Natrag

Tabloid je pozvan

Tabloid je pozvan

Gde su granice izmeu "prihvatljivog" i "nedozvoljivog" omalovaavanja pacijenata

 

Pazi - besan lekar

 

Graani koji nisu posluni dobijaju vakcine nepoznatog porekla i sadraja, pa je tako manje opasno biti izloen napadu besnog psa nego besnog lekara

 

Goran Radojevi

 

Dana 19. avgusta 2006. godine nau itateljku M.I. iz uruga ujeo je pas lutalica. Zbog mogunosti da je pas bio zaraen besnilom ona je otila u Pasterov zavod u Novom Sadu, gde ju je primio dr Mukinja i dao joj tri injekcije. Prvu je M.I. primila 19. avgusta, drugu 22, a treu 26. avgusta.

Posle ove tree M.I. je pozlilo na povratku kui i od tada poinju njeni zdravstveni problemi. Nije bez znaaja ni injenica da ona nije, kao to je uobiajeno, zadrana neko vreme kod lekara koji bi pratio dejstvo injekcije i mogao da intervenie u sluaju neeljenih efekata koji su u ovom sluaju, oigledno, nastupili.

M.I. je lekar jednostavno po davanju tree injekcije prljavo-sive boje, poslao kui i njoj je pozlilo ve u taksiju.

Pola sata kasnije, u kui, dobila je snane greve, povraala je, dobila je dijareju, ruke su joj utrnule da ih skoro nije ni oseala, a telesna temperatura joj je skoila. Isti problemi su se nastavili i narednih dana s tim to su joj tada iskoili i plikovi i esto je imala guenja, a jezik joj je poplaveo. Dr Vera Jerant Pati, kojoj se M.I. obratila nije mogla da joj pomogne, jer nije znala ta je tano primila kao injekciju.

Zbog toga M.I. telefonom poziva dr Mukinju da sazna sadraj i poreklo injekcije kako bi mogla da dobije adekvatni protivotrov. Umesto toga, on joj saoptava da je bio i ratni doktor, a da je u karijeri dao samo jednom pogrenu injekciju! Kao da je i to malo.

Zatitnik prava pacijenata, kome se M.I. ubrzo obratila, odgovorio joj je da je sve uraeno po zakonu (!?) Verovatno zakon predvia nastupanje neeljenih posledica po davanju injekcije nepoznatog porekla!

Na insistiranje pacijentkinje iji zdravstveni problemi nisu prestajali, dr Stankov je podneo prijavu da se ispita regularnost date injekcije. Jedini rezultat te prijave bilo je potpisivanje nekog protokola ili sporazuma, koji M.I. nikada nije dat na uvid, izmeu dr Mukinje, s jedne strane, i dr Vladimira Petrovia iz Instituta za javno zdravlje i dr Melanije Vislavski iz Deije bolnice, sa druge strane.

Lekari se u ovoj zemlji, oigledno, domunavaju, a da pacijenti o ijem se zdravlju radi, nita ne saznaju. Zbog uspenog skrivanja istine od nastradalog pacijenta, dr Petrovi je za nagradu prebaen u Ministarstvo zdravlja.

Jedino je dr Stankov pokazao neku brigu za M.I. dajui joj savete kako bar da snizi temperaturu. Dr Vislavski sa njom nije htela ak ni telefonom da razgovara.

Konano se oglasila i Zdravstvena inspekcija Novog Sada, ali samo preporukom da, ako to hoe, M.I. dr Mukinju moe da tui. Da li je posao Zdravstvene inspekcije da deli pravne savete ili da istrauje bar kog je porekla neki lek koji se daje pacijentu?

Konano se pre nekoliko dana M.I. obratila i novom ministru zdravlja dr Zoranu Stankoviu u nadi da e on moi da sazna ta je ona pre skoro pet godina primila u Pasterovom zavodu u Novom Sadu i kako da se sada dalje lei, budui da se problemi ciklino ponavljaju. Mogue je, meutim, da i ovaj ministar, kao i njegov prethodnik, smatra da je zdravstveni sistem ove zemlje u funkciji zastraivanja graana da budu posluni, kako ne bi dobili neku vakcinu protiv besnila, svinjskog ili ptijeg gripa ili neeg drugog po izboru aktuelne vlasti i farmaceutske mafije.

podeli ovaj lanak:

Natrag
Na vrh strane