Natrag

Dosije

 

Dosije

 

Ko su državni tužioci koji optužuju u ime naroda u AP Vojvodini

 

Tužilac prođe, ako kaže Đorđe

 

U ''reformi pravosuđa'' koja je sprovedena 2009. godine, bez posla je ostalo nekoliko stotina sudija i javnih tužilaca i njihovih zamenika. Tužioce je ''reizabiralo'' Državno veće tužilaca na čijem je čelu Zagorka Dolovac, imenovana za Javnog tužioca Srbije. Ustavni sud Srbije poništio je odluke o nereizboru sudija i tužilaca kao neustavne i nezakonite, nalažući da se oni vrate na posao, koji su izgubili, jer nisu bili po meri čelnika Demokratske stranke koja je sprovodila reformu po svojim stranačkim interesima. Zagorka Dolovac je i dalje na čelu Državnog veća tužilaca i na čelu Republičkog javnog tužilaštva. Debela, masna, neugledna, nestručna, psihopata, uništila je živote i karijere svojih kolega, ali je, i dalje tu gde jeste.U ludoj državi i njen prvi tužilac je takav. Tabloidu su dostavljeni poverljivi izveštaji Službi o ličnostima sudija i javnih tužilaca u AP Vojvodini, a u ovom broju iz tog izveštaja objavljujemo dosije o javnim tužiocima

 

Priredio Arpad Nađ

 

 Bivši načelnik SUP-a Novi Sad, bivši v.d. Republičkog javnog tužioca iz vremena akcije ,,Sablja" 2003, član prvog saziva Državnog veća tužilaca, Đorđe Ostojić je danas zamenik Republičkog javnog tužioca i vršilac funkcije Apelacionog tužioca u Novom Sadu.

U toku priprema za Reforme pravosuđa, po sopstvenim rečima, je još 2008. bio odgovorno lice Demokratske stranke za izbor svih tužilaca i sudija na teritoriji Vojvodine.

Tokom 2008. u krivičnom predmetu protiv  Nade Adžić, direktora Instituta u Sremskoj Kamenici, i drugih lica, zajedno sa Zagorkom Dolovac, sadašnjim Republičkim tužiocem, a tada v.d. Okružnog tužioca u Beogradu, izdao nalog Branki Atanacković, sada v.f. Višeg tužioca u Novom Sadu, da navedeni predmet koji je po zahtevu za sprovođenje istrage zamenika tada Okružnog tužioca u Novom Sadu Siniše Keserića, već bio dodeljen istražnom sudiji tada Okružnog suda u Novom Sadu  Miroslavu Alimpiću, da uzme predmet od tog sudije, što ona i čini, te predmet dostavlja v.d. Republičkog tužioca,  Slobodanu Radovanoviću, koji delegira Zlatka  Šulevića, tada Opštinskog tužioca u Valjevu, da postupa u tom predmetu, koji krivičnu prijavu odbacuje.

 

Drug iz lovačkih podviga

 

U toku Reforme pravosuđa pri izboru tužilaca i sudija na teritoriji Vojvodine, Đorđe Ostojić direktno utiče na odluke o izboru, rukovodeći se isključivo nalozima Zagorke Dolovac  i Snežane Malović, te zajedničkim, nezakonitim i neoficijelnim kriterijumima kojima rukovodstvo DS-a nalaže da kadrovi u pravosuđu moraju biti odani isključivo toj stranci, kao i kriterijumom da ne mogu biti izabrani za tužioca ili sudiju oni koji imaju bračnog druga iz reda advokata. Tako jednoj svojoj koleginici u novembru 2009, u strogo poverljivom razgovoru, nalaže da se razvede od svog supruga, advokata. Kada saznaje da ta koleginica nije venčana, te da stoga ne može ni da se razvede, on joj nalaže da ,,smisli nešto". Kako ništa nije,,smislila", ta bivša zamenica Opštinskog javnog tužioca nije bila izabrana za zamenika tužioca u decembru 2009. Za zamenika tužioca postavlja Irenu Španja, kumu Snežane Malović.

Nakon Reforme Đorđe Ostojić postavlja i smenjuje sve v.d. tužilaca, zamenike i tužilačko osoblje na teritoriji Vojvodine, po sopstvenom nahođenju. Za svog zamenika postavio je Dušana Divjaka, advokata iz Novog Sada, koji se još uvek vodi u imeniku advokata Advokatske komore Vojvodine!

Zagorka Dolovac je ćerka bivšeg sudije Privrednog suda u Novom Sadu, sada pokojnog Lazara Dolovca, iz Čuruga, "druga po lovu", bivšeg Okružnog tužioca u Novom Sadu,  Miodraga Malia, i po tim zaslugama zaposlena kao pripravnik u Opštinskom tužilaštvu u Novom Sadu, početkom devedesetih. Od tada stalno u tužilaštvu, sa prekidom od oko godinu dana, kada nije bila reizabrana u jednom od mnogobrojnih reizbora u tužilaštvu tokom devedesetih i dvehiljadite, nakon čega je ponovo izabrana, kako se pričalo, na inicijativu Mileta Isakova. Nije se isticala nikakvim posebnim tužilačkim znanjem niti vrlinama. Zapamćena je kao vrlo vešt diler deviza tokom devedesetih.

Veoma odana Miodragu Mali, sve do vremena njegovog razrešenja 2002. godine. Rođaka je dr Dragana  Draškovića, direktora KBC Novi Sad, kojeg je postavio  Bojan Pajtić, i koji snabdeva ovu zdravstvenu ustanovu isključivo preko Farmakoma.

  U krivičnom predmetu protiv dr Đorđa Ilića, njenog ličnog ginekologa, Dolovac je kao zamenik Okružnog tužioca u Novom Sadu, iako za to nije imala nikakva ovlaštenja, naredila svojoj koleginici, zamenici tužioca u Opštinskom tužilaštvu u Novom Sadu, još pre nego što joj je navedena krivična prijava dostavljena, da tu prijavu, kada stigne odmah odbaci, bez prikupljanja ikakvih potrebnih obaveštenja i provera. Radilo se o prijavi za krivično delo koje je za posledicu imalo teško oštećenje mozga jedne pacijentkinje doktora Ilića, nakon kojeg je ta osoba samo vegetirala.

Kada se njena koleginica usprotivila, Zagorka joj je objasnila da tako treba, pošto je već u KBC Novi Sad zaključeno da se ne radi ni o kakvoj lekarskoj grešci. Postupajuća zamenica je potom proverila navode prijave preko MUP-a, a potom podnela zahtev za sprovođenje istrage, u kom je medicinsko veštačenje povereno veštaku iz Niša, na osnovu kog je zaključila da u radnjama osumnjičenog postoje elementi krivičnnog dela. Stoga je i podnela optužni predlog protiv okrivljenog. U toku suđenja, postupajuća zamenica u Reformi nije bila ponovo izabrana, tako da je ovaj krivični postupak završen  bez osuđujuće presude. O njenoj ulozi u Reformi pravosuđa, načinu izbora za Republičkog tužioca i kršenju odredaba Ustava i zakona dostavlja se Poseban prilog.

 

 

Apelaciono javno tužilaštvo u Novom Sadu

 

 

Zamenici Apelacionog tužioca u Novom Sadu su Emilija Bruner Bala (dobro prolazila kroz sve smene vlasti) i Dragoljub Barjamović koji je Ostojićev čovek od poverenja. Iako je u tužilaštvu (prvo opštinskom, pa zatim okružnom) proveo više od dvadeset godina, nedovoljno stručan i nedovoljno dostojan, što je karakterisalo i njegovu karijeru kao advokata, čime se bavio nakon što je dobrovoljno otišao iz tužilaštva. U tužilaštvo se vratio za vreme Reforme, po pozivu Ostojića, jer se znaju iz devedesetih, kada je Ostojić bio pripravnik u Okružnom tužilaštvu, a posebno sa zajedničkih pijanki. Veže ih i zajednička antipatija prema Miodragu Mali, iako ih je on obojicu doveo u tužilaštvo. Ostojić ga postavlja na svoje mesto u Državnom veću tužilaca, nakon ostavke.

Marica Burić je pre Reforme bila Opštinski javni tužilac u Bečeju, odana tadašnjem Okružnom tužiocu, Miodragu Mali. Nakon Reforme radila je kao zamenik Višeg tužioca u Novom Sadu. Napredovala je u Apelaciono tužilaštvo. Odana uvek aktuelnim vlastima, povezana sa sudijama i advokatima, sa kojima deluje zajedno kada treba pružiti zaštitu od krivičnog progona lokalnim zelenašima i sličnim kriminalcima koji dobro plaćaju (slučaj zelenaša  Radovana Adžić, protiv kojeg je odbačena krivična prijava zbog zelenašenja, uprkos evidentim dokazima, sa obrazloženjem da u njegovim radnjama ,,nema elemenata dela za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti"). Stručna, ali nedovoljno dostojna.

Zoran Vucelja je čovek Demokratske stranke. Pre Reforme bio je zamenik Opštinskog javnog tužioca u Zrenjaninu, a potom Opštinski tužilac. Nedovoljno dostojan, nastoji da ostavi utisak da je veoma stručan.

Dušan Divjak je još od sedamdesetih i osamdesetih godina jedan od najboljih prijatelja Miodraga Mali, koji ga početkom devedesetih postavlja na mesto Opštinskog tužioca u Novom Sadu. Za vreme SPS čistke u pravosuđu iz 1992, zbog ličnog zameranja Mali  biva izbačen iz tužilaštva. Nakon toga postaje nezapažen advokat u Novom Sadu. Veoma stručan i dostojan, u poređenju sa ostalim sadašnjim tužiocima. Za vreme Reforme,  a 2010. vraćen u Apelaciono tužilaštvo, na poziv Ostojića, zbog zajedničke mržnje prema Mali Miodragu, SPS-u, i zajedničke simpatije prema autonomiji Vojvodine (ili je bar takav utisak hteo da ostavi da bi prikupio poene). Još uvek formalno upisan u Imenik advokata Vojvodine!

Branislava Inić-Jašarević je kći bivšeg sudije Vrhovnog suda. Rodom iz Zrenjanina. Supruga Senada Jašarevića, profesora Pravnog fakulteta u Novom Sadu, čiji venčani kum je Slobodan Šćekić, vlasnik ,,Genel"-a d.o.o. Novi Sad i privatizovane ,,Sloge" a.d. Kać. Naročitu samostalnost i dostojnost je pokazala kada je samovoljno napustila mesto zamenika Okružnog tužioca, za vreme dok je to bio Zoran Pavlović (o kome se takođe daje poseban prilog u ovom Izveštaju), jer, kako je sama tada rekla, nije mogla da izdrži da radi kao njegov zamenik pod okolnostima koje su vladale u tom tužilaštvu za vreme trajanja njegovog mandata. Inače, u svemu veoma stručna, samostalna i dostojna, sa izuzetkom krivičnih i privredno-kaznenih predmeta u kojima je posredovala radi zaštite interesa svog kuma Šćekića, kako bi kod svojih kolega ishodovala odbacivanje krivične prijave ili odustanak od krivičnog gonjenja.

Ivana Letica Pavić je kći bivšeg zamenika Okružnog tužioca Ivana Letice (penzionisan). Kuma je Bojana Pajtića, što predstavlja isključivi razlog za njeno postavljanje na mesto člana prvog saziva Državnog veća tužilaca, iako su joj za to, osim dovoljno stručnosti i dostojnosti, nedostajali i neki bitni formalni uslovi propisani zakonom: umesto 7, radila je u tužilaštvu oko 3 godine. Bliska i Đorđu Ostojiću i Zagorki Dolovac. Učestvovala lično u postavljanju i razrešavanju tužilaca, zamenika tužilaca, tužilačkih pomoćnika i tužilačkog osoblja, po kriterijumu ličnih simpatija ili antipatija. Nestručna, nesamostalna i nedostojna. Uopšte se ne pojavljuje na svom radnom mestu, verovatno zbog teške bolesti deteta.

 

Više javno tužilaštvo u Novom Sadu

 

Branka Atanacković je Javni tužilac Višeg tužilaštva u Novom Sadu. Sve vreme, do  Reforme bila je zamenik Opštinskog javnog tužioca u Novom Sadu, kada Dolovac dolazi na mesto v.d. Okružnog tužioca u Beogradu. Nakon toga ona utiče da Branka, kao njena ,,principalka" iz vremena kada joj je bila stručna saradnica u Opštinskom tužilaštvu u Novom Sadu, napreduje na mesto v.d. Okružnog tužioca, a nakon Reforme postavlja je na mesto Višeg tužioca. Sklona piću na radnom mestu. Iskusna, nedovoljno samostalna. Odana uvek aktuelnoj vlasti.

Aleksandar Amidžić je čovek Demokratske stranke. Pre Reforme stručni saradnik i zamenik Opštinskog tužioca u Vrbasu, Vidaka Dakovića, sada zamenik Višeg tužioca. Nestručan, nesamostalan i nedostojan, iako se veoma trudi da ostavi sasvim suprotan utisak, ali bez uspeha.

Veronika Vencel je uvek odana vlastima. Sasvim slučajno, zbog relativno površnog poznanstva sa  Zoranom Vuceljom iz Zrenjanina, od zamenika Opštinskog tužioca u Subotici postaje zamenik Okružnog tužioca u Novom Sadu (u vreme kada je Okružni tužilac u NS bio Zoran Pavlović), a Vucelja od zamenika postaje Opštinski tužilac u ZR. Kao koleginica iz  Subotice dolazi na kafu kod Vucelje u Zrenjanin, gde je došla nekim privatnim poslom i žali se kako bi joj, iz nekih porodičnih razloga, baš odgovaralo da može da dobije posao u Novom Sadu, a ovaj joj odgovara da ima sreće, jer njegov dobar prijatelj Pavlović, upravo traži izvršioca za upražnjeno mesto zamenika. Poziva telefonom Pavlovića i Vencel prelazi u Okružno tužilaštvo u NS. Ovako je to opisao lično Vucelja. Izuzetno nestručna i nesamostalna.

Mirjana Vujičić je pre Reforme radila u Poreskoj upravi u Vršcu. Odana trenutnim vlastima. Stručna, dostojna i samostalna, u poređenju sa ostalim sadašnjim tužiocima i njihovim zamenicima.

Vidak Daković je od početka devedesetih član DS-a. U to vreme bio je stručni saradnik Opštinskog suda u Vrbasu. Stalno nastojao da bude izabran na mesto tužioca, ali zbog jasno iskazanog političkog opredeljenja tokom devedesetih, tadašnji Okružni tužilac u Novom Sadu, Miodrag Mali bio je otvoreno protiv toga. Početkom dvehiljadite, posredovanjem supruge kod rođaka, zamenika tužioca u Vrbasu, mimo znanja tužioca Mali, uz pomoć jednog tužioca, jednog sudije i jednog privrednika iz Novog Sada i njegovih veza među Radikalima, biva izabran za zamenika Opštinskog tužioca u Vrbasu, i to glasovima poslanika Skupštine iz redova Radikalne stranke. O ovome ni sam Daković ne zna ništa, ni dan danas. A ni Mall Miodrag, koji je bio šokiran njegovim izborom. U odnosu na ostale sadašnje tužioce i zamenike je relativno stručan, samostalan i dostojan.

Slobodanka Jovičić je uvek odana trenutnim vlastima. Nevenčana je supruga Dimitrija Popića, zamenika Republičkog tužioca za organizovani kriminal. Krajem devedesetih, nakon što je prethodnih 10 godina radila kao upisničar u Opštinskom tužilaljtvu i završila Pravni fakultet u Novom Sadu,  Miodrag Mali sređuje da joj se staž upisničara uračuna u pripravnički staž i, nakon što polaže pravosudni ispit, postavlja je na mesto stručnog saradnika, a zatim i zamenika Opštinskog tužioca u Novom Sadu. Nakon toga napreduje na mesto zamenika Okružnog tužioca, za vreme dok je to bio Zoran Pavlović. Ograničena stručnost, samostalnost i dostojnost.

Aleksandra Lučić je prve polovine osamdesetih bila godinu dana pripravnik u Okružnom tužilaštvu, a zatim pravnik u konfekciji "Novitet" u Novom Sadu. Postaje zamenik  Opštinskog tužioca 2003, a 5-6 godina posle, u vreme dok je Okružni tužilac bio Pavlović, napreduje u to tužilaštvo. Nestručna i nesamostalna.

Joakim Hrubenja je primljen za zamenika Opštinskog tužioca po tadašnjem SAPV "ključu" kao pripadnik rusinske narodnosti. Kao bivši "principal" Dušana Knežević, sadašnjeg zamenika Republičkog tužioca za ratne zločine, napreduje za zamenika Okružnog tužioca. Nestručan i nesamostalan. Poznat po tome što se početkom devedesetih jednostavno nije pojavio na pretresu protiv optuženih profesora u aferi oko korupcije na Višoj ekonomskoj školi u Novom.Sadu (osnovano se sumnja da se uplašio težine predmeta, zbog relativno velikog broja okrivljenih i same materije), zbog čega je tada postupajući sudija, Dušan Voinović pisao protiv njega predstavku Republičkom tužiocu, ali bez efekta.

 

Osnovno javno tužilaštvo u Novom Sadu

 

Zoran Jakovljevć, tužilac Osnovnog tužilaštva u Novom Sadu, čovek je Demokratske stranke, slepo odan i poslušan. Bivši pripravmk sudije Đurđine Bjelobabe, člana prvog saziva Visokog saveta sudstva. Bivši stručni saradnik Trgovinskog suda u Novom Sadu i kratko vreme zamenik Opštinskog tužioca u Novom Sadu. Pripadnik "gej - lobija". Poreklom iz Slavonije, te je stoga bio blizak bivšem Okružnom tužiocu Pavloviću. Kao Đurđin bivši pripravnik, sa mesta saradnika u Okružnom tužilaštvu, neposredno pre Reforme, postavljen za Opštinskog tužioca u Novom Sadu, sa zadatkom da vrši pritisak na eventualno neposlušne tužioce. Naizgled veoma civilizovan i uglađen, skoro prefinjenih, a u stvari gej manira, postaje nekulturan i žestok kada dobije nalog sa vrha da nekog pritisne. Dva zamenika tužioca kojima se Jakovljević, svakom pojedinačno, obratio krajnje nesuvislim opomenama na račun njihovog ponašanja, tačnije zbog postupaka koje su Dolovac i Ostojić ocenili kao otvorenu neposlušnost režimu, vičući naredbodavno, bečeći oči i kezeći se, uz završne reči: "Nećeš se dobro provesti!" - nisu reizabrani u Reformi i danas se nalaze van tužilaštva (o tome - poseban prilog). Nestručan, krajnje nesamostalan i izuzetno nedostojan. Uopšte se ne bavi obavljanjem svoje funkcije, posao "preneo" zamenicama - Dragani Tadić i Mirjani Peković.

  Mioljub Babić je bio tužilački pripravnik (primljen od strane bivšeg Opštinskog tužioca Obrada Protića, kao sin dobrostojećeg novosadskog privrednika), a zatim stručni saradnik zamenika tužioca Dragane Tadić, rođene Papak. Po tim zaslugama i izabran u Reformi za zamenika tužioca. Poznat po tome što nije procesuiran za izvršenje krivičnog dela izazivanje opšte opasnosti, kada je 2009. neovlašćeno i protivno propisima o postupanju sa predmetima izvršenja krivičnog dela, uzeo pištolj koji je u tužilaštvo dostavljen uz jednu  prijavu MUP-a, te iz nehata, bez prethodne provere i držeći ga horizontalno u pravcu tela sekretarice tužilaštva koja je prijavu primila, pritisnuo okidač pištolja i opalio metak koji je prošao tik pored glave sekretarice. Izuzetno nestručan!

Ksenija Bašić rođ. Ivanović je supruga Gordana Bašića, jednog od uhapšenih saradnika Darka Šarića, kći direktora Vodoprivredne organizacije ,,Šajkaška"  iz Novog Sada iz devedesetih godina, koju je u tužilaštvo doveo Mali, na molbu njenog oca, svog dobrog prijatelja. Nakon hapšenja supruga, Dolovac i Ostojić je raspoređuju privremeno na rad u tužilaštvo u Subotici, iako faktički ni tamo ne radi, ali sve vreme od prve polovine 2010. do danas redovno prima platu. Zajedno sa Radom Bekut i Natašom Grujić čini povezan krug žena bogatih privrednika, koje se isključivo bave šopingom i tračevima, umesto tužilačkim poslovima. Veoma ograničena stručno, izuzetno nesamostalna.

  Rada Bekut je supruga imućnog privrednika, prethodna intimna prijateljica bivšeg Opštinskog tužioca, Obrada Protića (u to vreme je njen stav o zaposlenima u tužilaštvu bio jednako važan kao i tužiočev, možda čak i važniji). U toku Reforme posebno bliska Ivani Letica Pavić. Nestručna i nesamostalna.

  Svetlana Benišek Suvajdžić je bivša stručna saradnica Višeg tužioca Branke Atanacković. Ograničeno stručna i nesamostalna.

Tijana Božović je kći  Radomana Božović! Primljena za pripravnika u Okružno tužilaštvo za vreme rukovođenja Zorana Pavlović. Tokom Reforme napreduje za zamenika Osnovnog tužioca.

Mirjana Vukoje je sredinom osamdesetih bila tužilački pripravnik, za zamenika Opštinskog tužioca birana 2003. i raspoređena da radi na krivičnoj referadi. Zbog ispoljene nestručnosti, po nalogu Okružnog tužioca, umesto da bude razrešena sklonjena na referadu privrednih prestupa, te isključivo postupa u tim predmetima pred Privrednim sudom. Zbog njene nestručnosti sve troje sudija Odeljenja privrednih prestupa, putem predsednika suda, upućuju predstavku Opštinskom tužiocu Protiću, sa izričitim zahtevom da Mirjana više ne postupa pred tim sudom. Ali, Protić ne prihvata taj zahtev i insistira da sudije omoguće nesmetano postupanje toj zamenici. Njeni optužni akti su doslovce prepisane prijave koje podnose nadležne inspekcije. Izuzetno nestručna i nesamostalna. Uvek odana trenutnoj vlasti.

Nataša Grujić je supruga Mihaila Grujića, jednog od uhapšenih saradnika Darka Šarića. Poznata po tome što je garderobu nabavljala od švercerke ("šanerke") koja joj je dolazila u kancelariju, gde su robu mogle da vide i kupe i ostale njene poznanice: sudije, tužioci i druge zaposlene u sudskoj zgradi. U toku Reforme švercerka je izabrana za sudiju porotnika, posredstvom tužioca Nataše Grujić, i ostalih sudija koje su se kod nje snabdevale garderobom iz inostranstva pod povoljnim uslovima. Nakon hapšenja Grujićkinog supruga, Dolovac i Ostojić su je sklonili, kao i Bašić Kseniju, s tim što je Nataša premeštena privremeno na rad u tužilaštvo u Zrenjaninu, mada se i za nju osnovano sumnja da se tamo zaista pojavljuje na radu. Izuzetno nestručna, nesamostalna i nedostojna.

Jadranka Dutina je bivša supruga zamenika Republičkog pravobranioca u Novom Sadu  Siniše Milić, koja je nakon razvoda 2009. uzela ponovo svoje devojačko prezime Dutina. Primljena za zamenika Opštinskog tužioca kada je sa bivšim suprugom došla u Novi Sad iz Prištine. Bila u Reformi prvo izbrisana sa tajnog "radnog" spiska, pa nakon što su Ostojić, Malović i Dolovac rešili u poslednjem momentu da izbrišu jednog drugog zamenika, vraćena da bi se očuvalo brojno stanje. Nestručna i nesamostalna.

Goran Jović je čovek DS-a  preko supruge Snježane Jović, rođ. Matijević, bivše sudije krivičnog odeljenja Opštinskog suda u Novom Sadu, koja je po partijskoj liniji zaposlena u NIS-u. i stoga napustila sud. Dobar prijatelj Tijane Božović. U odnosu na ostale tužioce i zamenike - stručan i samostalan.

Radivoj Kaćanski je sin akademskog slikara iz Srbobrana, primljen u Opštinsko tužilaštvo kao stručni saradnik, pa napredovao i postao zamenik tužioca. Relativno stručan i samostalan.

Dražen Kendrišić je primljen za zamenika Opštinskog tužioca u vreme kada je Okružni tužilac bio Pavlović, verovatno kao zemljak iz Slavonije. Iznenada sklonjen i nakon toga radio kao pravnik u Zavodu za transfuziologiju. Opet iznenada vraćen na mesto zamenika Osnovnog tužioca. U odnosu na ostale tužioce i zamenike je relativno stručan i samostalan.

Milena Kojić je za vreme Reforme postala zamenik Osnovnog tužioca u Novom Sadu po automatizmu, jer je tužitaštvo u Vrbasu rasformirano. Pre toga bila je zamenik tužioca u Vrbasu, gde je došla sa Kosova, a tamo iz Bosne, kao izbeglica. Po rečima inspektora MUP u Vrbasu uočeno je jednog dana u banci u Vrbasu da je deponovala na račun više desetina hiljada evra, što je neobično velika suma ušteđevine za zamenika. Veoma nestručna!

Slavko Manojlović nakon rasformiranja Opštinskog tužilaštva u Bačkoj Palanci, u toku Reforme po automatizmu postaje zamenik Osnovnog tužioca u Novom Sadu. Izuzetno nestručan!

Mihalj Pakai nakon rasformiranja tužilaštva u Bečeju po automatizmu prelazi na rad u Osnovno tužilaštvo u Novom Sadu. Nestručan i izuzetno nesamostalan!

Mirjana Peković je bivša pripravnica i stručna saradnica Okružnog tužioca, Miodraga Malog. Birana i za zamenika Opštinskog tužioca. Odana svakom režimu. Zapažena i poznata po tome što je u toku priprema za Reformu nastojala da po svaku cenu izbegne susrete saMiodragom Malijem, svojim bivšim šefom, prilikom njegovih neformalnih dolazaka u tužilaštvo na čaj. Jednom prilikom se, da bi ga izbegla, sakrila ispod svog radnog stola i tamo ostala neko vreme dok se nije uverila da je on otišao. Nakon "Reforme", pored Dragane Tadić, najcenjenija saradnica tužioca  Zorana. Jakovljević. Stručna, u poređenju sa ostalim tužiocima i zamenicima, ali nesamostalna.

Gordana Popović je kći nekadašnjeg sudije Vrhovnog suda, Zlatoja Popovića, i kao takva primljena za zamenika Opštinskog tužioca u Novom Sadu. Poreklom iz Laćarka kod Sremske  Mitrovice, osoba od poverenja Ostojića, a i  Zagorke Dolovac. U poređenju sa ostalim tužiocima stručna, ali nesamostalna.

 

podeli ovaj članak:

Natrag
Na vrh strane