Natrag

Tajkuni

Tajkuni

 

Milomir Joksimovi: Jo jedan prilog sagi o tome kako u ovoj zemlji lopovi stiu milione

Premazani svim vlastima

 

 

Kad je Mlaan Dinki pred radnicima u Lapovu "sindikalistiki" osuo paljbu po bogatom Mii Omegi, koji ima para ko pleve a nee da da plate radnicima, nije spomenuo da je i sam deo velike pljakake prie, u kojoj su i on i dotini Omega veoma, veoma loi momci. U svakom sluaju, Dinki je podsetio javnost da se brod opasno ljulja i da poinje da tone, zbog ega se srpski tajkuni i pojedini politiari panino odriu dojueranjih saboraca u pljakanju ovog naroda. Milomir Joksimovi sa lanovima svoje porodice samo je jedan od simbola kriminalne privatizacije instruisane od vlastodraca

 

Pie: Milan Malenovi

 

Radnici trajkuju traei svoje plate, drava dnevno gubi oko 10 miliona dinara samo zbog blokade pruge kod Lapova, ministar ekonomije i regionalnog razvoja Mlaan Dinki trai da vlasnik preduzea iz svog depa namiri radnike, dok prozvani Milomir Joksimovi planira da rasproda imovinu firme i da odatle isplati radnike. ta se to sve deava oko i povodom nekada uspenog graevinsko-industrijskog kombinata 1. maj iz Lapova? Da li je mogue da je inae vatreni zagovornik privatizacije po svaku cenu, Mlaan Dinki, stao na stranu radnika u borbi protiv tajkuna tekog vie od sto miliona evra? Naravno da nije, u ovoj zemlji nita nije onako kao to izgleda na prvi pogled.

 

Početaka među demokratama

 

Vlasnik 69 odsto akcija 1. maja je preduzee Autovojvodina iz Novog Sada, iji je veinski vlasnik, po sopstvenom priznanju sa ueem od 68 odsto u ukupnom kapitalu, Milomir Joksimovi.

Milomir Joksimovi zvani Mia Omega, poreklom iz Bijelog Polja, roen 26.2.1961. godine, bio bi jedan od retkih multimilionera koji ive u centru Beograda. Zvanino, kao stalno mesto prebivalita naveo je Dalmatinsku 23 u Beogradu. Magistrirao je ekonomske nauke, oenjen je Zoranom (45) i ima dva sina, Milana (23) i Jovana (22). Osniva je preduzea za proizvodnju, spoljnu i unutranju trgovinu Omega komerc d.o.o., u kome je danas veinski vlasnik (suvlasnik je supruga Zorana). Bio je finansijer i, posle petooktobarskog prevrata, lan Glavnog odbora Demokratske stranke, ali isto tako je pomagao i Demokratski centar Dragoljuba Miunovia.

Kada je KK Crvena zvezda poetkom veka traio dravnu podrku radi konsolidovanja, Milomir postaje lan Upravnog odbora ovog kluba, zajedno sa Drakom Petroviem, direktorom PTT-a, Goranom Vesiem, tada specijalnim savetnikom saveznog ministra unutranjih poslova, i mnogim drugim tajkunima i istaknutim lanovima nomenklature.

Tada zapoinje Joksimoviev neverovatan finansijski uspon, koji mu je omoguilo ne samo poznanstvo sa ljudima na vlasti ve i zakon koji je proteirao muvare i lovce u mutnom nautrb korektnih investitora.

Do 2007. kupci privatizovanih preduzea mogli su da pazare na est jednakih godinjih rata i to neogranien broj firmi. Joksimovi je to iskoristio da bi kupio Heroj Pinki, novosadsko preduzee za hidrogradnju i hidrotransport, a zatim i Autovojvodinu, Agrovojvodinu i druge. Heroj Pinki se ubrzo proirio kupovinom poarevakog preduzea Brodarstvo, da bi se zatim utopio u konglomerat zvani Dunav grupa, u kome je Milomir danas zajedno sa suprugom Zoranom lan Upravnog odbora.

Dunav grupu, izmeu ostalih, ine: Heroj Pinki, Bagersko-brodarsko preduzee Beograd, Brodarstvo AD Beograd, Agregati AD Novi Sad, Vojvodinaput Zrenjanin... I to sve sa svojim zavisnim udruenjima, to zajedno tvori konglomerat od dvadesetak firmi.

Kupuje zadžabe a onda zaboravlja na radnike

 

Mia Omega se tu ne zaustavlja. to lino, to preko lanova svoje porodice i zavisnih firmi, kupuje sve to se nudi na tritu posrnulih giganata realsocijalizma. Tako uzima i Agrovojvodinu iz Novog Sada, ali i turistiko preduzee Palas iz Jagodine. Kupovina na veliko mu nije neki poseban problem zahvaljujui idiotskom zakonu: kao kupac, Mia Omega, na primer, za Autovojvodinu 2007. plaa samo prvu ratu u visini od 39 miliona dinara i polae bankarske garancije za obavezne investicije. Onda nita ne investira mesecima, tragajui za solventnim kupcem nekretnina koje preduzee ima u izobilju. Tek ga je trajk radnika krajem leta te iste godine naterao da se seti da je kao vlasnik duan i da deli plate.

DP Palas iz Jagodine (kupljeno za 72.982.000 dinara) imalo je mnogo goru sudbinu. Tamo je neplaanje dovelo do toga da je hotelu u centru Jagodine bila iskljuena i struja, a radnici su se bukvalno razbeali traei neki plaeni posao. Od poetka 2008. hotel je zatvoren. Prvo se prialo kako e tu da bude otvorena najmodernija i najvea kockarnica na ovim prostorima, zatim da e u okviru hotela biti napravljen dinovski trni centar (deo je, navodno, ve bezecovala Ikea), pa je krajem prole godine najavljeno da e za potrebe boravka fudbalera dravne reprezentacije hotel biti preureen u zdanje sa pet umesto sa dotadanje dve zvezdice... Na kraju, hotel Jagodina zvrji prazan i predstavlja ruglo istoimenog grada.

Kod svih ovih privatizacija imamo istovetne modele ponaanja: kupuje se na rate sa problematinim otplatama, nema nikakve obnove osnovne delatnosti i na kraju se sve svodi na rasprodaju nekretnina na atraktivnim lokacijama (centar nekog grada ili du autoputa).

Da su nekretnine odnosno njihova prodaja pravi cilj kupovine posrnulih preduzea u postupku privatizacije, pokazuje nam i siva eminencija koja se krije iza Mie Omege - Nikola ivanovi.

 

Bioskopi kao nekretnine

 

Nikola ivanovi, roen 20.12.1961, rano je napustio tadanju Jugoslaviju i skrasio se u Velikoj Britaniji. U Londonu je osnovao preduzee JKR, koje se bavi prometom nekretnina, a koje je vlasnik JKR Natural Resource Exploitation B.V. registrovanog u Roterdamu, koje je sa svoje strane jedini vlasnik Dunav grupe. U vremenu kaubojske privatizacije Nikola ivanovi je bio savetnik guvernera Narodne banke Mlaana Dinkia, a to e ostati i u vremenu kada Dinki bude bio ministar finansija. Sa svoje savetnike pozicije ivanovi e kreirati Zakon o tritu kapitala, po kome e zatim i on sam da krene u kupovinu srpskih firmi.

Da bi iskoristio mogunost da preduzea kupuje na rate, a kako je bilo nezgodno da kreator zakona javno nastupi i kao njegov glavni uivalac, ivanovi se posluio Miom Omegom i lanovima njegove porodice kako bi preko Srbije oprao novac sumnjivog porekla koji se u njegovu holandsku firmu slivao sa rauna iz raznih egzotinih ostrva. ta sve danas grupa ivanovi-Joksimovi poseduju u Srbiji mogla bi da utvrdi tek opsena istraga UBPOK-a, ali je ve sada sigurno da u svom posedu ne dre manje od pola milijarde evra. Pre e biti da je ukupna svota daleko via.

Nikola ivanovi e se kao privatizacioni kupac lino pojaviti tek prilikom spektakularne kupovine Beogradfilma koji je u to vreme imao 14 bioskopa na atraktivnim beogradskim lokacijama. Iako je odmah dobio dozvolu da neke od tih bioskopa proda kako bi u ostalima obnovio delatnost, Beogradfilm pod Nikolinom dirigentskom palicom nikada vie nije proradio. Danas se i preostali bioskopi prodaju, neki uprkos sudskoj zabrani koju su izdejstvovali prevareni mali akcionari.

ivanovi je i vlasnik preduzea za izradu ortopedskih pomagala Rudo, koje samo u Srbiji ima oko 8.000 kvadrata poslovnog prostora. Firmu je kupio 2007. za samo 1,9 miliona evra i to na est godinjih rata, iako je samo zgrada koje preduzee ima u Podgorici procenjena na 1,7 miliona evra. Isto tako je ivanovi i glavni akcionar beogradskog ugostiteljskog preduzea Tri grozda (lan UO je Milan Joksimovi), koje ima lokale na najatraktivnijim prestonikim lokacijama.

 

G17 i kontraverzni biznismen

 

Kao dobar prijatelj Mie Omege, ivanovi je i lan Upravnog odbora Autovojvodine, Miine firme koja je za prvu polovinu ove godine planirala prihod od 1,5 miliona dinara. Zauzvrat su Joksimovii, kao to smo videli, lanovi Upravnog odbora u ivanovievim kompanijama.

Ve iz ovog kolopleta je jasno da je Mia Omega, Milomir Joksimovi, bio samo eksponent Nikole ivanovia, savetnika Mlaana Dinkia, preko koga su srpski politiari, posebno oni iz okruenja G17 plus i Demokratske stranke, prali pare. U jednom trenutku je Mia Omega pomislio da je dovoljno jak i pametan da mu G17 vie ne treba i krenuo u samostalno investiranje. Taj trenutak se, po naoj proceni, dogodio kada je osnaio drugi izvor investicionog kapitala kojim je Mia Omega raspolagao. A taj drugi izvor potie od onih koje u naem svakodnevnom argonu nazivamo "kontroverznim biznismenima".

Jo u vremenu kada je planirano da u hotelu Jagodina nikne velika kockarnica, kao Joksimoviev kompanjon u ovoj akciji je navoen Sreten Joci, Joca Amsterdam. Dobro obaveteni krugovi su jo onda, znai pre vie godina, otvoreno sumnjali da iza Mie Omege stoji kapital Joce Amsterdama i slinih kontroverznih biznismena.

Potvrda ove sumnje je stigla ve krajem oktobra 2007, dakle po stupanju na snagu izmena zakona kojima je osuivanim osobama, kao i onima protiv kojih se vodi krivini postupak, zabranjeno uee u privatizaciji srpskih preduzea. U beogradskom lokalu MG Sreten Joci je 27.10.2007. slavio svoj 45. roendan, a meu gostima je bio i Milomir Joksimovi, to je potvreno i zapisnikom sa sasluanja pred istranim sudijom Drugog optinskog suda u Beogradu od 19.5.2009. godine.

Zbog toga nikoga ne treba da udi hitra intervencija Mlaana Dinkia, poznatog po tome to radnike koji dou da protestuju ispred Vlade Srbije ne eli ni da saslua, a kamoli da pozove na reavanje njihovih problema. Njegova reakcija nije nita drugo do iznuena amputacija jedne veze koja bi mogla da kompromituje ne samo njegove najblie saradnike ve i njega samog.

 

 

 

 

Poreklo nadimka

 

Postoje dve prie o tome kako je Milomir-Mia Joksimovi stekao nadimak Omega. Po jednoj, devedesetih je trgovao uvoznim automobilima, preteno Opelovim modelom omega, po kome je dobio ovaj nadimak.

Prema drugoj prii, nadimak je dobio tek poto je osnovao istoimeno preduzee koje se, izmeu ostalog, bavilo uvozom i distribucijom vajcarskih satova ovog naziva.

 

 

 

 

Preduzeća kao šporeti

 

U oktobru 2007. drava je na "samo" dva ograniila broj preduzea koja privatna lica mogu da kupe na rate. Do tada, prema nebuloznom reenju po kome svaki ovek moe ceo jedan kombinat da kupi na otplatu koju e da finansira kasnijom prodajom nekretnina samog kupljenog preduzea, ak 1.119 preduzea od ukupno 1.731 privatizovano je po istom principu po kome se kupuje, recimo, nametaj ili bela tehnika.

Najpoznatiji tajkuni pri tome se po pravilu nisu prijavljivali pod sopstvenim imenom, ve su rado koristili svoje ljude od poverenja. Cela ujdurma je postala javnom kada je nepoznata Ljubica Jovii kupila nekadanji trni centar Merkator (danas Jugocentar na Novom Beogradu), da bi kao vlasnik u Centralnom registru bio upisan Houm art, preduzee u vlasnitvu Filipa Ceptera. Malo ozbiljnija istraivanja su ubrzo otkrila da iza privatizacione kupovine Jugometala (500.000 evra), Hidrotehnike (1,12 miliona evra) i ievca (248.000 evra) stoji izvesni Mirko Rai, inae zaposlen kod Filipa Ceptera.

Od velikih sa liste prvih deset srpskih tajkuna, jedino se Vojin Lazarevi usudio da na svoje ime kupi apatinsko brodogradilite. Od onih neto manje poznatih, pored ve pomenutih Joksimovia i ivanovia, nailazimo na Nenada Popovia, koji je kupio ak pet preduzea Minela za skromnih 6,3 miliona evra, zatim je tu i suvlasnik Univerzal holdinga, bivi naelnik beogradskog DB-a Duan Stupar, koji je direktno na svoje ime pazario etiri preduzea: zemunski ribnjak za 802.000 evra u leto 2005, a onda koji mesec posle trgovinsko preduzee u Novom Pazaru Joanica za 816.000 evra, pa Somborske novine za 257.000 evra i Zrenjaninske novine za 678.000 evra.

Koristei pravo da na svoje ime i na rate kupi preduzea, niki biznismen i lice sa Interpolove poternice Jovica Stefanovi Nini pazario je dva preduzea, Tomako i Um pak, i ostao bez oba - jer nije plaao obaveze.

Nenadmaan je, meutim, ostao Mile Jerkovi koji je to na svoje, to na ime svoje erke Vinje Jerkovi na poek kupio desetak preduzea, ukupne vrednosti preko 30 miliona evra.

 

Porodična posla

 

Milan i Jovan Joksimovi, koji od obrazovanja imaju zavrene srednje kole, ve su vieniji biznismeni. Obojica su u Upravnom odboru 1.maja iz Lapova, kao i u UO Autovojvodine iz Novog Sada. Milan je i lan UO Tri grozda i Vojvodinaputa iz Zrenjanina, a zajedno sa bratom Jovanom ima 50 odsto kapitala Kon Tiki travela iz Beograda (osniva Slobodan Mii poseduje jo samo 20 odsto udela u ovom turistikom preduzeu).

Milomirova supruga Zorana se pominje kao suvlasnik Omega komerca (manje od 10 odsto vlasnitva) i kao lan UO Dunav grupe. Po svemu sudei ona je najmanje zahtevni lan ove porodice.

 

 

 

Pozovi EBRD radi pranja para

 

Zanimljivo je da u istraivanjima gotovo svih opskurnih finansijskih transakcija nailazimo na Evropsku banku za obnovu i razvoj (EBRD) iz Londona. Ona se pojavljuje ne samo kao suvlasnik Victoria grupe o kojoj smo ve pisali, ve i kao znaajan finansijer ivanovieve Dunav grupe.

U nama susednoj Hrvatskoj nedavno je izbila afera zbog ugovora o finansiranju kupovine 36 autobusa ukupne vrednosti 100 miliona kuna (oko 13,7 miliona evra). Nekadanji gradonaelnik Velike Gorice Tonino Picula zarad dobijanja kredita za kupovinu kod EBRD-a zaloio je kompletnu gradsku imovinu, raunajui tu i kole i vrtie. Hrvatskoj Slubi za borbu protiv organizovanog kriminala (USKOK) ovaj ugovor je bio toliko udan da je na informativni razgovor pozvan jedan od slubenika EBRD-a, inae hrvatski dravljanin Davor Ini, koji se u policiji pozvao na imunitet.

Kako je istraivanje ovog udnog dogaaja pokazalo, EBRD je 1993. sa hrvatskom vladom sklopila sporazum po kome se svi njeni slubenici u Hrvatskoj izuzimaju od krivinog gonjenja i istrage lokalnih slubi za sva dela koja su poinili u okviru vrenja svoje funkcije. Iz londonske centrale je potvreno da je ovo u skladu sa praksom poslovanja banke u Istonoj Evropi.

Postavlja se pitanje zato je imunitet, koji nije nikakva zatita od terorizma ili kriminala, potreban slubenicima jedne banke. Da li je to znak da poslovodstvo EBRD-a odlino zna ime se njeni slubenici na terenu bave, ali i iz kojih sve izvora pristie novac koji se kasnije plasira u Istonoj Evropi?

 

 

 

 

Ručkovi

 

ak i da se ne zna da je Milomir Joksimovi bio finansijer Demokratskog centra Dragoljuba Miunovia, posumnjalo bi se jer ovu dvojicu esto viaju na zajednikim, privatnim rukovima.

 

Vidi razlike!

 

Ako jo postoje oni koji veruju da je Mlaan Dinki u sluaju Prvog maja i Mie Omege umesto zloduha privatizacije preko noi postao dobra vila radnika, neka proitaju sledeu izjavu Ilije Nenadovia, direktora Mineralnih ubriva iz sastava nekadanje Zorke abac: "itave protekle sedmice pokuavao sam da ugovorim sastanak u Ministarstvu za ekonomiju i regionalni razvoj, ali su se termini iz dana u dan odlagali." Razlika izmeu Prvog maja i Mineralnih ubriva je u tome to ovu potonju upravo preuzima Victoria Group, druga velika perilica para o kojoj smo ve pisali i to je drava Victoriji ve obeala da nee morati da plaa zaostale zarade radnicima.

 

podeli ovaj lanak:

Natrag
Na vrh strane