Natrag

Univerzitet

Univerzitet

Fočanski i drugi propisi: kako žive "leteći" profesori i kome otimaju da bi njima dobro bilo

Pare na ruke, diploma bez muke

Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, koji postoji 37 godina, jedini je fakultet te orijentacije u Srbiji. Naziv je promenio 2005. godine, što je bio uvod u niz kriminalnih poteza koji su kasnije usledili...

M. Hadžić

 

 Fakultet je u medicinskoj grupaciji kojoj pripadaju i elitni fakulteti poput Medicinskog i Farmaceutskog bio 30 godina, ali je 2009. godine, odlukom Naučno-nastavnog veća i Senata BU, premešten u grupaciju društveno-humanističkih nauka. Razlog menjanja grupacije su lakši uslovi za izbor nastavnika na Veću naučnih oblasti društveno-humanističkih nauka, čime je fakultet radi davanja legitimiteta i legaliteta neradu, direktno uništio budućnost velikog broja studenata. Ovakva sumanuta ideja nije nikada stavljana u prvi plan, imajući u vidu blistavu istoriju ovog fakulteta i njegovih čuvenih profesora, prof. dr Nevenke Tadić, prof. dr Svetomira Bojanina, akademika Mioljuba Kičića...

Fakultet je nakon toga smanjio trajanje studija sa petogodišnjih na četvorogodišnje, kako bi uveo master studije, na kojima bi uzeo ogroman novac. Fakulteti medicinske grupacije imaju integrisane petogodišnje i šestogodišnje studije, iz budžeta dobijaju veće svote novca po upisanom studentu i nemaju master studije, koje predstavljaju veliki izdatak za studente društvenih, matematičkih i tehničkih nauka.

Naučno-nastavno veće Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju je 28. 10. 2008. godine izglasalo međunarodnu stručnu arbitražu, zbog niza propusta u reformi studijskog programa, koja ni do danas nije izvršena, zahvaljujući opstrukciji dekana prof. dr Jasmine Kovačević.

Niz afera koje su se događale od 2005. godine nastavljen je i u mandatu novog dekana, prof. dr Jasmine Kovačević. Tako je zahtev velikog broja studenata za vraćanje u medicinsku grupaciju, Naučno-nastavno veće ignorisalo i histeričnim ispadima uticalo na neusvajanje tog zahteva. Dekan je ove godine od studenata naplaćivala i sastanke sa njom, u iznosu od 800 dinara, ali je nakon višednevnog štrajka prekinula sa tim. Zbog visokog cenovnika i naplaćivanja raznih usluga, Fakultet je krajem godine bio tema brojnih novinskih natpisa i zgražavanja akademske javnosti.

Zanimljivo je i da profesori knjige prodaju po svojim kabinetima na fakultetu, a često i u kabinetima van fakulteta, uzimajući novac u gotovom, bez fiskalnog računa, čime direktno oštećuju budžet Republike Srbije. Za neke takse se na fakultetu takođe uzima novac u gotovom, što u javnim ustanovama nije dozvoljeno, zbog čega bi morali da reaguju Ministarstvo finansija i Budžetska inspekcija.

Poseban problem je i nezasitost nastavnika koji rade na velikom broju fakulteta, iako na taj način probijaju zakonsku normu koju je propisala Komisija za akreditaciju Republike Srbije. Nedeljna norma za profesore na Univerzitetu je šest časova, ali se na FASPER-u to flagrantno krši, jer veliki broj profesora predaje na matičnom fakultetu, Medicinskom fakultetu u Novom Sadu, Medicinskom fakultetu u Foči ili radi u kliničkim centrima i medicinskim ustanovama.

Krajnje je skandalozno i pod znakom pitanja je da li profesori u okviru jedne nedelje mogu održati predavanja u dve države i tri grada, na udaljenosti od nekoliko stotina kilometara, a potom i odgovorno obavljati svoje dužnosti na matičnom fakultetu.

Tako na svim navedenim fakultetima predaje veliki broj profesora sa svih katedri, višestruko premašujući dozvoljene norme. Pod znakom pitanja je i ko je dozvolio rad na tri visokoškolske ustanove i zbog čega nema reakcije prosvetne inspekcije i Senata Univerziteta. Na svim navedenim fakultetima predaju prof. dr Dragan Rapaić, prof. dr Nada Dobrota, prof. dr Goran Nedović i još dosta profesora ovog fakulteta.

 Po ovome se posebno ističe prof. dr Nadica Jovanović-Simić, koja je na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju šef Katedre za logopediju, iako joj je mandat istekao još 2009. godine, a što dekan toleriše i odbija da je smeni.

 Ova profesorka je poznata i po tvrdnji da je početkom devedesetih u Abu Dabiju bila na poziv predsednika Emirata, iako takva funkcija, s obzirom na državno uređenje Ujedinjenih Arapskih Emirata ne postoji!

Prof. Jovanović-Simić, dakle, uz dužnost šefa Katedre za logopediju, predaje na FASPER-u i predmete na osnovnim i master studijama, kao i na medicinskim fakultetima u Foči i Novom Sadu. Prof. Jovanović-Simić, takođe, učestvuje i u radu Komisije za upis studenata, Komisije za nostrifikaciju diploma (član je gotovo svake komisije prethodnih godina), Komisije za izradu statuta fakulteta, komisija za izbore u nastavna zvanja na matičnom fakultetu, kao član, mentor ili predsednik komisija za ocenu ili odbranu magistarskih, doktorskih i master teza, Komisije za evaluaciju studijskih programa, Nastavno-naučnog veća, Izbornog veća, Veća za master, specijalističke i doktorske studije.

Ovoliku opterećenost gotovo da nema nijedan drugi profesor Univerziteta u Beogradu, a ni bilo kog drugog univerziteta u zemlji, pa su primanja prof. Nadice Jovanović-Simić verovatno nezamisliva i za mnogo bogatije zemlje.

Verovali ili ne?

Prof. dr Nadica Jovanović-Simić predaje sledeće predmete:

 

Na FASPER-u, Univerzitet u Beogradu

1. Na osnovnim akademskim studijama predaje obavezan predmet Osnovi poremećaja komunikacije na prvoj godini, studentima smera Logopedija (60 studenata, sa fondom časova 2+1, I i II semestar).

 Isti predmet predaje i studentima smerova: Specijalna edukacija i rehabilitacija osoba sa teškoćama u mentalnom razvoju (60 studenata - fond časova 2+1, III i IV semestar), Specijalna edukacija i rehabilitacija  gluvih i nagluvih osoba (30 studenata, fond 2+1, III i IV semestar), Specijalna edukacija i rehabilitacija osoba s motoričkim poremećajima (30 studenata, fond 2+2, III i IV semestar).

2. Augmentativna i alternativna komunikacija, na smeru Logopedija (60 studenata, fond 2+1, V i VI semestar) .

3. Na master studijama, na smeru Logopedija, predaje predmet Rehabilitacione metode i tehnike u AAC (50 studenata, fond časova 2+1).

 

Na Medicinskom fakultetu u Foči

1. Predmet Opšta logopedija, sa fondom časova 3+3, na studijskom programu Defektologija, koji je zajednički za studente svih programa, za koje se opredeljuju tek na III godini.

2. Predmet Razvojni govorno-jezički poremećaji, za studente smera Logopedija i Surdologija (defektološka naučna disciplina koja se bavi rehabilitacijom lica sa ostećenim sluhom, odnosno rehabilitacijom i edukacijom gluvih i nagluvih lica), sa fondom časova 2+1, za koji nije kvalifikovana, s obzirom na to da isti predmet nikada nije predavala na matičnom fakultetu i za koji, bez dozvole autora knjige prof. dr Slavice Golubović, neovlašćeno i protivno zakonu umnožava knjige i daje studentima kao literaturu.

 

Na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu

1. Augmentativna komunikacija, na smeru Specijalna edukacija sa nedeljnim fondom 2+4, kao i na smeru Specijalna rehabilitacija, sa nedeljnim fondom 3+3.

Na smeru Logopedija je u generaciji 2008/09. umesto 60 studenata, upisano 160 studenata, pa se postavlja i pitanje odgovornosti Katedre za logopediju, koja je to dozvoljavala. Katedra za logopediju je jedina od svih katedri u okruženju koja ima tri naučne oblasti, i to Poremećaji govora, Poremećaji jezika, Poremećaji komunikacije u logopediji (šta god da to znači!), iako i Univerzitet u Zagrebu, kao i Univerzitet u Tuzli, imaju jednu naučnu oblast - Logopedija. Dekan i Naučno-nastavno veće već godinama tolerišu navedene afere, pa se postavlja ne samo pitanje odgovornosti dekana već i čitavog Univerziteta i univerzitetskih organa.

Da li je vreme za reakciju državnih i pravosudnih organa Srbije?

podeli ovaj članak:

Natrag
Na vrh strane