Natrag

Testament

Testament

EKSKLUZIVNO

 

JUGOSLAV PETRUI: ta je nagnalo vojni i policijski vrh na veleizdaju (3)

 

Marionete lanih optubi

 

 

"elim iz temelja da poljuljam zloince, da bi posle mog istupa u javnosti barem jedan ovek progovorio o zloinima u svom delu zemlje. A onda e sama da krene lavina o nepravdi koja je uinjena srpskom narodu, i istina o manipulacijama kojima su bile izloene srpske snage." Ocenjujui svoju ulogu u dogaajima koji su potresali teritorije eks Jugoslavije, Jugoslav Petrui ovim reima nastavlja svoju ekskluzivnu ispovest za Tabloid

 

Branka ukovi

 

 

Poto je uveliko otvorio karte i izneo na sto (uopteno) svoja saznanja o malverzacijama dravnog i vojnog vrha u ratovima devedesetih, ovaj obavetajac sada zalazi u detaljnu genezu zloina i polako ralanjuje pojedinane uloge krivaca za, kako je naziva, veleizdaju SRJ.

itaocima Tabloida pruie se prilika da otkriju zaveru i nain na koji je bivi naelnik KOS-a Aleksandar Vasiljevi osmislio ruenje Slobodana Miloevia, u emu su mu pomogli njegov zamenik Branko Gaji i naelnik Uprave bezbednosti G VJ Geza Farka. Uz pomo svojih satelita sa vojne strane, za tajne slube SAD, EU, Izraela i Rusije radili su, tvrdi Petrui, general Tree armije Neboja Pavkovi, naelnik Generaltaba Dragoljub Ojdani, glavni za koordinaciju MUP-a i VJ Nikola ainovi, potpomognuti Nikolom Zimonjom i Momilom Periiem.

Petrui istie da su sa policijske strane u zaveri podrku pruali bivi ef RDB-a Rade Markovi i njegove strukture - Franko Simatovi sa ljudima Jovice Staniia, Gorana ivaljevia, Obrada Stevanovia, ivka Trajkovia... uz zdunu podrku onih koji su na scenu stupili posle petooktobarskih promena, meu kojima posebno izdvaja penzionisanog funkcionera MUP-a Srbije Dragana Karleuu, biveg ministra MUP-a Duana Mihajlovia... Dobrosava Gavria, Milorada Pelemia i njima bliskih saradnika. Kao organizatore veleizdaje na sagovornik izdvaja Vasiljevia i Zimonju, u razliitim fazama.

 

O krivinoj prijavi

 

Posle skoro cele decenije Petrui je uspeo da se domogne prvog i originalnog reenja na osnovu kog je 17. maja 1999. godine uhapen od Uprave bezbednosti Generaltaba Vojske Jugoslavije. Vrednost ovog reenja, objanjava na sagovornik, u tome je to ba ta, tako sroena krivina prijava, pod dirigentskom palicom Farkaa, u stvari predstavljala okosnicu kroz koju se formira sva budua odgovornost Srba za uee u ratnim zloinima za koje e, u to vreme, tek odgovarati pred hakim i domaim sudovima.

- Lana krivina prijava napravljena je da bi posluila kao spona koja povezuje zloine u Vukovaru, Srebrenici i prevozu leeva sa Kosova u Batajnicu, kako bi se za te zloine osudila jedna grupa i otklonila svaka sumnja sa pravih zloinaca. Ovom prijavom prikriva se sutina tih zloina, i postavljena kao lana injenica, koristi se na suenjima elnicima ove zemlje. Njom se zavaravao predsednik SRJ Slobodan Miloevi da sam zapravo ja poinilac svih zloina na teritoriji bive SFRJ. Tom prevarom prikriveni su zapravo zloini koje su poinili njegovi podreeni i njihovi sateliti (gore pobrojani). Ova grupa je, razvijajui tezu prve prijave, kasnije u drugoj povezala i zloine u Hrvatskoj, Bosni i na Kosovu, i na taj nain se ratosiljala svih zlodela. Suenja u Hagu posluila su da se te lai, kroz svedoenja Geze Farkaa, Aleksandra Vasiljevia i Draena Erdemovia, pretoe u istinu - tvrdi Petrui.

Farka je, kako naglaava Petrui, tokom svog svedoenja na suenju Miloeviu 9. novembra 2005. godine vie puta slagao biveg predsednika kako bi oprao svoju krivinu prijavu. Njegov zadatak 1999. godine bio je da ubedi Miloevia da je 25 dobrovoljaca vraeno iz Grocke jer su "bez adekvatne obrade" poli na Kosovo, kako bi stvorio sliku verodostojnosti optubi iz prijave, da je na sagovornik okupio grupu od 25 osoba kojima je obeao platu od hiljadu maraka, ratni plen i dnevnicu VJ, i da se sa njima, pod nazivom Pauk obreo na Kosmetu. Prijava navodi da je Petrui bio komandant, Milorad Pelemi zamenik, a oficiri Rade Petrovi, Zoran Obrenovi, Zijad igi i ivko Mii. Sa Pelemiom, Vlaom i Petroviem navodno je na Kosovu poinio vie zloina nad albanskim civilima i iznudom obezbedio dodatni priliv novca. Jo pie da su nakon rata nastavili sa pijunskom delatnou po Srbiji.

- Ovih dvadeset petoro koje Farka pominje je moja grupa sa kojom sam jo 14. aprila za vreme rata 1999. otiao na Kosovo. Ovi veleizdajnici pokuavaju da prikau kako sam ih, bez ikakve provere, poveo dole. Farka besramno lae da su nas uhapsili u Grockoj. Druga la mu je kada ih ubacuje u kontekst paravojnih jedinica, a trea kada kae da su tajne obavetajne slube ubacile svoje ljude na teren, i da ih je teko kontrolistati. Istina je to da mene, sa delom vojnika, povlae 17. maja 1999. sa Kosova, a ne iz Grocke, i sve te vojnike putaju, a samo mene zadravaju. Tih 25-oro ovde pominju samo da bi povezali pojavljivanje 25 ljudi u Vukovaru i u Srebrenici, i opravdali razlog zato su ih dopisali u mojoj krivinoj prijavi - kae Jugoslav, koji je posle svega mesec dana ve puten na slobodu jer, kako stoji u reenju "iz iskaza Petruia, a drugih dokaza nema, ne stoji osnovana sumnja da je poinio navedeno ili neko drugo krivino delo za koje se goni".

Ovoj lai se, kae, pridruuje i Branko Gaji, koji na suenju generalu Lazareviu tvrdi da "osim grupe Pauk koja se nelegalno prikljuila VJ na Kosovu, ostale paravojne grupe delovale su u okviru policije".

- Zato prvi, drugi i trei ovek KOS-a Farka, Vasiljevi i Gaji lau dravnika kao to je Miloevi? Zato to isto ine i Pavkovi, ainovi i Ojdani? Zato to su uestvovali u pripremi zloina. U svakom ratu postoji zloin, i daleko od toga da tvrdim da ga nije bilo. Ali odgovoran se uhapsi, procesuira i presudi. Ova bulumenta, meutim, ne procesuira nikoga, ve se 16. maja 1999. godine pravi plan da Miloeviu iznesu neistine da su grupa Pauk, arkanovci, korpioni i Vukovi sa Drine - paravojne formacije koje ine zloine po Kosovu. Kasnije im insajder Draen Erdemovi omoguava da ih dodatno poveu i sa Srebrenicom, Ovarom. Time Miloeviu stvaraju sliku da su isti ljudi poinili sve zloine u ratu i na taj nain nateraju da ih prizna.

Kada se desi neopravdani masakr, objanjava Petrui, vojni vrhovi po inerciji sklapaju dogovore koga e da optue da bi skinuli ljagu sa sebe, jer su takvi zloini njihova odgovornost.

- Oni koji su kreirali zloine koristili su se prepoznatljivim ablonima. Bitno je prepoznati instituciju zloina, ali ne tako da se pokae krivac, ve da taj zloin ide ruku pod ruku sa politikom, da uvek moe iznova da se koristi kad god je to potrebno, i da stalno inkriminie jedan narod. A da bi narod bio inkriminisan, da bi ispatao, zloin mora da bude podmetnut njegovim elnicima. Zato meu elnicima pronaete one koje moete da drite u aci. Kad obave posao, strpate ih u zatvor da moraju da ute. Da bi utao o istini, svakog ko je zna - naterate da lae. im la izgovori na sudu, uniten je i vie nikada ne moe da progovori istinu. Zato su u Hagu svi koji mogu da svedoe o zloinima Aleksandra Vasiljevia - siguran je Petrui da je vojni, policijski i politiki vrh izmanipulisan, pre i posle Miloevia, samo da bi posluio stvaranju institucije zloina kojom se inkriminiu Srbi.

Ovaj obavetajac izraava iskreno uenje i tvrdi da ni sam nije mogao da poveruje kako su tajne slube 120 kljunih ljudi u zemlji sinhronizovano organizovane u izdaji. Njihove neistine ilustruje kroz nedoslednosti u sopstvenom procesu, i postavlja pitanje zato, ako je zloinac, i sam nije u zatvoru.

- Motiv za laganje mogao je da im bude samo prikrivanje zloina. Samo to ima logiku. Hapse me, putaju, ponovo hapse, lau da sam hteo da ubijem Miloevia. Svi lau na suenju Miloeviu. Pa, on je i umro verujui da sam planirao atentat, iako nikada za to nisam ak ni optuen, niti upitan bilo ta o tome. A sve te lai su potrkrepljene u novinama, a da se jo niko posle nije ni drznuo da napie kako atentata nije bilo.

Petrui je revoltiran to svi koji znaju istinu, umesto da je raskrinkaju, uestvuju u organizovanju zloina, da bi danas omoguili stranim silama da vladaju ovim teritorijama. To ne ocenjuje ni kao zloin, ve kao - veleizdaju.

- Nikad dosad se nije desilo da vojska ili policija ne ele da uhapse poinioce. Oni koji su organizovali Vukovar, Srebrenicu, Batajnicu, ubedili su budue optuene u Hagu da e biti osloboeni, puteni. Vasiljevi i Gaji su nagovorili Farkaa, Pavkovia i ostale da se oslobode svih zloina, i u tome je njihov zloin. Rade Markovi da je imao imalo mozga, ovo ne bi inio. Vidite dokle je dogurao. A ovi koji su pristali na dil, dobili su po 100 godina zatvora, nikada ih nee pustiti. A svi su lagali za sopstvenu korist. Na primer Branko Krga, bivi naelnik G-a VJ, tvrdi da vojska nije imala interes da proteruje albanske civile i da je vojni vrh pre poetka bombardovanja inio sve da kosovsko pitanje rei politikim putem. Krga je 2000. postavljen za naelnika G-a, a ovo govori kao svedok u procesu protiv svog prethodnika na tom poloaju, generala Dragoljuba Ojdania.

 

O Gezi Farkau

Svoje tvrdnje Petrui konkretno ilustruje nedoslednim svedoenjima Geze Farkaa na suenjima pred Hakim tribunalom. Ovaj svedok na suenju bivem predsedniku SRJ tvrdi da je sve poelo kada je sa prostora Tree armije stizala informacija da postoje problemi sa dobrovoljcima i da je iz centra u Grockoj pola ve pominjana grupa od 25 dobrovoljaca, bez adekvatne obrade.

- Poto je Miloevi nastavio da ispituje svedoka koji je govorio o moguim zloupotrebama i kriminalinim radnjama na Kosovu, o emu je obavestio generala Ojdania, koji ga je navodno zbog toga poslao 1. maja na Kosovo gde je od gen. Pavkovia saznao o ve procesuiranim zloinima, Farka uvlai Miloevia u teoriju zavere o situaciji na terenu, zbog ega Miloevi organizuje hitan sastanak 17. maja. Tada se, meutim, otkriva da je prethodnica tog sastanka bilo okupljanje i dogovor vojnog vrha.

Farka: General Ojdani je pozvao komandanta Tree armije generala Pavkovia na sastanak 16. maja, gde je ovaj referisao o kompletnoj situaciji i borbenim dejstvima i stanju Tree armije. Tada smo se dogovorili da Vam izvetaj prvo podnese gen. Pavkovi, pa onda da o bezbednosnoj situaciji referie Aca Vasiljevi, o ubaenoj grupi obavetajca francuske slube na Kosovu, jer je upravo dobio svee podatke.

Miloevi: Ko je sve uestvovao na sastanku, sutradan kod mene?

Farka: ainovi, Ojdani, Pavkovi, Rade Markovi, a sa strane vojne slube ja, Vasiljevi i gen. Gaji. O svemu je obaveten i ministar MUP-a Vlajko Stojiljkovi.

- Zato me Farka i svi ovi oficiri povlae sa Kosova i prikazuju kao zloinca na tom sastanku? Da bi me upravo na ovom suenju iskoristili da ubede Miloevia da su zloine organizovale paravojne jedinice koje su formirali Francuzi. On ovde lae Miloevia kako bi pokrio krivinu prijavu. Protivtea ovim izmiljotinama je izjava Stevana urovia koji na mom suenju kae da sam spasao Kosovo. Farkaev zadatak je da prikrije zloin, i da Miloevia dovede u zabludu i sumnju.

Upitan zato ba preko njega peru zloine, Petrui kae da su morali hitno da reaguju i to pre napadnu vojsku, jer su dobili zadatak da zaustave hapenje Ramua Haradinaja i omogue NATO da bombarduje vojne ciljeve, to je zahvaljujui svom obavetajnom radu uspeno spreavao.

Farka na drugim suenjima pria sasvim drugu priu. Na suenju Ojdaniu, 26. septembra 2007, dve godine posle smrti Miloevia, govori o tome da su nie jedinice izvetavale nadreene komande o krivinim delima i koracima koje su preduzimali protiv poinilaca iz redova VJ, ali da je u komandi Tree armije koju predvodi Pavkovi dolo do zastoja u slanju tih informacija. Iako je na glavnom ispitivanju rekao da je 95 poinilaca zloina VJ bilo procesuirano, nije umeo da navede koliki je taan broj takvih predmeta, jer su krivine prijave podnoene po jedinicima, a ne na nivou glavnog taba.

- On sada pakuje Ojdaniu da do poetka maja '99. nisu stizale informacije o zloinima nad kosovskim Albancima, i da je Trea armija sve prikrivala. Evidentno je da ve trei put izgovara oprene stvari. U sluaju Miloevia pria neto sasvim petnaesto, sad ovde neto drugo, a 1999. optuuje mene kroz neku sasvim treu priu. I niko ovde na to ne reaguje. Sudbina zemlje je u tom trenutku u rukama ovog oveka, milion vojnika je pod komandom ovog bandita i on tri puta menja istorijske injenice, to ne bi smeo po cenu ivota. to bi to uradio? Samo zato to je dozvolio da ti zloini postoje.

U vezi sa snagama na Kosovu, Farka je ponovio da je delovalo vie paravojnih grupa. Vie ne pominje Petruia. Ovaj put, meutim, dodaje da te grupacije nisu delovale samostalno, ve da su bile u organskom sastavu MUP-a. A onda, na iznenaenje svih, kae da je vojni vrh za vreme NATO intervencije znao za zloine vojske i policije, kao i da je tu bilo i pojedinaca i grupa ubaenih iz Albanije i preruenih u uniforme VJ.

- Farka kae da zna, i ne prijavljuje zloin. Zar nije samo ovo dovoljno? On i njegovi sateliti omoguili su ljudima koji su radili protiv naih interesa da izvre zloin, da pobiju nebitno koga sve, da ih zakopaju na jednoj lokaciji, pa otkopaju, stavljaju u hladnjae, voze, razvoze... I sve to odrauju tri puta za vreme ratnog stanja na teritoriji SFRJ. U Srebrenici, u Ovari, u Batajnici.

 

O Draenu Erdemoviu

 

Na suenju Miloeviu, u delu koji se odnosio na optube za Srebrenicu, uloga Draena Erdemovia, vojnika 10. diverzantskog odreda vojske bosanskih Srba, tvrdi na sagovornik, bila je da se bivi predsednik SRJ navede da prizna da su paravojne jedinice srpskog porekla, koje navodno rade za francusku tajnu slubu, izvrile zloin u Srebrenici. Kroz ispitivanje tuioca Defrija Najsa, Erdemovi priznaje da je uestvovao u zauzimanju Srebrenice u julu 1995. godine i da su pripadnici njegovog odreda uestvovali u ubijaju oko hiljadu osoba po nareenju Branka Gojkovia. Ali i dodaje: "Tu je bio i jedan potpukovnik".

- Ovim uvodi Miloevia u priu da ja postojim i da svima dajem nareenja, ali da me niko ne zna. Ali zato zna da su na terenu "paravojne jedinice" Panteri, Crni, Mauzerovi etnici... Daje Miloeviu do znanja da je postojao potpukovnik francuske slube, a da su zloin odradile paravojne jedinice. On je spona sa 10. diverzantskim odredom, koji je optuen da je uinio sve zloine u Srebrenici. Tano je da su iz njegovog sastava pojedinci otili da likvidiraju izvestan broj muslimana koji je trebalo da budu zamenjeni za srpske civile. Meutim, ne moe niko da me ubedi da poslednjeg dana rata neko hoe da pobije muslimanske civile koji treba da se menjaju za zarobljene Srbe.

Najs: Da li je u decembru 1994. jedan broj novih ljudi otiao na obuke?

Erdemovi: Njih izmeu 40 do 50, otili su na nekoliko nedelja na obuku u SRJ, u kasarnu Panevo. Oni koji su proli obuku, ostali su u jedinici.

- Ovim daje vetar u lea tuilatvu da je SRJ spremala paravojne jedinice u Panevu, iz ega sud onda moe da izvede zakljuak da one vie i nisu paravojne jedinice, ve zvanine jedinice jedne zemlje koja ih je samo presvukla, nazvala ih Panterima, utim, Zelenim i obuila ih da vre progone, ubijanja... Erdemovi time postaje klju Haga. Zato je srpska tajna sluba na elu sa saradnikom tajnih slubi Simatoviem, prevarila Jovicu Staniia da predaju Erdemovia Hagu, kojeg su prethodno instruisali kako da govori.

Erdemovi: Rekli su da su doli iz Vojske Jugoslavije, iz Paneva, znali su te osobe iz moje jedinice koje su bile na obuci u Panevu i znali su komandanta Pelemia. Jednom od tih oficira je bio nadimak Jenki. Prvi put su bili u poseti glavnom tabu, drugi put su drali obuku sa nama iz 10. diverzantskog voda u Vlasonici. Direktive Pelemiu izdavao je pukovnik Petar Salapura.

- Paradoks je da glavni egzekutor Srebrenice odaje sva ova imena, a mi smo na slobodi. Klju svih zloina je u tome to je Vasiljevi nagovorio Staniia 1991, pre poetka rata, da je najpametnije da sve to budu radili u Hrvatskoj, u Bosni, bilo gde, rade preko paravojnih jedinica. Zato Klara Mandi dovodi Kapetana Dragana, skauta koji u ivotu nije ispalio metak, da vodi jedinicu, iako u to vreme imamo pet hiljada obuenih oficira na teritoriji SRJ. Pa da li je nama trebao Kapetan Dragan, Arkan, Rajo Boovi, bilo ko. Ne, oni su navueni da se bave ratom, kako bi Srbija jednog dana odgovarala.

Najs: Kako vam je reeno da postupate sa civilima tokom napada na Srebrenicu?

Erdemovi: Ujutro 11. juna Pelemi nam je rekao da civile upuujemo na fudbalski stadion, da ne pucamo na njih. Podeljene su etiri grupe. Jedna grupa je bio Marko Voki, jedna Franc Kos, jedna Zoran Malji i sad ne znam tano da li je jednu vodio Branko Gojkovi Lule.

- Sve njih nai ete i u knjigama DB-a koje je Vasiljevi spremao za obaranje Miloevia, odnosno moje hapenje. Njihova imena uveliko su provuena kroz novine, a ja imenovan njihovim komandantom. Nijednog nisam poznavao, niti sam imao ikakve fizike veze sa njima do 1996, dakle posle rata u Bosni. Sa druge strane, jedini ko moe da ubedi Miloevia da Erdemovi treba da bude jedan od kljunih svedoka u Hagu, jeste vojna tajna sluba ili DB. U to su ga i ubedili i prevarili.

Zloinci su naueni da to to rade, treba tako da rade, jer je to najbolje za Srbiju. Petrui kae da su upravo zato i rtvovali svoje jedinice.

- Ne traim pravdu samo za srpski narod, ve pokuavam da dokaem da je jedna grupa ljudi iskoristila trenutne sukobe na ratom zahvaenim teritorijama radi svog linog profita.

Insistirajui na tome da je Miloeviu odbrana podmetala lane dokaze, pripremljene u istoj fabrici u kojoj i svedoenje Erdemovia, ne bi li ga navukli da prizna zloin i tako se pokopa, na sagovornik kae da je ta sudbina zadesila i eelja.

- Meu Miloevievim "prijateljima" nalazila su se i dva-tri izdajnika koji su mu podmetnuli papire DB-a. Ista grupa koja je uestvovala u tome bila je aktivna i u montiranju mog procesa. ovek koji je dao Miloeviu dokumente o meni nije to uinio ni za Srbiju ni za istinu. Znao je da tim inom vara Miloevia, a kasnije je i eelju dao te iste papire, ime je i njega prevario. to se tie njihovih optubi, ne moe niko da me ubedi da bi u dananje vreme ak i najvei diktator dozvolio da se streljaju toliki ljudi. I da ih onda otkopava, zakopava...

 

O Aleksandru Vasiljeviu

 

Za kreiranje Gordijevog vora u vojnom vrhu, tvrdi na sagovornik, najodgovorniji je Aleksandar Vasiljevi. Na suenjima Miloeviu ovaj general imao je ciljnu amneziju svaki put kada je trebalo prikazati neki konkretni dogaaj, iako je po svojoj slubenoj dunosti morao da zna sve. Amnezija bi kao rukom bila odneta uvek kada je trebalo da iznese podatke koji su ili na tetu Srbije.

Kada je Najs, pravdajui optunicu protiv Miloevia, napravio kopu izmeu Republike Srpske i Beograda, predoio zahtev general-pukovnika Milutina Kukanjca, tada komandanta Druge vojne oblasti u Sarajevu, da mu se ustupe sredstva za borbu koje ne mogu da se nau na tritu, Vasiljevi zduno i maliciozno odgovara da ak i prepoznaje potpis generala Kukanjca. "Ovo je period kada se, nakon to se MUP BiH podelio na dva dela jer je iz njega izaao srpski deo MUP-a, i napravio MUP Republike Srpske. Ja bih rekao da je ovo jedan megalomanski zahtev...."

- Posle 12 godina se sea potpisa, ali ne zna ba nita o zloinima na Ovari. Ovde se akcenat stavlja na to da je Srbija sponzorisala rat u Bosni. Tada pravi i diskutabilnu, perfidnu kopu i na mala vrata uvodi vezu izmeu eelja i Miloevia i vezu SRS-a sa DB-om. Konkretno oko angaovanja lanova Radikalne stranke u dobrovoljake sastave koji su upuivani na slavonsko ratite.

Vasiljevi: Iz oba dokumenta se vidi da su jedinice koje su upuivane po relaciji nekih stranaka iz Srbije na teren bile naslonjene na komande JNA gde su dobijale vozila ili tankirale gorivo na vojnim pumpama, jer znam da je Branislav Vaki bio lan SRS-a.

Najs: U kojoj meri se DB infiltrirala u politike, opozicione partije u to vreme?

Vasiljevi: DB Srbije imala je kvalitetne pozicije u gotovo svim u to vreme opozicionim strankama i partijama.

Kroz ovako prevejane odgovore, u kojima Vasiljevi tvrdi da su sve obavetajne slube, kako primeuje, suprotno propisima koji su tada vaili, u stvari bile podreene Miloeviu kao predsedniku Jugoslavije, u stvari navodi na perfidan zakljuak da, ukoliko su lanovi tih slubi bili infiltrirani i u opozicione stranke, onda je Miloevi bio odgovoran i za poteze tih stranaka, odnosno njihove paravojne aktivnosti na ratitu.

- Vasiljevi, iako je naelnik KOS-a, iji je posao da na terenu regulie i poznaje sve prilike i da se svuda nalazi, pa i da spreava razvoj paravojnih jedinica, umesto toga sam pravi sve one budue generale-zloince, kao to su Alija Delimustafi, Seher Halilovi i Agim eku. Podmuklo govorei o formiranju este like divizije u avgustu 1991, uvodi u vezu Republiku Srpsku Krajinu i Milana Martia, kroz isti kontekst kroz koji provlai i Arkana i Kapetana Dragana, eelja... Koristi svaku priliku da protura podrku Srbije kroz paramilitarne aktivnosti. Primera je bezbroj i nemogue ih je obraditi. Meutim, sutina i peat celokupne njegove montae mogu se svesti na jedini zakljuak koji sud nedvosmisleno mora da izvue - Srbija je ta koja je zakuvala orbu - ime stvara osnov za sva budua ugnjetavanja i ucene srpskog naroda.

Najs: U emu se odraavala podrka VJ prema Vojsci RSK i Vojsci RS?

Vasiljevi: Po faktikom stanju to su bile dve drave koje su imale dve vojske, a one su finansirane iz jedne tree drave. Legalno postoji SRJ, postoje dve krajine, Krajina i Republika Srpska, koje imaju svoju vlast, imaju svoje vojske, ali se finansiranje vri iz SRJ.

- Ovde gnusno lae da je SRJ posredno poinila sve zloine na terenu. Vasiljevi optuuje i kriminalizuje Srbiju. Kasnije pravi vezu izmeu Vojske i MUP-a, time to je izvrgava ruglu. Na insistiranje Najsa da se "pozabave vojnom linijom MUP-a Srbije", Vasiljevi odgovora da se "pod vojnom linijom podrazumevaju aktivnosti elnih ljudi MUP-a i DB-a, ali i drugih koji su se mimo svoje funkcionalne zakonom propisane dunosti bavili poslovima koji nisu u njihovoj nadlenosti, a odnose se na formiranje paravojnih jedinica i njihovo usmeravanje na pojedinim delovima ratita". I takav ovek se danas slobodno eta po Beogradu.

Poto ga Najs podsea da je u septembru 1991. bilo pokuaja da se Kadijevi ukloni sa poloaja saveznog sekretara, Vasiljevi potvruje da su u tome 25. septembra uestvovali delovi Prve gardijske motorizovane brigade i da je zatekao pukovnike Mileta Mrkia i Vuka Obradovia kako ga u kabinetu gen. Blagoja Adia ubeuju da prihvati funkciju saveznog sekretara za narodnu odbranu.

- Ovo pred vama je u stvari privatan rat koji su meusobno vodili Mrki, Obradovi, Nikola Zimonja i Aleksandar Vasiljevi. Upravo tada je i napravljen plan da se dogodi Ovara, Srebrenica i Kosovo. Obradoviev brat Pavi bio je lan SPS-a, to Vasiljevi izvlai iz konteksta i povezuje sa uticajem Miloevia kao predsednika drave i stranke, ne bi li ponovo uspostavio kopu izmeu dogaaja u Hrvatskoj i vlasti u Srbiji. Mrki je uvuen jer treba da bude osuen za zloin u Srebrenici, a njega povezuje sa Miloeviem preko Obradovia, odnosno preko njegovog brata, ime Vasiljevi ovu grupu ljudi svrstava ka Miloeviu.

Na pitanje kako su navodno otkrili zloin u Lovasu 23. oktobra 1991,Vasiljevi kae da je dobio kratku i nepotpunu informaciju od odeljenja bezbednosti Prve vojne oblasti o tome da je jedna vea grupa civila stradala na minskom polju na koje ih je kao ivi tit poterao odred Duan Silni uz pomo TO Valjeva.

- Naelnik KOS-a dobija nepotpunu informaciju o zloinu koji se odigrava u Lovasu, gde eto povezuje TO iz Valjeva, iz Srbije, i "paravojnu" jedinicu Duan Silni na teritoriji u Hrvatskoj. Vojska je zauzela te teritorije i njima komanduje, a eto ispred nosa im neki odred vrlja okolo i pravi haos. O tome pri tom sve zna, a ve kod sledeeg pitanja se ne sea koje su jedinice uestvovale u nesrazmerno veoj akciji u Vukovaru.

Vrhunac neobjanjivog ponaanja gen. Vasiljevia, prema Petruievim reima, jeste njegova interpretacija dogaaja na Ovari 1991. godine.

Vasiljevi: Ja sam sa Zjajom Murisom imao vrlo kratak kontakt u januaru 1993. zbog nekih optubi da sam maltene ukrao neki novac iz Vukovara. Poto je Muris bio komandir specijalne policijske jedinice, hteo sam od njega da ujem o emu se radi jer nisam nita znao. Tada mi je rekao da je bio angaovan na tom zadatku i poslat na Ovaru. Od njega prvi put ujem za Ovaru i nije mi bilo jasno da li je to mesto ili tala za ovce. U najkraem mi je ispriao da su iz bolnice zarobljenici bili evakuisani i prebaeni na Ovaru gde se nalazila 80. motorizovana brigada iz Kragujevca. Njega je uputio neko iz gardijske brigade sa nekoliko policajaca da vidi ta se dogaa, uo je pucnje i o tome preko radio-veze obavestio komandu brigade. Odgovoreno mu je: "Vrati se nazad, to vie nije va problem". Nakon izvesnog vremena saznao je da su tu vukovarski teritorijalci streljali oko 160 civila. Da su ove informacija tane, potvruju mi i novinari na terenu.

- Zamislite naelnika KOS-a koji se tek 1993, dve godine posle Ovare, u sluajnom, neformalnom razgovoru sa nekim treerazrednim Murisom, obavetava o zloinu ovih razmera, o kojem ni danas navodno ne zna nita. A ve u nastavku prie o tome sluaju zna da je Miodrag Lanuanin i njegov odred Leva supoderica u sastavu taba TO Vukovar, uestvovao u likvidacijama, i da pri tom nije legalno pridodat vukovarskim teritorijalcima. Iako nita ne zna o Ovari, iz topa odgovara na tuioevo pitanje da je nadimak Lanuanina - Kameni.

Vasiljevi je sa Pavkoviem, tvrdi Petrui, odgovoran za organizaciju tog zloina.

- Odredio je one koji e izvriti selekciju onih koji e biti odvedeni iz bolnice i streljani. Druga grupa ljudi vodi te ljude iz bolnice, a trea grupa ljudi konkretno strelja zarobljenike. I meusobno ne znaju jedni za druge. To je osmislio u sadejstvu sa Donom Dojlom, koji je u to vreme bio desna ruka Dordu Tenetu, efu amerike CIA za Balkan. Dojl sam izjavljuje da je Vasiljevi jedan od njegovih najpouzdanijih ljudi i da zato niko ne sme da ga dira. A Tenet je inae poreklom Albanac. Pavkoviev zadatak bio je da zadri snage OEBS-a i UN i ostalih dok se ne izvri zloin, dok u njegovom linom krevetu spava Vesna Bosanac, naelnik bolnice u Vukovaru, doktorka koja je formirana u organizaciji Doktori bez granica, umeana u trgovinu organima. Svaki put kad je imala neki problem, zvala bi Bernarda Kunera i neke ljude bliske Madlen Olbrajt. A Vasiljevi je garantovao njenu bezbednost.

(Nastavie se)

 

 

Klimave izjave

 

Petrui je iz sudskih spisa prvi put dobio i tri akta iji su potpisnici Rade Markovi, Geza Farka i Danilo Pantovi, u kojima se navodi da ovaj obavetajac nikada nije saraivao sa vojnim i policijskim slubama bezbednosti SRJ.

- Potvrda Ministarstva inostranih poslova koju potpisuje Pantovi, lano navodi da nikada nisam saraivao sa DB-om. Takvu la direktno osporava svedoenje Mirka Marjanovia, tadanjeg politikog savetnika SRJ u Parizu, na suenju grupi Pauk, koji kae da se uverio da su sve informacije koje sam davao u potpunosti bile tane i kao primer navodi da sam im 20. marta 1999. dostavio informaciju da e bombardovanje poeti 25, izmeu dva i tri sata, a da bezbednosne slube poseduju kompletnu genezu svega to sam uradio. Isto vai i za navod potvrde vojne slube, koju Farka potpisuje, jer zato bi onda pukovnik VJ Stevan urovi, takoe na mom suenju, rekao da sam VJ dostavljao koridore leta NATO avijacije i da su zbog toga blagovremeno sklanjali nae tenkove, a da o svemu tome postoje pisani tragovi i dokumentacija u vojnoj slubi. Kao to ni prethodne dve izjave nisu tane, isto vai i za navod koji potpisuje Markovi - tvrdi na sagovornik.

 

 

 

O Staniiu

 

Da li je i Stanii bio pijun CIA koji je organizovao paravojne formacije, Petrui odgovara:

- Stanii je uhvaen u mreu onda kada se prvi put sa njima sastao. Moram da kaem da ni on ni Vasiljevi nisu na samom poetku shvatali da su pijuni za strane slube. Naprotiv, smatrali su da rade dobro i u korist zemlje. Kada su ih ubedili da rade za dobrobit zemlje, ubedili su ih i da je najbolje da oforme paravojne jedinice - jer preko njih mogu da dobiju pokrie za sve. Jer onda kada se registruje ratni zloin, ostaje samo da se uperi prst ka njima i kae - to je delo ove paravojne jedinice. Isto tako su ih ubedili i da za razne sumnjive poslove u inostranstvu treba iskoristiti parabanke - a u Srbiji ih je bilo... Jezda, Dafina... Njih je dovela Klara Mandi, Mosadov ovek... Ne smemo mi kriviti Jezdu i Dafinu, oni su bili iskorieni i za to su platili... Dafina je umrla, Jezdu su uhapsili... Klara Mandi je osmislila i nagovorila Staniia i kompaniju da su Srbiji potrebne parabanke. A Stanii je u to uspeo da ubedi Slobodana Miloevia.

 

 

 

podeli ovaj lanak:

Natrag
Na vrh strane