Natrag

U fokusu

 

U fokusu

 

Kompanija nad kojom srpska vlast pokušava da izvrši ekonomski genocid

 

Lovci na Deltu

 

Koncern DELTA SISTEM je teško prikazati u jednom tekstu. Na osnovu dokumenata do kojih smo došli, pokušaćemo da predstavimo ovu poslovnu korporaciju, koja, po obimu posla i broju zaposlenih, predstavlja, evropski nivo. Šteta je što nismo mogli doći do Delta Holdinga, da nam stave na raspolaganje i neke interne dokumente. Ali, u ovom i sledećim brojevima daćemo elaborirane činjenice, do kojih su došli naši istraživači, ostavljajući čitaocima i stručnoj javnosti da sami odgovore zašto ova kompanija mora biti uništena. Kompanija iza koje stoji poslovni i stručni menadžment, i poslovanje koje se zasniva na poštovanju zakona ove zemlje, njenog radnog zakonodavstva, i nacionalnih interesa. O tome će više reči biti u sledećem broju, kada opišemo poslovanje kompanije Delta agrar i Delta poljoprivreda

 

Milan Malenović

 

Delta Holding u 2011. godini imala je samo 42 zaposlena, dok je u zavisnim društvima kojima upravlja Holding, u toj godini bilo još 4.886 zaposlenih.

Usled prodaje Delta Maxi-a luksemburškoj firmi Lion Retail Holding, S.A.R.L. broj zaposlenih u odnosu na 2010. godinu u Delta Holdingu, i zavisnim preduzećima, smanjio se, čak, za 13.881 radnika.

U 2011. godini, tako smanjen konglomerat imao je ukupan poslovni prihod od 112 milijardi dinara, ili milijardu i 70 miliona evra, uz iskazani neto dobitak u toj godini, od 9,8 milijardi dinara, ili oko 93,8 miliona evra. U to je uključena i ostvarena dobit od prodaje Delta Maxi-a, koja je samo u malom iznosu pripala Holdingu, jer je vlasnik više od 92 odsto Delta Maxi-a bila kiparska firma Hemslade Trading Limed.

Delta Holding osovan je 10. januara.1997. godine, a danas osnovni kapital ovog holdinga čini 71,72 odsto Hemslade Trading Limed i 28,28 odsto Rhenium Holdings Limited Kipar, koja je svoj udeo od 79 miliona evra uplatila 25. jula 2012. godine, tako da danas kapital Delta Holdinga d.o.o, Beograd čini 279.003.269 evra.

Nakon prodaje Delta Maxi-a (matični broj: 17569171) luksemburškoj firmi, izvršena je i promena naziva, tako da danas novi naziv Delta Maxi, glasi Delhaize Serbia d.o.o, Beograd. Kod promene naziva ostaje isti matični broj privrednog društva.

U 2011. godini  Delhaize Serbia d.o.o. ostvarila je ukupne poslovne prihode u iznosu od 68,4 milijarde dinara, ili oko 654 miliona evra, uz iskazani neto gubitak u iznosu od 4,6 milijardi dinara, ili oko 44,2 miliona evra.

Sa zavisnim društvima Delhaize Serbia imala je 12.425 zaposlenih i ostvaren ukupan poslovni prihod od 104,9 milijardi dinara, ili nešto više od milijardu evra.

Delhaize Serbia kao matično privredno društvo ima vrlo visok stepen pokrivenosti ukupno angažovane poslovne imovine sopstvenim kapitalom, koji je na kraju 2011. godine iznosio, čak, 68,8 odsto, dok je taj procenat sa zavisnim društvima nešto niži, i iznosi 63 odsto.

U kapitalu Privrednog društva Delta Maxi upisano je i 85,32 odsto vrednosti kapitala privrednog društva Primer C, što iznosi oko 29,2 miliona evra.

Još u 2010. godini privrednom društvu Delta Maxi pripojeno je preduzeće VIR, Loznica, a u 2011. godini i društvo Bel Investment Property, Beograd, Obrenovački put broj 3, ta dva društva su pripajanjem prestala da postoje.

Delta Sport d.o.o. (matični broj: 06890121) posluje kao samostalni nezavisan privredni sistem, kome je pre nekoliko godina pripojeno akcionarsko društvo Obuća, Beograd, nekad najača maloprodaja obuće u Srbiji.

U 2011. godini Delta Sport d.o.o. imala je 600 zaposlenih, a sa njenim zavisnim društvima ukupno 1.131. U toj godini sa podređenim društvima ostvareno je 9,5 milijardi ukupnih poslovnih prihoda, ili 90,7 miliona evra, uz iskazanu minimalnu dobit od 22 miliona dinara.

Delta kartel čine delovi dva holdinga: Delta Holding grupe koju čini 10 društava  i Delta Sport..

Delta Holding grupu čini: (MB 17156730) Delta Holding d.o.o, Beograd; (17569180) Delta Real Estate d.o.o, Beograd; (20236434) Delta Agrar d.o.o, Beograd; (20236426) Delta DMD d.o.o, Beograd; (20236507) Delta Automoto d.o.o, Beograd; (17157221) Delta Rent a car d.o.o, Beograd; (20767863) Delta Capital d.o.o, Beograd; (06890121) Delta Sport d.o.o, Beograd; (20565667) Delta Fashion d.o.o, Beograd i Delta DMD d.o.o. Podgorica.

Matično društvo Delta Holding grupa ima 10 društava i još 68 zavisnih društava, od čega je 21 u bišim republikama i šest ostalih ino firmi. U zemlji su 39 zavisna društva, od kojih je  7 u agraru, industriji hrane, hemiji, trgovini i ugostiteljstvu.

Šest poljoprivrednih kombinata/dobara: (08011079) Napredak A.D, Stara Pazova (86,93 odsto); (08129525) Jedinstvo A.D, Apatin (99,66 odsto); (08021902) Kozara A.D, Ban. Veliko Selo (66,95 odsto); (08021856) Topola A.D, Kikinda (96,18 odsto) i (08684936) Podunavlje A.D, Čelarevo (70,01 odsto). Industriju hrane čini (07606036), Yuhor eksport A.D, Jagodina (89,45 odsto).

Delta ima 34 trgovine i trgovinska sistema: (20325208) Delta M d.o.o, N. Beograd; (20068990) Delta City 67 d.o.o, N. Beograd; (20204192)  Delta Motors d.o.o, Beograd; (20644354) Delta Park Properties d.o.o, Beograd; (20456906) Delta Properties d.o.o, N. Beograd (obrisano 06. oktobra 2011.); (20543108) Delta Vet Med d.o.o, N. Beograd  (veterinarska služba); (20442620) Delta Land  d.o.o, Beograd (72,15 odsto); (20369426) Delta Construction d.o.o, Beograd (obrisano 20. marta 2012.); (17174088) Delta Broker A.D,  N. Beograd; (20245310) Delta Coffe d.o.o, Beograd; (20443120) DTS d.o.o, Beograd; (20456116) Yuhor Trade System d.o.o, Beograd (obrisano 05. januara 2012.); (20213370) Delvel-Pro d.o.o, N. Beograd; (17206800) Selsem d.o.o, N. Beograd    (obrisano 28. marta 2012.); (20309733) Calido Cafe d.o.o, Beograd (obrisano 21. marta 2012.); (17458396) Gamico d.o.o, N. Beograd; (20125179) Mioni d.o.o,  Beograd; (07748914)  Florida Bel d.o.o, Zemun; (20347180) Agro apoteka d.o.o, Beograd; (17566814) La Verdura d.o.o, N. Beograd; (20585510) Apsolut Property d.o.o, N. Beograd; (20372354) Hopar d.o.o, Beograd (60 odsto); (20396687) NBGP Properties d.o.o, Beograd; (17586785) Global Investment d.o.o, N. Beograd (obrisano 03. avgusta 2012.); (08152179) Intereservis A.D, Futog (73,67 odsto); (07025246) Autokomanda A.D, Beograd; (08252351) Danubius A.D, Novi Sad (84,50 odsto); (06933831) Nacional A.D, N. Beograd (76,92 odsto); (07191430) Sloboda A.D, Novi Pazar/Kruševac; (07144253) TPK Deva A.D,           Kruševac (obrisano 08. februara 2012.); (08027943) TP Podunavlje A.D,  Apatin   (obrisano 08. marta 2012.); (07144229) TP Ravnište A.D, Kruševac (53.72 odsto); (20336633)       UTP Trgovina d.o.o, Kragujevac (50 odsto); (07737564) Narodna radinost commerce d.o.o, Beograd (94,21 odsto); (07105606) Leskovački sajam A.D, Leskovac (88,10 odsto).

U bivšim republikama Jugoslavije Delta ima 21 društvo: Prezident nekretnine d.o.o, Banja Luka (50 odsto); Delta Real Estate d.o.o, Banja Luka; Yuhor Company d.o.o, Banja Luka; Delta Sport d.o.o, Banja Luka; D-Fashion d.o.o, Banja Luka; Delta Agrar d.o.o, Laktaši; Softa d.o.o, Sarajevo (50 odsto); Consule d.o.o, Sarajevo (50 odsto); Standard nekretnine d.o.o, Sarajevo (88,97 odsto); Delta M d.o.o.e.l, Skoplje; Gemelli-Eksport d.o.o.e.l, Skoplje; Delta sport d.o.o.e.l, Skoplje; Delta Food d.o.o, Skoplje; Delta Sport Montenegro, Podgorica (70 odsto); Delta Auto d.o.o, Podgorica; Delta Motors CG d.o.o, Podgorica; Delta M CG d.o.o, Podgorica; Almeco d.o.o,    Podgorica; Yohor Company d.o.o, Podgorica; Yohor Export d.o.o,  Zagreb; Vlamanda grupa d.o.o, Zagreb.

U inostranstvu kompanija poseduje šest društava: Delta Food, Moskva; Delta Sport TOB Ukraina, Kiev; Delta Sport EOOD, Sofija; Delta Fashion Bugarska Sofija; Triton trade Amsterdam, Amsterdam; Abable Holdings Limited,  Limassol, Kipar.

DELTA SPORT d.o.o. (06890121), Beograd, je druga matična kompanija koja u svom sastavu ima jedno zavisni društvo u Srbiji sa 100 odsto, jedno sa 50 odsto i jedno sa 10 odsto vlasništva, osam društava u bivšim republikama i tri druga ino preduzeća. Zavisna preduzeća u zemlji: (20245310) Delta Coffee d.o.o, Beograd; (20336633) TP Trgovina d.o.o, Kragujevac (50 odsto); Air Star d.o.o, Beograd (10 odsto). Osam društava u bivšim republikama: Delta Sport d.o.o, Banja Luka; D Fashion d.o.o, Banja Luka; Consule d.o.o, Sarajevo (50 odsto); Softa d.o.o, Sarajevo (50 odsto); Delta Sport dooel, Skoplje; Delta Sport Montenegro, Podgorica (70 odsto); Alemco d.o.o, Podgorica; Viamanda d.o.o, Zagreb. Tri druga ino preduzeća su: Triton Trade, Amsterdam; Delta Sport, Ukraina; Delta Sport, Bugarska;

Bili su 2008. u Delta M (20325208): (07028008) Zvezdara A.D; (0700532) Autokuća Šumadija d.o.o,(obrisano 23. juna 2011.); (07032994) Zastava promet A.D; (07034954) IMPA A.D. (obrisano 24. marta 2010.); (07040628) C Market; (07043104) Pekabeta A.D; (08043124) Bazar A.D, Novi Sad; (07133731) Niš ekspres A.D.

Postoje još (20429887)  Delta Tawer d.o.o, obrisano 07. oktobra 2011; (2045626) Braght Star Proferties d.o.o, obrisano 06.oktobra 2011; (20288795) Delta Invest d.o.o, obrisano 30. novembra 2011.

U sledećem  broju predstavićemo poslovanje kompanije DELTA AGRAR i POLJOPRIVREDA, i opisati njene razvojne programe, investicije, broj zaposlenih i doprinose koje ubira država i njen budžet.

 

 

 

 

podeli ovaj članak:

Natrag
Na vrh strane