Natrag

Tragom vesti

Tragom vesti

 

Pljačke u "Tigru": gde su pare dobijene od holandske firme?

 

Nevidljivi troškovi, vidljivi gubitak

 

Kada je pre šest godina prodao najprofitabilniji deo kompanije, Tigar je pare potrošio na prihode rukovodstva, i danas je u finansijskoj dubiozi iz koje se izvlači jedino uz državnu pomoć. Nekadašnji pirotski gigant je na Beogradskoj berzi još uvek na A listingu, iako ga investitori već duže vremena zaobilaze u širokom luku. Objavljujemo finansijski izveštaj o poslovanju kompanije i njenih zavisnih firmi, kao pomoć Višem javnom tužilaštvu u Pirotu, koje je, izgleda, krenulo da privede zakonu one koji su ovaj gigant opelješili

 

M. Hadžić

 

Kompanija Tigar a.d. iz Pirota, nakon prodaje pneumatike: Preduzeća za proizvodnju guma TIGAR TYRES, d.o.o, Pirot (mat. broj: 17466461) holandskoj firmi Michelin Finance (Pays Bas) B.V., čiji je kapital veći od 30 miliona evra, a broj zaposlenih, na kraju 2011. godine bio je 2072, pored nadređenog akcionarskog društva, poslovanje je nastavila u osam zavisnih društava.

U kompaniji  Tigar (mat. broj: 07187769) sa 476 zaposlenih, ostala su sledeća zavisna društva, po godišnjem obračunu za 2011. godinu: Tigar Obuća (mat. broj: 17466534), sa 777 zaposlenih; Tigar Tehnička guma (mat. broj: 17466585), sa 220 zaposlenih; Tigar Incon Inženjering (mat. broj: 17466456), sa 139 zaposlenih; Tigar Obezbeđenje (mat. broj: 17466526), sa 88 zaposlenih; Tigar Hemijski proizvodi (mat. broj: 17466569), sa 49 zaposlenih; Tigar Poslovni servis (mat. broj: 17466496), sa 46 zaposlenih; Tigar Zaštitna radionica (mat. broj: 17466518), sa 37 zaposlenih i Tigar Tours (mat. broj: 17466577), sa 4 zaposlena.

Osnivač i vlasnik u ovih osam zavisnih društava je Tigar A.D, Pirot, dok su akcionari u tom akcionarskom društvu: 24,99 odsto ima Akcijski fond Republike Srbije, 8,73  odsto pripada Fondu PIO, a 26,68  odsto imaju pet kastodi bankarskih fondova i 39,60 odsto drži 3.379 malih akcionara.

Nominalna vrednost jedne akcije je 1.200 dinara, a ukupna nominalna vrednost svih 1.718.460 akcija je dve milijarde i 62 miliona dinara.

U konsolidovanom bilansu Akcionarskog društva Tigar bilo je na kraju 2011. godine ukupno 1.792 zaposlena. Vrednost poslovne imovine Akcionarskog društva i osam zavisnih društava, po isključenju međusobnih odnosa, na kraju 2011. godine iznosila je 8,9 milijardi dinara. Ta poslovna imovina pokrivena je sa 3,1 milijardu dinara sopstvenog kapitala A.D. Tigar, ili sa 34,77 odsto, dok je razlika od 5,8 milijardi dinara finansirana tuđim sredstvima (krediti poslovnih banaka i fondova, obaveze prema dobavljačima, državi, javnim preduzećima i zaposlenima). Usled  teškoća u poslovanju, posebno nakon prodaje pneumatike, nastupile su blokadu tekućeg računa Akcionarskog društva koja je ovih dana iznosila 129 miliona dinara i blokadu računa Hemijskih proizvoda 1,4 miliona dinara i Poslovnog servisa 378 hiljada dinara.

Svoj udeo u Društvu za proizvodnju pneumatike, koja obuhvata Fabriku spoljnih guma u Pirotu i Fabriku unutrašnjih guma u Babušnici, A.D. Tigar, prodao je 11.04.2007. godine za 743, 7 miliona dinara, a ostatak 28.12.2007. godine za dve milijarde i 15 miliona dinara, tako da danas A.D. Tigar, Pirot nema nijedan promil vlasništva u Privrednom društvu Tigar Tyres d.o.o, Pirot.

U 2011. godini privredno društvo Tigar Tyres imalo je ukupne poslovne prihode 24,2 milijarde dinara, ili oko 220 miliona evra, uz iskazivanje neto dobitka 2,6 milijardi dinara. Društvo je na kraju te 2011. godine zapošljavalo 2.072 radnika.

U Akcionarskom društvu i osam zavisnih društava u 2011. godini ostvaren je ukupan poslovni prihod u iznosu od 5,2 milijarde dinara, uz iskazivanje neto gubitka u poslovanju od 309 miliona dinara.

Kada je finansijsko stanje ovako loše i kada je račun blokiran, a pre toga je došlo do otuđenja privrednog društva za pneumatiku, to je jasan pokazatelj da je ovaj nekad pirotski ponos (sa proizvodnjom tehničke gume, obuće i pratećih delatnosti) ogoljen i da je na taj način u pitanje dovedeno poslovanje i egzistencija ovih 1.792 zaposlena. Postavlja se i pitanje gde i za koje svrhe su utrošena novčana sredstva dobijena od holandske firme za prodaju Fabrike pneumatike, jer je evidentno da nisu uložena u proizvodnju.

 

 

 

podeli ovaj članak:

Natrag
Na vrh strane