Natrag

Leskovac

Leskovac

 

Sve nameteno, od zapoljavanja pa do otputanja i Rotiljijade

 

 

Pljuvanje ivota i podsmevanje ivotu

 

Leskovac je nerazvijeno, zaostalo podruje. Leskovanani su najbolji radnici, najbolji neradnici. Gde god odu utljivi, crni i mrani, pod ovim leskovakim suncem oni blistaju. Leskovac nije grad prosjaka. Leskovac tera prosjake da se bore za egzistenciju. Leskovac je inkubator to proizvodi, izvozi prosjake. Ne, niko ih ne tera. Kad vide da e umreti - pokupe se, odu, ne umru ovde pred oima sveta

 

Miodrag Milojevi

 

Psi lutalice, uagrene oi, hodaju na tri noge, gladni. Potapaju se etvrtom. Bee od ljudi.

Humor sa psima, humor sa interima, pljuvanje sa ivotom, podsmevanje ivotu. interi hvatali pse za Rotiljijadu!

- ta su interi radeli? Kude gi odvedoe?

Dilema lebdi u vrelom vazduhu, koji kuva lie. Da li su leskovaki interi lovili pse lutalice za Rotiljijadu zbog mesa ili zbog Rotiljijade?

- Sabrali, tamo gi negde zatvorili zbog Rotiljijadu. Imaju neki kavez gde gi sakupljaju.

- Kue utepaj? Tri godina, do pet godini ide na robiju!

- Ljudi oveka utepaju, ne idu dan robiju!

- Ja ti priam! Utepaj kue, nek te neki prijavi, pa e da vidi. Ja ti kaem!

Jesu se interi razleteli po Leskovcu. Nisu hvatali meso za Rotiljijadu, to ne. To je kafanska pria, to je leskovaki smisao za humor.

 

 

Komar

 

Gladan narod mnogo jede. Rotiljijada - Leskovac, na politikom udaru, na udaru nevladinih organizacija. Ne jedete po evropskim merilima. Inae ste dobri. U gladovanju ste dobri. Mnogo se jede, posle se povraa. Jeste, sve je otvoreno, meso sa bukom i prainom, peenje pokriveno celofanom.

Glavna ulica. Pola kilometra stolica i stolova. Sto do stola. Peenje hiljadu dinara, prasetina, jagnjetina hiljadu i dvesta.

Beli tanjiri, beli mantili, masni, debeli prsti rade automatski, udaraju mehaniki po stolu, mesu, luku, meaju biber. Koliba zauzima prostor. Kafana Koliba postoji u upriji. Baloni, lake plastine ae u kojima pivo stoji mrtvo, ne peni se.

Bez obzira na to to ima jedan poster, muziari su ovde nepoeljni. Iskopanog lica, profila suvog, sparenog, prepariranog orla. U praini, povijen nos kao bakarni kljun. Stari Rom, na njemu golubiji svileni prsluk, majstorski je odsvirao, otpevao: - Od Topole, od Topole, po na Ravne gore... Od Topole, od Topole, po na Ravne gore...

Skrio je svoju violinu, gudalo se cakli na suncu kao bela pletilja igla. Violina nestade u crnoj, debeloj aci. Odsvirao je, nestao je. Nije Vranje, ovo je Leskovac. Vranje ni ni daleko. Niko se, u celokupnom delu Bore Stankovia, gde se stalno pominje nekakva muzika, zurne, grneta, oeci, nijednom se nije uhvatio za dep. Leskovac je po tom pitanju jo gori, pogotovu danas u vreme besparice. Prolaznici idu pravo, okrenu se pa napadaju na debele pljeskavice.

Otiao je Rom, gudalo odlete kao otkinuto krilo pele, majstor zanata. Muziari su ovde prosjaci, Leskovani ne mare za prosjake.

Leskovac nije grad prosjaka. Objasnio je leskovaki novinar. Leskovac tera prosjake da se bore za egzistenciju. Leskovac je inkubator to proizvodi, izvozi prosjake. Ne, niko ih ne tera. Kad vide da e umreti - pokupe se, odu, ne umru ovde pred oima sveta.

Nerazvijeno, zaostalo podruje. Ko zna ta se krije iza brda. Od Nia do Leskovca - nekoliko desetina kilometara najplodnije zemlje. Izvire voda, razlivaju se mastiljava ostrva i zelene pare guene travom. Leskovani - najbolji radnici, najbolji neradnici. Gde god odu, utiljivi, crni i mrani, pod ovim leskovakim suncem oni blistaju.

Ne znam da li vie postoji. Preduzee se zvalo Graditelj - Leskovac. Ostale su, drhte na suncu, naputene drvene barake u raznim gradovima. Gradili su druge gradove - u Leskovcu su napravili haos. to su nacrtali - krivo je nacrtano, to je pravo oni su iskrivili. Grade i danas, nezamenjivi su u Novom Pazaru. Gde se Leskovac visoko ceni, i obratno. Nisam uspeo da dokuim zato.

Stepenite, nad strelovitim kosturom autobuske stanice u izgradnji, kao da su avioni polivali urinom. Goli radnici, svlae se i presvlae u tom tunelu. Kroz uvele drvorede vetar donosi smrad, trule, topolotu, od koje se teko die, od koje se ne umire. Vetar donosi mirise, balon puca u samom centru, miris iznutrica.

Teak vazduh, topao narod, vrane na nebu.

 

 

Luda kua

 

Pauk je vozilo to samo eta po gradu, odnosi vozila, donosi pare. U Leskovcu vlada toliki kriminal, javaluk, da su prodali i Pauka. Leskovac je bankrot grad.

Vaga, etiri klimave sajle, jedan policajac sa belim opasaem, jedan voza i jo jedan. Trokovi su samo za gorivo.

- Niki Parking servis kupio je vozilo leskovakog Parking servisa za neto manje od 2 miliona 150.000 dinara. Tako je JKP Parking servis u Leskovcu ostalo bez jedine imovine koju je posedovalo. Firma se nalazi u blokadi za oko 2 miliona dinara, a deo sredstava od prodaje Pauka bie uplaen na ime izvrnih reenja radnika po tubama zbog neisplaenih linih dohodaka, a deo na raun preduzea. Parking servis e uestvovati na javnom konkursu za poveravanje obavljanja komunalne delatnosti odravanje javnih prostora za parkiranje koji je otvoren do 27. jula - naglaava direktor ovog preduzea Sonja Stevanovi.

Kako e Sonja uestvovati na konkursu, kad, osim dobre volje, nema nita drugo?

Leskovac crveni od paprike, ne crveni od kriminala, zloupotrebe vlasti. Ko je pokrao radnike i opljakao preduzee?

U Leskovcu najbolje ive kolporteri. Oni su vredni, posluni, pametni i, to je najvanije, imaju radnu naviku. Jedan je priznao da ima 20 stalnih muterija. Na 20 stalnih ima sigurno jo toliko povremenih. Sa 50 primeraka prodatih novina, kolporteri leto provode na moru: - Kad se zavrila kolska godina, otila sam na more, a onda sam se prijavila da prodajem novine...

- Meni roditelji stalno ponavljaju da se radna navika stie od malena. Nakon to sam se vratila iz Budve, otila sam do Televizije Leskovac. Svia mi se posao kolportera...

Kakva zarada od prodaje novina! Leskovaki funkcioneri namestili posao svojoj deci.

Leskovaka politika je providna i bezobzirna. Na jedno radno mesto zapoljavaju vie od deset ljudi. Sad od drave trae pare za otpremnine, dovee druge na njihova mesta.

Dvadeset ljudi besposleno eta hodnikom jedine leskovake firme koju sam posetio. Bili su ljubazni, nasmejani. Uinili su mi uslugu, nije fer da kaem koja je firma.

- Treba nam hrabrost i istrajnost. Prvo za hrabro zapoljavanje, posle za hrabro otputanje. Jednom je reeno: lokalna vlast proizvodi haos, podraava Kosovo. Cilj je da Leskovac bude proglaen za ugroeno, nerazvijeno podruje.

- Da je ovako stanje neodrivo govori podatak da je za 1.920 radnika potrebno 95 miliona za plate. Ako se ima u vidu da je ukupan priliv u budetu 80 miliona jasno je kakva je situacija. Strune slube su utvrdile da grad Leskovac u ovom trenutku moe da funkcionie sa 289 radnika manje.

To su njihove rei. Ne treba biti promuuran pa utvrditi viak od preko hiljadu ljudi!

- Da bi se oni proglasili tehnolokim vikom, potrebno je obezbediti 88 miliona dinara. Potpredsednik Vlade, Dinki, pozdravio je odlunost, mi smo prva lokalna samouprava koja je krenula sa racionalizacijom.

Sve nameteno - prvo enormno zapoljavanje, pa otputanje.

Ovo je izjava Branislava orevia, zamenika gradonaelnika Leskovca.

Odakle kree racionalizacija? Od pozorita: - Zahvaljujui hrabrosti i odlunosti direktora ove ustanove, pozorite je pilot-projekat u reavanju vika zaposlenih. Na spisku za otputanje nema nijednog glumca, uglavnom je to pomono osoblje. Za otpremnine i zaostale plate potrebno je ukupno 4,5 miliona dinara. Imamo informaciju da e sindikat pozorita dati pozitivno miljenje. Jedan od radnika izrazio je elju da samostalno napusti pozorite. Re je o Draganu Saviu, koji je najavio da eli da uzme otpremninu.

Odakle zamenik gradonaelnika lino poznaje portira u pozoritu, imenom, prezimenom?

Iz saoptenja DSS-a vidi da su svi prekobrojni lanove ove stranke. Demokratska stranka e na njihova mesta dovesti svoje ljude.

Viak radnika alju na prinudni odmor: - Najbitniji je psiholoki efekat kojim bismo stavili do znanja da zaista imamo viak radnika.

Leskovac je luda kua. Ceo budet nedovoljan je za plate.

Ovih dana u medijima se pojavila informacija da radnicima koji su radili na odreeno nee biti produeni ugovori o radu: - I tu e se pristupati selektivno. Radnicima sa odreenim kvalifikacijama, koji su se pokazali u pozitivnom smislu, bie produeni ugovori, a onima koji su zapoljavani po isto partijskoj liniji, bez potrebnog znanja i kvalifikacija, nee biti produeni ugovori.

Kako su se zaposlili bez kvalifikacija? Kvalifikacija je partijska knjiica. Tue otputaju, svoje rasporeuju na njihova mesta.

 

 

Traanje

Kafana u Leskovcu ima dva ulaza, dvoja vrata, ima etiri stola. Neko je, ko zna kad, spojio tri stola, etvrti u uglu je moj. Crni tavan iznad moje glave. Visoka, obuena u crno, Zorica, konobarica, brzo kri put. Lomi se duga crna suknja. Dolazi obazbeenje urakovi, u kombinezonu. ivnula je bakarna Goga interka:

- Eve ga obezbeenje. Obezbeenje stiglo. Ima problema - samo kae obezbeenju...

Sedeo je Milenko Kec, stie obezbeenje. Najmlai je Mali Mrav, vojnik po ugovoru. trenutno bez posla. Nama vie od trideset godina. Na sto stavlja papire. Milenko Kec ita: - Tehnika kola, Metalac, Leskovac, ulica Dimitrija Tucovia bb.

- ta e ti to? Da bude profesor?

Zaplet je poeo kad je Goga interka ponovila: - Obezbeenje. Ja im je neki problem, ja imam njegov broj, on se pojavi. Samo viknem: Sekjuriti! Bee jedna tua u grad. Uvati ga ovako za guu, uvati ga takoj ko da e ga vea, taj sekjuriti, obezbeenje.

Radnik obezbeenja je nije primetio. Skromno kae: - Mora neto da se radi. Ja ne idem u Dimitrija Tucovia bb.

Ali Goga... ona kae: - Al' zato ima platu esto evra. esto, moda neka vie od esto.

Milenko Kec je ist, crven i izbrijan. Nije kafanski ovek, vodio je glavnu re: - Je l' ima jo pivo? On pije bez au? Ima jo?

Goga interka stalno dobacuje: - Mo' da nestane. Al' za starog muteriju, leperi e da lete.

Milenko Kec nije kafanski ovek, upisao je sina u kolu, ukazala se ansa. Poveo je suprugu da pokae kako Milenko Kec ume u kafani. Uplaena to sedi u kafani, samo je utala. Milenko Kec potuje kuu: - Ja prvo imam potovanje. Zoriin pokojni mu, sas mojega zeta komije. Sa Picka sam uvek bio mnogo dobar.

Milenko Kec povede drugi razgovor: - Javili za kiu. Javili. Veeras e da budu pljuskovi.

- e budu. Ja sam gledala kad su rekli: e budu pljuskovi - ree Goga.

- Kod kuma Midu sam gledala. Jedan je bio pijan. Kad jedan sekjuriti doe, kad ga vati jedan ovakav, izvue ga...

Zorica koriguje prijateljicu, toplu, svu u znoju: - ta ako je gost pijan? to mene briga ako je pio? Kad me nita ne dira, ja njega ne diram. Neka plati i popije...

Milenko Kec, on sve zna: - Kafana je za ljudi. Ako oe da ima kafanu za trezni, ti bolje poslastiaru napravi.

- Ej, sad donese ovek iz Bambicu, ljivovica, domaa, za probu. Gorak joj ukus, probaj...

Milenko Kec nee da proba, omalovaava: - im on kazuje za reklamu - dobra je ona.

- Obezbeenje. Sto deset, sto petnaest kila, kad je jednoga izbacio kod kuma Midu.

- Ti ga meri?

- Vidi se, na masu, da ga ima. Pristojan.

Najmlai, najvie je zapostavljen vojnik po ugovoru: - Nema toj veze to ona meri, Zorice, ima ti ljudi koji imaju eset kila. Zna li... Prole, pretprole godine naie na Rotiljijadu Krstave od Ni, mafioza... Posuv od mene. I izvue se na jedan astal. Izvue se na sred astal. Nikoj ne smede da mu prie...

Goga interka se sad nije uzbudila. Razmiljala je - obezbeenje, to je po zakonu, mafija je van zakona: - Krastave? Koji?

- Iz Ni, neki. Jedan Krastave iz Ni. Kad ga pogleda na oko, nikaki on frajer nije... Da ga dune... Al' odavde vadi... Odma prangija... Puca...

Upis aka u kolu. Crveni Milenko Kec, besprekorno zaeljana seda kosa, opet okree na domainske razgovore: - Za moje dobro ja se ne borim. Ja se borim za njegovo dobro. Ja sam moje probleme reio naisto.

Vojnik po ugovoru je iljat, gola lea su u znoju: - Bato, biraj, radi ono to voli. Ja kad sam radeo u vojsku... Potujem vojnika. Dvesta vojnika je treba da znam, da im uem u psihu... I ostalo.

 

 

Rotiljijada

 

 

Razgovor o psima, interima. Milenko Kec, ovek sa periferije, i njegovi psi: - Imam kui uglju i Cigu. Stariji sin kae, ne sme da bude uglja - vodi se apa, pod onaj ip, to se pie. Al' on je uglja. Bee malecko jedno, buve ga napale, samo se ee, da l' e da preivi ili ne. Zovi ga kako oe - samo se odaziva na uglja. Kad uglja doe kod mene, ja ga udarim, on ne ume da bega, ne ume se brani...

Goga je mislila na mukarce, znoj, na parfeme: - Al' mu dade nadimak? to mu ne dade nadimak Lepotane, Miriljavko, nego uglja?

- Moj uglja vredniji od bilo koga... Misli da ne? A, bre, ekaj! Je l' ovo kafana? Ako je biblioteka, onda druga stvar.

ta je na Rotiljijadu?

- Danas su Zvezde Granda. Njih mo' da gledamo na televizor... Ali u pet sati ima folklor.

Ko je pomenuo - folklor? Tuno je Milenko Kec razmiljao o folkloru: - Ja ne umem da mrdam. Merak mi ostao na taj folklor. Taman sam poeo da uim bugarku, vlasinku, kola da igram, zajebancije. Tatko mi, u esnaes godini, umreo, izgubio sam volju. Toj muzika, to uje preko radija, sad mo' da bude bugarka, umadinka, isto je to. Mo' da je malo razlika, pokreti, prelazi... Merak mi ostao na taj folklor. Moj stariji sin, ja ga upiem na folklor, on koj neka stara baba. Ja plaam taj folklor! Ja ti davam, ti baca! Ja ti davam, ti baca! E, pa nema vie. Jer, toj me u srce udarilo! Ne teram ga silom. Muzika poinje na radio, televizor, niko ti nee brani... Oei!

- ta jo ima na Rotiljijadu?

Milenko Kec je proao ispod balona. Muziku nije gledao: - Ima ubave ene. To sam danas video. Jedna danas prola, nosi bele gae, to sam video. Uzela neko suknjie, uterivala se na biciklu... Ja gledam, da je moja erka, dvajes godini, dvajes es godini... Nikad vie biciklu ne bi videla... kamoli kratko sukne...

On je u obezbeenju. Pria malo. Uniforma govori. Milenko Kec o pedagogiji: - Toj ti kaem. Do 18 godini ja sam duan da mu dam. Posle nisam duan, al' ou mu pruim da ima. Tam lepo pie: via kola, fakultet, univerzitet. Znai, drugare, biraj! Mo da tera dokle oe do 25 godine. ekaj, radi u obezbeenje? Ako nije tajna, kolika je plata? Radi celu no...

Opet Goga odgovara: - Hiljadu evra. Hiljadu evra i jae...

- Dobro. Nije moje. Neka mu je. Al' kuj je prvi, prvi si ti. Kuj ti garantuje za bilo ta? - Niko.

Bele koulje i dosada na Rotiljijadi. Crni klarinet, truba boje limuna, iskrivljene ivice, harmonika. Pokuali su, zabavili se oko jednog stola. Nita. Muziari bee sa instrumentima iza ugla.

Leskovac je grad pun iskrenosti, i to bez razloga. Bogi Ciganin. On je za svojom za tezgom. - Imam divnu lepoticu, ne bi je dao za sve ene, verujte.

Osmeh. Kao pela polete zlatan zub.

- Vidi, sad ne bi dao lepoticu. Ona mu namignula!

- Nisam ni pogledala, ta ti je? On mene ne dava, nikome.

- Dobro. Da se nasmejemo malo. Volimo da se alimo. Da prodate, da nita ne ostane dovee.

- Nek ste ivi i zdravi!

Nikad se nisu videli, sreli su se prvi put, sluajno, za tezgom.

Pored Bogija je beli starac bez kose, crvena, glatka glava kao u zaklanog petla: - Ovaj Bogi, Bogi, on poklanja za pare!

Kafana je bila druga, u stvari ista. ta me interesuje policija? Policajac je spustio radio-stanicu na sto do mog. Radio govori: - ta je sa taj audi? Kasetofon otuen. Postupi, postupi po mom nareenju. - Dobro, dobro drue.

Konobarica je pevuila uz radio. Onda uzdahnu: - Ej, kuku...

- Ne priaj nikome da sam ti ja reko. Ja znam sluaj. Bio sam u deurnu. Nijednom kolegi nisam pomenuo nita.

- to mi priamo, to izmeu nas ostane. To ne uje niko, nemo da zajebava i ti.

- On je otio u ofsajd, sto posto. Bili smo pre dve godine na teren. Skoi, trai puku, da nas pobije u san. Samo to ja mnogo lako spavam.

- Vidi se. Dolazi u kafanu neispavan, nervozan...

Dva policajca, dva brata i otac koji prima penziju: - Icepala mu koulju. Dola, kao, cvee neko da obie, zalije. On je uzeo pa pomerio te saksije, poto otac star, ne vidi. Ona poela da histerie, to su saksije pomerene, uniformu, koulju mu iscepala.

- Zna ta? On tu nema problema sa snajom, nego s bratom.

- A zna ta je tu problem? Problem je penzija. Stari otac ima veliku penziju, tuu negu.

- Neka ga uva!

- Tu penziju su oni primali na ruke. Sad je otac pomerio. Penziju mu potar donosi kui.

- Ona je gledala da ona i prima penziju, ovi da ga uvaju. Nije otio na teren?

- Nije. Odreko. to ne ree meni za teren. Ja molim teren, traim teren... Taman bi mi pare legle na teren.

Konobarica je stala, zamislila se: - Jebo te, doe tako idiot. Ako se ne iskontrolie, ako se ne koncentrie, utepa kue... Odgovara ko za oveka...

Leskovac, venac paprike drhti na suncu, nejednako su udarale bele ploe iznemoglog konja. Ceo grad govori u jedan glas, stotine, hiljade ljudi u ivom razgovoru. Ovde niko nije sam. Neki umiveni, tui ljudi etali su glavnom ulicom gde je Rotiljijada.

Neke moderne frizure, prosto su stvorene, nacrtane za velike leskovake glave. Stanjenih uglova, biznismen iz Leskovca, sa srebrnim dipom, osmatra ta se deava. Crna majica, crne bermude. Pore njega, na visokoj stolici... drvo mirie na lak... sedi njegov drug, savetnik, telohranitelj. Pod rukavom tetovirane trafte, kao zmije. Bela, crvena boja. Isto su obueni. Selili su se iz bate u batu, osmatrali.

Poglede bacaju daleko, preko stolova, preko pljeskavica, preko zemljanih inija sa kupusom - 200 dinara!

Pod lakim, zeleno-belim atorom, kao za svadbe, jedan sto i stolice. Pie - policija. Sedi policija.

Opet pauk eta po Leskovcu. Pauk je pozajmljen iz Beograda, samo za Rotiljijadu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

podeli ovaj lanak:

Natrag
Na vrh strane