Natrag

De`urna

Dežurna

 

Na groblju srpske privrede: još 19 preduzeća u stečaju

 

Tužni, dužni i ružni

 

Država je već digla ruke od nekih preduzeća u restruktuiranju, poslavši radnike na ulicu. Ovog puta potpuno je devastirana privreda Niša, a sličnu sudbina očekuje i ostale krajeve Srbije.

 

Miodrag K. Skulić

 

U avgustu, septembru i oktobru ove godine doneti su zaključci Agencije za privatizaciju o obustavljanju postupka restruktuiranja u 19 preduzeća, u kojima je u celosti, ili pretežno, bio društveni kapital. Većina od njih su odmah ušla u stečajni postupak.

Od 2001. godine zloupotrebom zakona, partijski perjanici koristili su Zakon o restruktuiranju da zaštite pojedina društvena preduzeća od obaveza prema bankama, komitentima, zaposlenima, javnim preduzećima i državi. U 179 preduzeća i 120 njihovih zavisnih društava sa više od 57 hiljada zaposlenih u ovih 12 godina ništa se nije radilo, izuzev što su se gubici i obaveze gomilale. Sa dugovanjima od preko 5,3 milijarde evra, ova preduzeća postala su rak rana srpske privrede. Od sedam do sada prodatih preduzeća, pet je nakon prodaje, koje su poništene, otišlo u stečaj i brisano iz  Registra privrednih subjekata.

Jedino uspešno prodato preduzeće u restruktuiranju je Radio JAT, sa tri zaposlena. Postavlja se pitanje po kom se kriterijumu taj radio našao u grupi društvenih preduzeća kojima je potrebno lečenje, metodom restruktuiranja.

Ovih 19 društvenih preduzeća koja je država Srbija konačno "pustila niz vodu", nalazila su se na sajtu kao društvena preduzeća u restruktuiranju, za koja je  nadležno ministarstvo za privredu, odnosno ekonomiju, donelo posebno rešenje o otvaranju postupka restruktuiranja. Međutim, pored njih još je i 19 zavisnih društava, i to: u Holdingu Raška osam zavisnih društava, u Holdingu Janko Lisjak sedam zavisnih društava, u Građevinaru iz Niša tri zavisna društva i jedno zavisno društvo u Velmortrans-plus.

Ovih 38 pravnih lica zapošljavalo je u 2012. godini ukupno  840 radnika, sa ostvarenim ukupnim prihodom od samo 636 miliona dinara, uz iskazani gubitak u poslovanju te godine od, čak, tri milijarde i 816 miliona dinara. Dakle, samo u toj godini iskazan je gubitak u poslovanju šest puta veći od ostvarenog prihoda u toj godini.

Ovih 38 privrednih društava do sada su bila zaštićena neustavnim zakonom o restruktuiranju, koji ih je štitio od poverilaca, jer poverioci nisu bili u situaciji da sudskim putem, ili na drugi način, naplate svoja potraživanja.

Na dan 31. decembra 2012. godine ukupna knjigovodstveno iskazana vrednost poslovne imovine ovih 38 privrednih društava u kojima je sada prestao postupak restruktuiranja bila je 13,2 milijarde dinara, uz 5,3 milijardi dinara sopstvenog preostalog kapitala i 11,5 milijardi obaveza prema bankama, dobavljačima, zaposlenima, javnim preduzećima i državi. Prema tome, čak je kumulirani gubitak veći od imovine u ovim preduzećima za 3,6 milijardi dinara. Jasno je da je samo u 2012. godini iskazan gubitak u iznosu od 3,8 milijardi dinara.    

Nitex doo iz Niša- Nakon okončanja postupka restruktuiranja zaključkom Agencije za privatizaciju u ostatak ovog nekad renomiranog tekstilnog kombinata 17.09.2013. godine uveden je stečajni postupak. Na kraju prošle godine preostalo je samo pet zaposlenih, koji kod inostranog poslodavca ili putem otpremnine nisu rešili pitanje radnog odnosa. Time je nakon raskida kupoprodajnog ugovora sa Kompanijom Nicović, konačno okončano pitanje ovog tekstilnog giganta. Nakon toga, na početku ove godine, ostale su obaveze 1,2 milijarde dinara veće od knjigovodstvene vrednosti imovine.

Vulkan AD iz Niša - Zaključkom Agencije za privatizaciju okončan je postupak restruktuiranja, pa je rešenjem Privrednog suda u Nišu uveden stečajni postupak 20.09.2013. godine. Na kraju prošle godine bilo je u ovoj gumarskoj industriji zaposleno 396 radnika, koji su ostvarili samo 111 miliona dinara ukupnog prihoda, uz iskazani gubitak u poslovanju te godine od čak 331 milion dinara. Nakon toga ostale su obaveze veće od knjigovodstvene vrednosti ukupne imovine 330 miliona dinara.

Građevinar AD iz Niša - Sa tri zavisna društava, u restruktuiranju, imalo je na kraju prošle godine 86 zaposlenih, uz ostvareni ukupan prihod od 80 miliona dinara i iskazani gubitak u poslovanju te godine u iznosu od 56 miliona dinara. Nakon uvođenja stečajnog postupka u matičnom preduzeću 10.09.2013. godine upravljanje i u  tri zavisna društva preuzeo je stečajni upravnik, odnosno poverenik Agencije za privatizaciju. Na početku ove godine u ovom građevinskom preduzeću čije lečenje nije uspelo ostali su knjigovodstveno iskazani dugovi veći od vrednosti imovine u iznosu od 91 milion dinara.

MIN iz Niša (Livmin AD, Minom AD, Minmodel AD, MIN-Specijalna vozila AD,  MIN-Inženjering AD) - U ovih pet privrednih društava nakon zaključenja postupka restruktuiranja uveden je stečaj. U njima je na kraju prošle godine bilo preostalo samo 128 zaposlenih koji su imali 89 miliona dinara ukupnog prihoda, uz iskazane gubitke u poslovanju te godine u iznosu od 116 miliona dinara. U septembru mesecu ove godine uvedeni su stečajni postupci. Na početku ove godine knjigovodstvena vrednost ukupne poslovne imovine bila je 584 miliona dinara, a obaveze veće od te imovine za 495 miliona dinara. U poslovnom sistemu MIN restruktuiranje je nastavljeno u privrednim društvima: MIN-Vagonka i MIN-Lokomotiva.

EI iz Niša (EI-Metal doo, Niš,  EI-Televizija doo, Niš, EI-Irin doo, Niš) - U ova tri privredna društva zaključen je postupak restruktuiranja, a nakon toga u EI-Televizija uveden je stečajni postupak, dok to, za sada, u EI-Metal i EI-Irin, odnosno u Razvojni istraživački centar, stečaj nije uveden. U tri društva u kojima je zaključkom obustavljeno restruktuiranje u prošloj godini bilo je samo 30 zaposlenih koji su imali 11,6 miliona dinara ukupnog prihoda, uz iskazane gubitke u poslovanju te godine u iznosu od 34 miliona dinara. Na početku ove godine knjigovodstvena vrednost ukupne poslovne imovine u ova tri privredna društva bila je 491 milion dinara, uz obaveze u nešto manjem iznosu. U poslovnom sistemu EI restruktuiranje je nastavljeno u privrednim društvima: EI-Korporacija, EI-Emag i EI-Komerc.

PKB-Voćarske plantaže doo iz Boleča - Odlukom Agencije za privatizaciju od 17. oktobra o.g. obustavljen postupak restruktuiranja i imenovan privremeni stečajni upravnik. Na kraju 2012. godine u ovom kombinatu preostalo je 55 zaposlenih koji su iskazali samo 5,5 miliona ukupnog prihoda, uz gubitak u poslovanju te godine u iznosu od 76 miliona dinara. Na početku ove godine kombinat je imao knjigovodstvenu vrednost ukupne poslovne imovine u iznosu od 2,15 milijardi dinara, dok su kumulirane obaveze dostigle iznos od 919 miliona dinara.

PK Delišes DP iz Vladičinog Hana - Odlukom Agencije za privatizaciju od 16. maja o.g. obustavljen postupak restruktuiranja. Kombinat raspolaže hladnjačom od 4.320 kvm, sokarom od 2.505 kvm, fabrikom sladoleda 2.280 kvm, magacinskim i drugim pratećim sadržajima. Na kraju 2012. godine u ovom kombinatu preostao je samo jedan zaposleni. Na početku ove godine kombinat je imao knjigovodstvenu vrednost ukupne poslovne imovine u iznosu od 400 miliona dinara, dok su kumulirane obaveze dostigle iznos od 952 miliona dinara.

MB Hemija iz Lučana - Ovo privredno društvo brisano je iz Registra APR-a još 23.08.2011. godine, ali se usled nemara administracije sve do skora vodilo u Agenciji za privatizaciju kao aktivno privredno društvo u restruktuiranju.

Kompanija Progres AD iz Beograda - Nakon okončanja postupka restruktuiranja uveden je 21. oktobra o.g. privremeni stečajni upravnik. U 2012. godini sa 19 zaposlenih u matičnoj kompaniji ostvareno je 23,9 miliona dinara ukupnog prihoda, uz iskazani gubitak u toj godini u iznosu od, čak, 176 miliona dinara. Na početku ove godine knjigovodstvena vrednost ukupne poslovne imovine bila je skoro pet milijardi dinara, dok su kumulirane obaveze iznosile 1,56 milijardi dinara, a preostala vrednost kapitala 3,4 milijarde dinara. Kompanija ima svoj kapital u 100 odsto zavisnim društvima: Progres-Interagrar doo, sa pet zaposlenih i Progres-Autokuća doo, sa devet zaposlenih, u kojima nije bilo uvedeno restruktuiranje, pa će privremeni stečajni upravnik imenovan od Agencije za privatizaciju obavljati poslove upravljanja i u ova dva zavisna društva. Nažalost ova društva imaju kumulirane gubitke veće od iskazanog kapitala.

Holding Janko Lisjak AD iz Beograda - U Holdingu nakon donošenja zaključka Agencije za privatizaciju o prekidu postupka restruktuiranja uveden je 4. oktobra o.g. stečajni upravnik. Kako ovaj Holding ima i sedam zavisnih društava (Gradnja, Klimatizacija i ventilacija, Izvođenje instalacionih radova, Proizvodnja opreme, Ekološki inženjering, Gas i Inžinjering) stečajni upravnik je istovremeno organ upravljanja i u tim društvima. U 2012. godini u matičnom preduzeću i tih sedam društava u restruktuiranju bilo je 46 zaposlenih koji su iskazali ukupan prihod od svega 37 miliona dinara, uz gubitak u poslovanju u iznosu od 70 miliona dinara. Na početku ove godine Holding sa zavisnim društvima imao je knjigovodstveno iskazanu vrednost poslovne imovine u iznosu od 575 miliona dinara, a ukupne obaveze 982 miliona dinara. 

Holding Raška iz Novog Pazara - U Holdingu nakon donošenja zaključka Agencije za privatizaciju o prekidu postupka restruktuiranja uveden je 11. septembra o.g. stečajni upravnik. Kako ovaj Holding ima i osam zavisnih društava (dve predionice i dve tkačnice, konfekciji i doradu u N. Pazaru, Proizvodnji tkanina i ćebadi u Sjenici i Proizvodnju tkanina u Tutinu) stečajni upravnik je istovremeno organ upravljanja i u tom društvima. U 2012. godini u matičnom preduzeću i tih osam društava u restruktuiranju bilo je preostalo samo 26 zaposlenih koji su iskazali ukupan prihod od svega 26,2 miliona dinara, uz gubitak u poslovanju u iznosu od 18 miliona dinara. Na početku ove godine Holding sa zavisnim društvima imao je knjigovodstveno iskazanu vrednost poslovne imovine u iznosu od 909 miliona dinara, a ukupne obaveze 774 miliona dinara. 

Velmotrans-plus doo iz Ćuprije - Zaključkom Agencije za privatizaciju obustavljeno restruktuiranje 24. oktobra o.g. U zavisnom društvu Velmortrans-Transport uveden je stečajni postupak 20. oktobra o.g. Sa 17 zaposlenih u ova dva privredna društva u 2012. godini ostvareno je 14,4 miliona dinara ukupnih poslovnih prihoda, uz iskazani neto dobitak u poslovanju te godine u iznosu od 680 hiljada dinara. U ova dva privredna društva obaveze na početku godine bile su 33,4 miliona dinara, a knjigovodstvena vrednost ukupne poslovne imovine 78 miliona dinara.   

Bukovačka Banja AD, društvo za ugostiteljstvo i turizam iz Aranđelovaca - Prethodni stečajni postupak uveden je 1.oktobra o.g. Sa 39 zaposlenih u  2012. godini iskazano je samo 903 hiljade dinara ukupnih poslovnih prihoda, dok je gubitak u toj godini dostigao iznos od 13,8 miliona dinara. Na početku ove godine ukupna knjigovodstveno iskazana vrednost imovine ovog privrednog društva bila je 102 miliona dinara, dok su kumulirane obaveze veće od te vrednosti imovine za čak 67 miliona dinara.

 

podeli ovaj članak:

Natrag
Na vrh strane