spasića, ?efa Slu?be za borbu protiv organizovanog kriminala, raspi?e poternicu i za Slobodanom Radulovićem.

Kolika je nezaja?ljivost gospodina Mi?kovića svedoči i podatak da je od Rodoljuba Dra?kovića, vlasnika "Takova" iz Gornjeg Milanovca, oteo sve prodajne objekte. "U ovoj zemlji ne mogu biti dva gospodara. Ili će? da mi ustupi? prodavnice 'Takova', ili će te Mlađa odmah uhapsiti "- bio je Mi?kovićev ultimatum gospodinu Rodoljubu Dra?koviću. Njemu ni brat Vuk Dra?ković i njegova partija nisu mogli pomoći. Rodoljub je morao da Mi?koviću ustupi sve prodavnice "Takova", skoro bez naknade.

O imperiji Mi?ković niko nije smeo javno da zucne. "Nedeljni telegraf" je načeo prvog lopova Srbije, ali je od bitke odustao, jer Ko?uničina vlada, čiji ministar finansija je njegov sestrić, nije htela ni prstom da makne. Ko?tuničini savetnici su otvoreno podsticali tajkune da nemilosrdno pljačkaju Srbiju.

 

Bez odobrenja

 

Specijalni tu?ilac za borbu protiv organizovanog kriminala Slobodan Radovanović, kako su nam nezvanično potvrdili njegovi saradnici, prikuplja sve podatke o Mi?kovićevoj imperiji, pljačkama, proneverama, utaji poreza. Te podatke uzima i sklanja ?ef kabineta Vojislava Ko?tunice Aleksandar Nikitović, koji vi?e i ne skriva da u Ko?tuničino ime ?titi srpske tajkune. Nikitović ima i dr?avljanstvo Crne Gore, do sada je zgrnuo preko dvadeset miliona evra u ke?u i na vreme će uteći iz Srbije. Tu?ilac Radovanović nema odobrenje za Mi?kovićevo hap?enje. Svojoj slu?benoj supruzi Zorici Radović Ko?unica se nedavno po?alio da Amerikanci na njega vr?e pritisak da se Mi?ković privede zakonu, ali da on nije zainteresovan da juri privrednike!

 

Re?imska "Delta" i onda i danas

 

(iz knjige Slobodana Lukića - Bobeta o "Delta-kanceru")

Sa 5.oktobrom 2000 godine mislio je Bobe L. da je do?lo vreme raskrinkavanja kanceroznog delovanja "Delta holdinga" na srpsku privredu. Zabluda, on je postoktobarski gospodar Srbije.

Vrlo brzo je Bobe L. uvideo zabludu, već 2001 godine...

U pismima institucijama sistema ukazuje na činjenicu da su Slu?be, mediji, ceo nedirnut administrativno- birokratski aparat prethodnog re?ima, uspeli da od pukotine u demokratskom bloku, naprave neprelazanu provaliju, svi u funkciji jednog demokratskog vođe, pod pla?tom legalizma.

Vođe demokratskog bloka dovedene su do lične patolo?ke mr?nje. Zoran Đinđić je svoju viziju narodnog kapitalizma, viziju Srbije u Evropi, platio ?ivotom, dan dva pre političke pobede.

Bori se Veliki Tajkun, nudi se 12.marta koncentraciona vlada u kojoj bi bile zastupljene sve parlamentarne političke partije. Ubrzo je pojam koncentracione vlade zamenjen je pojmom kohabitacija. Svi pod istu ?ubaru, svi zadovoljni i sve je predmet trgovine. Nema sukoba oni se fingiraju s vremena na vreme, vlast se deli proporcionalno kao plen: jednom sila, drugom finansije, trećem, četvrtom, petom, ?estom...ministarska mesta, gradovi Beograd, Novi Sad, Ni?, Čačak... direktorska mesta u javnim preduzećima, mesta u upravnim odborima javnih preduzeća.

Sva radna mesta bud?etskih ustanova predmet su političkih postavljenja. Bobe L. to i te kako oseća.

Ostaje bez posla kad god se na konkursu pojavi jo? jedan kandidat koji ispunjava uslove konkursa, a ako je ''gazda'' iza kandidata ne mora ni da ispunjava uslove konkursa. Bez posla je (ima najvi?u stručnu spremu, specijalizaciju Metodike nastave Informatike), iako ne bira, konkuri?e za sva radna mesta profesora informatike u ?apcu i okolnim selima, Loznici, Bogatiću...

Pi?e Bobe L. institucijama sistema, vidi ?ta "Delta" radi, nigde do Đelićevog pisma ni slova ni reči u medijima. Od 2004. godine polako se pojavljuje članak po članak...

Dokumentarnom knjigom opisano je kancerogeno delovanje "Delte" u srpskoj privredi. Neko će jednoga dana opisati delovanje istog u republičkom zdravstvenom fondu gde je Mi?ković bio direktor, knjigovodstvenom prenosu vlasni?tva, katastru...

Pojavio se članak o "Deltinom" preuzimanju "Pekabete". Klasika, smena rukovodioca u "Pekabeti". Bobe L. poku?ava da uspostavi vezu sa smenjenim direktorom "Pekabete" da se zajedno bore da razmene iskustva. Telefonom razgovara sa novinarkom autorom teksta. ?alje nedeljniku ''Nedeljni Telegraf '' uz pismo i fotokopije navedenih dokumenata. Verovatno nisu poverovali ili nije bilo vreme za pisanje o "Delti". Novinarka je stupila u vezu sa smenjenim direktorom (godinu ili dve ranije "Pekabeta" dobila nagradu kao najuspe?nija trgovačka kompanija) on odbija razgovor, boji se da ako se suprotstavi "Delti" neće naći posao.

Privatnik iz ?apca, komintent "Delta banke" podneo na uvid (za kredit) ugovor sa inostranom kompanijom. Odbijen, dobio kredit kod druge banke. Kada se obratio ino kompaniji dobio je informaciju da se obrati "Delti", ekskluzivnom zastupniku kompanije u Srbiji. Hteo da digne sebe u vazduh u prostorijama "Delta banke". Čulo se za pretnju i povod.