Natrag

Tabloid je pozvan

Tabloid je pozvan

Kad se tužilaštvo umeša u školstvo

 

To su neke druge škole

 

Izgleda da na Kosovu nigde više ne važe zakoni Srbije, kako pokazuje slučaj samovoljne direktorke škole Jelene Paunović, ali i ministra prosvete Žarka Obradovića koji odbija da postupi po zakonu i nalazima sopstvenih inspektora

 

Mersiha Hadžić

 

Na čelu osnovne škole Petar Petrović Njegoš u selu Gornje Kusce na teritoriji AP Kosova i Metohije nalazi se Jelena Paunović. Protiv nje je Osnovno javno tužilaštvo u Kosovskoj Mitrovici 13. aprila 2011. pod KT brojem 93/10 podiglo optužni predlog zbog zloupotrebe i neizvršavanja sudske odluke.

Zamenik javnog tužioca u Kosovskoj Mitrovici Zorica Gajić direktorku je optužila da je radnike te školske ustanove Staniju Petrović, nastavnicu, 31. marta 2010. primorala da potpiše aneks ugovora o radu kojim joj je za 25 odsto smanjen fond časova iz predmeta građansko vaspitanje, a samim tim i plata, i te časove dodelila svojoj sestri Danici Milošević. Po nalazu OJT Danica je u to vreme već bila zaposlena u gimnaziji u Gnjilanu, a u osnovnu školu P.P. Njegoš je došla po konkursu koji je raspisan tek pošto je Staniji oduzeta četvrtina njenog fonda časova.

Direktorka Paunović je Staniji takođe oduzela dva časa iz predmeta Od igračke do računara i iste dodelila Draganu Saviću, sinu predsednika školskog odbora, koji je na posao primljen bez konkursa.

OJT takođe optužuje samovoljnu direktorku da odbija da izvrši pravnosnažnu i izvršnu presudu Opštinskog suda u Gnjilanu P. br. 69/08 i da na posao vrati Stanu Marković, pomoćnog radnika - kurira.

Izgleda da direktorka Paunović može da radi šta i kako hoće, jer joj ni inspekcija ne može ništa.

Prema zapisniku o inspekcijskom pregledu Republičkog prosvetnog inspektora od 11. maja 2010. broj  550/10 utvrđeno je da je u osnovnoj školi P.P. Njegoš povređen Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja od strane direktorke. Inspektor je naložio da školski odbor razreši dužnosti direktorku Paunović pre isteka mandata. U slučaju da školski odbor ne postupi po nalogu inspektora, zapisnik o neizvršenju biće poslat ministru prosvete koji u roku od 15 dana treba da razreši direktorku.

Školski odbor, čiji predsednik je svog sina preko direktorke zaposlio u školi, naravno da nije postupio po nalogu prosvetnog inspektora, pa je krajem novembra 2010. zapisnik poslat ministru Žarku Obradoviću. Ono što zapanjuje jeste činjenica da ministar ni posle skoro godinu dana nije postupio po nalogu prosvetne  inspekcije, iako je zakonski rok za to 15 dana.

Da li to ministar Obradović smatra da Kosovo nije više pod srpskom jurisdikcijom, ili jednostavno dopušta da i tamo zavlada opšti haos kao i u ostatku zemlje?

 

podeli ovaj članak:

Natrag
Na vrh strane