Natrag

Tabloid je pozvaqn

Tabloid je pozvaqn

Zašto Ministarstvo odbrane ne priznaje da ima penzionere

 

Diž' se vojsko penzionisana!

 

  Ministri prolaze a penzioneri umiru. Ukratko, u pet reči, to je slika stanja u Fondu za socijalno osiguranje vojnih lica, koje danas ne koristi nikome osim Ministarstvu odbrane da se i dalje razmeće pričom o socijalnoj brizi za vojne penzionere

 

Piše: pukovnik M. Jovanović

 

Fond za socijalno osiguranje vojnih osiguranika, poznat među korisnicima i po skraćenici SOVO, postao je samo jedna paralizovana ustanova zahvaljujući direktnoj krivici Ministarstva odbrane i njenih čelnih ljudi. SOVO je takoreći usmrćen zajedno sa svojim korisnicima, nizom neverovatnih i neshvatljivih odluka, uredbi, uputstava i izmena nametnutih od strane MO, i to sve sa retroaktivnim delovanjem!

Mnoge nepravilnosti (bolje reći teške nepravde) na štetu vojnih penzionera učinjene su u poslednjih 15 godina, a haos je još pojačan u poslednjih sedam.

Kako se ovaj, slobodno govoreći, administrativni teror sprovodi sa najvišeg nivoa Ministarstva odbrane, tako se i desilo da je svojevremeno, za vreme mandata Borisa Tadića, vojnim penzionerima naneto najviše štete, a tu "tradiciju" sa ništa manjom brutalnošću nastavio je i sadašnji ministar Šutanovac.

Trebalo bi podsetiti na brojne promašaje iz vrha MO i VS tokom njihovih mandata, tokom kojih su se nizale afere, pronevere, korupcije, a prljavi veš objavljivan periodično u štampanim medijima (nešto od toga je završilo i na sudu). Sve je to ovu zemlju materijalno sasvim bespotrebno koštalo veoma mnogo.

Dug vojnim penzionerima, i onaj "veliki" i onaj "mali", nastao je na osnovu odluka bivših i sadašnjeg ministra odbrane o uskraćivanju isplata penzija vojnim penzionerima u skladu sa zakonom i usmeravanju tih sredstava na drugu stranu (najčešće finansiranje stranaka i izbornih procesa, i drugo nenamensko trošenja tih sredstava).

Socijalna zaštita nije posebno organizovana za vojne osiguranike, već se na nju primenjuju opšti propisi o socijalnoj zaštiti. MO u svom Zakonu o vojsci, ne bavi se socijalnim osiguranjem. Odluka o premeštanju, izdvajanju fonda SOVO iz nadležnosti MO i njegovog pripajanja Ministarstvu za rad i socijalnu politiku još se ne može ostvariti zbog "malog" i "velikog" duga.

Posebno su oštećeni vojni penzioneri i članovi porodica vojnih penzionera (koji su umrli ili poginuli), koji su se zbog sile prilika vratili iz Srbije u bivše republike Jugoslavije (Hrvatsku, Sloveniju, BiH, Makedoniju) u svoje kuće. Oni su danas politikom MO izbačeni iz normalnog koloseka po kojem primaju penzije, a pogotovo iz socijalnog odnosno zdravstvenog osiguranja.

Jedan pukovnik VS, star 74 godine, vratio se svojoj deci, unucima i praunucima u Hrvatsku, u svoj stan, još pre 13 godina. Fond SOVO ne šalje mu penziju niti ima socijalno i zdravstveno osiguranje u Hrvatskoj. Penziju diže uz pomoć kreditne kartice Poštanske štedionice iz Beograda, i to na bankomatima u Splitu.

Za svih tih 13 godina taj pukovnik nema zdravstveno osiguranje u Hrvatskoj. Za rešenje ovog problema referent za zdravstveno osiguranje u Splitu mu je u skladu sa međunarodnim propisima objasnio da treba da dostavi odjavu zdravstvenog osiguranja iz Srbije, na osnovu koje će po važim međunarodnim propisima, dobiti "zdravstveno osiguranje" u Hrvatskoj.

Tu odjavu već više godina SOVO odbija da mu izda! Kad se ovaj penzionisani pukovnik obratio nadležnom referentu, pravniku iz SOVO, taj "službenik" je kratko saopštio: "Mi takve potvrde ne dajemo". Za razliku od vojnih penzionera Srbije, svim civilnim licima koji su penzioneri Srbije, a vratili su se u Hrvatsku, redovno se šalju penzije u Hrvatsku i imaju zdravstveno osiguranje, jer su doneli potvrde o odjavi zdravstvenog osiguranja u Srbiji.

Postavlja se pitanje - u koju kategoriju ljudi, u odnosu na civile, spadaju vojni penzioneri Srbije koji su se silom prilika morali vratiti u Hrvatsku, jer u Srbiji nemaju nikakvih nekretnina, stanova, zemljišta i slično, a sve to imaju u Hrvatskoj.

Ovakav odnos MO prema toj kategoriji vojnih penzionera u suprotnosti je sa ustavnim odredbama Republike Srbije, a nadležni organi MO Srbije od završetka rata (davne 1995) nisu ništa, baš ništa, preduzeli u vezi sa tim. Prilikom posete sadašnjeg ministra odbrane Srbije Dragana Šutanovca Hrvatskoj, umesto da na dnevnom redu bude i rešavanje tih pitanja, njemu je bilo važnije da razgovara o višku nekog naoružanja suvišnog Vojsci Hrvatske, čija bi prodaja išla preko Jugoimporta SDPR!

Očito je da MO i Ministarstvo za rad i socijalnu politiku nikako ne mogu da se usaglase oko preuzimanja ove kategorije penzionera. Jasno je takođe da niko drage volje neće preuzeti tuđe dugove, bili oni "mali" ili "veliki".

U toku 2010. godine jedna stručna komisija vojnih penzionera VS predala je opširan elaborat predsedniku Vlade Srbije Mirku Cvetkoviću, ministru odbrane Draganu Šutanovcu, predsedniku Srbije Borisu Tadiću, ministru za rad i socijalnu politiku Rasimu Ljajiću i drugima, o teškim propustima koje je MO učinilo u odnosu prema vojnim penzionerima. I to je bilo sve. Tačnije, svi znaju sve, ali niko ne čini ništa. Računaju, još koja godinica ovako, dok živi pomru, ili dok se ne pomire sa sudbinom, pa onda neće više ni biti tog problema.

 

 

 

 

 

Ovako piše, a čita se drukčije

 

Fond SOVO je pravno lice i stara se o funkcionisanju sistema socijalnog osiguranja vojnih osiguranika u vezi sa ostvarivanjem prava, finansiranjem, obračunom i isplatom tih prava, propisanih Pravilnikom o nadležnosti organizacijskih jedinica Ministarstva odbrane.

A u Pravilniku i dalje piše da su obaveze sledeće: obračun i isplata penzija i drugih primanja korisnika vojnih penzija, stambeno obezbeđenje, finansijsko obezbeđenje, utvrđivanje prestanka prava iz socijalnog osiguranja vojnih osiguranika itd. Pa onda blagovremena i uredna isplata penzija i drugih primanja i obezbeđivanje materijalnih sredstava za penzije, naknade i druga prava iz zdravstvenog osiguranja, zakonito i blagovremeno donošenje odluka o ostvarivanju i prestanku prava po pitanju penzijskog, invalidskog i zdravstvenog osiguranja, dogradnja sistema stambenog obezbeđenja korisnika vojnih penzija i slično.

podeli ovaj članak:

Natrag
Na vrh strane