Natrag

Prevara

Prevara

Zobnatica: Sistematsko propadanje

 

Loši konji oterali rasne

 

Predsednik Udruženja malih akcionara Zobnatice inž. Branislav Janjušević, podseća na propadanje i očiglednu pljačku do juče uspešne firme, čija branša, inače, beleži profite 

...

 

Propadanje AD "Zobnatice" počinje pod direktorovanjem Andrije Raičevića. Ovo uništavanje posebno je izraženo od kada se Raičević privatno bavi stočarskom i ratarskom proizvodnjom. On gradi savremenu farmu za krmače i tovljenike u selu Karađorđevu pored Bačke Topole, udaljenom od sedišta Zobnatice svega oko dva kilometra, u čemu su najviše učestvovali zaposleni naše firme i najvećim delom sa materijalom iz Zobnatice.

Nekom čudnom saradnjom sa Novom brazdom iz Đurđina i vlasnikom Bikickim, Raičević početkom 2007. besplatno na svoju farmu useljava suprasne krmače. Pored toga kupuje i obradivu zemlju, a radi i velike površine u zakupu, koje obrađuje navodno rashodovanom mehanizacijom iz Zobnatice. Negde u to vreme na mesto vagara u mešaoni stočne hrane zapošljava svog sina Dragana, bez (koliko nam je poznato) ijednog dana radnog staža. Dragan Raičević pored merenja i prijema zobnatičkih poljoprivrednih proizvoda, vrši merenje i prijem poljoprivrednih proizvoda na sušenje i lagerovanje od oca. Može opravdano da se sumnja da je sin Dragan zakidao na našim proizvodima, a ocu u toj meri pripisivao. Kada iz silosa ide Raičevićeva roba u dalju prodaju, ponovo meri sin Dragan, menjajući robu lošijeg kvaliteta za onu bolju.

I tako kreće naglo Raičevićevo bogaćenje i Zobnaticino siromašenje. Kada smo stisli Raičevića za kriminalne radnje, on je u 2006. preko svog upravnog odbora doneo protivzakonitu odluku, da može besplatno da suši i lageruje svoju robu u našim silosima i da krupi kukuruz u našoj mešaoni. Zato opravdano sumnjamo da se Raičević bogati na štetu Zobnatice.

Sumnjivo je i korišćenje mašinskih usluga, veštačkog đubriva, semena, nafte, stočne hrane, premiksa za stočnu hranu, radne snage Zobnatice, a u korist obradivog zemljišta, uzgoja krmača, prasadi i tovljenika, u privatnoj Raičevićevoj režiji.

Ko mu se suprotstavio i njega lično prozvao za nečasne radnje, bio je od strane Raičevića proganjan, tako da se trenutno na sudu vode mnogobrojni radni sporovi. Svi stari, stručni i kvalifikovani kadrovi su oterani. Ja sam u leto 2008. godine, posle 30 godina rada kao inženjer i kao predsednik sindikata, zbog Raičevićeve torture morao da odem, iako mi supruga i ćerke nisu radile.

Raičević je oktobra 2007. plodne oranice koje su u zalivnom sistemu prepustio Jerkovićevim saradnicima, pa je od 2.400 ha obradive površine, Zobnatici ostalo svega oko 800 ha. Direktor, međutim, SO Bačka Topola garantuje da će Zobnatica sama platiti kompletan trogodišnji zakup na ukupnoj površini. Zbog te garancije i date blanko menice, koja je sa našeg računa skinula 50 miliona dinara, Zobnatica je u blokadi 196 dana.

Prva aukcijska prodaja događa se 11. aprila 2008. za 21 milion evra. Kada se ispostavilo da je kupljena prljavim novcem, Agencija za privatizaciju je tu prodaju poništila. Druga aukcija je nameštena, pa je New company od Agencije Zobnaticu dobio na poklon plativši 10 puta nižu cenu nego pri prvoj privatizaciji (1,8 miliona evra). Ta je družina registrovana u Liberiji, na adresi Darka Šarića, a osnivački kapital im je 2.500 evra.

Od ove privatizacije počinje ozbiljno urušavanje Zobnatice. Većinski vlasnik, iako je dobro znao ko je Raičević Andrija (između ostalog da se pred Osnovnim sudom u Subotici protiv njega vode dva krivična postupka uz mnogobrojne krivične prijave), i dalje ga ostavlja za direktora i člana UO.

Iza većinskog vlasnika i njegovih finansijera stoji G17, koja kontroliše i Agenciju, a koja uporno odbija poništavanje privatizacije.

Uz podršku ove stranke, većinski vlasnik uspeva da u centralni registar uknjiži novu emisiju od 60.000 akcija u svoju korist, iako u 2009. godini nije ni dinara uložio u obavezna investiciona ulaganja. Prve godine uz blagoslov gore navedenih većinski uknjiži novu emisiju akcija, na taj način izvrši dokapitalizaciju, dok druge godine dobije kredit od banke na osnovu tobožnjeg ulaganja iz prethodne godine. Tako posle tri godine lažnih investiranja i izvršenih dokapitalizacija sa izdavanjem novih emisija akcija, mali akcionari ostanu - bez ičega.

Do 2009. Zobnatica posluje sa gubitkom od oko 150 miliona dinara, iako se od Drugog svetskog rata to nije desilo. U 2009. je u odnosu na 2008. poslovni prihod bio manji za 112 miliona dinara. Firme iste ili slične branše imale su poslovni prihod za najmanje 20 odsto veći, pa sumnjamo da je sa Zobnatice isisan kapital od oko 1,5 miliona evra.

Hotel Jadran u 2009. godini, posle 60 godina, nije održao ni doček Nove godine. Da tragedija bude veća, u 2009. hotel zbog loših uslova i neispunjavanja potrebnih standarda, gubi tri zvezdice, pa je praktično obična kafana.  

Bivšim i sadašnjim zaposlenima, po osnovu raznih potraživanja duguje se oko 150 miliona dinara. Zaposlenima se ne isplaćuju putni trošak, regres za godišnji odmor, jubilarne nagrade i drugo, već im se duguje raspoređena dobit iz 2004. i 2005. Plate su iste već oko osam godina, dok vlasnik Agenciji prikazuje da su plate drastično rasle. Skoro mi je jedan poslovođa pokazao svoju platu: sa toplim obrokom, minulim radom od 39 godina radnog staža, ima nepunih 19.000 dinara. Najčešći koeficijent je oko 3,5 (puta cena rada od 3.500 dinara), ali ima zaposlenih i sa nižim koeficijentom.

Za prošlu vanrednu Skupštinu od 2. marta 2010. i za redovnu 30. juna 2010. bilo je puno falsifikovanih punomoćja, što je sve predato javnom tužiocu. Da bi sve to na neki način prikrili, Raičevićeva desna ruka Mamula Zorica i još neki iscenirali su krađu njenog kompjutera i nekog materijala.

U ovim mućkama dosta pomažu privredni sudovi, a pogotovu pojedine sudije u Privrednom sudu u Subotici. Imamo sve dokaze da se od strane Raičevića i Mamule i njihovog advokata Petkovića vrše neviđene opstrukcije.

Taj isti advokat je i lični zastupnik Raičevića. Protiv mene je već podnosio tužbe za tobožnju klevetu, a najnovija je za članak "Šarić kupio i Zobnaticu". Suđenje je hitno zakazano za 8. februar kako bi me sudija zastrašila da ne svedočim u korist gospodina Milovana Brkića na ročištu zakazanom za 10. februar. Kada se sudi Raičeviću sudovi otežu sa vođenjem postupka.

 

             Predsednik Udruženja malih akcionara "Zobnatica"

                                       ing. Branislav Janjušević

 

 

 

 

 

 

Bizarno

 

Radnike na posao i sa posla prevozi kamiončić koji prevozi robu. Do nedavno radnike su prevozila dva autobusa. Nema grejanja u kancelarijama, dok je hotel pomalo radio i tamo je grejanje redukovano, a mi imamo - sopstvenu bušotinu gasa!

 

podeli ovaj članak:

Natrag
Na vrh strane