Natrag

Mrak

Mrak

Država nezakonitim radnjama pokušava da uništi holding kompaniju Interspeed

 

Glas naroda u stečaju

 

Protivzakonitim delovanjem država blokirala rad HK Interspeed, nastojeći da na taj način uguši nacionalni Fokus radio, kao najslušaniju stanicu u zemlji i jedinu koja nije pod kontrolom izvršne vlasti. Zbog medijske blokade, objavljujemo saopštenje ove kompanije, solidarišući se sa naporima njenog rukovodstva da nasilje države nad njom bude sprečeno

...

Privatna firma HK Interspeed, koja je godinama proglašavana za jednu od 100 najuspešnijih kompanija u Srbiji i koja je hranila više od 1.000 porodica i bila spremna da zaposli još toliko, trpi višegodišnju nepravdu zbog protivzakonitih postupaka državnih organa Republike Srbije. Po svoj prilici, pravda će biti zadovoljena pred međunarodnim sudom.

HK Interspeed je 1994. godine pobedila na tenderu za izgradnju graničnog prelaza Preševo, između Srbije i Makedonije, koji je raspisala SRJ, i 1995. godine potpisala dva ugovora sa SRJ - Saveznom upravom carina. Oba ugovora su koncesiona i važe 20 godina:

1. Ugovor o projektovanju i izgradnji Robno-carinske baze, kamionskog terminala sa pratećim sadržajima na graničnom prelazu Preševo, koji važi do 2017. godine

Ugovor o projektovanju i izgradnji objekata, saobraćajnica i infrastrukture, koji važi do 2021. godine.

Ova kompanija je ispoštovala ugovore i izgradila granični prelaz svojim sredstvima prema zadatim uslovima za prostorni plan i 1997. godine predala državi na korišćenje saobraćajnice, kompletnu infrastrukturu i objekte, na kojima ona nesmetano stiče prihode od poreza, carina i taksi. Takođe je izgradila i kamionski terminal. Druga ugovorna strana - država SRJ, nije ispoštovala ugovore.

Nakon demokratskih promena država je potpisala više ugovora sa EU i pokrenula proceduru da preuzme granični prelaz Preševo. HK Interspeed je bila spremna da napravi dogovor sa državom i neprestano insistira na zakonskom rešenju i isplati pravične nadoknade.

Vlada Republike Srbije 2003. godine usvaja prostorni plan. HK Interspeed se uknjižava kao držalac svih izgrađenih objekata. Pregovori se nastavljaju.

Ovi pregovori su doveli do odluke Vlade Republike Srbije od decembra 2007. godine, koja nalaže Ministarstvu finansija, Ministarstvu životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja, Ministarstvu za infrastrukturu i energetiku i Ministarstvu unutrašnjih poslova da sa HK Interspeed razreše odnose po ugovorima koje imaju na graničnom prelazu Preševo.

Problemi HK Interspeed nastaju kada država, protivno zakonu, počinje da vrši rekonstrukciju celog graničnog prelaza Preševo, prema projektu koji nije u skladu sa prostornim planom i bez prethodno razrešenih imovinskih odnosa. Država imenuje preduzeće Građevinska direkcija Srbije d.o.o. za novog investitora, koje u saradnji sa Evropskom agencijom za rekonstrukciju, počinje 2008. godine da izvodi radove, koristeći celokupnu infrastrukturu koju je HK Interspeed izgradila na prelazu, ali sa građevinskom dozvolom iz 2005. godine, koja je istekla.

HK Interspeed tada dopisima upozorava nadležna ministarstva, ukazujući na protivzakonita postupanja i traži sastanke na kojima bi se rešio problem.

Umesto da pristupi pregovorima, preduzeće Građevinska direkcija Srbije d.o.o. počinje da ruši već izgrađene objekte infrastrukture i saobraćajnice u međugraničnom pojasu, sprečavajući prilaz prodavnici  koja ima legalnu dozvolu za rad, tako da je onemogućava u obavljanju delatnosti.

U maju 2009. godine vlada Mirka Cvetkovića (Ministarstvo finansija, Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja, Ministarstvo za infrastrukturu i energetiku i Ministarstvo unutrašnjih poslova) je u potpunosti onemogućila rad HK Interspeed na graničnom prelazu, i to:

1. rad prodavnice na graničnom prelazu i izradnju preostale tri, rad kamionsko-carinskog terminala, a da pri tome nije donela nikakvu odluku ni rešenje. Usmenim nalogom ''nekoga'' uskraćena su legitimno stečena  prava HK Interspeed po važećim ugovorima, jer se carinjenje teretnih vozila vrši na putničkom prelazu.

Blokada rada HK Interspeed dovela je do blokade računa kompanije i time je onemogućila da ispunjava fiskalne obaveze. Na ovaj način država je uskratila pravo radnicima na zaradu i osiguranje, a HK Interspeed je dovela do stečaja. Očigledna je namera se ova kompanija u potpunosti uništi bankrotom, a samim tim i Fokus radio, čiji je osnivač HK Interspeed.

U periodu od 2007. do 2011. godine, zbog nezakonitih postupaka državnih organa, RS Interspeeed šalje 106 dopisa nadležnim državnim institucijama - predsedniku Republike, predsedniku Vlade, ministarstvima, agencijama, političkim strankama i medijima u kojima ukazuje na nezakonito postupanje izvršnih vlasti. Podnosi i krivične prijave nadležnim tužilaštvima, ali odgovora niti bilo kakve reakcije do danas nema.

Pred Privrednim sudom u Beogradu od marta 2008. godine vodi se postupak protiv Republike Srbije - Ministarstva finansija, sa odštetnim zahtevom u iznosu od oko 35 miliona evra zbog protivzakonite zabrane rada i zabrane sticanja prihoda na graničnom prelazu Preševo. Predmet se pred Privrednim sudom odugovlači i probio je sve rokove, koji se podrazumevaju pod pravom na efikasno i pravično suđenje, te je HK Interspeed podnela pre godinu dana i ustavnu žalbu Ustavnom sudu RS. Pokrenuti su i postupci pred međunarodnim sudovima.

HK Interspeed je 2007. godine kupila zemlju uz granični prelaz od vlasnika albanske nacionalnosti i započela izgradnju šoping centra od 20.000 kvadrata u blizini prelaza, prema prostornom planu, u kome je planirano da se zaposli više od 1.000 ljudi. Tržni centar je trebalo da bude otvoren u julu 2009. godine.

Međutim, nezakonita blokada rada HK Interspeed nastaje 7. maja 2009. godine, što se odražava i na zavšetak radova tržnog centra i njegovo otvaranje. Ovaj objekat je 95 odsto završen, potpisani su ugovori za rentiranje svih poslovnih prostora, ali su radovi zaustavljeni, jer je država uskratila sve legalne prihode HK Interspeed na graničnom prelazu Preševo.

Posledica nezakonitog postupanja države ogleda se u sledećim činjenicama:

1. zabranjen je pristup kamionskom terminalu i sve državne službe su prebačene na putnički prelaz, tako da se kamioni sa teretima usmeravaju na putnički prelaz protivno Carinskom zakonu i Zakonu o upravljanju integrisanom granicom, prodavnica je onemogućena za rad, jer je porušena infrastruktura oko nje i onemogućen prilaz i snabdevanje HK Interspeed nije u mogućnosti da završi tržni centar i pusti ga u rad.

Na svim ostalim graničnim prelazima na glavnim koridorima u Srbiji i okolnim zemljama carinjenje teretnih vozila se odvija na kamionskom terminalu, osim na graničnom prelazu Preševo.

Kamionski terminal, koji je izradio HK Interspeed, dobio je priznanje od Evropske unije da je po brzini usluge - vremenu zadržavanja kamiona, jedan od najboljih u Evropi. A sa saglasnošću HK Interspeed, Evropska Unija je na graničnom prelazu Preševo isfinansirala izgradnju objekata specijalne namene za proveru opasnih materija i robe, po najvišim standardima.

Pošto je izvršeno protivzakonito sprečavanje rada HK Interspeed na kamionskom terminalu i rada prodavnice, to je prouzrokovalo i blokadu računa kompanije. S obzirom na to da je račun blokiran, HK Interspeed nije mogao da plaća obaveze poveriocima, da završi tržni centar i nastavi sa uspešnim poslovanjem.

 

Država dovela HK Interspeed do stečaja

 

Zbog neprekidne blokade računa kompanije u trajanju od dve godine otvoren je stečajni postupak pred Privrednim sudom u Beogradu.

Naime, 28.oktobra 2011. godine Privredni sud u Beogradu doneo je rešenje kojim je otvoren stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Holding kompanijom Interspeed a.d. iz Beograda i imenovao je Željka Pešuta za stečajnog upravnika.

Stečajni postupak vodi stečajni sudija Zlatan Dimitrić, koji je ujedno i v.d. predsednika Privrednog suda u Beogradu!

Iako je stečajni upravnik u obavezi da poštuje i radi po Zakonu o stečaju, on od samog početka tendenciozno i protivzakonito pokušava da uništi imovinu HK Interspeed.

Poverioci stečajnog dužnika su se organizovali i formirali organe u skladu sa zakonom. Međutim, stečajni upravnik, iako je dužan da po zakonu dostavlja izveštaje i obaveštava legalno izabrane organe stečajnog dužnika, to ne radi. Svojim postupcima, na razne načine, vrši opstrukciju i protivzakonito i tendenciozno prikazujući lažne podatke u izveštajima o stanju imovine, tera HK Interspeed u bankrotstvo.

Zbog niza zloupotreba službenog položaja stečajnog upravnika, Odbor poverilaca podneo je pet krivičnih prijava Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu, koje još nisu procesuirane.

Odbor poverilaca se obratio brojnim podnescima u vezi sa ponašanjem stečajnog upravnika stečajnom sudiji, kao i Privrednom apelacionom sudu, i smena stečajnog upravnika se očekuje shodno zakonu u najkraćem roku.

HK Interspeed se boji da je ovaj stečajni postupak pokrenut sa namerom da ova kompanija bankrotira i da se bez pravosnažne presude izbegne plaćanje nadoknade, koje bi država morala da plati zbog kršenja koncesionih ugovora.

 

Bankrotstvom HK Interspeed do gašenja Fokus radija

 

Dozvola za emitovanje programa na Fokus radiju izdata je na ime HK Interspeed, koji je i osnivač radija. Ako se HK Interspeed dovede do bankrotstva doći će i do gašenja Fokus radija.

Današnjoj vlasti izuzetno smeta rad Fokus radija, koji je jedan od retkih medija koji štiti slobodu govora i na kome se može čuti glas naroda.

Fokus radio, kao jedna od najslušanijih radio-stanica u Srbiji, funkcioniše isključivo kroz finansiranje od strane osnivača HK Interspeed. Uprkos trudu i upornosti, Fokus radio nikada nije uspeo da dobije mogućnost da reklamira poznate i uspešne kompanije, koje se oglašavaju u ostalim medijima, jer postoji monopol na prodaju reklamnog prostora. Samim tim uskraćuje se glavni izvor prihoda, jer svi koji žele da se reklamiraju moraju to da učine preko firmi Direct media i McCann Ericsson, koje su u vlasništvu Dragana Đilasa i Srđana Šapera.

Na koji način vlast štiti slobodu medija, jednu od osnovnih odlika demokratije? Zbog čega je izvršnoj vlasti cilj da onemogući rad ovog medija i uskrati pravo slobode govora?

Čelnicima države očigledno ne odgovara da Fokus radio opstane, jer se na ovom radiju otvoreno govori o protivzakonitom delovanju vlasti, o čemu ostali mediji ćute.

 

 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

podeli ovaj članak:

Natrag
Na vrh strane