Natrag

Pravosuđe

Pravosuđe

Đavolja posla: Sudeći prema nivou znanja naših sudija, dobro je da smo uopšte živi    

Sudije u žutim togama

 

Reforma pravosuđa u Srbiji preti da nas Savet Evrope opet isključi iz članstva. Za tužioce i delioce pravde birani su podobni i prepodobni, loši studenti i još lošiji ljudi. Privredni sud u Beogradu je na trećem mestu po korumpiranosti svojih sudija među privrednim sudovima, a prvi je sud u državi po broju sudija koji su hapšeni i protiv kojih se vodi krivični postupak zbog primanja mita i zloupotrebe službenog položaja. Tabloid poseduje dokumente iz kojih se vidi koliko sudija Privrednog suda u Beogradu, koji su prošli reizbor, nema prosečnu ocenu studija veću od - sedam. Objavljujemo njihove biografske podatke, bez obzira na to što su označeni kao službena tajna.

I prvi čovek Privrednog apelacionog suda je priča za sebe. Došao je iz Pančeva, sa sobom je poveo i sudiju, svoju ljubavnicu, sekretaricu i šofera. Ima duge prste a lako se savija kada treba. Surov je prema onima koje nameri da opelješi. A spisak takvih preduzeća je pregolem

 

Milovan Brkić

 

Reforma pravosuđa u Srbiji, koju je naredio srpski predsednik Boris Tadić u nameri da stvori partijsko sudstvo, zaprepastila je funkcionere u Savetu Evrope. Ministarka Snežana Malović našla je način kako da Srbija izbegne isključenje iz Saveta Evrope: tako da svim sudijama i tužiocima koji nisu reizabrani i dalje teče radni odnos i da primaju 70 odsto plate, sve dok Ustavni sud Srbije ne odluči o njihovim ustavnim žalbama. A ovaj sud je već usvojio nekoliko žalbi sudija, pa treba očekivati da će prihvatiti i sve ostale žalbe.

Koliko je para iz mršavog budžeta Srbije otišlo za isplatu sudija i tužilaca koji nisu prošli reizbor? Dok oni planduju, sudovi su prazni, a do pravde se još teže dolazi.

Za srpsku vlastelu je najvažnije bilo da se trgovinski sudovi stave pod potpunu okupaciju i nadzor. Preko njih se otimaju i gase preduzeća, pljačkaju stotine miliona evra stečajne imovine.

Ponovo u sedlu

Tako je za prvog čoveka Privrednog apelacionog suda (PAS), u svojstvu vršioca funkcije predsednika, postavljen Miroslav Nikolić, koji je u ovaj sud izabran na poslednjim (re)izborima. Gospodin Nikolić je pre dolaska u Beograd bio predsednik Trgovinskog suda u Pančevu. Sa sudijom ovog suda Zlatkom Kanačkim, koji se okliznuo posle lažiranja izbora 1996. godine, ''uspešno je vodio sudski registar''. Lepo se omrsio, napunio džepove.

Sudija Nikolić je oženjen, ima dvoje dece, ali i ljubavnicu. Ona je sudija Trgovinskog suda u Pančevu - Biljana Miljuš-Martinović. Njen suprug je Nedeljko Martinović zvani Neđo, istražni sudija Okružnog suda u Pančevu. Ovaj bračni trougao godinama je harao pančevačkim pravosuđem. Na poslednjoj proveri Neđo nije izabran, ali je gospodin Nikolić založio svoj glas, i gle čuda, gospodin Martinović je opet sudija - Višeg suda u Pančevu. Sudija Neđo šurovao je sa pančevačkim biznismenima Nešom i Pešom Marković, koji nisu silazili sa poternica, ali su lako ulazili u njegovu kancelariju. Sa kesama. Kao takav, bio je i ozbiljan kandidat za načelnika Policijske uprave u Pančevu, ali neko se ipak setio Neđinih "zasluga". I desetine nestalih predmeta i dokumenta koji su teretili njemu drage okrivljene "kontroverzne biznismene".

Umesto da je u zatvoru zbog desetine nestalih predmeta, on je ponovo u sedlu.

Neko je došao na perverznu ideju. Na glavne pravosudne funkcije u Pančevu došli su pravnici iz Beograda. U pančevačkom pravosuđu više nema sudija i tužilaca koji su rođeni u ovom gradu. Zato je iz Pančeva u Beograd došao Miroslav Nikolić, i odmah je postavljen za vršioca funkcije predsednika Privrednog apelacionog suda. E, a sa sobom je morao da povede svoju vernu ljubu. Za sudiju ovog suda izabrana je i Biljana Miljuš-Martinović!

Međutim, to nije sve. Kad se kosi, nek se mrsi. Sudija Nikolić zapošljava i svog vozača i sekretaricu, koje takođe dovodi iz Pančeva. Dolaze na posao svakog jutra, službenim kolima! Sudija Nikolić plaća i hotelsku sobu za odmor. Kada se umore, on i Biljana odu da se odmore od rada.

Kada i reforma poslednje reforme uskoro dođe na red, banda koju je po nalogu Borisa Tadića i njegove Demokratske stranke postavila Nata Mesarović, mora biti izvedena pred sudska veća. Ali, dotle će oni nama da "sudu". Ostaje nam da se samo molimo Bogu da nas čuva od ovakvih sudija i tužilaca.

Knjige uče, s knjigama se muče

Privredni sud u Beogradu dobio je za vršioca funkcije predsednika sudiju Zlatana Dimitrića iz Privrednog apelacionog suda. Gospodin Dimitrić je do kraja prošle godine bio sudija Trgovinskog suda u Kraljevu.

Dimitrić jedva poznaje grad, vidno je uplašen, jer su pritisci i zahtevi onih koji su ga na ovu vruću stolicu doveli veliki, a zahtevi nezakoniti.

   Za njegove zamenike postavljene su Natalija Pejić-Kordić i Lejla Bratić, koje su jedva završile pravni fakultet. To ih je i preporučilo za pozicije u sudstvu, sa kojih mogu da unište kompanije, da ih opelješe.

Njima pomažu sudije, takođe loši studenti i ljudi. Evo njihovih biografija.

Natalija Pejić-Kordić, rođena u Beogradu. Pravni fakultet u Beogradu završila 1989. godine sa prosečnom ocenom - 6,32. Pravosudni ispit položila 28. februara 1994. Imovno stanje prosečno. Stambeno pitanje ima rešeno, a za sudiju Trgovinskog suda je izabrana 24. decembra 1998. godine.

Lejla (Alije) Bratić, rođena u Loznici, pravni fakultet završila 18. novembra 1982. godine sa prosečnom ocenom - 6,38. Pravosudni ispit položila 1996. Bez nepokretne je imovine, nema svoj stan, a za sudiju Trgovinskog suda je izabrana 16. jula 2003. godine.

Vesna (Slobodana) Vulević, rođena 1. juna 1973. godine u Peći, Pravni fakultet završila u Beogradu, s prosečnom ocenom - 7,44. Pripravnički staž obavila u Trećem opštinskom sudu u Beogradu i kod privatnog poslodavca Slavoljuba Jakovljevića. Za sudiju Trgovinskog suda u Beogradu izabrana 11. januara 2001. godine. Kadar je SPS-a. Vlasnica je stana od 54 kvadrata. I njena rođena sestra je izabrana za sudiju.

Gordana Aranđelović, rođena u Vrnjačkoj Banji, Pravni fakultet u Beogradu završila 1981. godine sa prosečnom ocenom - 6,20. Pravosudni ispit položila 1984. godine. Radila kao gradski sudija za prekršaje u Beogradu. Za sudiju ovog suda izabrana 25. novembra 1998. godine. Nema rešeno stambeno pitanje.

Vesna Čelebdžić-Torbica, rođena u Šapcu. Pravni fakultet u Beogradu završila 1978. godine sa prosečnom ocenom - 6,86. Pravosudni ispit položila 1992. godine. Živi u roditeljskom stanu. Za sudiju je izabrana 12. jula 2000. godine.

Mila Đorđević, rođena u Lipljanu. Pravni fakultet u Beogradu završila 1988. godine sa prosečnom ocenom - 7,00. Pravosudni ispit položila 1990. Ima stan od 69 kvadrata u vlasništvu supruga, a za sudiju Trgovinskog suda izabrana 9. novembra 1999.

Dragan Dragović, rođen u Travniku, Pravni fakultet u Beogradu završio 1989. godine, posle deset godina studiranja, sa prosečnom ocenom - 6,50. Ima neodgovarajući stan od 40 kvm. Imenovan za sudiju Trgovinskog suda 10. jula 2003.

Mirjana Jovanović, rođena u Zemunu, Pravni fakultet završila 15. novembra 1988. godine, nakon petnaest godina studiranja, sa prosečnom ocenom - 6,13. Pravosudni ispit položila 1993. Imovinsko stanje dobro. Izabrana za sudiju Trgovinskog suda 20. novembra 1998.

Mira Kastratović, rođena u Beogradu, Pravni fakultet u Beogradu je završila 1978. sa prosečnom ocenom - 6,96. Pravosudni ispit položila 26. maja 1980. Živi u stanu čiji je vlasnik majka. Za sudiju Trgovinskog suda je izabrana 12. jula 1984.

Dragana Kovačević, rođena u Beogradu, Pravni fakultet u Beogradu završila 23. novembra 1981. sa prosečnom ocenom - 6,66. Imovno stanje dobro. Stambeno pitanje rešeno. Izabrana za sudiju Trgovinskog suda 12. jula 2000.

 Milica Lakićević, rođena u Beogradu, Pravni fakultet u Beogradu završila 1986, posle trinaest godina studiranja, sa prosečnom ocenom - 6,75. Pravosudni ispit položila 30. juna 1988. Vlasnik je neodgovarajućeg stana. Za sudiju Trgovinskog suda izabrana 29. jula 1997.

 Brankica Meandžija, rođena u selu Majske Poljane. Pravni fakultet u Beogradu završila 1984. sa prosečnom ocenom - 6,26. Pravosudni ispit položila 28. oktobra 1986. Slabog je imovinskog stanja i nerešenog stambenog pitanja. Izabrana je za sudiju Trgovinskog suda 1. avgusta 1994.

Aleksandra Popović, rođena u Beogradu. Pravni fakultet u Beogradu završila sa prosečnom ocenom - 6,80. Izabrana je za sudiju Trgovinskog suda 3. aprila 2006.

Marija Elizabeta Štulić, rođena u Malmeu (Švedska). Pravni fakultet u Beogradu završila 1989. sa prosečnom ocenom - 6,93. Pravosudni ispit položila 1993. Stambeno je neobezbeđena. Za sudiju Trgovinskog suda je izabrana 14. novembra 1998.

 Ljiljana Subotić, rođena u Prištini, Pravni fakultet u Beogradu završila 1982. godine. Prosečna ocena -  6,86. Pravosudni ispit je položila 1992. Živi kod roditelja u dvosobnom stanu. Za sudiju Trgovinskog suda je izabrana 12. jula 2000.

 

podeli ovaj članak:

Natrag