Natrag

Na licu mesta

Na licu mesta

Sluaj jedne advokatice i njenog klijenta

 

Nada umire poslednja

 

Legalizacija bespravno izgraenih objekata unosan je posao. Kako za dravu, koja e kroz takse u budet uneti dosta novca, tako i za razne mahere koji bi u svemu samo da se malo okoriste

 

M.T.

 

ivorad Petrovi iz Smedereva, siroti penzioner sa penzijicom od 16.000 dinara, uo je prole godine da moe da legalizuje svoj ranije podignuti objekat. Smatrao je da je bolje da ga u postupku zastupa neko tome vian, pa se obratio advokatici Nadi Mitrovi-Raki sa kancelarijom u smederevskoj Omladinskoj ulici broj 6.

Krajem maja Petrovi odlazi kod ove advokatice i odnosi joj potvrde o plaenoj kuarini jo od 1962. kada je zgrada podignuta, kao i kupoprodajni ugovor za zemljite. Poto je pregledala papire Mitrovi-Raki svog klijenta obavetava da e ga to kotati 19.000 dinara, i on joj odmah isplauje traenu svotu. Uzevi novac, ona je samo pogledala na sat i, rekavi: "urim, imam suenje", ispratila svog novog klijenta iz kancelarije ne izdavi mu nikakav raun.

Od tada, evo ve vie od sedam meseci, Petrovi nije od svoje advokatice dobio nikakvo obavetenje o tome da li je i ta preduzeto u njegovom predmetu. Umesto nje na telefonske pozive bi se javljalo lice zaposleno u kancelariji, sa standardnim obavetenjima da je gospoa na putu "u Panevu, Novom Sadu", itd.

Kako se i dalje nita nije deavalo, Petrovi je jednoga dana stao pred advokatsku kancelariju u elji da svoju pravnu zastupnicu vidi kada dolazi i da joj zatrai da mu vrati novac i dokumentaciju. Umesto toga, advokatica Mitrovi-Raki pozvala je policiju da privede nezadovoljnog klijenta.

U policiji su imali razumevanja za Petrovieve probleme i odmah su ga pustili. Od advokatice, meutim, ni posle toga nita nije dobio, ak ni poto se poalio disciplinskom tuiocu Advokatske komore Srbije.

Sada penzioner Petrovi razmilja - ta se desilo sa njegovom dokumentacijom i parama koje je platio? O emu razmilja advokatica Mitrovi-Raki, nikome nije poznato.

 

podeli ovaj lanak:

Natrag
Na vrh strane