Natrag

Obrenovac

Obrenovac

Bivi policajac i kriminalac, sada penzioner, izbegao pravdu

 

Minuli rad prljavog Harija

 

Toma Pavlovi je bio ef Odeljenja kriminalistike policije u vremenu kada je na tom mestu moglo lepo da se zaradi. Razumeo je ta to znai, a i danas je dobrostojei penzioner sa dosta nekretnina, novca i odlinim vezama u podzemlju

 

Milica Grabe

 

Bivi ef Odeljenja kriminalistike policije (OKP) u Obrenovcu, Toma Pavlovi, danas je u penziji. Ima "skromnu" imovinu od "samo" jednog stana na Kanarevom brdu u beogradskoj optini Rakovica, pa jo jednog u optini ukarica, vikendice na Divibarama i u Surduku, kao i porodine kue u Valjevu. Jedno dete mu je studiralo u Britaniji, gde danas radi, a drugo u Sjedinjenim Amerikim Dravama, gde se i skrasilo.

Kako je jedan obian zaposleni u policiji sve to zaradio, posebno ako se zna da mu je ena radila kao alterski radnik na eleznikoj stanici u Beogradu?

 

Troprsti

 

Devedesetih godina prolog veka meunarodna zajednica je Srbiji uvela sankcije koje su obuhvatale i prodaju nafte i njenih derivata naoj zemlji. Tada se krenulo sa vercom, a jedan od glavnih centara ilegalnog pretakanja goriva bio je - Obrenovac.

Toma je sa svojim pajtaima organizovao da verceri ne moraju da brinu da e neko iz dravnih organa da ih ometa, a tu uslugu je naplaivao po jedan fening od litra nafte ili njenih derivata. Kako se dnevno preko Obrenovca uvozilo oko 500 tona goriva, to je prihod bio 5.000 maraka za Tomu i pomagae - i to svakog dana! A sve to u vremenu kada su mesene plate iznosile pet maraka.

Ovo ak nije bio ni jedini izvor prihoda efa Tome i njegovih ljudi. On je svojevremeno na posao u kriminalistiku policiju primio troprstog sadistu Gorana Ilia i pored toga to je pomenuti ranije izbaen sa kursa za policajca zbog krae opreme. Uz Tominu pomo Ili brzopotezno zavrava kurs za borbu protiv narkomanije, a zatim dobija funkciju na kojoj je jedino on do kraja mogao da odradi predmet protiv nekog osumnjienog.

Osim to je jedna od najvanijih kapija za verc goriva, Obrenovac je ve dve decenije i vana stanica na narko-putu kroz Srbiju. Toliko o "uspenosti" Gorana Ilia i njegovog odeljenja, a moda se i on ugledao na svog efa koji je uzimao pare od verca nafte.

Ili je imao i jednu neobinu naviku. U kafani je voleo da pripitom drutvu detaljno opisuje kako sasluava one kod kojih nije na platnom spisku. "Ko ne propeva na induktorski telefon, tome sleduje plastina kesa na glavu", priao je u zanosu Ili, a ponekad je sve to i demonstrirao svojim odanim sluaocima.

 

Tika

 

Tomin saradnik je bio i Tihomir Adamovi zvani Tika, nekadanji inspektor za privredni kriminal, iako ga saradnici iz odeljenja PU Beograd nikada nisu videli na poslu.

Tika je poznat i kao veliki narkodiler u Obrenovcu, a i ire. Ima vozni park skupocenih automobila, a jedno vreme se po Beogradu vozio i u novom hameru ute boje. Ovaj policijski zatieni narkobos "proslavio" se i po prebijanju svog kolege sa Vraara. Nesrenog, u meuvremenu pokojnog, oveka pod nadimkom Japanac, Tika je sa kolegama saekao i tukao ispred policijske stanice u Obrenovcu. Celom dogaaju je prethodila jedna uspena akcija Japanca koja Tiki nikako nije bila po volji, pa je zato kolegu presreo na zelenoj pijaci u Obrenovcu, uzeo mu slubenu znaku i rekao mu da odmah doe u stanicu policije.

Jo ispred stanice Tika slubenom motorolom Japanca udara u glavu, a zatim ga sa kolegama odvodi na sprat. Tu se druini koja je besomuno tukla kolegu pridruio i sadanji ef II odeljenja u PU Beograd, Tomin naslednik na mestu efa OKP-a.

Japanac neto kasnije umire, a u zvaninom izvetaju stoji da se - predozirao. Pre Japaneve smrti njegov otac je dolazio u stanicu policije molei Tiku da mu ne ubije i drugog sina, jer je od "kvalitetne" droge koju je kupio od ovog policajca prethodno umro Japanev brat. Tomi je u njegovim mafijakim podvizima pomagao i Milutin Kerezovi, tadanji komandir PS Obrenovac.

 

"Auto smrti"

 

Imao je Toma jo udnovatih obiaja, kao onaj da se obavezno ljubi i grli sa svima od kojih bi mogao da ima neku korist. Tako su se on i Tika "domainski" zbliili i sa jednim gastarbajterom poreklom iz Grabovca, koji iz razumljivih razloga ne eli da mu pominjemo ime. Poto mu je Tika uinio neku sitnu uslugu gastarbajter mu je dao da malo nosi njegovu zlatnu narukvicu.

Nekoliko noi kasnije u njegovu kuu upadaju maskirani razbojnici koji ga krvniki prebijaju i tako primoravaju da im oda da svoju pozavidnu deviznu uteevinu dri u unku poreta. Na ruci jednog od napadaa nesreni ovek je prepoznao svoju zlatnu narukvicu koju je dao Tiki, zbog ega je od svega digao ruke i nikada se vie nije obratio policiji za pomo.

Iz nekog razloga Toma je krenuo da napada Dragana Jovanovia, koji je bio oenjen bliskom roakom Radovana Karadia. Prva opomena Jovanoviu bilo je oduzimanje automobila marke audi sa stranim tablicama i jednog domaeg juga.

Posle izvesnog vremena oba vozila su mu vraena kao ista. Ubrzo ih, meutim, policija ponovo uzima, ali ih ovog puta iz predostronosti ne stavlja na slubeni parking, ve kod automehaniara "ide" iz Misloina. Pomenuti audi je kasnije korien kao "auto smrti" u likvidacijama po Beogradu.

Ne elei da sarauje sa Tomom i njegovom kriminalnom ekipom, Jovanovi umesto oduzetih automobila kupuje golfa, koji mu nepoznati poinilac ubrzo krade. Na Jovanovievu nesreu, po njegovoj prijavi auto je pronaen, ali kod jednog policajca iz apca. Iz osvete zbog kolege, apani Jovanoviu piu preko 130 potpuno besmislenih prekrajnih prijava.

 

Tarifa

 

Poto je poetkom ovog veka Toma ispunio zakonom propisane uslove za odlazak u penziju, srpska policija uspeva da ga se rei. Sa grupom svojih, takoe penzionisanih, kolega on odlazi da radi za Mobtel.

Posao Tome i njegovih uniformisanih kriminalaca bio je da radi posao naplate potraivanja od neurednih platia ovog operatera mobilne telefonije. Dosadan i sitan posao, rekao bi neko neupueni, ali je Toma i iz toga uspeo da izvue finansijsku korist za sebe.

Radei u policiji on je za novac umeo i da skine poneku krivinu prijavu, te je tako stekao mnoga poznanstva i poslovna prijateljstva sa kontroverznim biznismenima sa beogradskog asfalta. Poto je u Mobtelu imao ifre za pristup centralnim kompjuterima, svojim mafijakim prijateljima je prodavao listinge poziva sa brojeva telefona koji su ih interesovali. Za nadoknadu od 500 do 3.000 evra on bi im dostavljao i snimke razgovora sa tih brojeva, a po potrebi i transkripte snimaka. Ako se radilo o slubenim brojevima, Toma je svoje usluge naplaivao i skuplje od uobiajene tarife.

Bivi policajac i kriminalac danas uiva u plodovima svog rada za dravu, a daleko vie od prihoda dobijenih za rad protiv drave. Njegovom nasledniku Joksi jo uvek se sudi, jer je protivpravno kriminalcima vraao oduzeto oruje. Tomu ne mori strah od suda i pravde - dovoljno dobro se obezbedio.

 

 

 

podeli ovaj lanak:

Natrag
Na vrh strane