Natrag

Stav

Stav

 

Rasulo

 

Pre devet godina, kada sam se konano raziao sa bahatim i korumpiranim trinim fundamentalistima, napisao sam da e ta bratija nevaspitanih, pohlepnih, neiskusnih i instaliranih birokrata dovesti dravu i naciju do rasula. I to se danas deava. Na svakom mestu i u svakom trenutku prisustvujemo potpunom unitavanju institucija i potpunom razaranju svega to predstavlja dravne ili nacionalne interese. To se radi, kao to sam to do sada bezbroj puta iznosio na ovom mestu, namerno. Graani Srbije treba da shvate da nema sluajnosti i da je sve dobro reirano. U centru moi Upravljai sveta su doneli takvu odluku i domai politiari samo sprovode ono to su im drugi smislili i naredili. I to je najgori scenario koji nam se deava.

 

 

Pie: Branko Draga

 

 

U optoj medijskoj blokadi, guei sve demokratske principe i slobode graana, totalitarni reim smerno sprovodi pakleni plan za konano unitavanje Srbije. Cilj je jasan: kazniti Srbe za sve to su do sada radili i slomiti ekonomsku kimu Srbije da Srbi i Srbija nikada vie ne budu ''remetilaki faktor'' na Balkanu.

Domai politiari su izvrili okupaciju iznutra i sprovode preuzete obaveze. Za takvu saradnju su nagraeni tako da mogu slobodno, nesmetano i beskrupulozno da pljakaju dravu i njene graane. Meunarodne institucije zatvaraju oi pred tim banditskim pljakama pohlepnih i ostraenih trinih talibana koji sprovode neoliberalizam u Srbiji, uprkos tome to je taj model bankrotirao i to se sve razvijene drave odriu tog pogrenog koncepta kapitalizma.

ta ovek, strunjak, koji ima odgovornost prema drutvu, dravi, naciji, porodici, precima i potomcima da pie i predlae kada to skotove na vlasti uopte ne zanima, dok je narod sluen, izmanipulisan, potkupljen i uplaen? ta, gospodo drugovi, da piem kako da nam bude bolje i kako da izaemo iz ovog stanja kada to one koji imaju politiku mo ne zanima? U toku je pregrupisavanje na politikoj sceni i priprema za vanredne parlamentarne izbore, nakon kojih e se napraviti nove koalicije i novi uplji dogovori, ali e ostati ista politika na vlasti i isti ljudi koje gledamo ve 20 godina na naoj politikoj sceni.

ta predlagati tim ljudima koje nita ne zanima nego da uveaju svoj opljakani kapital? Neki su se nakrali pre dve decenije, neki pre deceniju, neki pre nekoliko godina, a neki i sada jo kradu. Problem je, dakle, u tome to se politika kod nas doivljava kao organizovano i zakonsko pljakanje drave i graana Srbije. Da li sam u pravu?

Molim vas, posle devet godina pritiska strune javnost napokon su se odluili da uvedu DRI - Dravnu revizorsku inspekciju koja je trebalo da ispita zavrne raune drave, jer Evropejci i trini fundamentalisti, uprkos proklamovanim ideologijama za predizborna nadmetanja u laima i podvalama, nisu imali nijedan prekontrolisan zavrni raun drave. Kakva je to drava koja tera stotine hiljada privrednih subjekata da predaju zavrne raune, kontrolie ih i kanjava, dok dravne raune i trokove niko ne kontrolie? To je dokaz bahatosti, primitivizma i prostakluka odnaroenog reima u Srbiji. To se odnosi na sve one koji su vladali, bez obzira na to kojim se ideolokim laima sluili da bi obmanuli i izmanipulisali birae.

Kada su se smilovali i pustili dravnog revizora da izvri pregled dravnih knjiga i trokova, pregledano je samo 27 odsto dravnih rauna; tada su utvrene silne zloupotrebe i krivine radnje naih ministara. Pazite, knjige je pregledao ovek kog su oni postavili! Zamislite da sam ja dobio tu mogunost da uem sa svojim strunim timom i da napravimo finansijsku reviziju zavrnih rauna drave? Zamislite ta bismo sve pronali? A kada nisu mogli da sakriju svoje utvrene i dokazane pljake dravne kase, onda su objavili da su za sve krive - dravne knjigovoe!

To je toliko besramno i podlo da najbolje govori o karakteru vlasti u Srbiji. Takvu vlast predvodi Boris Tadi koji vri centralizaciju svoje partije kako bi, prema njegovim reima, izvrio decentralizaciju Srbije. Kakve su ovo gluposti? Otkad se decentralizacija sprovodi veom centralizacijom partije na vlasti? Stvar je, zapravo, obrnuta: bankrotirani reim Borisa Tadia, koji poinje da gubi i lokalnu vlast u dravi svestan da se neto veliko sprema, da je ogromno nezadovoljstvo naroda, da je Srbija nepredvidiva zemlja i da se svata moe deavati ukoliko narod masovno izae na ulice, taj reim poinje da se zatvara u miloevievsku ljuturu da u njoj brani svoju vlast. Tako je sumanuti predsednik drave doneo odluku, verovatno smiljenu u glavama njegovih savetnika-davitelja, da se zabrani slikanje Dvora. Toga se ni Despot nije setio. Centralizovani-decentralizovani predsednik jaa partiju i dravu navlaei izme na noge. Zar je to evropski put? Zar je to demokratija? ta je sledee?

Ulazimo u veoma turbulentno vreme i smatram da su se teki olujni oblaci nadvili nad Srbijom. Rasulo drave vidi se na sve strane. Opozicije nema. Mediji su stavljeni pod kontrolu. Tajkuni dave preostalu privredu i cede suvu drenovinu. ivot je postao preteak i nesnosan u Srbiji, preteak jer privreda stoji, trite je monopolizovano, teko se zarauje, jo tee se naplauje, trokovi se svakog meseca uveavaju i ljudi troe poslednje uteevine ili prodaju imovinu da bi nekako preiveli. Rade samo firme tajkuna i politike oligarhije. Nijedan posao, recimo, moja kompanija nikada nije dobila na konkursu od drave. Nijedan posao jer sam iznosio drugaije miljenje. U Srbiji se ne tolerie drugaije miljenje.

Moete da kradete dravu, moete da varate, moete da laete pred irom javnou, moete da se ljubite sa kriminalcima i ubicama u usta i da vozite njihove dipove; sve moete da radite - i to e vam biti oproteno, ali ne moete da imate suprotno miljenje.

Moete da menjate stranke, ideologije, koalicije ili poslanike grupe, moete da otcepljujete delove dravne teritorije i da se vandalski ponaate, lomei tablu dravnog RTS-a, moete da izdate dravne tajne i da to unovite - i sve e vam biti oproteno, ali ne smete da budete slobodni, nezavisni, da mislite svojom glavom i da o tome piete i poduavate svoj narod. To je opasna zaraza. Opasnija od pandemije svinjskog, kozjeg ili nekog drugog gripa smiljenog u laboratorijama bolesnih umova Upravljaa sveta. Sve e vam se oprostiti ako se nalazite u istom krugu vlasti i opozicije, ako jedni druge dopunjujete i branite, ako ne dirate u pljaku i prevaru, ako ne dirate one koji su krali pre vas, ako sledite tu nakaradnu i zloinaku politiku i nastavite da kradete, jer vai naslednici nee vas dirati da bi sada oni mogli da unove svoju vlast, da bi mogli da kradu i otimaju do poslednje dravne imovine i do poslednjeg nacionalnog bogatstva.

To je taj pakleni politiki savez koji nas unitava. I tu se, to je najalosnije, nita nije promenilo. Nastavlja se samo suludo bre i dalje upropaavanje nacije i drave.

Statut Vojvodine je uvod u dalje cepanje drave, tako da uskoro oekujem da dobijemo prve nezavisne pokrete za Republiku Srem, jer prgavi i vredni Sremci nikada nee da pristanu da se zovu Vojvoani i nee pristati da im novosadska ugojena oligarhija odluuje koliko e im njihovog novca prebaciti za troenje. I to deljenje i sitnjenje drave e se nastaviti stvaranjem Republike Zemun ili neke druge optine koja hoe da se otcepi od Srbije, kako bi postala decentralizovana u centralizovanoj partijskoj dravi predsednika drave. I tako moe da ide u nedogled. Sve dok ne budemo svi u meusobnom ratu i dok ekonomska kriza ne bude toliko velika da e ostati da rade samo dravne institucije i partijska oligarhija. Srbija - razbijena, podeljena, konfederalna i siromana - bie jedina zemlja u svetu u kojoj se nee iveti od ekonomije i od proizvodnog rada, nego od politike, kriminala i medijskih kampanja.

Da li je takva drava mogua? Ako se moe u svetu iveti bez ekonomije, onda emo dobiti takvu dravu. Poto nam niko nee davati novac da ga troimo i politiki mudrujemo ta nam valja initi u sledeoj izbornoj kampanji, poto svetska ekonomska kriza svodi raune i primorava sve drave, narode i kompanije, sve graane sveta koji ive od svoga rada da dobro proraunaju prihode i da kontroliu sve nastale trokove, smatram da e naa politika kvazielita vrlo brzo doi pod udar realne ekonomske situacije. Graani su to ve doiveli. Graanima niko vie nita ne treba da pria. Graanima je sve jasno. Oni su svesni da sledi velika nevolja i da su ljudi na vlasti nesposobni bilo ta korisno da urade. Ali graani jo uvek, naalost, nemaju snage da se sami izbore. Nekada je bila opozicija koju smo prvo finansirali mi iz privrede, koji smo hteli neku drugu Srbiju, a onda su, kada su ulozi postali mnogo vei, poeli da je finansiraju Upravljai sveta, zahtevajui da se Srbija ekonomski slomi i da postane kooperativna.

Graani su danas ostavljeni sami sebi. Upravljai sveta imaju svoje igrae u Srbiji i nisu zainteresovani da se bilo ta menja. Politikim oligarhijama odgovara da se neprestalno menjaju na vlasti. To rade ve dvadeset godina. Njima ne odgovara istinska demokratizacija Srbije i stvaranje slobodnog trita, jer bi mnogi zavrili u zatvorima, nacionalizovana bi im bila imovina i nestali bi sa politike scene.

ta e se desiti, pitate vi zabrinuto. Kako dalje? Hoemo li opstati? Ima li nam spasa? Ima li izlaza iz ovog programiranog rasula?

Svako ko ivi od svoje plate zna da je teko. Naalost, bie jo tee. Moje miljenje je da tek dolazi teak period i da e to uticati na otrenjenje graana. Glavni krivci za sve to nam se deava jesmo mi sami. Niko sa strane nije doao da glasa za ovu vlast. Za Miloevia su velikom veinom demokratski glasali graani, verujui da postoje preice ka vedskom standardu. I sve su to bile zablude. Trini talibani i plaeni reformatori su prevarili graane. Ako vas, gospodo graani, i danas varaju i ako im, posle svega, verujete, onda je to va veliki problem. Ne krivite nikoga. Ne krivite ogledalo ako nam je lice runo.

Politike stranke su ogledalo drutva. Politike stranke su takve kakvi smo mi. I zato vie ne mogu da sluam to prenemaganje onih koji neprekidno glasaju za iste ljude, onih koji glasaju jer ne znaju za koga da glasaju, onih koji su razoarani pa namerno glasaju za reim uz koji e nam biti jo gore, onih koji glasaju za reim jer svaka promena, kako kau, moe dovesti na vlast jo gore - koji e jo vie da nas kradu. Kakva je ovo logika? Kakve su ovo budalatine, gospodo graani? Zato zabijate glavu u televizijske ekrane i gledate debile koji vas zabavljaju svojim prostaklukom i primitivizmom? Zato ste nezadovoljni svojim ivotima? Zato vam je mali ivotni standard? Zato nemate plate? Zato nemate novac?

Nisu za to krivi Upravljai sveta. Oni ne glasaju za vae predstavnike. Oni ne biraju vaeg predsednika, oni samo pomau da se ostvare njihovi interesi. Tamo gde mogu da utiu i biraju. Tamo gde ne mogu, oni se dogovaraju i pregovaraju. Nije, dakle, tana ta toliko rairena teza da nita ne moe da se politiki uradi bez dogovora sa Vaingtonom. To nije tano jer su se sada pojavile i druge sile. Ova kriza je izbacila neke nove imperije. Nije sve u Vaingtonu, sada se pitaju i Moskva i Peking i Nju Delhi. Gde emo sada da idemo da nam stave okove? Kakav je to prokleti mazohizam da sami podmeemo vratove za jaram koji nam stavljaju.

Ta politika doktrina - gospodo Upravljai sveta, da smo mi primitivni i glupi, da smo nesposobni da se sami organizujemo i da napravimo jaku i modernu dravu, da napravimo snanu i izvoznu privredu, da uredimo drutvo u korist graana a ne u korist tajkuna i politike oligarhije, ta politika doktrina da drugi treba da nas kolonizuju, kontroliu i upravljaju nama, vrea inteligenciju ovoga naroda koji je pre hiljadu godina imao SVOJU dravu i koji se izborio da ima NEZAVISNU dravu. Zato? Zato su se borili nai preci? Zato su ginuli? Mogli su i oni da se poklone pred monim imperijama. I tada su postojale mone sile. I svetski poreci. Postojali su i Upravljai sveta. Kako to da je tim naim precima uspelo da stvore svoju dravu i svoju crkvu? Kako je to uspelo Stefanu Nemanji? Zato neto ne nauimo od istorije? Sve se ponavlja. Samo smo mi ostali najvei ponavljai. Uvek padnemo na istim grekama. Zar to nije glupo? Zar to mora tako?

Nije, dakle, tano da se ne moe i da nas drugi sputavaju. Niko nas ne sputava ako mi znamo ta hoemo. Ako imamo planove i ako smo realni u proceni naih mogunosti. Niko nas ne sputava, osim naih ludih glava. Mi smo sami sebi najvea prepreka. Zato i piem ove redove. Zato i nastupam.

Znam da ima dosta onih koji slino misle. I oni me zovu i hrabre. Jer sve to ja piem, to bi i oni napisali. Sigurno i bolje od mene. Ali, gospodo, drugovi, prijatelji, zemljaci, roaci, kumovi, poznanici i sugraani - moramo neto i da uinimo. Moramo jer to je naa istorijska obaveza. Jedini nain da neto uradimo je da se - ORGANIZUJEMO! Samo organizovani moemo da prekinemo ovu agoniju i ponudimo neto novo. Neto to se razlikuje od svega to je do sada bilo. Neto to e u sebi imati MORAL. Bez moralne obnove ne vredi da se trudimo. Tu je najvaniji problem koji moramo da reimo. I sve dosadanje politike su padale na tome.

Ako se mi organizujemo da bismo, kao bolje organizovani, smenili sadanje okupatore na vlasti i onda poeli da krademo i pljakamo, onda je taj posao uzaludan jer to ve imamo. Mora da nastane nova politika ideja. Nova politika ideja zasnovana na novom moralu. Novi moral sa novim ljudima. Novi ljudi koji e biti poteni, iskreni, vredni, razumni, struni, dobri, iskusni i koji e pristati da rade u svom interesu, interesu svoje porodice, firme, grada, drave i nacije. Ljudi koji stvaraju i dele. Takvi ljudi nam trebaju. Ima li takvih ljudi? Ako nemamo takve ljude, onda je sve ovo to piem uzaludno. Mislim da jo uvek imamo dosta takvih ljudi. Mislim da je to veina u naem narodu, ali da nije organizovana. Dozvolili su da ih olo i fukara vode kroz ivot i da nas unitavaju.

Gospodo graani, nema vie zatvaranja oiju pred nevoljom u kojoj smo se nali. Mi smo krivi za ovo rasulo i mi smo duni da izvedemo narod iz ovog stanja. Zato, ponite da se povezujete sa svim ljudima koje godinama znate i za koje moete da kaete da su moralni ljudi. Pravite kruoke, obrazujte se i dogovorite kako ete dalje delovati. Kada cela Srbija bude premreena klubovima nezadovoljnih graana, onda e odozdo u konkurenciji ideja i reenja iznii neki novi ljudi. Ljudi koji e moi da nas povuku napred iz ovog rasula. Verujem da je to mogue. Verujem da takvih ljudi imamo.

Oslobodite se i krenite. Niste sami. Moda ba vi posedujete harizmu, energiju i znanje koji su nam preko potrebni. Budite odluni i nepotkupljivi. Srbija se umiriti ne moe.

 

 

podeli ovaj lanak:

Natrag
Na vrh strane