Natrag

Tabloid je pozvan

Tabloid je pozvan

Pismo dr Zdravka Petkovića, otpuštenog hirurga Kliničkog centra Srbije

 

Da zna Zdravko ko je Marko

 

Hirurg na Klinici za opekotine, plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju dr Zdravko Petković dobio je otkaz, jer je operisao pacijenta, umesto da ga, kako mu je savetovano, prepusti u ruke profesora Marka Bumbaširevića, čoveka koji sa svojim bratom, ženom i snahom drma srpskim zdravstvom. Njegovo pismo objavljujemo, kao doprinos nastojanju da se u srpskom zdravstvu započne sa terapijom lečenja korupcije

......

 

Kao doktor specijalista plastične i rekonstruktivne hirurgije, zaposlen u Kliničkom centru Srbije, Klinika za opekotine, plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju, prinuđen sam da vam se obratim za pomoć zbog nečuvenog i neviđenog progona koji trpim već punih devet godina u Kliničkom centru Srbije (po dolasku iz Australije, sa specijalizacije za mikrohirurgiju), da me snagom vašeg autoriteta uzmete u zaštitu i pomognete mi da u ovom mom slučaju trijumfuju pravda, pravičnost i zakonitost.

Ovaj teror, koji protiv mene kontinuirano sprovode prvenstveno direktor Instituta za ortopediju i traumatologiju KCS prof. dr Marko Bumbaširević i njemu naklonjeni, kulminaciju doživljava u slučaju bolesnika, mog pacijenta gdina dipl. ecc Faika Bajramija iz Prizrena. Gospodin Bajrami je primljen u našu kliniku kao težak i hitan slučaj (teška opekotinska povreda dlana desne šake, koja potpada pod kategoriju obaveznih prijema) dana 9. jula 2011. godine, za vreme mog dežurstva.

Gospodin Bajrami je u teškom stanju upućen iz Kliničkog centra Priština za Beograd. Na osnovu poverenja, poznanstva i preporuke njegovih srodnika sa Kosova, kao i njegovog ličnog poverenja u mene  kao doktora, on je došao na prijem iako je imao više drugih mogućnosti da na lečenje pođe i van Srbije. Njegovo poverenje u mene kao doktora i prijatelja bilo je bezrezervno i nepokolebljivo.

Nakon prijema i moje lekarske konstatacije da je neophodna hirurška intervencija koja spada u domen plastične i rekonstruktivne mikrohirurgije, te i zahteva gospodina Bajramija da lično snosi sve troškove lečenja, direktor naše klinike prim. dr Milan Todorović (koji nije plastični i rekonstruktivni hirurg) je sve ovo ignorisao i punih 13 dana nije dozvoljavao da gospodin Bajrami bude operisan, dok je meni zamerio zašto pacijenta nisam odmah uputio na lečenje u Kliniku za ortopediju i traumatologiju KCS, kojom rukovodi pomenuti imenovani profesor dr. Marko Bumbaširević, njegov prijatelj i kolega. Sve ovo je moj direktor zahtevao, ne vodeći računa i pritom zanemarujući slobodu i pravo pacijenta i zakonom propisane norme koje mu omogućuju adekvatno lečenje u KCS. Direktor naše klinike je zahtevao zdravstvenu knjižicu, bez obzira na to što je pacijent bio spreman da plati lečenje i posebno što je bio hitan slučaj, obavezan prijem, a uz to je posedovao pasoš Republike Srbije, kao njen državljanin. Tek nakon što je direktoru lično u kabinet dostavljena knjižica, dozvolio mi je da sutradan, 21. jula 2011. godine, obavim operaciju.

Može se konstatovati da je za 13 dana direktor imao vremena da otpusti pacijenta, ako nema adekvatne papire, ako nije hitan slučaj, ili da mu omogući da se operiše po mom predlogu, a ne da muči pacijenta iz interesnih razloga 13 dana i da ga svaki dan skida sa programa. Ceo ovaj period, direktor klinike je bio u saradnji sa njegovim kolegom i prijateljem, direktorom Klinike za ortopediju i traumatologiju prof. Bumbaširevićem, što je rezultiralo pisanjem otkaza i progonom mog pacijenta...

Gospodin Bajrami, moj prijatelj, ugledni je član Islamske zajednice, veliki dobrotvor koji pomaže siromašne, i ne samo članove Islamske zajednice već i druge. Pored toga je i građanin Srbije i poznati biznismen na Kosovu, što može da se proveri. On je u našoj klinici bio uhapšen na dan otpusta, zbog nevalidne zdravstvene knjižice i to nakon što je već platio 10 dana ležanja, u kom periodu je mogao i biti operisan i njegova teška povreda sanirana, mada je i prvi put zahtevao da sve plati.

Tužba protiv gospodina Bajramija i maltretiranje su sprovođeni na klinici od strane doktora Z. J.(poznatog slučaja za lečenje), uz znanje direktora klinike prim. dr M. Todorovića, a za logistiku su imali mentora prof. dr Marka Bumbaširevića. Mentor sa ortopedije, prof. dr M. Bumbaširević, pojavio se na klinici, kao šef komisije, isteravši mene iz operacione sale, uz saglasnost direktora klinike, i izlažući gospodina Bajramija teškom maltretiranju. Na sve ovo sam reagovao sledećeg dana, jer je moja obaveza da zaštitim pacijenta, što je iskorišćeno da se navedu lažni argumenti da sam uz kvazinavode ignorisao referisanje za pacijente i nakon toga mi je napisan otkaz ugovora o radu.

Iz svega navedenog se vidi da je u pitanju teška korupcija, jer ja nemam tarifu za pacijente već samo profesionalan i human odnos, pošto je u pitanju državni centar. Inače, pacijenti poznaju dobro situaciju u KCS i traže doktora koji će posao da odradi profesionalno i koji neće da ucenjuje sa tarifom, a pritom pozivajući se na svoje ime, uticaj, zvanje, poziciju i slično i koristeći državnu kliniku kao svoju privatnu.

Moj otkaz je proizvod sukoba lekarske profesionalnosti i doktorske etike, sa jedne strane i ličnog interesa familijarnog klana prof. Marka  Bumbaširevića, sa druge strane. Brat prof. Bumbaširevića je dekan Medicinskog fakulteta, žena direktor Instituta za anesteziju, snaha na visokoj funkciji u KCS. Meni lično je generalni direktor KCS, prof. dr Bajec, rekao da mora da mi napiše otkaz, nakon čega je izabran u zvanje profesora na Medicinskom fakultetu.

Inače, prof. Bumbaširević nema diplomu plastičnog i rekonstruktivnog mikrohirurga, tako da operacije ovoga tipa, koje već kriminalno radi godinama, ne sme da obavlja. Sve ovo je imenovani profesor Marko Bumbaširević lažno plasirao ministru zdravlja, a ovaj je potpadajući pod njegov uticaj, opet zbog ličnog interesa, naredio otkaz. Svi građani, (Srbi, muslimani i Albanci...) kod mene nemaju tarifu, jer sam ja obavezan da ih primim i lečim. Svi oni to dobro znaju i zato svi oni traže da ih lečim, što možete lično proveriti. Sva imena pacijenata nalaze se u protokolu operisanih, a ja posedujem njihove lične izjave.

Pošto je ovo zasmetalo mentoru prof. M. Bumbašireviću iz ličnog interesa, ja sam eliminisan iz KCS, kao jedina direktna konkurencija. Pacijent ne sme da bude žrtva ljubomore i ličnog interesa jednog doktora, pa makar bio i direktor, dekstrutivno ispoljenog prema drugom doktoru.

Da bi se zaustavio ovakav delikt prema ovim nacionalnim i konfesionalnim grupama, ja sam morao da stanem na stranu pacijenata i pod cenu sopstvene žrtve, što se ispoljilo fizičkom eliminacijom mene iz KCS, a ne da prelazim na stranu ovog klana i da se bavim ucenama i postavljanjem visokih tarifa, posebno prema platežno sposobnim građanima.

Da napomenem i činjenicu da je prof. Marko Bumbaširević pokušao i da fizički atakuje na mene, i o tome postoji pisani dokument u arhivi KCS. Veliki broj mojih pacijenata je uložio apel direktoru KCS i ministru zdravlja, povodom mog otkaza.

Što se tiče rezultata rada, plastični i rekonstruktivni sam mikrohirurg na KCS sa najvećim brojem obavljenih i izvedenih najtežih operacija iz domena plastične i rekonstruktivne mikrohirurgije, o čemu svedoče pacijenti, kolege, protokol operisanih i istorije bolesti. Za sve navode i argumente koje sam izneo u ovoj molbi upućenoj vama, spreman sam da se suočim sa licima koja su pomenuta ovde, kao i u prisustvu javnosti, a ne da se služim manirima prof. M. Bumbaširevića, koji se javno deklarisao da ja neću dobiti posao dok je on direktor u KCS, tako da je za mene kao stranog đaka i za moj posao morala da interveniše Vlada Republike Srbije, odnosno tada potpredsednik Vlade prof. dr Žarko Korać, koji je bio nadležan za resor zdravstva.

Upoznajući vas da sam preko svog advokata Petra Ivanovića (koji je branio i imenovanog gospodina Bajramija), preduzeo sve zakonske mere radi zaštite svojih prava, molim vas da mi pomognete da moji bivši pacijenti i javnost saznaju pravu istinu o mom otpuštanju s posla.

 

                                   Dr Zdravko Petković

 

 

podeli ovaj članak:

Natrag
Na vrh strane