Natrag

Su(lu)dovanje

Su(lu)dovanje

Reformisano pravosuđe tone u blato, a psihijatri mu pripomažu

 

Kada duša naiđe na Džombu

 

Slučaj gospodina Miše Babića i njegovog "spora" sa Tabloidom dokazuje da u sudovima u Zrenjaninu sude i neznalice, a da im u tome pomažu i sudski veštaci. U slučaju Babića to je psihijatar Jadranka Džomba

 

Arpad Nađ

 

Izvesni Miša Babić iz Tomaševca kod Zrenjanina podneo je još 2006. godine privatnu krivičnu tužbu protiv glavnog urednika Tabloida - Lista protiv mafije i novinara Mileta Ješanova. Njegov advokat je tražio da se pomenuta dvojica novinara kazne po zakonu, a zbog jedne rečenice u kojoj je pomenut njegov klijent Babić. Pomenuti Babić je bio zaposlen u ATP Autobanat iz Zrenjanina, koji je, tada, bio u vlasništvu Mileta Jerkovića, višestruko osuđivanog "biznismena", koji je danas svedok-saradnik u postupku protiv Darka Šarića.

Da podsetimo čitaoce: privatizacija ovog preduzeća poništena je i ono je oduzeto od Mileta Jerkovića.

Predmet u Opštinskom sudu u Zrenjaninu dobila je sudija Zorica Međo-Sarić. Ona prvo donosi rešenje kojim se ovaj sud oglašava mesno nenadležnim, ali okružni sudija Miša Popović, koji nije reizabran, ukida rešenje i određuje da je sud nadležan. Onda sudija Međo-Sarić donosi novo rešenje kojim se prema okrivljenom uredniku Milovanu Brkiću odbija privatna Babićeva tužba, ali i ovo rešenje ukida korumpirani sudija Miša Popović.

Na kraju, sudija Zorica Sarić-Međo donosi pravnosnažno rešenje o obustavi postupka usled zastarelosti. U međuvremenu su, po njenom zahtevu, preko policije u Beogradu proveravane adrese stanovanja okrivljenih... A sve to zbog jedne jedine rečenice.

Da je zrenjaninsko pravosuđe potonulo u blato, zna svaki građanin Južnog Banata. Tabloid je objavio seriju tekstova, poimenično pominjući korupciju sudija i tužilaca. Niko se od prozvanih nije oglasio. Slučaj gospodina Babića dokazuje da u sudovima u Zrenjaninu sude i neznalice, a da im u tome pomažu i sudski veštaci. U slučaju Babića to je psihijatar Jadranka Džomba.

Pomenuti Babić je nakon obustave krivičnog postupka podneo Opštinskom sudu u Zrenjaninu tužbu za naknadu štete zbog povrede časti i ugleda. Nakon više od godinu dana, predmet je došao u Viši sud u Zrenjaninu, a u ruke sudije Vojislave Veselinović.

Odgovorili smo sudiji, pozivajući se na član 85. Zakona o javnom informisanju da je tužba, podneta nakon pet godina, neblagovremena.

Sudija je odlučila da ide dalje. Da komedija bude veća, odredila je lokalnog psihijatra Jasminu Džombu da izvrši psihijatrijsko veštačenje pomenutog Babića. Naknadu štete zbog povrede časti i ugleda određuje sud na osnovu svih činjenica koje utvrdi. To je pravno pitanje o kome odlučuje sud, a ne psihijatar.

Međutim, kakav sud, takav i psihijatar. Da bi ova tvrdnja bila potkrepljena, objavljujemo izvode iz "nalaza" psihijatra Jadranke Džombe, uvereni da je, osim za sudiju Vojislavu, i psihijatru potreban - psihijatar. Upravo zbog toga njen "nalaz" predstavljamo u originalnom, dakle nekorigovanom i nelektorisanom obliku, da bi i čitaocima bilo jasnije o kakvoj se, i čijoj, dijagnozi tu radi.

Kada čitaoci imaju pred sobom tekstove iz lista, sigurno ne znaju kojim su nevoljama bili izloženi novinari i urednici. Sudija Vojislava i psihijatar Jadranka nastaviće da dele pravdu. Nije teško ni pretpostaviti kakva će biti prvostepena presuda u ovom slučaju. Tužioca Babića zastupa advokat, bivši sudija bivšeg suda. Baš je to tužno. Jer u svakom sudu postoje neke Vojislave Veselinović i razne Džombe, na čijem se nalazima zasnivaju presude.

 

 

 

OPŠTA BOLNICA "ĐORĐE JOANOVIĆ"

ZRENJANIN

ODELENJE PSIHIJATRIJE

VIŠEM SUDU U ZRENJANIN

ZA SUDIJU VOJISLAVU VESELINOVIĆ

 

 

PREDMET:nalaz i mišljenje veštaka psihijatra u prvnoj stvari... tužioca BABIĆ MIŠE iz Tomaševca protiv tuženih 1. reda DOO "Slobodna štampa" iz Beograda  2. reda DOO "Tabloid presa" iz Beograda,3. reda Brikć Milovana i tužioca 4.reda Jašanov Mileta iz Beograda radi naknade štete...

Iz sudskih spisa:                                

Dana 03.08.2006.g. u nedeljniku "Tabloid" br. 101 na strani 10 u tekstu pod naslovom "Ide Mile , vodi batinaše" koji je potpisan od strane autora, tuženog trećeg rada u 7.pasusu je napisano "U tu svrhu je već 19.maja angažovao prigulupog presedinka sindikata"Zajedno" Mišu Babića i koumpiranog predsednika Samostalnog sindikata Dragana Grubača da organizuje organizuje štrajk kako bi isprovocirali nemire u preduzeću, a njemu dali povod za upad..."Tuženi je i nakon ovog spornog teksta u svojim u listu "Tablid" od 11.decembra 2008.g. broj 169 strana 20 objavio tekst u kome ponovo vređa tužioca tako to još jednom iznosi navode iz pomenutog teksta od 03. augusta 2006. g

Iz razgovora sa tužiocem:

Tužica se seća da događaja iz augusta 2006.g kao da su se nedavno događali.

Za članak u nedeljniku "Tabloid" u kome se on spominje kao "priglupi predsednik sindikata" čuo je od kolega sa posla.Odmah je kupio novine . Jako ga je pogodila ta kvalifikacija "priglupi".Sebe je smatrao dobrim radnikom, završio ja VK stolara i godinama je bio priznat kao radnik u radionici "Autobanat".Nekoliko godina pred penziju je prešao u kancelariju, bio vođa jednog od tri sindikata u "Autobanatu" i misli da je pošteno i dobro zastupao radnike svog sindikara.

Bio je svestan da mnogo ljudi čita te novine i osećao se jako neprijatno, konstantno je imao potrebu da se pravda, dokazuje, telefonom su ga naredna 3-5 meseca zvali "gde si priglupi" kao i da je završio školu "Makarenko"Iz drugih sindikata su dovikivali "gde si priglupi predsedniča. Tose događao i u mestu kome živi.Na radnom mestu su ga tražili objašnjenje od njega kako je našo u novinama.Razmišljao je da da ostavku na mesto predsednika sinikata.Od tada se "izolovao " Iz političkog života u kome je bio aktivan od 1997.g.

Slično se događalo i 2007.g. kada je u istom nedeljnu izašao tekst.."E sad zbog tih epiteta priglup,potezaćemo se mesecim moj pomočnik i ja po sudu...da bi dokazali da je izvesni predsednik sindikata priglup"

Tužilac boluje od visokog krvnog pritiska ,kaže da je tada je imao izuzetno visok pritisak , uzimao je znatno veće količine lekova nego pre ovog traumatskog događaja.Uzimao je i lekove za smirenje. Naime Tužilac se od 200l.g psihijatrijski leči nakon fizičkog napada na njega i pod anksioliticima je.                                 

Tokom celog razgovora tužilac ima potrebu da se pravda"nisam lud", spominje sva mesta na kojim je uspešno radio kao dokaz da ne stoji to da je on "priglupi predsedni sindikata"

Od ovog traumatskog događaja do svog penzionisanja 2008.g. tužilac redovito kupuje list "Tablod" i u bio je u stalnom iščekivanju šta će novo izaći u novinama.

Tužilca živi sa suprugom i dva sina.Imao je veliku podršku u njima u to vreme ,ali je on tada bio dosta napet, znao je planuti iz čista mira, li danima nije pričao sa njima.

I sada nakon toliko vremena on je jako uzbudi kada mu se spomene sporni članak ,odmah počne da mu zuji u ušima, misli da mu sa podigne pritisak.

U međuvremenu je imao "šlog" nakon čega ima smetenje pamčenja , upamčivanja, koncentracije.

...

MIŠLJENJE:

 

Čast je subjektivna kategorija i podrazumeva mišljenje koje čovek ima o sabi kao pripadniku ljudskog društva.To je pravo svakog čoveka na osećanje sopstvene vrednosti i to bilo kao opšte vrednosti koju poseduje svaki čovek kao ljudsko bića i koja se stiće samim rođenjem, bilo kao posebne vrednosti, koje su specifične za svakog pojedinca i odnose se na njegove osobine i kvalitete.

Uslovi za nastnak povrede ugleda i časti kod tužioca:

Objektivni:

Tužilac je u nedeljniku "Tablid" okarakterisan kao "priglupi predsednik sindikata", a nakon godinu dana da će se urednik isog časopisa i njegov pomočnik "mesecima potezati po sudu da bi dokazali da je izvesni predsednik sindikata priglup"

Nedeljnik" Tablod" i list koji se dosta čitan tako da je dosta radnika "Autobanata" u kojemu je radio tužilac , kao i meštana Tomaševca bilo upoznato sa tim člankom koji je za tužioca bio uvredljiv.

Tužilac je naredna tri do četiri meseca primao telefonske pozive u kojima se u ga prozivali „ dge si priglupi", da je završio specijalnu školu i sl.

Subjetivne okolnosti:

- Tužilac je u to vreme bio radnilk sa dugogodišnjim radnim stažom i iskustvom.U "Autobanatu " je započeo svoj radni vek.

- Bio je predsednik jednog od tri sindikata.

- Sebe je doživljavao kao vrednog , poštenog i sposobnog radnika

- Povukao se iz političkog života nakon spornog članka u "Tabloidu".

- Nakon ovog ,po njega ,traumatskog togađaja smanjio je jako socijalne komunkacije( izbegavao je da izlazi u mestu u kome živi, malo se družio sve u cilju da izbegne neprijatne prozivke)

- U to vreme je uzimao više antihipertenziva i sedativa( lekove protiv viskog pritiska i lekove za smirenje)

- Osečao je veliku napetost, lako bi planuo , povremeno nije imao volje da komunicira sa bilo kim.

- Bežao je u posao ,,da ne bi razmišljao" o tome šta mu se dogodilo.

- Prvih meseci se kod njega razvilo prolazno nepoverenje prama kolegama

- Razmišljao je da napusti mesto predsenika sindikata, čak i da se prevremeno penzioniše.

- Od tada ima stalnu potrebu da se pravda, da se dokazuje, potvrđuje.Postao je dosta nesiguran

 

Tužilac je trpeo duševnu bol visokog intenziteta zbog povrede časti i ugleda .Duševna bol visokog intenziteta je trajala od momenta kada je pročitao članak u novinama 03.08.2006.g. pa neredna 3-4 meseca koliko je imao neprijatne i uvredljive telefonske pozive. Duševnu bol srednjeg intenziteta u trajanju od oko mesec dana je trpeo i 2007.g. kada je izašao uvredljiv članak u istim novinama.Naredu godinu dana je trpeo duševnu bol slabog intenziteta.

 

Zrenjanin, 09.10.201l.g

Veštak-psihijatar

Jadranka Džomba

(Napomena: ovo su izvodi iz vernog prepisa originala)

podeli ovaj članak:

Natrag
Na vrh strane