Natrag

Ku~evo

Kučevo

 

Bu-džet set u Kučevu pljačka narodnu imovinu uz pomoć predsednika opštine

 

Svi jarani na jednoj blagajni

 

Grupi građana iz Kučeva je dosadilo da gledaju kako ih opštinska vlast pljačka, pa su protiv kriminalaca na vlasti podneli krivičnu prijavu koju prenosimo uz neznatna skraćenja. Da li će pravosuđe imati snage da se obračuna sa lokalnim moćnicima ogrezlim u kriminal?

 

...

 

Zbog osnovane sumnje tražimo da se povede krivični postupak protiv:   Zorana Milekića iz Kučeva, predsednika Opštine Kučevo, Novice Bulajića iz Kučeva, direktora JP Direkcija za izgradnju naselja opštine Kučevo, Dragoslava Mratića iz Kučeva, predsednika Skupštine opštine Kučevo, Zlatana Zabukoveca iz Kučeva, bivšeg direktora Javno komunalnog preduzeća Kučevo, Snežane Rančić iz Kučeva, načelnice Opštinske uprave u Kučevu, Veroljuba Petrovića iz Duboke, bivšeg menadžera opštine Kučevo, člana Opštinskog veća Opštine Kučevo i sada direktora Centra za socijalni rad za opštinu Kučevo, Jasmine Ćamilović iz Kučeva, člana saveta Mesne zajednice Kučevo, VD direktora Javno komunalnog preduzeća Kučevo, ranije sekretara Javno komunalnog preduzeća Kučevo, ranije zamenica predsednika Skupštine opštine Kučevo, Nenada Ljubića, sekretara Mesne zajednice Kučevo i Novice Janoševića iz Kaone, zamenika predsednika Opštine Kučevo, ranije člana Opštinskog veća Kučevo.

U toku 2005. i 2006. godine urađena su dva armirano-betonska mosta na reci Pek. Jedan most se nalazi u naselju Gložana, a drugi u naselju Kisela voda. Prilikom izgradnje pomenutih mostova izvođač radova je bila privatna firma brata direktora JP Direkcija za izgradnju naselja opštine Kučevo Novice Bulajića.

Prilikom izgradnje jednog od tih mostova deo sredstava je korišten za izgradnju potpornog zida oko privatnog objekta Snežane Borojević, tj. njene ćerke Vesne Josimović u ulici Žike Popovića, iza Doma zdravlja u Kučevu. Ti radovi su izvedeni po nalogu predsednika Opštine Kučevo Zorana Milekića, jer je u rodbinskim vezama sa Vesnom i njenom majkom.

Radove je platila Direkcija za izgradnju. Jedan od izvođača je bio i privatni autoprevoznik Ljubiša Grujić iz Kučeva.

Godinama se po Kučevu postavljaju neke betonske ploče. Trg Veljka Dugoševića je popločan. Banjski potok koji protiče preko trga je popločan. Korito potoka ne čisti se. Postoji opasnost da nabujali potok zatvori tok potoka i da voda se izlije po trgu čime bi bili ugrožen deo ulice Svetog Save kao i okolni objekti.

Nas građane zanima da li za sve te radove postoji potrebna zakonska dokumentacija, na koji način je vršeno plaćanje radova i pločica. Priča se da su pločice isporučivane preko Novice Bulajića, direktora Direkcije, tj. da ih je radila firma njegovog brata.

JP Direkcija za izgradnju naselja opštine Kučevo uvek pred izbore asvaltira ulice u Kučevu i ostalim naseljima opštine. U Neresnici, Voluja centar sela, Voluja put za Staro selo, Kaona, Rakova Bara, Rabrovo, Turija- Šumeće, ulice u Kučevu. Zanima nas da li postoji projektna dokumentacija za navedene radove. Naročito nas zanima na koji način su donete odluke da se baš ti putevi asvaltiraju, naročito deo puta u naselju Pek u Kučevu pored igrališta do vikendice koju koristi Dragoslav Mratić. Zanima nas gde su otišli novci koje su prikupili stanovnici Kaone i Rakove Bare za asvaltiranje ulica u svom selu. Posebno nas zanima da li je vođeno računa o kvalitetu izvedenih radova, shodno uloženim sredstvima.

Mratić Dragoslav i Bulajić Novica ispunjavaju uslove za odlazak u penziju. Oni su i dalje u radnom odnosu. Na taj način se šteti budžet Opštine Kučevo.

Jasmina Ćamilović i Novica Bulajić su direktori javnih preduzeća. Do februara meseca su bili i odbornici Skupštine opštine Kučevo. To je protivzakonito. Sami su glasali za usvajanje izveštaja o radu svojih preduzeća. Samim tim sve donete skupštinske odluke su protivzakonite. Dobijali su novac za svoj rad u Skupštini opštine, pa je i budžet je oštećen.

Zlatan Zabukovec je godinama bio direktor Javno komunalnog preduzeća. Zbog propusta u radu već se protiv istog vodi krivični postupak. Nas zanima kako Jasmina Ćamilović, kao najbliži saradnik Zabukoveca, ništa nije odgovarala, već je unapređena u VD direktora JKP Kučevo. Kao građanin i pravnik bila je dužna da prijavi greške u radu svog direktora. Predsedik opštine i predsednik Skupštine opštine su takođe znali za propuste u radu JKP Kučevo. Nisu reagovali. Skrivali su učinioca krivičnog dela. Na sednicama SO Kučevo rad direktora Zabukoveca je pohvaljivan.

Napravljeno je i krivično delo, jer je Zabukovec bez ikakvog konkursa postavljen za jednog od rukovodioca odeljenja u opštinskoj upravi Kučevo.

Predsednik opštine Kučevo Zoran Milekić kontroliše izdavanje odobrenja za izgradnju. Nas zanima da li su u skladu sa Zakonom o izgradnji i planiranju izdata odobrenja za izgradnju objekata, upotrebne dozvole i sl. kod preduzeća "Brams" u Rabrovu. Da li su poštovani propisi iz Zakona o zaštiti životne sredine?

Zanima nas da li je predsednik opštine izvadio odobrenje za izgradnju svoje kuće na brdu zvanom Đula. Da li je u pomenutom reonu dozvoljena ikakva gradnja? Ko je radio pomenuti objekat, da li su radnici prijavljeni? Da li su nadležni opštinski organi kontrolisali izgradnju pomenutog objekta?

U Kučevu u ulici Ratomira Atanackovića, predsednikova firma je izvodila radove na izgradnji objekta Milana Stojanovića tj. njegovog sina. Na pomenutoj lokaciji je bio predviđen prolazak puta. Kada je izvođač radova dogovorio radove sa predsednikom opštine, tada je i dobio odobrenje za izgradnju. Da li su izdata odobrenja u skladu sa zakonom? Ko je radio pomenuti objekat? Da li su radnici prijavljeni? Da li su nadležni opštinski organi kontrolisali izgradnju pomenutog objekta?

Načelnica Opštinske uprave Snežana Rančić nije preduzela nikakve radnje da se poštuje Zakon o izgradnji i planiranju.         

Direktor Centra za socijalni rad Veroljub Petrović po nalogu predsednika isplaćuje razna socijalna davanja građanima, zavisno od političke pripadnosti. Petrović je na više načina oštetio budžet opštine Kučevo.

Godinama je bio menadžer opštine i član Opštinskog veća. Trošio je novac na reprezentacije i razne projekte. Recimo, dat je novac za projekat Sportsko-rekreativnog centra pored reke Pek. Od tog novca nema ništa. Petrović je godinama vozio službeni auto opštine Kučevo "Zastavu 10". Nas zanima da li su vođeni putni nalozi o potrošnji goriva u pomenutom periodu.

Sada je Petrović direktor Centra za socijalni rad u Kučevu. Službeno vozilo marke "Daster" svakodnevno koristi da odlazi kući u selo Duboka. Treba ispitati da li isti još naplaćuje i putne troškove do kuće.

Godinama unazad Opština Kučevo po raznim osnovama isplaćuje novac pojedinim građanima koji isti i ne vraćaju. Isplaćivan je novac iz poljoprivrednog fonda, naravno po političkoj pripadnosti. Većina građana novac nikada nije ni vratila. Isplaćivane su stipendije studentima, čak i onima koji su gubili godine. Studenti koji nisu završili studije nikada nisu vraćali isplaćene stipendije.

Ljubomiru Mišiću je dat u zakup plac na kome je njegov otac izgradio poslovni objekat pre 99 godina. Isti nikada nije plati dogovoreni iznos. Novici Bulajiću, tj. njegovom ortaku Laletu Vukoviću dat je lokal na Zelenoj pijaci na 99 godina. Pitamo da li je ispoštovan ugovor.

Dosta lokala u gradu izdaje JP Direkcija za izgradnju. Nas zanima da li se naplaćuje to. Mratić je izdao poslovni prostor Zemljoradničke zadruge firmi "Klas" iz Kučeva. Naravno da kirija nije plaćana redovno. Na taj način je oštetio Zemljoradničku zadrugu.

Po nagovoru predsednika opštine Milekića, Mratić je Vesni Josimović izdao pola magacina zemljoradničke zadruge u ulici Bože Dimitrijevića u Kučevu. Sumnjamo da je Vesna ispoštovala postojeće ugovore.

Mesna zajednica Kučevo je prebacivala novac FK Zvižd. To su radili Veroljub Petrović i Stanislav Miladinović. Mesna zajednica Kučevo je plaćala i stranačke proslave u hotelu Rudnik.

Savet Mesne zajednice su godinama vodili Stanislav Miladinović kao predsednik saveta, Nenad Ljubić kao sekretar Mesne zajednice Kučevo, Jasmina Ćamilović kao član saveta i zamenik predsednika i Novica Bulajić kao član saveta. Godinama su trošili novac kako njima odgovara.

Potpise za zadnji referendum nisu mogli da sakupe jer građani nisu želeli da izdvajaju 2 odsto od svojih plata kako bi novac isti trošili na samo njima poznat način. Zbog toga su falsifikovani potpisi građana koji su u inostranstvu. Oni znaju da je Ustavni sud proglasio neustavnim da se potpisi skupljaju od kuće do kuće. Oni i dalje troše novac koji protivzakonito prikupljaju.

Godinama unazad Novica Bulajić svakodnevno vozi službeno vozilo marke "Jugo", bele boje u privatne svrhe. Godinama nije radila skala za kilometražu. Nije vođena nikakva evidencija o kretanju službenog vozila.

U toku 2008. i 2009. godine Zoran Milekić je plaćao odbornike da pređu iz Demokratske i Vlaške stranke na njegovu stranu. Novac je dao sledećim odbornicima: Violeti Petrović iz Voluje, Suzani Bulutić iz Kučeva, Siniši Davidoviću iz Neresnice, Slavici Iđiti iz Kučeva, Mići Stojadinoviću iz Turije i Vlasti Babiću iz Kaone.

U toku 2012. godine Zoran Milekić je platio odbornici Suzani Marković iz Kučeva, da pređe iz Demokratske stranke na njegovu stranu. Istu je odmah zaposlio u JP Direkcija za izgradnju i razvoj naselja opštine Kučevo. Iako je odbornica Skupštine opštine Kučevo, Suzana Marković radi u zgradi Skupštine opštine i rukovodilac je kancelarije za ekonomski razvoj opštine Kučevo.

Ostalim odbornicima predsednik je davao razne pozajmice iz budžeta Opštine Kučevo. Članovima Opštinskog veća predsednik daje novac po raznim osnovama. Sve se to isplaćuje na ruke sa blagajne opštine.

 

podeli ovaj članak:

Natrag
Na vrh strane