Natrag

Policija

Policija     

Ko rukovodi sindikatima u srpskoj policiji

 

Borci za prava direktora

 

Nije nikakva tajna da policijskim sindikatima rukovode iz kabineta ministra policije i direktora policije

 

M. Grabež

 

 

Dan uoči najavljenog generalnog štrajka policije sedam policijskih sindikata dogovorilo se 11. novembra ove godine sa ministrom policije Ivicom Dačićem da se štrajk "zamrzne", a umesto štrajkačkih zahteva, ministar je policijskim službenicima ponudio pomoć od 10 hiljada dinara mesečno. Sindikalni rukovodioci su, takođe, dobili svoje - unapređenja, slobodne sate za sindikalnu aktivnost, mogućnost da manipulišu sindikalnom članarinom i da se bave biznisom.

Njegov veliki uspeh predstavlja i razbijanje reprezentativnog Nezavisnog sindikata policije, na čije čelo je postavio policijskog službenika Velimira Barbulova iz Kikinde.

Kako  je  Aleksandar Gavrilović u vreme dok je bio predsedajavući, pokrenuo inicijativu šta i kako u slučajau da dođe do prekida pregovora, nije se došlo do pravog rešenja , a jedna od opcija bila je i da se proglasi štrajk, s tim da bi se PSS prethodno dogovorili oko svih ativnosti. Nakon toga rukovodstvu je predočeno da bi bilo dobro da se organizuje sastanak sa drugim reprezentatvnim sindikatom, kako bi se napravila zajednička strategija, ali nije bilo sluha za takvu strategiju. I  predsednik Policijskog sindikata Srbije, Veljko Mijailović je pozivao  Velimira Barbulov kako bi se sreli i dogvorili šta u svakoj od mogućih opcija sindikati da urade a na dobrobita zaposlneih, ali zbog lične sujete Barbulova, nije bilo odgovora. Posle toga Policijski sindikat Srbije je proglasio protest zaposlenih u MUP-a za 05.10.2010. godine. KC Novi Sad je obavestio predsedništvo da zaposleni traže da idu na protest, ali nije bilo odgovora, da bi KC Novi Sad na sastanku 29.9.2010. godine doneo odluku da podrži i učestvuje u protestu. Rukovodstvo potom donosi odluku da ne podržava protest, iako je nakon protesta Vlada R. Srbije donela odluku da zaposlenu mogu pregovarai o Posebnom kolektivnom ugovoru za zaposlene, što je ogroman iskorak napred.

Reprezentativni sindikat zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova Srbije, Nezavisni sindikat policije (NSP), početkom jula ove godine delegirao je svoje članove u Odbor za kolektivno pregovaranje. Istovremeno je skupština ovog sindikata zauzela stav kojim se traži potpisivanje posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u MUP-u. Tada je prihvaćen predlog takvog jednog ugovora uz naglasak da može da dođe do njegovih izmena "u smislu poboljšanja".

Pregovori sa delegacijom Ministarstva otpočeli su u julu i prekinuti su zbog kolektivnog godišnjeg odmora, uz dogovor da se nastave najkasnije 1. septembra. Jedino je bilo značajno to što su se dogovorili da Odbor za kolektivno pregovaranje MUP-a obavi konsultacije o zaradi, naknadi zarade i drugim primanjima i da obavesti Odbor za koordinaciju reprezentativnih sindikata o terminu nastavka pregovora.

Pošto se MUP nije oglašavalo ni posle isteka 20 dana od početka septembra, Predsedništvo je uputilo dopis MUP-u sa zahtevom za izjašnjenje. U međuvremenu, Vlada Srbije na svom sastanku odlučuje da ne dozvoli zaključivanje posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u MUP-u, već da se izvrše izmene i dopune Posebnog kolektivnog ugovora za državne organe. Tada počinje i čistka u redovima reprezentativnog NSP-a po metodu "ko nije podoban, ima da leti napolje".

Uoči sastanka sa predstavnicima Ministarstva zakazanog za 1. oktobar predsedništvo NSP-a na telefonskoj sednici, održanoj 30. septembra donosi odluku za smenu veoma dinamičnog predsednika Odbora za kolektivno pregovaranje NSP-a Aleksandra Gavrilovića, uz paušalnu ocenu o neradu i samovolji, bez ikakvog iznošenja konkretnih primera. Na njegovo mesto biva postavljen Velimir Barbulov.

Pre polaska na sastanak s predstavnicima MUP-a u kancelariji NSP-a Odbor se konsultuje sa svojim advokatom Srećkom Mitrićem, koji im prenosi svoje mišljenje o zakonskim mogućnostima sklapanja posebnog kolektivnog ugovora.

Na sastanku sa predstavnicima ministarstva, koji su sindikalce upoznali sa stavom vlade o izmenama postojećeg Posebnog kolektivnog ugovora za sve državne organe, za reč se javlja Velimir Barbulov i prihvata predlog u ime NSP-a. Advokat Lončar ispred Policijskog sindikata Srbije (PSS) insistira na sklapanju posebnog ugovora samo za zaposlene u MUP-u, objašnjavajući da je predlog vlade pravno neizvodljiv i vrlo nepovoljan za zaposlene u MUP-u, jer u narednom periodu oni ne bi mogli da učestvuju u njegovim izmenama i dopunama, niti u pregovaranju o novom posebnom kolektivnom ugovoru za državne organe kada bude istekao rok postojećem.

Pošto se sa ovim stavom složio i advokat NSP-a Mitrić, članovi Odbora za kolektivno pregovaranje Miladin Dobrijević i Marjan Petrović, posle kratkih međusobnih konsultacija, obaveštavaju odbor MUP-a da Barbulov nema njihovu podršku za izneti stav i da NSP ostaje pri svom zahtevu za sklapanje Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u MUP-u.

Već tri dana kasnije, 4. oktobra u devet sati, Dobrijević na lično interesovanje, a putem telefona biva obavešten od Barbulova da je suspendovan sa svih funkcija. Koliko je članstvu poznato, između 1. i 4. oktobra predsedništvo NSP-a se nije sastajalo.

Iako je Dobrijević bio idejni tvorac predloga Posebnog kolektivnog ugovora o kome se vode pregovori, on nedugo posle pomenutog razgovora dobija i pismeno rešenje o suspenziji.

Pod komandnom palicom Barbulova dolazi do prekida konsultacija sa većim brojem članova organa i tela, a donose se odluke koje nikako ne mogu da idu u korist zaposlenih. Tako NSP iz razloga lične sujete i direktnog uticaja funkcionera Ministarstva na rad ovog sindikata odbija da podrži protest PSS-a.

Zbog takvih razmimoilaženja Koordinacioni centar Novog Sada, koji je nastavio da radi po starom, traži sastanak na koji dolaze Barbulov i Blažo Marković. Na pitanje članova zašto su konkretno smenjeni Dobrijević i Gavrilović, pomenuta dvojica nemaju nikakve odgovore, a Marković čak u jednom trenutku, na komentare prisutnih da će se zbog takvog rada mnogi članovi iščlaniti, odgovara: "Ma, šta ima veze? Neka se iščlane."

Pošto su videli da gube podršku članstva, Barbulov i njegovi istomišljenici suprotno Statutu bahato za v.d. predsednika Koordinacionog centra Novi Sad postavljaju Jovicu Bajića, iako je isti godinu dana pre toga bio smenjen s mesta predsednika tog Koordinacionog centra, i to zbog - nerada.

U odluci NSP-a o stupanju u štrajk videla se neozbiljnost ili loša namera rukovodioca ovog sindikata, jer se tražilo povećanje plate za sve zaposlene bez preciziranja kolika je ta plata odnosno na koji njen deo se traži povišica. Kako je štrajk započet, bez konsultacija sa sopstvenim članstvom i drugim sindikatima, isto tako je naglo i završen.

Vrhunac lošeg rada novih rukovodioca NSP-a i produbljavanje podele u članstvu predstavlja izbor novog rukovodstva KC Kruševac na sastanku na kome nije bilo kvoruma.

Lošim marketingom u kampanji za štrajk, gde su mali sindikati dobili izuzetnu promociju, reprezentativni sindikat je sebe doveo u situaciju da mu se članstvo rapidno osipa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

podeli ovaj članak:

Natrag
Na vrh strane