Natrag

Policija

Policija

 

Ko i kako sprovodi nasilje nad građanima u Policijskoj upravi Novog Sada

montira procese i nasilno uzima DNK

 

Sumnjivo lice na informativnom razgovoru

 

Žrtve policijskog nasilja u Srbiji retko kada progovore. Ipak, ima i onih koji su spremni da ispričaju svoju priču. Građanin Boško Šarac iz Petrovaradina i njegov pravni zastupnik Dragan Miljenović, iz Novog Sada, skrenuli su Tabloidovom dopisniku pažnju na nasilje kome su bili izloženi, a kao upozorenje svima šta ih može zadesiti ako dopadnu šaka bahatim policajcima i njihovim načelnicima.

 

.....

 

Događaji od 14. i 17. juna 2013. godine, koji su se odigrali u Policijskoj upravi u Novom Sadu - poznatijoj kao Gradski SUP Novi Sad, potvrđuju da policija u Novom Sadu može da uradi sve što hoće ili šta kog zaželi,  bez zakonskih ograničenja i posledica za svoj nezakonit rad.

 Bez obzira na to, šef Odseka za krvne delikte Nikola Lazarević, njegova desna ruka iz istog odseka Ljubomir Trninić i Nikola  Krainović, zaposlen kao zamenik šefa interventne jedinice, imaju jednodušnu podršku rukovodstva Policijske uprave u Novom Sadu (Stevana Krstića, Nikole Brkića i Mladena Korice) da mogu da rade šta hoće, bez zakonskih ograničenja, a ako se ko od građana, ili advokata-branilaca tome usprotivi, onda protiv njega montiraju krivični postupak. Na primer, pod uzgovorom da "ometa službeno lice u vršenju službene dužnosti" i da se zato protiv njega podnosi krivična prijava.

Građani Novog Sada bi trebali da se zapitaju: ako se policijski službenici u Novom Sadu ne libe da montiraju krivične postupke protiv advokata, šta će da rade običnim građanima i kako su kod njih ugrožene građanske slobode i njihova prava, ako uopšte postoje u Policijskoj upravi u Novom Sadu?

Sve je počelo kada je građanin Boško Šarac dobio poziv da dana 14. jun 2013. godine, u svojstvu građanina, dođe u prostorije MUP-a R. Srbije, Policijske uprave Novi Sad, radi prikupljanja obaveštenja (kako je navedeno u samom pozivu) i da se javi policijskom službeniku  Ljubomiru Trniniću, zaposlenog u Odseku za krvne delikte, a povodom događaja od 25. aprila 2012. godine, kada je na autoplac u Petrovaradinu, vlasništvo Srboljuba i Suzane Blažević, inače kumova Boška Šarca i njegove supruge Jasne, bačena eksplozivna naprava - bomba „kašikara".

  Na autoplac u Petrovaradinu, vlasništvo Srboljuba i Suzane Blažević, dana 25. aprila 2012. godine bačena je eksplozivna naprava - bomba „kašikara", i to u vreme kada je Srboljub bio na službenom putu u Italiji. Za bacanje eksplozivne naprave na autoplac, kuma Suzana je prvo obavestila i pozvala u pomoć svoje kumove, Boška i Jasnu Šarac, koji su joj odmah priskočili u pomoć.

Policijski službenici MUP-a R. Srbije, Policijske uprave Novi Sad, izvršili su uviđaj, ali oštećenima nikada u poslednjih 14 meseci (od kada se eksplozija desila) nisu dostavili zapisnik o uviđaju, i pored višestrukog insistiranja.

Srboljub i Suzana Blažević su od policijskih službenika insistirali da se prikupe snimci kamera, što oni nisu učinili, mada se autoplac nalazi pored više objekata koji imaju kamere, a do danas nikada nisu ukazali na svoje kumove Jasnu i Boška Šarca kao mogućeg izvršioca ovog dela, što potvrđuju svojom izjavom od 17. juna 2013. godine, koja je overena.

I pored ove činjenice Ljubomir Trninić i njegov svemogući šef  Nikola Lazarević, došli su do sledeće konstrukcije: ako unazad 14 meseci nisu mogli da pronađu izvršioca, onda je to sigurno uradio njihov kum Boško Šarac! U ovom slučaju, posebno je interesantno da do sada nikome nije uziman uzorak DNK-a.

  Da iznenađenje bude veće, dana 17. juna 2013. godine, u zgradi MUP-a R. Srbije, Policijske uprave Novi Sad (Gradski SUP Novi Sad) građanin Boško Šarac nije saslušan u prisustvu svog pravnog zastupnika Dragana Miljenovića, advokata iz Novog Sada, od strane policijskog službenika koji ga je pozvao, a nije mu ni saopšteno da mu je promenjeno svojstvo, te da se sada ne nalazi u svojstvu građanina, već u svojstvu osumnjičenog!

O napred navedenom, nije sačinjen bilo kakav zapisnik, već je policijski službenik Trninić samo saopštio Bošku Šarcu da on ima rešenje ili naredbu od suda, da od njega uzme DNK-a i protiv njegove volje! Tu naredbu (ili rešenje) inspektor Trninić nikada nije uručio Šarcu, niti mu je ikada saopšteno da mu je promenjen status, da više nije u svojstvu građanina, već da se sada nalazi u svojstvu osumnjičenog.

Kada je pravni zastupnik Dragan Miljenović objasnio policijskom službeniku Ljubomiru Trniniću da zakonom nije dozvoljeno da se DNK-a uzima na silu od građanina i da tako nešto može biti štetno za zdravlje, Trninić je, ne obazirući se na upozorenja, pozvao  Nikolu Krainovića, zaposlenog u Policijskoj upravi Novi Sad, na radnom mestu policijskog službenika - zamenika šefa interventne „92", koji je odmah potom došao sa više pripadnika PU Novi Sad i na silu izveo građanina Boška Šarca iz kancelarije broj 5, na drugom spratu, te ga uveo u kancelariju broj 4, kako bi mu (takođe na silu!) uzeli bris iz usta, bez zapisnika i zakonitog označavanja i zapečaćene posude u koji je stavljen bris!

Da bi se prikrilo ovo nasilje i zastrašili građanin Boško Šarac i njegov pravni zastupnik Dragan Miljenović, advokat iz Novog Sada, odmah pošto su  napustili zgradu MUP-a R. Srbije, Policijske uprave Novi Sad (17. juna 2013. godine oko 14,00 časova), policijski službenik Ljubomir Trninić, po ovlašćenju šefa Nikole Lazarevića, obaveštava Osnovno javno tužilaštvo u Novom Sadu da je advokat Miljenović ometao službeno lice u vršenju službene dužnosti, te se odmah protiv istog podnosi krivična prijava, a odmah sledećeg dana, 18. juna 2013. godine, nalaže se i njegovo saslušanje! Dakle, brzinom svetlosti!

Zbog ovakve torture i nezakonitog postupanja navedenih policijskih službenika i njihovih NN nalogodavaca, oštećeni Boško Šarac i njegov pravni zastupnik Dragan Miljenović su  podneli krivičnu prijavu Republičkom javnom tužilaštvu R. Srbije u Beogradu i prijavu unutrašnjoj kontroli protiv pomenutih policajaca, sa poukom da se zaštite građani Novog Sada od nezakonitog postupanja i torture. Između ostalog, dodali su i to da "...ako je ovo zakonit rad policije u 21. veku, možemo se slobodno zapitati šta su radili u 20. veku, ili ranije...". 

 

 

 

                          

podeli ovaj članak:

Natrag
Na vrh strane