Natrag

EKSKLUZIVNO

EKSKLUZIVNO

 

Rusija

 

Rat irokih razmera u eeniji i na Kavkazu preao je u novi stadijum

 

 

Samoubice u borbi

 

Skoro svakog dana Rusi sluaju vesti o eksplozijama u gradovima i selima na Kavkazu. Retko se deava da je re o napadu veih grupa. Danas obino u borbu idu takozvani teroristi-samoubice. Oni oko sebe obmotaju eksploziv i diu sebe u vazduh na mestima gde ima mnogo ljudi, a esto sede u automobilima-bombama, napunjenim eksplozivom, koje onda usmeravaju na grupe policajaca. Sebe nazivaju ahidima, ali to je pogrean naziv

 

Viktor Hlistun

(dipisnik iz Moskve)

 

Ko su ahidi? U razgovoru sa pravim muslimanima, a ne sa onima koji se izdaju za muslimane zato to uzimaju oruje i odlaze u umu, razjasnio sam osnovnu stvar: ahid je ovek koji ni pod kakvim uslovima nee ubiti nevine ljude. Svoj ivot on prinosi na rtvu samo u sluaju kada titi religiju, domovinu, ak i svoju ljubav. U tom sluaju, a u skladu sa religijom, on odlazi u raj. Pravi muslimani, na primer oni koji su poginuli u Velikom otadbinskom ratu u borbi sa faistima, smatraju se ahidima.

Ipak, ovaj plemenit termin su prisvojili naoruani radikalni muslimani - vehabije. Oni su mu dali drugi smisao: ahidi postaju oni koji rtvuju svoj ivot, ne da bi zatitili religiju, domovinu itd., ve da bi ispunili ciljeve razbojnikih glaveina koji produavaju borbu protiv Rusije. Njihov cilj je u potpunosti jasan: odvajanje Kavkaza od Rusije i stvaranje tzv. Kavkaskog doma. U ovu tvorevinu oni ele da ukljue ne samo Kavkaz ve i ruske teritorije koje se granie sa Kavkazom - Krasnodarsku i Stavropoljsku pokrajinu, Astrahansku oblast, neke teritorije dananje Ukrajine, npr. Krim.

Mladim ljudima se namerno sugerie da e, ako dignu sebe u vazduh i sa sobom odnesu jo nekoliko tuih ivota, stii u raj i da e ih Alah primiti. Ovi teroristi-samoubice nemaju nieg zajednikog sa borbom za domovinu. tavie, najee dobijaju novac za svoj "podvig". Odnosno, ovaj novac dobijaju njihove porodice. Ovu vrstu kamikaza poeli su da koriste vojni komandanti u eeniji jo 2000. godine, kada je postalo jasno da borci nee moi da pobede u ratu sa Rusijom.

Uspeli smo da dobijemo informaciju o svim napadima terorista-samoubica od 2000. do 2008. godine. Ove godine bilo ih je dvadesetak.

 

Informacija o napadima terorista-samoubica

 

6. juna 2000. u eeniji se desio prvi teroristiki napad u kome su uestvovali teroristi-samoubice: bratanica jednog od lidera ekstremista Arbija Barajeva, Hava Barajeva, probila se kamionom sa trotilom do zgrade policije u Alhan-Jurti. Straa je pucala na kamion. Rezultat: dvojica poginulih policajaca iz odreda milicije za posebne namene (OMON), i Barajeva.

11. juna2000. na barikadu u Groznom terorista-samoubica je naterao automobil. Poginula su dva vojnika, jedan je bio ranjen.

2. jula 2000. izvreno je pet teroristikih napada u isto vreme, uz korienje tekih kamiona marke ural, napunjenih eksplozivom. Za volanima kamiona nalazili su se teroristi-samoubice. Dva teroristika napada su se dogodila u Gudermesu, po jedan u Novogroznenskom, Urus-Martanu i Argunu. Poginulo je 33 vojnika, 84 je ranjeno, trojica su nestala.

9. aprila 2001. rezultat napada u toaletu zgrade Vlade u Groznom bila je pogibija teroristkinje-samoubice i ranjavanje dve ene.

29. novembra 2001. ena ahid digla je u vazduh sebe i komandanta Urus-Martana, Gajdara Gadijeva.

5. februara 2002. esnaestogodinja Zarema Inarkajeva unela je eksploziv u zgradu Rejonskog odeljenja unutranjih poslova u Groznom, ali je od eksplozije samo ona poginula.

23. oktobra 2002. u Moskvi je grupa Movsara Barajeva, u ijem sastavu su bile i ene-samoubice, otela oko 900 ljudi u pozorinom centru na Dubrovki. Tokom operacije specijalne slube, svi teroristi, pa i ene-samoubice, bili su uniteni. Poginulo je 129 talaca.

12. maja 2003. u naselju Znamensko Nadterenog rejona eenije, troje boraca-samoubica (dve ene i jedan mukarac) izvrili su teroristiki akt u zgradi administracije Nadterenog rejona i Uprave federalne slube bezbednosti Ruske Federacije (UFSB RF). Automobil KamAZ, koji je nosio oko tonu eksploziva, sruio je rampu pred zgradom i eksplodirao. Poginulo je 60 ljudi, vie od 250 je bilo ranjeno.

14. maja 2003. u naselju Ilishan-Jurg Gudermeskog rejona eenije, u vreme religioznog praznika u kome je uestvovalo mnogo sveta, teroristkinja je aktivirala "pojas samoubice" - bombu samostalne izrade koju je zakaila na telo. Poginulo je 18 osoba, vie od 140 je ranjeno.

5. juna 2003. u Severnoj Osetiji teroristkinja-samoubica digla je u vazduh autobus sa pilotima helikoptera i tehnikim osoboljem ruske aviobaze u Mozdoku. U autobusu je bilo oko 40 ljudi. Poginulo je njih 16, a 15 je ranjeno.

20. juna 2003. u Groznom su mukarac i ena podigli u vazduh kamion KamAZ ispred zgrade operativno-istranog biroa Ministarstva unutranjih poslova. Ranjeno je 36 osoba, a poginuli su samo teroristi.

5. jula 2003. izvren je teroristiki akt na aerodromu Tuino (Moskva), na kome se odravao rok festival Krila. Dve teroristkinje-samoubice aktivirale su "pojas ahida". Poginulo je 16 ljudi, 57 je ranjeno. Nekoliko dana kasnije, nou, 10. jula, kod restorana na uglu Tverske i Jamske ulice, poginuo je tehniar za eksplozive Federalne slube bezbednosti, koji je pokuavao da deaktivira jo jedan "pojas ahida", pronaen u torbi koju je tu ostavila teroristkinja-samoubica.

1. avgusta 2003. dogodio se teroristiki napad u Mozdoku (Republika Severna Osetija). Terorista je kamionom KamAZ, napunjenim eksplozivom, uao na terirotiju bolnice u ovom gradu i aktivirao bombu pored glavnog bolnikog kompleksa. Bolnica je poruena, pod ruevinama je poginulo 50 ljudi, dok je vie od 60 ranjeno u veoj ili manjoj meri. Kazbek Turaev, emir damata Halifat, koji je bio osumnjien za ovaj teroristiki napad, ubijen je u specijalnoj operaciji Ministarstva unutranjih poslova i Federalne slube bezbednosti u inguetijskom gradu Karabulak.

27. decembra 2003. u glavnom gradu eenije, Groznom, dva kamiona napunjena eksplozivom probila su rampu ispred zgrade Vlade eenije i upali na njenu teriotoriju. Vozilima u kojima je bila gotovo tona eksploziva, upravljali su teroristi-samoubice iz jedne eenske porodice: etrdesettrogodinji otac je vozio kamion, petnaestogodinja erka je sedela pored njega, a sedamnaestogodinji sin je upravljao drugim kamionom. Na mestu napada ostala je rupa prenika oko 7 metara. Poginulo je 72 ljudi, a 310 je zadobilo povrede razliite teine.

6. februara 2004. na delu eleznike pruge izmeu stanica Autozavodska i Paveleckaja moskovskog metroa, terorista-samoubica aktivirao je eksploziv koji se nalazio na njegovom telu. Poginula su 42 oveka, a njih 143 je ranjeno.

31. septembra 2004. u Moskvi, u blizini ulaza u metro stanicu Riskaja, aktivirana je eksplozivna naprava napravljena od metalnih predmeta (po drugoj verziji teroristkinja-samoubica je aktivirala eksploziv kojim je obmotala svoje telo). Poginulo je 10 ljudi, a ranjen je 51 ovek (meu njima je bilo i osmoro dece), a unitena su i dva automobila.

29. decembra 2005. u Mahakali (Dagestan), na raskrsnici ulica Dakadajeva i Iri Kazaka, dogodila se eksplozija. ahid je aktivirao "pojas samoubice" u kome je bilo 3 kg eksploziva. U trenutku eksplozije pored teroriste nije bilo nikoga, tako da su rtve izbegnute. Terorista je poginuo na licu mesta. Dvoje graana (mukarac i ena) zadobili su lake telesne povrede, ukazana im je medicinska pomo. Lake je bio povreen i voza automobila iguli koji je u tom trenutku tuda prolazio.

23. oktobra 2007. na granici Kazbegovskog i Hasavjurtovskog rejona u Dagestanu, u kombi-taksiju koji je iz Hasavjurta vozio u selo Dilim, teroristkinja-samoubica je aktivirala eksploziv. Atak se desio pored punkta kazbekovske policije, nedaleko od naselja Lenjin-aul. Rezultat: poginula je teroristkinja, a 8 osoba je zadobilo povrede razliite teine. U kombi-taksiju se nalazilo 15 osoba. Prema izvetaju ministarstva unutranjih poslova republike, jaina eksploziva je bila izmeu 100 i 150 grama trotila.

29. avgusta 2008. dvoje terorista-samoubica je automobilom UAZ napunjenim eksplozivom probilo rampu i ulo na teritoriju na kojoj se nalazio bataljon vojske unutranjih snaga ministarstva unutranjih poslova Rusije, Jug, u rejonskom centru Vedeno (eenija). Rezultat: 1 vojnik je poginuo, etvorica vojnika su ranjeni.

6. novembra 2008. na jednoj od najprometnijih ulica Vladikavkaza (Severna Osetija), na stanici pored Centralne pijace, teroristkinja-samoubica je napala kombi-taksi. Prema izvetajima, 11 ljudi je poginulo, a 38 ranjeno.

 

Protiv vlasti

 

Ljudi koji danas rukovode Inguetijom, eenijom i Dagestanom, kao i policija koja tamo titi poredak, izloeni su velikoj opasnosti. Najzvuniji teroristiki akt koji su preduzeli teroristi-samoubice dogodio se 17. avgusta u Nazraniju, glavnom gradu Inguetije. Samoubica je uspeo da proe rampe i ue automobilom sa eksplozivom (oko 1.000 kg) pravo na mesto na kome se nalazilo vie od stotonu policajaca. Tu je i aktivirao smrtonosni tovar. Poginule su 24 osobe, a 60 je ranjeno.

Generalno govorei, mnogo policajaca na Kavkazu danas gine od samoubica. Obino mladi ovek obmotan pojasom ahida, odnosno eksplozivom, prilazi grupi policajaca i aktivira eksploziv. Taktika je jednostavna i efikasna. Ali, kako prepoznati u mladiu teroristu-samoubicu, ako on prie policajcu da ga pita, na primer, kako da doe do te-i-te ulice.

No, ni policija ne ostaje duna. Postoje dokazi koji pokazuju kako policija u Inguetiji strelja brau teroriste-samoubice. Na ovaj nain, oni kao da sprovode zakon osvete. Bie veoma teko to iskoreniti.

 

Stigli do predsednika

 

Sledei po znaaju teroristiki akt nainio je samoubica koji je svoj automobil usmerio ka vozilu u kome se vozio novi predsednik Inguetije, Junus-Bek Jevkurov. Jasno je zato je dolo do napada na Evkurova: on je objavio rat teroristima i ne odstupa od date rei. Naravno, njima ne odgovara takav predsednik. Treba pretpostaviti da ovo nije poslednji napad na Jevkurova. Ovog puta je preiveo jer je imao sree. Pogled na uniteno vozilo predsednika govori o tome koliko sree je imao.

 

Umreti u Moskvi

 

Mnoge samoubice mataju o tome da sebe rtvuju u glavnom gradu Rusije, Moskvi. Ipak, u poslednje vreme, ruske specijalne slube uspevaju da spree ovakve teroristike akte. Pre svega, samoubice se "presreu" jo na Kavkazu. Tako su nedavno eenski policajci uhapsili etvoro terorista-samoubica koji su se spremali na put u Moskvu. Zatim, nadziru se svi dolasci u glavni grad Rusije. U Podmoskovlju posebno. Naravno, i samoubice su se izvetile, ali ipak padaju u ruke ruskih specijalaca. Ispriau vam kako su prola dvojica terorista koji su se spremali da izvedu napad poetkom septembra tokom proslave Dana grada.

Ovog puta samoubice nisu eksploziv stavile u "pojas ahida", ve u obini ceger. Ispostavilo se da je to "ceger ahida". U cegeru je bilo oko 3 kg trotila. Samoubice su bila braa od strieva Ospanov i Batajev, koji su mlai od 30 godina. Nai izvori kau da su ih specijalci presreli zahvaljujui svedoenjima samoubica koji su uhapeni u eeniji. Takoe, policija je saznala da je organizator teroristikih akata u Moskvi tzv. amir Vedenskog rejona eenije, Obu-Supjan Dabrailov, een po nacionalnsti, a da su samoubice spremali Ulan-Ude Aleksandar Tihomirov, po nacinalnosti Rus, poznat meu borcima kao Said Burjatski, i vedenski komandant Husein Gakajev (iji je nadimak Dunga). Upravo je Tihomirov (Said Burjatski) posredstvom video-snimka objavljenog na internetu, preuzeo na sebe odgovornost za najkrvaviji teroristiki akt u poslednje vreme, koji je sproveden u Nazraniju 17. avgusta i u kome su poginula 24 oveka.

Prvi samoubica, Batajev, stigao je u Moskvu dva meseca pre planirane akcije. Njemu su na jednom moskovskom aerodromu "dozvolili" da nesmetano proe pasoku kontrolu. Zatim je on seo u mali autobus i otiao u porodini stan na severoistoku Moskve. Odlueno je da se tu izvri specijalna operacija. Oko 20 specijalaca moskovkse uprave Federalne slube bezbednosti Rusije provalilo je ulazna vrata i ulo u stan. ahid, koji je u to vreme spavao, nije uspeo da mrdne iz kreveta. Specijalci su ga uhvatili i potom pronali u stanu "pojas ahida" u kome je bilo nekoliko kilograma trotila i metalnih rapnela. Privedeni je rekao da e ga "neki ljudi dovesti sa zatvorenim oima do mesta na kome treba da obavi posao". Nemogue je proveriti da li je bilo tako dogovoreno. Drugi terorista, Ospanov, ubijen je prilikom hapenja, poto je pruao otpor.

 

Kako se sprema teroristiki napad

 

Šema pripreme za teroristiki akt je davno pripremljena. U glavni grad samoubice dolaze vozom ili avionom, dan-dva pre predvienog dogaaja. esto bez pratnje (u veini sluajeva pratioci su osobe sa Kavkaza koje dolaze u glavni grad nekoliko meseci pre teroristikog akta, registruju se, a odmah posle akcije se kriju na Kavkazu ili u nekoj od oblasti koja se graniki sa Kavkazom). Pratilac doekuje samoubicu i vozi ga u ranije iznajmljen stan iz koga samoubica ne izlazi do "dana D". On je odgovoran za stvaranje svih neophodnih uslova, od traenja stana i obezbeivanja hrane za ahida do montiranja eksplozivne naprave. Stan se iznajmljuje na nekoliko nedelja i nikad posredstvom agencije, ve preko, npr., roaka ili poznanika. Pri tom vlasnici stanova najee ne mogu da se dosete ko e tamo iveti. Samoubica nikada sam ne trai stan po gradu, ali zato tano zna gde ide i ko e ga ekati. Po dolasku on se bez odlaganja "baca na posao" i radi po ranije dogovorenom planu. Posebno mesto u pripremi teroristikog akta zauzima prebacivanje eksploziva. Najee on dolazi sa Kavkaza. Tamo ga je lake nabaviti. U Moskvu se obino dovozi automobilom - jasno je da je nemogue pratiti sve automobile koji ulaze u grad. Nema tih snaga i sredstava koji bi omoguili pregledanje svih automobila koji dolaze sa juga. to se tie sredstava potrebnih za pripremu teroristikog napada, specijalci kau da nije re o astronomskim sumama. U proseku, budet za jednu teroristiu akciju iznosi nekoliko hiljada dolara.

 

Gde se spremaju ubice

 

Glavne zemlje u kojima se spremaju samoubice su poznate celom svetu - Avganistan i Pakistan. Ali, postoje dokazi da u Ukrajini, kod grada Hersona, takoe postoje logori za pripremu terorista. Ta senzacionalna izjava potie od savetnika muftije Ukrajine za pravna pitanja, Nikite Kanickog. Izjava je data na plenarnom zasedanju IV meunarodnog antiteroristikog foruma koji je, pred irokim auditorijumom, odran u Kijevu pod devizom "Zatita prava oveka u bobri protiv terorizma". Posle zasedanja, g. Kanicki je jo jednom potvrdio da ono to je rekao pred uesnicima foruma nije plod njegove mate, ve realnost. Nikita Kanicki je izjavio: "Pre izvesnog vremena, naalost ne mogu da se setim tanog datuma, u jednom od rejonskih sudova u Kijevu u toku jedne rasprave svedoio je i graanin F., inae Ukrajinac. On je bio u tzv. letnjem kampu islamske omladine pored Hersona. Organizator ovih kampova je jedna drutvena ukrajinska organizacija ije ime vam neu rei, ali obuka i priprema koja je sprovoena u ovim kampovima imala je religiozan karakter. Analiza literature koja je koriena za obuku polaznika, pokazala je nalije javnih, otvorenih ili zamaskiranih poziva na neposlunost prema zakonitim vlastima Ukrajine. Kao svedok na ovom procesu, F. je ovo potvrdio i izjavio na sudu, citiram: "Posle obuke u tom kampu, bio sam spreman da ubijem bilo koju osobu koja se usudi da reima ili delom uvredi moju veru." Ovde je jako izraen ekstremistiki karakter pripreme dece i omladine..."

 

Umesto zakljuka

 

Rusija, kao i ceo svet, susree se sa novim vidom terorizma. Objektivno govorei, borba sa terorizmom e biti duga i iznurujua. A pored toga, ona e traiti velike napore ne samo od specijalnih slubi ve i od psihologa, doktora, progresivnih religioznih radnika, uitelja i nastavnika u kolama. Jer, pre nego to od mladog momka ili devojke naprave teroristu-samoubicu, moraju dobro da im "isperu" mozak i da ih, praktino, pretvore u zombije. Oistiti mozgove mladih ljudi, dati im posao, nije manje vano od traganja za ve spremnim teroristima-samoubicama i njihovog hvatanja.

 

podeli ovaj lanak:

Natrag
Na vrh strane