Natrag

Rusija

Rusija

ta eka Ruse posle izbora 4. marta?

 

Familija Putin

 

Odreci se svega, radi svega, i radi Rusije, bila je omiljena parola boljevika. Odlaskom socijalizma, odnosno komunizma, i u Rusiji su promovisane nove vrednosti. Za vreme Borisa Jeljcina Rusija je dotakla dno ivota. Ali... Rusija se milju obuhvatiti ne moe, Rusija se moe samo voleti, rei su Nikolaja Berajeva. Jeljcinov naslednik Vladimir Putin je, za dva mandata, uspravio dina na noge, vratio je zemlji samopouzdanje, stvorio nove vojno-ekonomske saveze. Te zasluge malo ko u Rusiji spori. Ali Rusi ele vie socijalne pravde, bolji ivot... O tome ta Rusi oekuju od starog, a novog predsednika, pie na dopisnik Viktor Hlistun

 

Viktor Hlistun

(dopisnik iz Moskve)

 

Niko u Rusiji ne sumnja da e na izborima pobediti Vladimir Putin. A pobedie zato to nema dostojnog protivnika: ni komunista Zjuganov, ni oligarh Prohorov, ni socijaldemokrata Mironov, ni liberalni demokrata irinovski, poteno govorei, nisu Putinu ni do kolena. Rusi imaju jednu poslovicu koja kae: ako je samo jedan na bojnom polju, tu bitke nema. Bez obzira na to koliko talentovan bio Putin, on sam nita ne moe da uradi. Potreban je dobar tim strunjaka. Ne istomiljenika, ne inovnika koji su spremni da ispune bilo kakav predsednikov hir, ve upravo strunjaka, profesionalaca u svojim oblastima.

 

Hirovit poput devojke

 

Tek to je Vladimir Putin objavio da e uestvovati na izborima za predsednika (itaj: da e postati predsednik), na adresu Dmitrija Medvedeva poele su da stiu optube. Kao iz roga izobilja, sipale su kritike na sve strane. Odjednom je sve postalo jasno i bez nekog oiglednog razloga: visoke pozicije u dravi ne zauzimaju profesionalci, ve diletanti. I to ambiciozni diletanti. Naravno, greke Medvedeva su mnogi videli i ranije, ali su se trudili da ih ne govore javno - bojali su se: a ta ako Medvedev ostane predsednik? Osmelili su se inovnici i deputati odmah poto je Putin objavio da e vladati zemljom sledeih est, a moda i dvanaest godina.

Odmah su deputati nove Dravne dume poeli da predlau da se razmotre amandmani na neke zakone za koje su donedavno glasali zato to ih je predlagao predsednik Medvedev. A njegovi predlozi su povremeno liili na dela kapriciozne devojke, a ne promiljenog, mudrog, otroumnog rukovodioca. Mnogo je primera takvih hirova. Evo najuoljivijih.

 

Prvi hir

 

Svi znaju koliko je Medvedev daleko od automobila, vozaa i njihovih problema na putu. Takoe je poznato da drava gubi mnogo graana na putevima - tanije, 30.000 Rusa godinje gine u saobraaju - to je ceo jedan gradi. Medvedev je dao svoj doprinos borbi za bezbednost saobraaja: predloio je da se voza ne smatra treznim ako se u njegovoj krvi nalazi ak i samo 0,01 promil alkohola. Potrebno je da ima nula promila. Onaj ko eli da zamisli ljudski organizam, shvatie da je "nultu varijantu" mogue ostvariti samo kod mrtvog oveka. Stote delove promila stvaraju mnogi proizvodi - kefir, kvas, koka-kola itd., o lekovima da ne govorim. Prisustvo alkohola u mikrodozama imaju praktino sve osobe koje pate od prehlade, paradentoze, upale plua itd, itd. Lekari tvrde da sam organizam oveka moe da proizvede do 0,3 promila alkohola. Uopte nije sluajno to je u Evropi dozvoljeno prisustvo male koliine alkohola, od 0,3 do 0,7 promila, u organizmu. U Rusiji, posle Medvedevljevog amandmana, ovek koji popije kriglu piva moe da sedne za volan tek nakon 24 sata, ili koji sat kasnije. Ali, ni tu nije kraj nevoljama. Savremeni aparati za merenje alkohola u organizmu mogu da pogree. To znai da saobraajni inspektor moe da zaustavi bilo kog vozaa i da ga lii (po zakonu!) vozake dozvole do godinu i po dana. Desetine hiljada Rusa izgubilo je posao, a jo vie ih je davalo mito inspektorima kako ne bi bili kanjeni. Odmah posle uvoenja "nulte varijante", iznos mita je porastao od 30.000 do 100.000 rubalja (1.000-3.000 dolara). Toliko novca je bilo potrebno dati saobraajnom inspektoru kako vas ne bi liio prava da vozite.

Sada deputati hoe da vrate stari predlog - da je dozvoljeno imati 0,3 promila alkohola u krvi.

 

Drugi hir

 

Neko je prole jeseni sugerisao Medvedevu da zaustavi... vreme! Predsednik je prihvatio sugestiju i zaustavio je vreme! Kako? Lako. Pre mnogo godina Rusija je, kao i druge zemlje, uvela zimsko i letnje raunanje vremena. Svake jeseni i prolea kazaljke na satovima su se pomerale jedan as napred ili nazad. Tako rade u mnogim zemljama zbog ekonominijeg troenja elektrine energije. Pomeranje kazaljki, ipak, deluje stresno na neke ljude. U svakom sluaju, u Rusiji niko nije vrio ozbiljna istraivanja na temu: da li je dobro ili loe iveti po "letnjem" i "zimskom" vremenu. Gospodin Medvedev je prole jeseni, bez vidljivih razloga, odjednom ponitio "zimsko" vreme. Uinilo mu se da su Rusi nezadovoljni time to na jesen i prolee treba pomerati kazaljke. Bez ikakvih istraivanja, bez ikakve analize, kalkulacija, obrazloenja, kao devojka, udario je nogom o zemlju: ja tako hou! I odmah su se nale ulizice meu inovnicima, deputatima, pa ak i naunicima, koji su u potpunosti podrali predsednikov hir. Sada su ponovo poeli da razgovaraju o pomeranju kazaljki. A sve zato to je to pomeranje, po miljenju mnogih - neophodno. U svakom sluaju, problem treba prouiti. Evo ta je u februaru o tome govorio budui predsednik Vladimir Putin: "Ni ja, ni Dmitrij Anatoljevi, nismo protiv ponovnog razmatranja ove odluke. Potrebno je jo jednom razgovarati sa strunjacima, sa drutvom u celini, pa posle takve, mirne, a ne ispolitizovane analize, doneti konano reenje - da li prelaziti ili ne prelaziti na 'letnje' i 'zimsko' vreme." Ostalo je nejasno: zato je bilo potrebno uriti sa odlukom. Ono to najvie brine je da zvanini organ - Sveruski centralni institut za javno mnenje (VCIOM) nije radio objektivno ve onako kako su traili sa vrha: ako je na jesen 2011. odluku predsednika Medvedeva o ukidanju "zimskog" vremena podralo 73 odsto Rusa, u februaru 2012. njihov broj jedva dostie 40 odsto. Meni je jasno: nisu Rusi promenili miljenje, ve je VCIOM radio tako da oni na vrhu budu zadovoljni.

 

Trei hir

 

Poznato je da se u Rusiji graani veoma negativno odnose prema rei "policajac". Stvar je u tome da su za vreme Velikog otadbinskog rata (Drugog svetskog rata) faisti izdajnike pretvarali u policajce koji su odravali red na okupiranim teritorijama. Oni su bili gori od faista. Ubijali su svoj narod, krali, silovali, vie od nemakih vojnika. Ali, oigledno je da je gospodin predsednik Medvedev ne pridaje vanost "istorijskoj pameti": reformu organa reda (milicije), poeo je preimenovanjem milicije u policiju. Samo na to je potroeno nekoliko stotina miliona rubalja. Sama reforma, naalost, nije dala vidljive rezultate. Policajci i dalje, kao i pre, uzimaju mito, kriminal je procvetao, uvee na ulice gradova bolje je ne izlaziti... Istina, policajcima su nekoliko puta poveali platu. Pa, hvala za to. A ve se pria da bi Putin mogao da vrati policiji staro ime - milicija.

 

Kakav kapetan...

 

Nije potrebno biti naroito pametan pa shvatiti: Vladimir Putin boji se da postavi na vodea mesta u dravi ljude koji su samostalni, imaju originalan pristup problemima, koji su nezavisni itd. A ova svojstva i odlikuju prave profesionalce. Uzgred, znam da nekoliko mojih prijatelja nee glasati za Putina, samo zbog toga to je odmah, jo prole jeseni, objavio da na mestu premijera vidi Dmitrija Medvedeva. Ako taj ovek, smatraju moji prijatelji, praktino nita dobro nije uradio za dravu za etiri godine na mestu predsednika, verovatno nee nita uiniti ni na mestu premijera. Zato ga onda postavljati na tu dunost? Razlog je samo jedan: Medvedev ume da se bespogovorno potinjava Putinu. Da li e od premijera sa takvim karakterom Rusi uti neku dobru inicijativu, ili videti dela?

 

... takva i posada

 

Lojalnost i jeste glavni Putinov princip izbora kadrova. Drukije i ne moe da se objasni zato, na primer, medicinom u Rusiji rukovodi Tatjana Folikova (narod je zove Barbika), koja se celog ivota bavila finansijama. I nita ne bi bilo sporno kada bi ta "lutka" radila tiho i mirno. Ali, ne! Poslednje njeno delo: kupovina tomografa za dravne pare (7,5 milijardi rubalja). Afera se sastojala u tome to su tomografi kupljeni po ceni koja dva do tri puta nadmauje njihovu realnu cenu. To su otkrili predsednikova uprava za kontrolu i dravno tuilatvo Rusije. Koliko novca su u svoj dep stavili inovnici ministarstva zdravlja predvoeni Golikovom, nije poznato. Ali je zato otkriveno da je tu aferu smislio Barbikin zamenik, Vladimir Belov. Bie vam zanimljivo da saznate ko je on, kakve su mu profesionalne kvalifikacije. Obrazovanje zamenika Golikove nije odgovarajue: 1974. Vladimir Sergejevi Belov diplomirao je na Lenjingradskom univerzitetu, na Institutu za vodeni saobraaj. Sledeih 18 godina radio je u struci, kao inenjer i rukovodilac u organizacijama renog saobraaja Ruske Federacije. Poto je kratko vreme bio zamenik direktora odeljenja Ministarstva saobraaja, 1995. godine Belov je preao "pod skute" Tatjane Golikove u Ministarstvo finansija, gde je bio rukovodilac odeljenja. Nakon to je Putin 2007. godine Golikovu postavio na mesto ministarke za zdravlje i socijalni razvoj, Belkov je preao sa njom u ministarstvo i dobio unapreenje - postao je zamenik ministra.

Ovaj primer dobro pokazuje kako se inovnici trude da ugode Putinovnim eljama. Istina je i da on na svaki nain podrava svoje, to jest petrogradske inovnike. Ne samo da ih postavlja na visoka mesta i dunosti, ve ih titi i na svaki drugi nain. Kako ste se verovatno ve dosetili, nakon afere sa tomografima, koju je ak Medvedev nazvao kraom, ni Golikova, ni Belov nisu snosili nikakve posledice. Kao i ranije, oni zauzimaju svoje pozicije.

Za to vreme, ak i na moskovskim klinikama nema najosnovnijih kompjutera, u bolnicama nema dovoljno instrumenata, penzioneri ne dobijaju potrebne lekove. Ali zato gospoa Golikova vai za jednu od najbogatijih dama u Moskvi. Barbrika esto poseuje kazina u Monte Karlu, a zato i ne bi kad je titi sam predsednik.

Ako se prebroje Putinovi prijatelji, poznanici, zemljaci koji sada rade u dravnim organima uprave i dravnim preduzeima, bojim se da Tabloid ne bi imao dovoljno mesta za ovaj spisak. Nije problem samo u tome to su prijatelji i poznanici loi strunjaci, neto drugo je, jo gore: Putin, ma koliko eleo, ne moe vie da rastera tim koji je sam stvorio. A to samo znai da e korupcija procvetati.

 

Porodini poslovi

 

Gospodin Putin ne zaboravlja ni svoju najbliu rodbinu. Navodim deo iz istraivanja koje su sprovele kolege popularnog internet izdanja Slon.ru.

"Pre neki dan je obelodanjeno da roak Vladimira Putina pokree proizvodnju helikoptera, i ima nameru da ga prodaje Ministarstvu unutranjih poslova i Ministarstvu za vanredne situacije. Primeujemo da se broj daljih Putinovih roaka poveava svake godine, i svi, kao po pravilu, imaju talenta za biznis. Sada spisak Putinovih roaka koji zauzimaju vana mesta u politici i biznisu izgleda ovako:

Igor Putin, brat od strica, roen 1953. godine, generalni direktor "Surguttruboprovodstroja"

Vera Putin, roena 1984. godine, Putinova roaka i neaka Igora Putina. Deputat Gradskog vea Sankt-Peterburga, lan Saveta direktora "Ganzakombanka".

Aleksandar Putin, roen 1953. godine, brat po etvrtoj liniji srodstva, prvi potpredsednik "Riford kredita", autor knjige "Familija Putin".

Roman Putin, roen 1977. godine, sin Igora Putina, suvlasnik firme "Francuska avijaciona tehnologija".

Mihail elomov, roen 1968. godine, sin Putinove sestre od tetke, suvlasnik banke "Rusija" i osiguravajue kompanije "Sogaz".

Mihail Putin, roen 1967. godine, sin Putinovog brata od strica, zamenik predsednika uprave "Sogaza".

Valja primetiti da su svi ovi ljudi, do uspona Vladimira Putina, zauzimali nie funkcije u raznim oblastima.

 

 

 

podeli ovaj lanak:

Natrag
Na vrh strane