Natrag

Kragujevac

Kragujevac

 

Sve sa predznakom umadije umire na politikoj sceni Srbije

 

Jo jedan glas za stranaki spas

 

 

Penica je klasala - umadija glasala, umadija, naa dika - bie republika. Pesma izvorna, narodna, izvire iz srca naroda, iz dubine narodnog bia, pesma komunistika. Komunisti su, po direktivi, poeli, narod je prihvatio. Pesma ne kae ta je bilo dalje, zato umadija nije postala republika, danas bi se sigurno zvala drava, drava sretna, prosperitetna, uvaena, cenjena u Evropi i svetu. Pomenutu pesmu, pomenutu politiku opciju, pokuala je da aktuelizuje i preobue u demokratsko ruho takozvana Liga za umadiju ili Koalicija umadija, koja ovih dana umire na politikoj sceni Srbije

 

 

Miodrag Milojevi

 

 

Gasi se jedna stranka. Gasi se zbog potpisa.

Branislav Kovaevi lider je Lige za umadiju, lideru DOS-a trae potpise za registraciju? Treba sakupiti deset hiljada potpisa.

Da jedan lider ide od kue do kue, od vrata do vrata, da bi skupljao potpise? Zar takva moe biti sudbina lidera?

Zar lider nema pree poslove i zadatke? Da graanima Srbije donese boljitak, da Srbiju uvede u Evropu, da odredi generalnu strategiju i politiku stranke.

Bio je poslednji meu jednakima, sedamnaesti lider DOS-a. Zato poslednji meu jednakima? Zato to su svi bili poslunici, znai jednaki, on je bio poslednji u jednakosti.

- Halo, s kim razgovaram? Kakvi potpisi? Znate li vi s kime razgovarate? Ja sam jedan od lidera DOS-a. Jedini koji je na predsednitvo DOS-a odlazio bez telohranitelja i u farmericama. Vi sada od mene traite deset hiljada potpisa!

- Ako si bio lider DOS-a, znai doneo si demokratiju Srbiji. Za tebe ne vai 10.000 potpisa. Dovoljno je hiljadu potpisa.

Lider je stavio prst na elo. Razmiljao je. Gde da nae hiljadu potpisa?

Moda meu Albancima na Kosovu? Zalagao se za nezavisno Kosovo.

Ali oni su se sada otcepili. Imaju oni svojih briga. Imaju oni svojih lidera. Albanija, Velika Albanija, umorna je od lidera, kao to je i Srbija umorna od lidera.

 

 

Kiselo groe

 

Branislav Kovaevi Cole, lider Koalicije umadija, borac za autonomiju umadije, lider DOS-a, na velikoj je muci.

Bio je lider, lider bez lanstva, kui i porodino su ga smatrali liderom. Gde e lider, bez stranke i liderstva, ta e lider da jede?

- Sve stranke su liderske! - izjavio je Kovaevi. Povlaenjem lidera, dezorijentisano lanstvo luta kao stado po planini.

lanstvo moli lidera da ne gasi stranku i stranaku infrastukturu, da ne baca stranaku i drugu literaturu.

Kovaevi bi, uz veliki rad i veliki trud, mogao da sakupi stotinu potpisa. Uestvovao je u Kragujevcu na izboru za gradonaelnika, nahvatao je, uz podrku medija, nekih 300 glasova. O tome danas moe da sanja.

Zato je potrebno krenuti u kampanju od vrata do vrata. Ali treba stii do vrata preko kapije. Svaka trea kua dri pseto. Pas laje, vetar nosi. Na gvozdenoj kapiji pie - "pas ujeda", "opasan pas" i slino.

Tako su psi, rotvajleri, dobermani i domae dukele, unitili jednog autentinog lidera.

Ideje su najvanije u politici. Neko mlad i zdrav, ko ima ideje, nema nita drugo, teko e bez podrke medija sakupiti 10.000 potpisa. Znai, zakon o potpisima konzervira postojee stanje, unapred eliminie nekoga ko tek treba da pokae ta zna.

Branislav Kovaevi, lider li je? Lider je. On sebe tako naziva. Lider bez lanstva, bez stranke, pred kojim su se vrata lokalne televizije sama otvarala.

Moe da sakupi sto popisa, meu lanovima stranke, meu roacima i poznanicima. Hiljadu potpisa? Mogao bi ako zaposli hiljadu ljudi, on to ne moe, ne eli i ne treba.

Odluio je da se ne bruka nego da ugasi stranku. Stranku koja je uvela demokratiju, ukinula diktaturu, oborila Slobodana Miloevia.

- Na program je bio da ukinemo diktaturi i oborimo Miloevia!

U psihologiji, taj nagli obrt zove se - kiselo groe.

Kad se neto ne moe, kad se dalje ne moe - sve dalje je kiselo, nije vredno truda.

- Halo! Stranku moete ugasiti! Prethodno morate platiti sedam hiljada dinara.

lanstvo moje snom mrtvijem spava. Umesto da ari i pali politikom scenom, lider gasi stranku to se izpilila iz pesmice: - Penica je klasala - umadija glasala - umadija, naa dika - bie republika!

Branislav Kovaevi. Roen... od oca... i majke Ruice. Devojako prezime Lazi, slubenice u penziji. Sestra Nina, profesor knjievnosti.

Tu u pesmi je ceo politiki program. Ko ima sluha za poeziju, shvatie. Jelena Markovi, posle Trivan, napustila je stranku. Zatim je napravila karijeru, postala portparol Demokratske stranke. Jeleni je Koalicija umadija odskona daska, draga uspomena, zato Jelena ne da sedam hiljada dinara da se ugasi Koalicija umadija, jedino svetlo u tunelu usred mraka, sija zvezda petokraka.

Lider Koalicije umadija zove Dorda Soroa. Trai od prijatelja demokratije, otvorenog drutva, otvorenog novanika, od svog prijatelja, sedam hiljada dinara. Ali Soro nikad nije uo za prijatelja, Soro nikad nee da uje za Koaliciju umadija. Neuveno!

- Za lidera DOS-a, Dorde Sorou, nisi uo?!

- Jeasam uo za lidere DOS-a.

- Ja sam jedan od mnogih, a to nije malo!

- Veliko, malo i ostalo. Ja pare ne dajem!

Soro ne daje sedam hiljada dinara. Skupo je da se stranka ugasi, jeftino je da se stranka zapali, flaa benzina 150 dinara, lanstvo se oglaava, para je u pitanju. Svetlo se gasi. Poslednja solucija je da lider plati iz svog depa. Ali on je lider, nee iz kaprica da plati, zima ide, cipele su etiri i po hiljade dinara. Lider u arapama ne bi bio lider, kupie cipele za predstojeu zimu. Ko zna ta se tokom zime moe dogoditi. Mogu se desiti pitaljke, moe se desiti neka etnja. A lidera koji eta u arapama bez cipela? Koji bi ozbiljan ovek tog lidera smatrao liderom, ako nije lan te stranke, simpatizer dotinog lidera?

Na predsednitvo DOS-a odlazio je bez telohranitelja. Nisu hteli da mu daju. Jer ko bi njega i zato? Koga on predstavlja, kome on smeta? On predstavlja lidera koji ne ometa ostale lidere.

O potpisima vie ne razmilja: - Neu sakupljati potpise. Neu ni deset potpisa.

- Pa ta ete bez potpisa?

- Ostau lider bez potpisa. Ostau lider. Nita drugo ne umem da radim. Mogao bih da donesem sreu Srbiji. Ja nemam rezervnu otadbinu. To je nezavisna umadija.

Mogao bi da skupi 10 potpisa, ali on nee da skuplja potpise. On nee nita, on mora ostati lider.

Labudova pesma bio je nastup na lokalnoj televiziji. Izjavio je da je ateista ''ako to danas sme uopte da se kae.''

Kao to je poznato, ateisti najvie brinu o crkvi. Religija je opijum za narod! Oprostio se prigodnom priom. - Dobar dan. - Dobar dan! erka mi se udaje! - estitam! Ali se udala za oveka koji je razveden! - Unapred estitam.

- Ali taj je Srbin, pravoslavac.

Gde to ima da se pravoslavac ali ateisti na Srpsku pravoslavnu crkvu?

- Ali on, da bi se venao... razumete... treba da plati 50.000 dinara da bi se ponovo venao u crkvi.

Ako je ateista, to bi se venao u crkvi? A ako mu treba venanje u crkvi, to bi se alio deklarisanom ateisti?

Jedini lider DOS-a u trapericama, sad u istim farmerkama treba da ode iz politike. Soro nee da kupi druge farmerice, marke levis.

Neko e se s pravom upitati to mu ljudi iz DOS-a nisu kupili odelo?

Odelo DOS-a kota. Demokratija nita ne kota.

Neko je pomislio - kakav glupak! Prvo se deklarisao kao ateista, posle je ispriao priu o venanju u crkvi. Ako jesi ateista, ta e ti venanje u crkvi?

Niko ivi se ne sea da je Branislav Kovaevi ikada ita studirao. Bio je sin lokalnog glumca, partizana. Do etrdeset i neke Kovaevi je direktor Studentskog kulturnog centra u Kragujevcu, bez poloenog semestra. Tu ga je, po planu, ekala penzija.

Onda je, bez obzira na to to u fotelji nije napunio pedesetetu, smenjen godine 1993. od diktatorskog reima Miloevia. Postaje borac za demokratiju. Kragujevaki SKC imao je ozvuenje za koncerte, za folklor, knjievno vee, za grupu Smak i R. M. - Toka.

Misteriozno i neobjanjivo, ozvuenje je ostalo u rukama Branislava Kovaevia. Ozvuenje - to je kapital, jedini politiki kapital. Zbog ozvuenja, primljen je u opoziciju. Tako poinje politika karijera. Poeli su njegovi nastupi. Preko ozvuenja se nije pevalo: - Penica je klasala - umadija glasala...

Kad su ga pitali ta treba uraditi za Zastavom, imao je spreman odgovor, proveo je sedam dana na kursu: - ta mi, ako smo poljoprivredna zemlja, ima da razmiljamo o Zastavi?

Partizanski otac je sa petokrakom odnekud stigao u Kragujevac. Mogao je da bude komesar, ali su ga instinkti terali putevima glume. Kovaevi, pie u biografiji, nije roen u Kragujevcu. Zbog ega je postao lokalpatriota? Uvek je u depu imao sedam hiljada dinara, nikad nije video Segedin, pare su same dolazile.

Danas nema sedam hiljadarki, da ugasi stranku, da je ne bruka. Danas je svetska ekonomska kriza, koja gaa u lidere.

Na Predsednitvu DOS-a podravao je, kako kae, veinom Zorana inia, a nekoliko puta nije.

Sad mu trae sedam hiljada. Velike su to pare. Objektivno, stranka koja bi mogla da donese prosperitet i boljitak Srbiji, nema te pare.

Kovaevi je pitao da li se Koalicija umadija moe registrovati tako to e se ponovo ulaniti u DOS? Odgovor je bio neodreen. I DEPOS i DOS jo uvek postoje u registru stranaka. - Ali zato da se ponovo ulanite kad ste bili u Predsednitvu DOS-a? I DEPOS-a?

- Zato to nemam sedam hiljada dinara.

- Dosta mi je DOS-a. Briite Koaliciju umadija iz registra stranaka!

- Uplatite sedam hiljada dinara!

Cipele su se ispreile. Cipele su bile pree od prosperiteta, od demokratije.

Dokon ateista jarie krsti!

Kako je ozbiljno poela danas smena karijera Branislava Kovaevia?

- Ideja Lige za umadiju je da Kragujevac bude protokolarna prestonica, a onda da i Vlada delegira odreena ministarstva u Kragujevac. Beograd bi ostao glavni grad, a Kragujevac bi bio administrativni centar drave. Bilo bi to novo iskustvo za Srbiju, ali ne i za svet. U mnogim zemljama najvei gradovi nisu administrativne prestonice, a nedavno se po tom pitanju oglasila i konzervativna Velika Britanija, predlogom da umesto Londona centar ove drave bude Liverpul.

I sadanja ideja da Kragujevac postane prestonica opravdava se, izmeu ostalog, ekonomskim procvatom, kako grada tako i cele umadije. Ideja Lige za umadiju je da se, pored protokolarnih zasedanja Skuptine Srbije i svih stvari koje se vezuju za protokol drave, u Kragujevac preseli nekoliko ministarstava. I to Ministarstvo za privredu, Ministarstvo za lokalnu samoupravu, Ministarstvo za prosvetu i Ministarstvo za kulturu.

- Ima i onih lidera koji, poput Nenada anka, smatraju da bi tu trebalo da bude sedite predsednika Republike, ukoliko bi Srbija bila republika, sedite Vlade, da bi tu trebalo da budu sve ambasade ili bar treba organizovati njihovo funkcionisanje.

Na kraju krajeva, mnoge politike stranke koje su htele da se deklariu na politikom nebu polazile su iz umadije, pa je ovo prilika da oni potvrde iskrenu ljubav prema Kragujevcu i umadiji, tako to e podrati ovu nau inicijativu. Ne mislim da je ovo ekskluzivno pravo nae stranke ili bilo koje partije, mislim da svi treba da podre ovu inicijativu.

- Penica je klasala - umadija glasala. umadija, naa dika - bie republika!

- Kragujevac bi doprineo da se bolje uspostavi odnos izmeu ostalih delova drave, jer ne bi imao megalopoljski prezir prema okruenju kakav je u Beogradu veoma vien.

Dobijanjem statusa prestonog grada problemi ovog grada postaju problemi drave, a Kragujevac postaje atraktivan za ljude koji nisu poreklom odavde. Otvaraju se vrata za dolazak najkvalitetnijih kadrova kojima raspolae ova drava i mislim da je to veoma dobro da Kragujevac, kao i drava, mogu da pronau mnogo toga pozitivnog. Samo je pitanje da li e biti dovoljno volje i dovoljno mudrosti da se odupre nekim prolaznim otporima.

 

 

Drugi sluaj

 

Oktobra 2001. godine potpisana je Deklaracija o umadiji. Potpisnici su Liga za umadiju, NVO umadijska regija Borivoja Radia, lokalna kancelarija G17, i udruenje privatnih preduzetnika Sloga iz Kragujevca. Zatim sindikat UGS Nezavisnost.

itav dogaaj, koji po reima Kovaevia ima istorijski znaaj, propratilo je nekoliko novinara.

Tuan je, mnogo je tuan taj trenutak! Sad dogaaj, koji je imao istorijski znaaj, ide na smetlite istorije.

Deklaraciju o umadiji podravaju i pravnici Beogradskog centra za ljudska prava.

Drugi sluaj, sluaj Borivoja Radia.

Veteranom politike scene Kragujevca ekskluzivno se smatra Borivoje Radi, prvi predsednik i osniva Demokratske stranke u Kragujevcu. Najbolja preporuka za mesto predsednika ute strane bio je njegov dugogodinji rad i lanstvo u Savezu komunista. Prema kuloarskim priama, koje mudri Radi nikada nije demantovao ni potvrivao, Borivoje Radi sin je popa koji je streljan od komunista. Istog trenutka shvatio je ko je i ta je, da je mantija prepreka prosperitetu i karijeri.

Odrekao se mantije. Pored crkve prolazio je samo ako je moranje. Znao je da nije moralno, da nije podobno, nije ni politiki.

Radia, zbog godina i politike mudrosti, zbog dugogodinjeg staa u Savezu komunista, u Kragujevcu smatraju odmerenim ovekom i politikim autoritetom.

Ovaj bivi komunista prvi je predsednik nekomunistike vlade u Kragujevcu u tandemu sa Veroljubom Stavanoviem.

Kakav je politiar Borivoje Radi? Mudar, iskusan, gubi redovno. Pretplaen na poraze, veiti gubitnik.

Pred lokalne izbore 2000. godine iz DS-a prelazi na listu Zajedno za Kragujevac Veroljuba Stevanovia. Gubi izbore. Zaradio iskljuenje iz Demokratske stranke.

Kad je na sledeim izborima pobedio Stevanovi, Borivoje Radi na vreme ga, pre pobede, naputa, prelazi u G17. Znai, opet gubi izbore. Pre toga ili posle toga naao se u Narodnoj stranci Slobodana Vuksanovia.

U Kragujevcu kau da je mudar - treba im verovati. Polaznici Specijalne kole gledaju biografiju, misle suprotno. Mogao je uvek da pobedi, on je uvek izgubio!

Kao politiko siroe menjao je partije, ali je ostajao svoj. Svoj na svome.

ta je ono to karakterie politiku mudrost Borivoja Radia? Uvek je isputao sigurnu pobedu, i uoi izbora, iz tabora pobednika preveslavao u tabor gubitnika gde je priman otvorena srca.

Zato ga smatraju za mudrog oveka, to, kad moe da pobedi, on stalno gubi.

Izgubljen u svemiru, otiao je u politiku penziju. Taan je i pedantan, graani su po njemu navijali satove, merili politiko vreme, orijentisali su se prema njemu. Beali su prema njemu. Nikad nisu pogreili. Kad on kae dan - sigurno je no!

Na kaju se toliko iskompromitovao da se vie nije imalo kud: - Nikada vie u nijednoj partiji. Pre donoenja konane odluke nisam ni s kim razgovarao. Mislim da sam doneo asnu odluku. Moj politiki angaman je zavren.

Do kraja ostaje veran ideji autonomne umadije.

 

Ludilo u Kragujevcu

 

Kragujevac jue, danas, sutra. Ko je lui, a ko je najlui? Stalo asfaltiranje, poelo navodnjavanje.

Ne mestu gde se danas nalazi Skuptina optine, nalazila se u starom Kragujevcu stona pijaca. Jaganjci, krave, uta ivina. Deparoi, kockari, ibicari, etali su ravnom zemljanom pistom. U aci su nosili iak. iak nisu alili. Osmatrali su naokolo, pucali su, gaali su ikom debele seljake gunjeve. Sledea grupa posle prati seljaka sa ikom na gunju ili ajkai. Zatim ga izdepare uz pie u kafani ili presretnu u saekui. Prebiju ga ili otmu pare.

Posle godine 1945. takvi su doli na vlast.

Taraba starija od optine! Avalska ulica u Kragujevcu starija je nego optina. U ulici su pre sto godina veinski iveli Romi. Na jednoj strani ulice do danas su ostali veina.

Kragujevac na dva kilometra iz pravca Topole i Batoine gradi etiri trake. To je zbog izvoza, da bi krenuo izvoz. Kad investitori vide etiri trake, bie impresionirani. Nema veze to su trake dva kilometra. Neemo im pokazivati dalje.

Lako je sa sirotinjom. Ponueno je 800 evra po aru. Graani periferijskog naselja Suica su se pobunili.

Neboja Vasiljevi, strunjak za gradske resurse, majstor je za otimainu: - to je u gradu, to je gradsko zemljite. Ne moe biti seosko! Tu se radi o bespravnoj gradnji.

Kako bespravna gradnja moe biti neto sagraeno pre sto godina?

Po istoj logici bespravna je gradnja i Amidin konak u Kragujevcu. Radovi su stali. Metani e lei pod bagere. Izgradnja je zaustavljena na 500 metara do centra.

Stalo je asfaltiranje? A navodnjavanje? Posle Novaka okovia, novi senzacionalni transfer! Velika Morava u Kragujevcu! U prelaznom roku.

Kakvo navodnjavanje? Navodnjavanje preko Velike Morave. To je izvreno! Veroljub Stevanovi je kupio, platio je seriju Selo gori a baba se elja. Znai, ideja da Morava navodnjava Kragujevac, realizovana je kroz seriju.

Istorija ludaka - trei deo. Veruje se da su Veroljub Stevanovi i kopmanija autentini i neponovljivi. Ali ludilo u Kragujevcu ima predistoriju. Davno se, jo pre 60 godina, u vreme crvenog Kragujevca, javila ideja da se otrgne deo Velike Morave i pretoi u reku Lepenicu. Kako bi kroz Kragujevac protekla jedna velika reka. Da se prokopaju kanali. Da li bi teklo uzbrdo, drugo je pitanje. Postojala je ideja da se voda napumpava, da se prokopaju tuneli.

U Beogradu postoji Udruenje Kragujevana u Beogradu, da se u Beogradu bore za Kragujevac, za to da Kragujevac bude prestonica. Trae da im se otkupi zemljite, ambasada, rezidencija, iz uplje gradske kase.

Veroljub Stevanovi prodaje gradske parkove, deja igralita, graani ga jure i teraju sa brda na brdo. U pomo mu je stiglo Udruenje Kragujevana u Beogradu: oni trae da se ukloni ovo malo bele vode, ova sramota od reke, Lepenica, ili da se dokupi Velika Morava.

Oni su stigli u kabinet gradonaelnika, oni ultimativno zahtevaju: - ta je bilo sa idejom 60 godina starom, da se otrgne rukavac Velike Morave, da voda potekne kroz Kragujevac? Da Kragujevac, konano, dobije reku kakvu zasluuje?

Postoji reno korito, vodotokovi, mona reka bi ostavila utisak na investitore.

Gradonaelnik nije ostao ravnoduan. Nasmeio se. Pozdravio je genijalnu ideju.

Stalo asfaltiranje, poelo navodnjavanje.

Udruenje Kragujevana u Beogradu prestavljaju bivi udbai, likvidatori iz Drugog svetskog rata, sa svojim potomicima. Kad su obavili zadatke u Kragujevcu, prebaeni su u Beograd, da budu sklonjeni - na visoke poloaje. Nikad nisu zaboravili grad, nikad nisu prestali da vole grad u kome su umazali prste, zapoeli karijeru.

Sad je obnovljena ideja Velike Morave. Sad Velika Morava treba da krene prema Kragujevcu, da podri ugovor sa Fijatom. Reka Lepenica se, inae, uliva u Moravu. Mada, treba da bude obratno. Kragujevcu e konano da krene. Kad Morava krene pravim putem. - Oj Moravo, ekam te odavno!

To mora ui u seriju Selo gori a baba se elja. - Je l' tako da Velika Morava tee kroz Kragujevac?

- Tako! Tako je tata, tako, tako!

U Kragujevcu rade kafane, sa muzikom. Penju pevaice na stolove, one se zmijski uvijaju. Plaaju pesme! Nee da plate sedam hiljada dinara da se sveano, zvanino ugasi Liga za umadiju. Niko ne da iz svog depa. Borivoje Radi, on je penzioner. Ne da ni on od svoje penzije.

- Penica je klasala - umadija glasala - umadija, naa dika - bie republika! Ili Lige za umadiju nee biti! ao, nema vie!

Jedna dobra ideja, ideja autonomne umadije, odlazi u aut!

 

 

 

 

 

 

podeli ovaj lanak:

Natrag
Na vrh strane