Natrag

Na licu mesta

Na licu mesta

Apatin: U vlasti gradonaelnika koji voli da ugodi sebi i svojima

 

Apatini graani i antipatini muljatori

 

Nekada najrazvijeniji grad u Jugoslaviji postao je grad staraca, nezaposlenih i opljakanih ljudi. I sadanji gradonaelnik ivorad ika Smiljani bio je nekada autonoma, pa predstavnik Grupe graana, potom lan SPS-a, a po potrebi i budui lan DS-a. Tako treba, ako ima potrebe!

 

Arpad Na

 

Apatin, "grad budunosti"! Kako to za neupuene lepo zvui. Za ovaj epitet prvi ovek optine ivorad ika Smiljani debelo je platio, ali novcem iz budeta. On je ujedno proglaen za najuspenijeg gradonaelnika, a samo mu je ta titula nedostajala pa da popuni svoju bogatu riznicu priznanja koja su mu podarili verni poltroni i oni koje je lako kupio. A ko je uopte taj uveni vladar Apatina, koji svoju silu i bahatost ispoljava na svakome ko nije njegov istomiljenik. Ako nisi sa njim, onda si protiv njega i - mora da strada.

Apatinci su donedavno imali svoje prve nezavisne Apatinske novine, koje su ukazivale na silne greke koje je Smiljani sa svojim saradnicima inio. Zbog takve drskosti vlasnik Jovan Banjac nije iz budeta dobio ni dinar, a zapreena mu je i fizika likvidacija, i njemu i lanovima njegove ue porodice, ukoliko nastavi da "truje" okolinu istinitim podacima. ovek se povukao, meutim, "ne iz straha", ve zbog velikih materijalnih problema i ponovo prikuplja snagu i sredstva da nastavi tamo gde je stao.

 

Umetnike due

 

ika je okruen ljudima koji bi, da je pravna drava, morali imati vie desetina godina robije. Kao njegov naslednik na elu SPS pominje se eljko Vueti koji je kolima ubio oveka. Za to nije odleao ni dana u zatvoru, da bi ovaj budui lider socijalista dobio batine od supruga svoje valerke Natae Kubik. Pomenuti suprug, Mirko Kubik, nije potedeo ni svoju enu. Za utehu eljko joj je poklonio Oktobarsku nagradu grada Apatina za uspehe u sportu. Vueti se tereti da je ojadio budet Prigrevice i da je za tamonje komunalne radove angaovao sopstvenu firmu, kao i da je ostalima traio 30 odsto provizije za svaki dobijeni posao u toj mesnoj zajednici.

Najozloglaeniji Apatinac, Jovica Kora, ima na desetine krivinih prijava, od kojih je jedna za silovanje, ali je to sklonjeno u arhivu. Kora je umean u svaku aferu koja se tie privatizacije i sumnja se da je uestvovao u prodaji poslovnih prostora Apateksa, Severne Bake i mnogih drugih, od kojih je sebi uzeo ogromnu proviziju.

Meu onima kojima bi Zabela trebalo da bude dom do kraja ivota, nalazi se i Miodrag Popov, poznati "objektivni" ratni izveta, koji je u Apatin doao da bi metane nauio kako se glasa za iku i kako mu treba verovati. Popov se sa apatinskim "bogom" upoznao za vreme rata u Hrvatskoj, u Ernestinovu, gde su zajedno ukrali vie od 300 slika, zbog ega ga terete hrvatske vlasti, ali je lukavi Popov na te optube dao intervju hrvatskom Jutarnjem listu, gde je priznao svoj boravak u Ernestinovu, ali i da je slike sklonio ika i da on s tim nema veze. Sada je angaovan da ureuje apatinske medije i za to mu gradonaelnik plaa vie stotina hiljada dinara.

Iz budeta se za informisanje godinje izdvaja skoro 13 miliona dinara i sve odlazi Popovu, koji je TV Apatin najpre registrovao na ime Neboje Petrovia, a kada su se posvaali oko deobe novca, dao mu je otkaz i sve prepisao na suprugu Slavicu. Ujedno je, uz ikin blagoslov, upao u drutvene prostorije tadanjeg Glasa komune i bez ikakve odluke preuzeo njihovu opremu. ika mu je obezbedio radnu snagu, pa su etiri radnika tadanjeg Radio-Apatina morali devet meseci da rade puno radno vreme u privatnoj firmi TV Apatin, a plate su dobijali iz budeta.

Dobro upueni tvrde da Popov vraa deo novca iki i Korau, a da svoje usluge naplauju po cenovniku evropskih dobro razvijenih zemalja. Da li to Apatinci plaaju njegovo utanje, ili je to prijateljstvo zaista toliko veliko, odgonetnue vreme. Za sada je evidentno da pare iz budeta namenjene za informisanje, kao i prisilno reklamiranje na TV Apatin, zavravaju u depu Popova, kome je ika poklonio dva auta. Na jednom, opelu vektri, vidno je istaknuta nalepnica "Dom zdravlje", ali to ne ometa novinare da ga voze, jer im niko ne moe nita.

 

Sve o istom troku

 

Svemoni i bahati gradonaelnik Apatina ve 15 godina lae graane kako je pitanje dana kada e se poeti sa gradnjom robno-transportnog centra, gde je, navodno, sve sreeno za novih dve do tri hiljade radnih mesta, ali nita od toga. U taj projekat je utroeno vie desetina miliona dinara, a nije se mrdnulo sa mrtve take. Samo kada dolazi neka delegacija ukljue se bageri, kao da neto rade, a im oni napuste Apatin radovi se obustavljaju. Slino je i sa izgradnjom uvenog Akvaparka. Do sada je u njega uloeno skoro sedam miliona evra, a dok je paralelno sa tim projektom ila izgradnja kuglane, u Somboru je nicala klinika roenog ikinog brata Vojkana, kao i zgrada u centru Apatina u dvoritu katolike crkve. Materijal je javno dovoen u Sombor, pa je na kraju ta uvena kuglana u Banji Jankovi postala najskuplja na svetu i iznosila je oko 100 miliona dinara. Za sve svoje mahinacije ika je novac dobijao iz Pokrajine, tanije od Bojana Pajtia, koji je poloio kamen temeljac za Akvapark i mnogi ga vide kao budueg vlasnika tog objekta. Mislio je ika da moe sve da vara, pa i Nemce koji su mu prodali osmostaznu kuglanu, ali kada ni nakon nekoliko intervencija firme FUNK nije platio ratu, iznenada je bio suoen sa injenicom da kuglana ne radi, jer su je vlasnici iskljuili, pa je hitno morao da nae dodatnih 50.000 evra radi ve ranije utvrenog termina za odigravanje klupskog prvenstva Evrope.

Kao ovek koji sve zna, sebi je dao za pravo da bez ikakve konsultacije sa umetnicima, graanima ili nekim ko je kompetentan, kao obeleje grada kupi spomenik Nika mada o tome niko nije mogao a ni smeo da polemie. On je preko svojih poltrona dobio veinu u Skuptini grada i kupio spomenik za 13 miliona dinara, a pouzdano se zna da ta skalamerija, u stvari, promaena investicija, kota manje od est miliona. U Apatin je doneta iz nekog magacina pa je od dugog stajanja bila toliko prljava da su morali angaovati agenciju za ienje da bi nakon tri dana ienja mogli da je pokau narodu. U tu mahinaciju su, pored ike, bili ukljueni Jovica Kora i Sonja Tepavac, naelnik sektora za finansije. U silnoj elji da to pre postave taj spomenik, a da im se ne bi ko meao u posao, okrenuli su ga tako da gleda u ikinu kuu, a gostima koji dolaze - okrenuo je lea! Naravno, spomenik je, prilikom otvaranja skupe marine, otkrio Bojan Pajti. Odmah posle toga doneta je odluka da se postavi jo jedan spomenik, neka siva aplja. I to ruglo grada kotalo je Apatince ni manje ni vie nego est miliona dinara.

 

Uivanje i korienje

 

Oigledno je da Smiljani ima dobru zaleinu, jer je saraivao i sa Darkom ariem koji je bio vlasnik Mladog borca u Sonti. O tome niko sem Apatinskih novina nije smeo da pie, a istina je brzo zaboravljena. Budetska, strogo namenska sredstva, troe se za sve i svata, a nikakva kontrola iki ne moe nita, pa se tvrdi da ga titi Ivica Dai, samo zbog toga to mu ika donosi glasove. Svojoj mladoj simpatiji Kseniji kupio je laptop od 150.000 dinara, plaao letovanja i zimovanja, potom auto i stan, naravno, iz sredstava koja su namenjena graanima. Mesnim zajednicama u okolnim selima uzimao je pare od samodoprinosa i zadravao ih i po godinu dana da bi im kasnije vraao na kaiicu. Zatvora je spasao izvesnog Zorana Ignaca, poznatog zelenaa koji je trenutno vlasnik nekoliko firmi. Prvu zelenaku kamatu uzeo je u saradnji sa ikom, a kasnije su ojadili nekog jadnika iz Sombora i oteli mu preduzee za izradu dakova koji se sada prodaju optini. Ignac iki nasilno donosi glasove iz romskog naselja, ali je problem u tome to se skoro 97 odsto naseljenih u tom delu grada izjasnilo da su Rumuni, pa ih zbog nastale situacije oko dekade Roma prekrtavaju u Rome i na taj nain uzimaju dodatna sredstva i sve privilegije. Pouzdano se zna da su Turistika agencija i Sportski savez u Apatinu najbolja mesta za pranje para, jer poseduju vie rauna. U javnost je procurela vest da je ika svoju porodinu kuu prodao SPS-u uz dogovor da on i njegovi najblii imaju pravo njenog uivanja i korienja sve do smrti.

Pa kako takav ovek o(p)staje na vlasti? Odgovor je jednostavan. On, naime, kontrolie sve medije u okolini i zna da asti novinare koji lepo piu o njemu. Oko sebe je zaposlio nepismen kadar, a o tome govori podatak da je trenutno u optini zaposleno vie od 120 ljudi, od kojih 80 odsto ne zna da radi na raunaru, a niko ne zna strani jezik. Zapoljavanje je uglavnom ilo preko partijske i rodbinske linije. One koji se bune, preko svojih veza dovodi u nezahvalnu situaciju, pa se esto moe uti kako graani koji nisu po njegovoj volji govore kako ime je poruio da nikada niko iz njihove porodice nee dobiti zaposlenje u Apatinu i okolini.

Koliko je pohlepa i elja za mo u pitanju, potvruju ikine rei koje najee i najradije izgovara: "Due i vlasti se najkasnije odriem".

 

 

 

 

Odanost po iki

 

Unutar "opozicionih" partija ubacuje svoje ljude koji su mu odaniji nego matinoj partiji i brzo nastaje nesloga. Primer su demokrate koji se predstavljaju kao opozicija, a ve su se u vie navrata raspadali. Smatra se da su mu kljune veze u DS-u Bojan Pajti i Duan Elezovi, koji svojim lanovima mnogo obeavaju, a u stvari, nemaju nameru da svrgnu iku s vlasti. Penzionerima plaa sitne provode i "urke", pa su oni ikini najodaniji glasai. Veliku potporu ima i od SRS-a. Radikali su prodali svoje glasae zarad nekoliko radnih mesta i sada su desna ruka SPS-a. Mnogi, poput Mirana Cvetianina, Duanke Popovi, Jelae i drugih, spremni su da poginu za iku, jer im je omoguio da primaju lepe plate, zaposle svoje najblie i - peljee narod. Posao moe da se dobije samo pod uslovom da se ulani u SPS ili Mlade socijaliste, gde je seks u prvom planu, a za to je zaduen opet Jovica Kora. On svakoj eni koja eli zaposlenje postavlja nekoliko uslova, od kojih je obavezan i seks.

 

podeli ovaj lanak:

Natrag
Na vrh strane