Natrag

Nismo mi od ju~e

Nismo mi od jue

 

EPIZODA 102

 

Zoran Milojevi

 

Ako svi ute ja neu da utim i gledam kako pravoslavni hriani slave roendane i gase svee na torti. Upaljena svea je simbol boije svetlosti. Kada se svea nasilno gasi, simbolino  se gasi ivot, za nas koji verujemo a ne videsmo, simbolika je seanje na budunost. Bez roenja nema budunosti, a mi gasimo svee za sve prole godine koje treba da ostanu u tami ugaene svee. To je logika bezverja, nije vano to smo iveli, vano je da ivimo. Ko ivi bez prolosti ne razume ivot u budunosti. Drvo izraslo iz korena postaje balvan ija je perspektiva beivotno ukopavanje u zemlju.

Sa frekvencije RTV B92 stalno nas kljukaju seanjima na Tita. Sada su na redu "jela koja je voleo Tito".

Nadam se da e istraivako novinarstvo dotine medijske kue uskoro izai u javnost sa serijalom "klozeti u kojima je boravio Tito"

Klima iz tih idejnih mesta se sasvim jo osea i deluje na Srbe, a oni nikako da se odviknu da ne zabadaju nos tamo gde je Tito trpao probavu i njene sadraje.

U svojoj suludosti komunisti su posle rata angaovali Nikolu Popovia (roeni brat Koe Popovia koji je prebegao u Pariz) da pie o veliini Miloa Obrenovia! Time se i danas sve vie bave komunistiki sinovi, unuci i aci.

Jesam Karaorevievac, ali sam uen od boljih od mene, da pred Mihailom Obrenoviem moraju sve srpske kape dole.

No, Karaore je vratio snagu i ponos Srbima! Danas svi znaju za Gagarina, ko se sem strunjaka sea eparda. Mnogo ljudi iz novije srpske istorije su uinili velika dela, ali Karaore je bio prvi! Svi ostali su drugi!

Nekoliko godina priam poznanicima iz crnogorske opozicije da moraju stei bar deset odsto glasaa vie nego partija Mila ukanovia da bi ga skinuli s vlasti. Njega je Zapad nauio svim marifetlucima za krau glasova. Prosto Srpski reeno opozicija mora da ima ba dvadeset hiljada glasova vie.  Piem ovo, jer se ponavlja pria kao iz vremena Miloevia, samo to Mila podravaju i SAD i EU. Tako stvaraju inspirativnu atmosferu za nadgrobni spomenik zdravom razumu.

Moj negdanji prijatelj i drug eljko Mitrovi, junai se mesecima "kako e skoiti padobranom". Nemam kontakte sa njim, pa ne znam u kolikoj je to "linoj i profesionalnoj nudi". Ako je u velikoj nudi, strah me je u ta e se skoiti? Ne bih voleo da doskoi u posledice potreba velike nude.

Nepismena izvetaica RTV B92, javlja iz Vrbasa, da spomenik Njegou u tom gradu, odmah zahteva da tamo treba da bude u slubenoj upotrebi Crnogorski jezik. Ne piem ovo zbog jezika ve zbog izvetaice. Da li spomenik "albanskog duebrinika Dimitrija Tucovia na Slaviji znai da treba da priznamo iptarsko Kosovo?

Moda zbog spomenika Zoranu iniu svi treba da budemo lanovi Demokratske stranke?

Ja ipak mislim da dotinoj izvetaici RTV B92 treba prosto rei: "Damo vi ste nepismena budala!"

Procenat budaliteta "dotino navedene" oigledno prevazilazi  petnaest posto koliko treba da ima stanovnitva u Vrbasu da bi Crnogorski jezik bio u slubenoj upotrebi.

Ja sam protiv bilo kakve rehabilitacije enerala Drae Mihajlovia! Od kojih muka je mogue osloboditi velikomuenika? Kojom pravdom moete nagraditi pravednika?

Kojim i kakvim laima moete ponititi junatvo? Junaka je lako prevariti!!

A ko su Zagorka Golubovi, Latinka Perovi, ili Borka Pavievi? Moj otac ih je nazvao pametne budale! "Njihove izjave su turistika ponuda Evropi" koja treba da doe u Srbiju i odredi nam ko smo, ta smo, ta smemo da pamtimo, a ta moramo da zaboravimo. 

A na ia i dalje kao i u vreme rata, ostaje sam u vremenu. Ali varaju se naslednici onih koji su se drali: "Umrlo je staro!" Ostali su naslednici iinih vojnika. Sa punim ponosom na svoju duu primam sve iine grehe. Amin!

Na Kosovu nita novo! Mi smo odavno pod okupacijom, a srpska i iptarska vlast "izgiboe" od obeanja da e nam preneti "ustavne nadlenosti" Za to breme mi umiremo..... Od smeha! 

 

 

podeli ovaj lanak:

Natrag
Na vrh strane