Natrag

Krici

Krici

Pismo iz Velikog Gradita

 

Zlatna koka na Srebrnom jezeru

 

Srebrno jezero pored Velikog Gradita poznato je po svojoj lepoti i primamljivo za turiste i ribolovce. Do 2007. g. uz jezero, a pored staze za etanje, postojalo je desetak kafia i restorana sa razliitim sadrajima i ponudama. Optinska vlast 2007. g. iznajmljuje zemljite na kome su sagraeni pomenuti lokali na 99 godina firmi Silver lejk investment iz Beograda, iji je vlasnik Slobodan Vuievi, takoe vlasnik Grand kafe i kum Dragana ilasa. Jo uvek se ne zna pouzdano za kolike pare je izvrena ova transakcija, tek, dotadanjim vlasnicima lokala nije ni bilo ponueno da i sami za svoje potrebe zakupe zemljite.

Ubrzo posle ovoga vlasnicima postojeih lokala stiu reenja da uklone svoje objekte, a pod pretnjom prinudnog izvrenja. Neki od vlasnika, oni sa dobrim vezama, izdejstvovali su od optine odtetu u novcu ili novom zemljitu za svoje poslovanje, dok su drugi uloili tubu, koja nije urodila plodom.

Demokratski bageri stigli su na obale ovog jezera marta 2008. godine. U najkraem roku porueni su svi objekti. Na istom mestu gde se nekada nalazilo desetak lokala, Silver lejk investment sagradio je etiri kafia i jednu diskoteku. To, kao i teniski tereni, predstavlja celokupnu investiciju ove Vuievieve firme. Od planiranih i najavljenih hotela nema ni pomena.

Optinska vlast, a posebno predsednik optine ivoslav Lazi, lan Demokratske stranke, kao da nisu zainteresovani za ono to se deava sa stanjem na Srebrnom jezeru. Sve Lazieve intervencije svode se na zatitu interesa investitora. Tako, kada je letos Republika sanitarna inspekcija uoi samog Sila festivala zabranila kupanje u jezeru zbog obilja tetnih materija u vodi i povodom toga postavila table i plakate upozorenja, Lazi je ve istog dana jezero proglasio istim (!) i naredio uklanjanje pomenutih upozorenja.

Iz nekog razloga je letos otputen dotadanji ovek od izuzetnog Vuievievog poverenja i direktor firme Silver lejk investment, Dragan Petrovi, i onda su mnoge nepodoptine poele da izbijaju na videlo. Saznalo se i da je u polupraznim lokalima nametaj menjan i po nekoliko puta, a jedna fotelja je plaana i po 300 evra. Sve ovo navodi na sumnju da je na ovaj nain sprovoeno pranje novca.

Letnja sezona je propala to se Srebrnog jezera tie, jer umesto kafia sa ivom i veselom muzikom za mlade, na promenadi se ula samo mirna, gotovo kamerna muzika uz koju niko nije mogao da se zabavlja. Gostiju skoro da uopte nije ni bilo, posebno jer su ih doekivali namrgoeni i nestruni konobari. Ovakvo ponaanje osoblja ni ne udi kada se zna da su svi oni nestruni, primljeni preko omladinske zadruge i da su ak 10 do 14 sati svakog dana za mizernu platu i bez prava na obrok. U isto vreme, njihovi efovi imaju pravo na mesenu konzumaciju u visini od 100.000 dinara meseno i to po nabavnoj ceni.

Menader za ugostiteljstvo u firmi Silver lejk investment Danilo Uzelac, inae rodom iz Subotice, svaku odluku donosi na osnovu izvetaja svojih birova, nekog Gelje i Toverija, efove kafia. Gelja je zavrio trogodinju poljoprivrednu kolu, a Toveri srednju mainsku. Oni su stvarni gospodari Srebrnog jezera; iako su u svojim porodicama jedini zaposleni, ive na visokoj nozi, pa je jasno da potkradaju Silver lejk investment. Uzelac, koji bi trebalo da ih kontrolie, kada leti doe u obilazak, vreme provodi sa lepim devojkama koju mu ova dvojica nabavljaju, pa nema vremena da istrai poslovanje firme koju zastupa, ve samo saslua izvetaje ove dvojice podvodaa, podeli otkaze i ode.

U meuvremenu je vlast oduzela i ostale placeve na Srebrnom jezeru pod izgovorom nepotovanja rokova za gradnju, i takoe ih predala firmi Silver lejk investment. Sada se radi na tome da ova kompanija svoja zemljita proda nekom rumunskom konzorcijumu, u kome svoje pare dre optinski monici na elu sa ivoslavom Laziem, predsednikom optine i perspektivnim kadrom Demokratske stranke.

 

I.M. (ime i prezime poznati redakciji)

 

podeli ovaj lanak:

Natrag