Natrag

Odbrana

Odbrana

Ministarstvo odbrane: Posle ozbiljnih optužbi, odgovorni se sunčaju 

 

Nema toliko kolonjske za toliku septičku jamu

 

   Sasvim je jasno da je odbrambeni sistem Srbije uništen. Srbija više nema svoju odbranu i vojsku

 

Piše: pukovnik Milan Jovanović

 

 

Od početka raspada bivše Juge pa do poslednje vlade Vojislava Koštunice i aktuelne vlade Mirka Cvetkovića Srbija nije imala svoju vojsku ni svog vojnog ministra. Prestankom postojanja državne zajednice SCG, Ministarstvo odbrane, na čelu sa generalom u penziji Zoranom Stankovićem, tek je tada "kooptirano" u vladu Srbije, ali nije imalo pravo glasa u Republičkoj vladi. Dakle, skoro dve decenije Srbija je faktički bila bez zakonite institucije koja bi bila odgovorna za odbranu zemlje. Može se reći da je prvi vojni ministar samostalne i nezavisne Srbije Dragan Šutanovac.

U svojoj ministarskoj biografiji (do sada trogodišnji ministarski staž u dve vlade) zbog nemoralnog zamajavanja javnosti, nedostatka principa i moralnog integriteta, samoreklamerstva, bez jasnih stavova, zbog ličnih, grupnih i partijskih interesa, ministar odbrane Dragan Šutanovac ima dug spisak ozbiljnih profesionalnih grehova, krivičnih dela i neoprostivih krivica.

 

Opšti smrad

 

Posle serije tekstova o organizovanom kriminalu u Ministarstvu odbrane Srbije, pod pokroviteljstvom ministra odbrane lično i njegovog pomoćnika za materijalne resurse i kuma Ilije Pilipovića, nakon više otvorenih pisama napisanih od strane grupe oficira i civilnih lica na službi u MO, a upućenih predsedniku države i vrhovnom komandantu Borisu Tadiću, ministru odbrane Draganu Šutanovcu, ministru unutrašnjih poslova Ivici Dačiću, Vladi, poslanicima i poslaničkim grupama Skupštine Srbije i pojedinim sredstvima javnog informisanja, a nakon objavljivanja Zapisnika Inspektorata odbrane (str. pov. br. 468-10 od 15. juna 2010) o izvršenoj redovnoj i delimičnoj inspekciji materijalnog i finansijskog poslovanja Uprave za snabdevanje i nakon objavljenih primedbi na Zapisnik Inspektorata odbrane dostavljenih nadležnom telu, u vojnom Ministarstvu gde je dozvoljeno sve osim poštenog rada, u Ministarstvu gde važe višestruki aršini, gde zakoni nisu isti za sve, gde se sposobnosti starešina i civilnih lica na službi u VS i MO isključivo mere po tome koliko su spremni da ukradu, slažu, prevare, obmanu, u Ministarstvu gde se najviše cene i protežiraju uvlakači, poltroni, beskičmenjaci i predstavnici DS "nacionalnosti", ovih dana se oseća  nepodnošljiv smrad septičke jame.

Iz egzotičnih krajeva poreskog raja glavni zagađivači (kumovi) ekspresno se vraćaju sa godišnjeg odmora. I umesto da odmah pristupe deratizaciji, sanaciji, čišćenju terena i kažnjavanju smradova, kumovi u duhuasnih patriota" preduzimaju sve kako bi došli do saznanja ko upozorava građane Srbije da iz Nemanjine i Birčaninove smrdi.

Zavladala je opšta panika i metež. Odluka je pala. Zagađivači neće biti sankcionisani. Svoju delatnost zagađivanja Srbije mogu da nastave. Kontaminacija (zagađivanje) prostora u Birčaninovoj i Nemanjinoj vršiće se ubuduće na "zakonskoj" osnovi, komisijski, planski, pod budnim okom kumova i neprestanom kontrolom "bezbednosnih" službi. Sve informacije, raporti, izveštaji namenjeni glavnim zagađivačima radiće se samo u jednom "higijenskom" primerku. U slučaju potrebe za više primeraka, kopiranje će se vršiti komisijski u za to posebno pripremljenim prostorijama, na "higijenskom" papiru i kopir aparatima koji će se od sada nalaziti - pod ključem.

To nije krajnje rešenje. Da bi g...a i dalje mogla da "zakonito" plivaju na površini jame, a nakon objašnjenja vojnog ministra, u pomoć je pozvan glavni komunalac Srbije, Šuletov kolega, obojen u kaki boju, baš kao i Šule. Pomoć će se pružiti na osnovu "zakonskog" projekta o pomoći za angažovanje graditeljske operative usvojenog nedavno u Skupštini i uz saglasnost "kaki" šefova Beograda, Novog Sada, Niša i Kragujevca. Šuletov kolega, glavni komunalac Srbije, najavio je maksimalno angažovanje svojih komunalaca. Pridružiće neophodnu graditeljsku svitu u formi "javnih radova" da narod ne bi dangubio, da bi se što pre i po najnižim cenama skućio. Ako treba angažovaće se Kurta i Murta, aktiviraće se sva u "kaki" boju obojena kuka i motika u pripremi ekološke dokumentacije. Kutije i džakovi su već podeljeni.

Smrad može "zakonski" da se širi Srbijom. Za početak opitno septičke jame nek zaudaraju na Voždovcu u bivšoj kasarnietvrti juli" zatim u bivšim kasarnama kako u Novom Sadu tako u Kragujevcu, Nišu i  redom od grada do grada sve dok cela Srbija ne počne "zakonski" da zaudara.

 

Građani će znati da prosude

 

Šalu na stranu. Našim čitaocima, nakon više apela upućenih najvišem političkom i državnom vrhu zemlje od strane oficira na službi u MO i višemesečnog pisanja o korupciji, mitu, organizovanom kriminalu, mafiji u vojnom ministarstvu, Sektoru za materijalne resurse, Upravi za snabdevanje, sasvim je jasno da je odbrambeni sistem Srbije uništen. Srbija više nema svoju odbranu i vojsku.

Svi smo svedoci da odbrana Srbije i Vojska Srbije više ne postoje. Šuletova koncepcija odbrane srozana je na politikantsko preživljavanje i obmanjivanje, marketing i šićardžijsku trgovinu. Politika odbrane Srbije se vodi u najgorem obliku kroz štetočinski savez tajkuna, švercera i korumpiranih političara, naravno sve pod budnim okom Tate.

Takva politika odbrane najviše odgovara Zapadu, NATO-kreatorima, a u Srbiji aktuelnoj vlasti - njihovim slugama, kojima je, inače, korupcija zanimanje a kolaboracija opredeljenje. Posledice toga su "zakonsko" slabljenje i siromašenje zemlje, "zakonska" rasprodaja države i privrede, "zakonsko" uništavanje domaće industrije, posebno odbrambene. Za njih su to uspesi i nasušna potreba.

Više meseci istražujući i piši o organizovanom kriminalu, mitu, korupciji, mafiji, koji vladaju u srpskom vojnom ministarstvu, autoru ovog članka vraški je teško da bez srdžbe, besa, ljutnje, ogorčenosti bilo šta više da kaže od već do sada rečenog o "zakonitom" poslovanju u Ministarstvu odbrane, Sektoru za matarijalne resurse, Upravi za snabdevanje, a da to ne (p)ostane mrtvo slovo na papiru. Da se to ne bi desilo, našeg vojnog ministra podsetićemo na jednu veoma poučnu narodnu izreku: "Ako neko nekome kaže da je magarac, taj treba da se zamisli. Ako mu dvojica kažu da je magarac taj treba debelo da se zamisli. Ako mu trojica kažu da je magarac, taj treba da bez razmišljanja kupuje samar".

"Ministre vojni", maske su pale, lopovi su razotkriveni! Ministarstvom odbrane i dalje vlada organizovani kriminal, mito i korupcija, a mafija caruje. Ministre, na potezu ste, u vidu stranog plaćeničkog poslušnika ili ministra odbrane! Vaš potez biće krunski dokaz da li država Srbija postoji ili ne postoji, da li je u rasulu ili nije. A građani Srbije će znati da prosude.

 

podeli ovaj članak:

Natrag