Natrag

Veze

Veze

 

Sluaj Janko Nicovi: Ne zna kako mu se zove brat, ali zna da broji tu novac

 

Daj pare, jare zadri

 

Kada se u Srbiji nakitite titulama, pa jo imate roake i prijatelje dobro rasporeene po vanim mestima, kao to ih ima Janko Nicovi, onda vam treba jo samo naivina poput Ivana Ivanovia pa da lepo zaradite

 

Igor Milanovi

 

Devedesete prolog veka bile su godine u kojima su u svakom pogledu napredovali mutni likovi sa jakim vezama. Sa nekolicinom njih, na svoju alost i tetu, u poslovni odnos je stupio i Ivan Ivanovi, vlasnik SSGR Ivan Ivanovi.

Poetkom devedesetih Ivan je sa svojim poslovnim partnerima iz PP Grampex odluio da kupi poslovni prostor u Beogradu i za to investitoru Radetu Laueviu platio 400.000 nemakih maraka. Klasina prevarantska pria, poznata mnogima koji su tada ali i danas pokuali da kupe nekretnine u Beogradu, tada poinje da se odvija - iste lokale investitor prodaje razliitim osobama, zgrada nikako da bude sazidana, zatim se ne dobija upotrebna dozvola... Krajem 1997. Ivan i njegovi poslovni partneri odluuju da tue pomenutog Lauevia.

U stanu Ivanovog brata je iveo Sloba ulafi koji se ponudio da ga povee sa Jankom Nicoviem, doktorom pravnih nauka i bratom suvlasnika agencije za zatitu Protektor. Kako proizilazi iz zapisnika o glavnoj raspravi, sastavljenog 19. oktobra 2007. u III Optinskom sudu u Beogradu (predmet broj 186/06) Nicovi je Ivanu obeao pomo u reavanju pomenutog imovinsko-pravnog spora uz protivuslugu u visini od 10 odsto od vrednosti spora. Prevedeno u pare - 40.000 maraka.

Nicovi jednog od narednih dana Ivana odvodi kod svog prijatelja Slavie ekia, tadanjeg naelnika za imovinske delikte PU Beograd. Ivanu tada garantuje da e sve biti u redu, jer je, navodno, eki obeao da e biti raspisana meunarodna poternica za Laueviem, koji se tada ve nalazio u bekstvu. Posle toga odlaze i u Okruni sud kod sudije Stevice ukia, u Vrhovni sud kod sudije Gorana avline, a i kod predsednika IV Optinskog suda Bokovia.

Svaki put je Nicovi garantovao da je sve u najboljem redu, da postupak ide pravim tokom i da Ivan nema zbog ega da se brine. Ivan, naravno, uredno plaa za ove aktivnosti, sve dok decembra 1998. nije dosegnuta dogovorena svota od 40.000 maraka. Onda u postupku dolazi do zastoja.

Septembra 2000. godine, pod pritiskom svojih poslovnih partnera, Ivan uspeva da stupi u kontakt sa Nicoviem i da se dogovori o izdavanju priznanice na primljeni honorar. Priznanica je potpisana 19. septembra 2000. godine na Terazijama, u automobilu Janka Nicovia, i danas predstavlja jedini, ali i najvaniji dokaz o prirodi poslovnog odnosa izmeu Nicovia i Ivana. U njoj profesor ustavnog prava na Univerzitetu u Podgorici i Fakultetu za poslovno pravo u Novom Sadu Janko Nicovi prihvata da je novac primio "...na ime usluga u vezi sa zastupanjem i pozitivnim reenjem spora...". Pri tome, doktor i profesor prava Nicovi nije advokat, te ovo sluti na nadripisarstvo, koje zakon sankcionie.

Da li iz tog ili nekog drugog razloga, Nicovi na sudu negira da je novac uzeo za sebe i tvrdi da je samo bio posrednik izmeu svoga brata, suvlasnika Protektora, i Ivana kome je, navodno, bila potrebna fizika zatita od dunika, Lauevia. Ovakve izjave Janko Nicovi daje i u sklopu parninog postupka koji je Ivan inicirao, ali i kao okrivljeni za krivino delo prevare u postupku Ki 1870/05 koji je obustavljen zbog zastarelosti.

Interesantno je da Janko svog brata naziva Miodragom, kako je i uneto u zapisnik pred III Optinskim sudom. Po naim saznanjima nijedan od roene brae Janka Nicovia ne zove se tako, a suvlasnik Protektora je Marko Nicovi. Da li je profesor toliko zaboravan da ve vie ne zna ni kako mu se zove roeni brat?

Zaboravan ili ne, tek Janko Nicovi oigledno nikada nije zaboravljao da od naivnog Ivana Ivanovia naplati honorar koji mu po zakonu nikako ne pripada.

 

podeli ovaj lanak:

Natrag
Na vrh strane