Natrag

U kolapsu

Za koga u Srbiji ne važe zakoni i ko su preduzeca u privatnom vlasništvu koja za porez duguju 77 miliona evra?

Kapitalisti bez kapitala

Kako se po prvi put u Tabloidu pojavljuje ovih 39 privatnih preduzeca sa ukupnim poreskim dugom od 79 miliona evra redakcija je odlucila da posebnu analizu imovine, kapitala, obaveza, prihoda, iskazanih gubitaka i blokade tekucih racuna, prezentira, jer oni potresaju temelje države i vrše udar na budžetski sistem i opštu likvidnost srpske privrede. Blokada tekucih racuna ovih preduzeca u privatnom vlasništvu, na dan 8. novembra 2014. godine, 65 miliona evra. Postavlja se pitanje, da li je neko i ko u Poreskoj upravi Srbiji kriv za ovaj javašluk u naplati državni prihoda i da li je neki državni organ, Ministarstvo finansija ili Fiskalni savet, obavezan da nad Poreskom upravom bude nadzorni organ?

Miodrag K. Skulic

U prethodnom broju najavili smo ovu analizu, ali smo od 39 preduzeca u privatnom vlasništvu bili prinudeni da iskljucimo Preduzece Borjak iz Vrnjacke Banje, jer se u konkretnom salucaju radi o javnom preduzecu za gazdovanje šumama.

Kako ovo javno preduzece ima 162 zaposlena, a za porez duguje državi 176,8 miliona dinara i ima blokiran racun 182,2 miliona dinara, neprekidno duže od 33 dana, postavlja se pitanje: kako neko može dugovati 176,8 miliona dinara, a da je u celoj 2013. godini imao ostvaren prihod od samo 118,7 miliona dinara? Jedino Poreska uprava može dati odgovor po kom osnovu je nastao ovako visoki poreski dug.

Kod ostalih 38 preduzeca, pre pojedinacne analize svakog od njih, želimo da istaknemo i sledece bitne cinjenice. Prvo, u deset preduzeca osnivaci su inostrana lica, dva preduzeca tri godine ne predaju godišnje bilanse, a trece predaje sa nulom". Jedanaest preduzeca nema nijednog zaposlenog, a trinaest njih nema ni dinara prihoda u 2013. godini!?

Samo tih nekoliko cinjenica dovoljne su da teret odgovornosti zbog profesionalne neodgovornosti padne u slucaju ovih 38 preduzeca u privatnom vlasništvu, na Poresku upravu Srbije i njeno ranije, a i sadašnje rukovodstvo. Ako 24 kupca bivših društvenih preduzeca imaju poreski dug od 48 miliona evra, ako ovih 38 preduzeca imaju poreski dug 77 miliona evra, ako Koncern Farmakom iz Šapca ima dokazani poreski dug 22 miliona evra i ako 11 fudbalskih i drugih sportskih društava ima poreski dug od 13 miliona evra, što samo ovi iznosi cine 160 miliona evra, a ništa se na naplati ne radi, niti se po isteku 120 dana ne pokrece stecajni postupak, na taj nacin se kriminalci tolerišu.

Da se neodgovorno ponašaju neka lica u Poreskoj upravi dokaz je što Poreska uprava ne pokrece stecajni postupak. U tom postupku ako nema imovine za plenidbu i prodaju, Poreska uprava je morala obavezati stecajnog upravnika da ispita tokove novca u poslednje tri godine, koje prethode izdavanju rešenja o utvrdivanju poreskog duga. Jer, u brojnim od ovih slucajeva, radi se o izigravanju zakona i trošenju novca van osnovne funkcije privrednog subjekta, pa i o svesnom prelivanju imovine. Ne samo državne, nego i komitentenata-dobavljaca, u privatne džepove.

Pravno lice koje tri godine predaje bilans stanja i bilans uspeha sa svim nulama, a ima rešenje Poreske uprave, da državi duguje123,9 miliona dinara i ima blokiran tekuci racun za 236,3 miliona dinara, cini ozbiljan falsifikat i po Zakonu o racunovodstvu mora odgovarati. Gde su ta sredstva otišla? To je slucaj pravnog lica: Pavlovic - SJ, doo, iz Žagubice, maticni broj 17389823, PIB: 101580140, osnovanog 07.12.2001. godine za obavljanje ostalih nepomenutih specificnih gradevinskih radova.

Analiza ovih 38 preduzeca, predstavlja aljkav rad jednog državnog organa. To pokazuje nemoc Zakona o privrednim društvima, Zakona o racunovodstvu i reviziji i Zakona o obligacionim odnosima, ali to, ipak, na srecu nije tako, jer su ti zakoni, u krajnjem ipak upotrebljivi za vodenje normalnih obligacionih odnosa. Iz bilansa o medusobnim dugovanjima i potraživanjima, dobijamo sliku da se sve može i da se za ništa ne odgovara. E, sa tom praksom država mora prekinuti, jer to od nje zahtevaju zaposleni i penzioneri kojima se uzima da bi se punio prazan republicki budžet.

Dokle, bre, Srbi tako?

Srpska napredna stranka i Socijalisticka partija Srbije sada drže vlast u Srbiji, a ako je sve te tajkune, kupce društvenih preduzeca, izmislila Demokratska stranka, oni su bili u obavezi, preuzimajuci vlast, da utvrde zašto tih stotinu tajkuna i tajkuncica duguje državi porez. I bili su u obavezi da se sa tom alom obracunaju po važecim zakonima. Oni to nisu uradili i sada, umesto da naplacjuju porez opet traže odricanje od najsiromašnijih.

Mera Invest, doo, Beograd

Osnivac Mera Investment Fund Limited, Kipar, duguje za porez 878 miliona dinara i ima blokadu tekuceg racuna 804 miliona dinara duže od 444 dana, neprekidno. U 2013. godini sa jednim zaposlenim Mera Invest ostvarila je prihod od samo 96 hiljada dinara i iskazala gubitak u toj godini 396 miliona dinara. Zakonski zastupnik društva Živojin Petrovic, JMBG: 0309969710146.

Exalibur-Pro, doo, Niš

Osnivac Ivan Stojanovic, JMBG: 1802971740038, sa ulogom od 41.010. dinara uplacenim 01.04.2008. godine. Društvo nije predalo nijedan godišnji obracun za 2011, 12 i 13. godinu, a ima poreski dug 650 miliona dinara i blokiran tekuci racun za 588 miliona dinara.

Slobex Oil, doo, Šid

Osnivac Slobodan Vekic, JMBG: 2003965890021, sa ulogom 20.257,53 dinara, ima poreski dug 605 miliona dinara, a blokiran racun 579 miliona dinara, neprekidno 513 dana. U 2013. godini sa tri zaposlena Solbex Oil iz Šida, kao trgovac gorivom, ostvario je prihod od 44,8 miliona dinara i iskazanim dobitkom u toj godini 21 hiljadu dinara.

Hadži Invest, doo, Niš

Osnivac Hadži Zoran Filipovic, JMBG: 1308952730086, sa ulogom 26.406,30 dinara, ima poreski dug 605 miliona dinara, a blokiran racun 552 miliona dinara, neprekidno 374 dana. U 2013. godini sa jednim zaposlenim Hadži Invest, kao nespecijalizovana trgovina na veliko, nije imao nikakvih prihoda i iskazanim gubitak u toj godini milion dinara.

LPM Termil, doo, Šid

Osnivac Milivoj Lazic, JMBG: 1308958890077, sa ulogom 64.615,73 dinara, ima poreski dug 587 miliona dinara, a blokiran racun 503 miliona dinara, neprekidno 564 dana. U 2013. godini sa jednim zaposlenim LPM Termil, kao trgovina na veliko metalnom robom, iskazala je prihod od 16,4 miliona dinara, sa gubitkom u toj godini od 1,4 miliona dinara.

Albaco, doo, Žabalj

Osnivac Olgica Kavgic, JMBG: 3001978805075, sa ulogom 40.512,65 dinara, ima poreski dug 426 miliona dinara, a blokiran racun 225 miliona dinara, neprekidno 638 dana. U 2013. godini sa jednim zaposlenim Albacol, kao privredno društvo za ponovnu upotrebu razvrstanih materijala, iskazala je prihod manji od tri miliona dinara, uz gubitkom u toj godini od 4,5 miliona dinara.

Monterra, doo, Beograd

Osnivac Jameson Enterprises LTD, sa Devicanskih (Britanskih) Ostrva, ima poreski dug 412 miliona dinara, a blokiran racun 370 miliona dinara, neprekidno 880 dana. U 2013. godini sa cetiri zaposlena, Montera, cija je delatnost izgradnja stambenih i nestambenih zgrada, iskazala je prihod od 54,4 miliona dinara, sa dobitkom u toj godini od 195 miliona dinara, i ako ima kumulirane gubitke iz ranijih godina 528 miliona dinara. Monterra, doo nema ni dinar sopstvenog kapitala, a ukupne obaveze na kraju 2013. godine dostigle su 2,4 milijarde dinara, dok je knjigovodstveno iskazana vrednost ukupne poslovne imovine samo 1,1 milijardu dinara. Monterra, doo je poznati kupac ranijeg društvenog preduzeca KMG Trudbenik, koje je pre privatizacije zapošljavalo 819 radnika. U tom preduzecu uveden stecajni postupak, a njegov kupac je bio dotadašnji predsednik Gradskog odbora Demokratske stranke Dragan Kopcalic za polovinu procenjene vrednosti tj. za 580 miliona dinara. Preduzece je imalo zgradu na Bulevaru kralja Aleksandra 79 vrednosti nekoliko miliona evra, kompleks u Krnjaci 32.000 m2 i samacki hotel 3.418 m2. Od Monterra, doo, dana 10.09.2007. godine odvojilo se preduzece Kodem, ciji su osnivaci Dragan Kopcalic i Dejan Markovic, sa po 50 odsto. Kodem, doo danas ima poreski dug 110 miliona dinara, ali mu tekuci racun iz nepoznatih razloga nije u blokadi. U 2013. godini Kodem, doo, nema nijednog zaposlenog, nema prihoda, a iskazalo je gubitak u poslovanju u toj godini od 10,6 miliona dinara.

Vujic Valjevo, doo, Valjevo

Osnivaci Vladislav i Vidoje Vujic sa po 48 odsto i Nadežda i Olga Vujic sa po dva odsto. Ovi privredno društvo osnovano je 29.12.1998. godine i danas zapošljava 82 radnika. Poreski dug preduzeca je 347 miliona dinara, a tekuci racun blokiran je 263 miliona dinara, neprekidno 850 dana. U 2013. godini Vujic Valjevo, doo ima 220 miliona dinara prihoda, uz iskazani gubitak u poslovanju te godine u iznosu od 115 miliona dinara. Vujic Valjevo duguje Agenciji za osiguranje depozita 122 miliona dinara, Ageobanci 1,37 milijardi dinara, po kratkorocnim kreditima i 96 miliona dinara po dugorocnim kreditima, Razvojnoj banci 231 milion dinara, Meridijan banci 115 miliona dinara, dobavljacima 304 miliona dinara, a obaveze iz specificnih poslova po uvozu su 231 milion dinara.Ukupne obaveze društva su na kraju prošle godine dostigle 2,9 milijardi dinara. Sa tim nivoom prihoda ovo privredno društvo mora proglasiti bankrot.

Frutti Group, doo, Zemun

Osnivac je firma Fruti doo iz BiH. Delatnost društva je proizvodnja sokova od voca i povrca. Poreski dug je 337 miliona dinara, a tekuci racun je u blokadi 298 miliona dinara, neprekidno 481 dan. U 2013. godini sa devet zaposlenih ostvaren je prihod 7,1 milion dinara, uz iskazani gubitak u poslovanju te godine od 16,6 miliona dinara. Društvo je ostalo bez dinara sopstvenog kapitala i na ukupnoj vrednosti poslovne imovine od 160 miliona dinara, ima obaveze u iznosu od 240 miliona dinara.

Bisina Univerzal, doo, Raška

Osnivac Nebojša Milicevic, JMBG: 1011979780813, sa kapitalom od 23.350,13 dinara osnovao je ovo društvo 28.09.2009. godine za trgovinu na veliko cvrstim, tecnim i gasovitim gorivima. Poreski dug iznosi 301 milion dinara, a tekuci racun je blokiran samo 15,2 miliona dinara, neprekidno duže od 1.097 dana. Ovo privredno društvo nema zaposlenih, a u 2013. godini nije iskazalo nikakav prihod, dok su ukupne obaveze društva u knjigovodstvu na kraju te godine samo 49 miliona dinara. Ocito da u knjigovodstvu društva tada nije knjiženo poresko rešenje.

Ciglen E350 NP, doo, Novi Pazar

Osnivac Esad Ajdarpašic, JMBG: 1706964270035, verovatno državljanin Crne Gore, registrovao je društvo za trgovinu gorivima, a nije predat nijedan godišnji obracun za 2011, 12 i 13 godinu. Poreski dug iznosi 300 miliona dinara, a racun društva je u blokadi za 316 miliona dinara, neprekidno 1.097. dana.

Relej, doo, Beograd

Osnivac Vesna Pušic, JMBG: 1603967715115, sa kapitalom od 55.663,45 dinara, firma je registrovana za nespecijalizovanu trgovinu na veliko. Poreski dug 254 miliona dinara, a tekuci racun blokiran 121 milion dinara, neprekidno 1.097 dana. Društvo ima jednog zaposlenog, a u 2013. godini nema ni dinara prihoda.

Lumaco, doo, Beograd

Osnivac AD Luka Beograd, kao privatno akcionarsko društvo. Poreski dug 214 miliona dinara, a tekuci racun nije blokiran. U 2013. godini nema nijednog zaposlenog, a na prihodu od 29,4 miliona dinara iskazan je gubitak u poslovanju te godine u iznosu od 317 miliona dinara.

Seljak Zeka Company,doo, Slankamen

Osnivac Saša Jankovic, JMBG: 2112971880015 sa kapitalom od 23.644,30 dinara, registrovao je društvo za delatnost nespecijalizovane trgovine na veliko. Poreski dug 191 milion dinara, a tekuci racun blokiran za 218 miliona dinara, neprekidno 1.013 dana. Za 2013 i 2012 godinu nisu predati godišnji obracunu, a u 2011 i 2010 godini nije bilo zaposlenih.

Matas, doo, Beograd

Osnivaci društva sa po 50 odsto su Mirjana Stanišic, JMBG: 0702977778659 i Petar Marjanovic, JMBG: 2501960772039. Društvo je registrovano za posredovanje u prodaji poljoprivrednih proizvoda. Poreski dug 183 miliona dinara, a blokada tekuceg racuna 195 miliona dinara, neprekidno duže od 1.097 dana. U 2013. godini i dve prethodne godine društvo nema zaposlenih, niti ostvaruje dinar prihoda, a ukupne obaveze na kraju prošle godine dostigle su 163 miliona dinara, dok je poslovna imovina vredna samo 126 miliona dinara.

Full Trade, doo, Novi Sad

Osnivac Željko Kostic, JMBG: 2508967800059, sa kapitalom od 21.529,75 dinara sa osnovnom delatnošcu nespecijalizovana trgovina na veliko. Poreski dug 180 miliona dinara, a racun blokiran 161 milion dinara, neprekidno 712 dana. Predao bilans samo za 2011. godinu.

Kompas-Kragujevac, doo, Skorenovac

Osnivac Ljiljana i Uroš Špiljevic sa kapitalom u iznosu od 124.023,93 dinara, društvo registrovano za delatnost putnickih agencija. Poreski dug 178 miliona dinara, a racun blokiran 170 miliona dinara neprekidno 186 dana. Društvo ima dva zaposlena, a u 2013. godini iskazan je prihod od samo 298 hiljada dinara, uz dobitak u poslovanju te godine u iznosu od 2,5 miliona dinara. Ukupne obaveze ovog privrednog društva na kraju prošle godine dostigle su iznos od 595 miliona dinara, a knjigovodstveno iskazana vrednost celokupne poslovne imovine je samo 364 miliona dinara.

Metal Connect, doo, Novi Sad

Osnivac Radovan Radovanovic iz BiH, registrovao je ovo privredno društvo sa kapitalom od 26.243,35 dinara, društvo obavlja sakupljanje otpada koji nije opasan, a za zakonskog zastupnika upisan je Vojislav Milutin, JMBG: 0401957800070. Poreski dug iznosi 173 miliona dinara, a racun je blokiran za iznos od samo deset miliona dinara, neprekidno 390 dana. Sa cetiri zaposlena u 2013. godini ostvaren je prihod 947 miliona dinara, uz iskazani gubitak u toj godini u iznosu od 18,7 miliona dinara, dok je prihod u prethodnoj 2012. godini bio, cak, 4,8 milijardi dinara, uz prikazanu dobit od 76 miliona dinara.

Hexalab, Zavod za laboratorijsku dijagnostiku, Beograd

Zavod za laboratorijsku dijagnostiku registrovan je u Privrednom sudu u Beogradu. Zavod ima 73 zaposlena. Poreski dug iznosi 166 miliona dinara i racun Zavoda nije blokiran. U 2013. godini. Na prihodu od 146 miliona dinara iskazana je dobit u poslovanju te godine u iznosu od 175 hiljada dinara. Usled gubitaka u ranijim godinama Zavod je ostao bez dinara sopstvenog kapitala, pa su obaveze na kraju prošle godine dostigle 201 milion dinara, dok je celokupna poslovna imovina vredna 127 miliona dinara.

Projektovanje mašina, Beograd

Osnivac Suncica Damljanovic, JMBG: 2111974728714, društvo je registrovano za projektovanje mašina i mašinskih postrojenja. Poreski dug 155 miliona dinara, a racun društva je u blokadi za iznos od 150 miliona dinara, 256 dana, neprekidno. U 2013. godini sa 259 zaposlenih ovo privredno društvo posluje u krugu Fabrike Lola u Železniku, pa verovatno i ima odgovarajuce poslovne odnose sa ovom društvenom firmom. U toj godini iskazan je ukupan prihod u iznosu 354 miliona dinara, uz prikazanu dobit nešto vecu od jednog miliona dinara.

Banja Vrujci - Laroucci, Mionica

Osnivac Vlade Divac, JMBG: 0302968793914, osnovano 31. maja 2004. godine. U zabeležbi od 27.04.2012. godine stoji da po tužbi Vojina Đordevica protiv Vlade Divca, kao sticaoca udela 100 odsto pred Privrednim sudom u Beogradu vodi spor oko prenosa tog udela. Poreski dug ovog Divcevog društva je 153 miliona dinara, a racun društva je u blokadi za iznos od 149 miliona dinara, neprekidno 696 dana. Sa 48 zaposlenih društvo je u 2013. godini iskazalo prihod od samo 4,8 miliona dinara, uz iskazani gubitak u poslovanju te godine u iznosu od 74 miliona dinara. Kumulirani gubici iz ranijih godini pojeli su celokupan kapital društva, pa su obaveze na kraju prošle godine dostigle iznos od 986 miliona dinara, dok je knjigovodstvena vrednost ukupne poslovne imovine 805 miliona dinara. Promet Banja Vrujci- Laeoucci, doo, bio je 209 miliona dinara u 2010. godini, da bi naredne godine bio smanjen na 170, a u 2012. godini na samo 48 miliona dinara.

Bomex Gips, doo, Novi Sad

Osnivaci Vlajko Bogojevic (36%) i Miroslav Cipalo (64%), koji je i zakonski zastupnik društva. Društvo je registrovano za proizvonju proizvoda od gipsa namenjenih gradevinarstvu. Poreski dug društva 162 miliona dinara, a racun je u blokadi za iznos 111 miliona dinara, neprekidno 1.097 dana. Sa deset zaposlenih u 2013. godini ostvaren je prihod u iznosu nešto manjem od šest miliona dinara, uz iskazanu dobit od 135 hiljada dinara. Usled iskazivanja gubitaka u poslovanju ranijih godina društvo je ostalo bez dinara sopstvenog kapitala, pa su ukupne obaveze na kraju prošle godine dostigle 298 miliona dinara, a knjigovodstveno iskazana vrednost ukupne poslovne imovine samo 75 miliona dinara.

BD Prom 021, doo, Beograd

Osnivac Dušanka Talic, JMBG: 1812954719005, društvo registrovano za nespecijalizovanu trgovinu na veliko sa kapitalom od 24.803,03 dinara. Poreski dug 134 miliona dinara, a blokada racuna 95 miliona dinara, neprekidno 1.097 dana. Društvo u 2013. godini nema zaposlenih, niti je u zadnje dve godine iskazalo nikakav prihod. Ukupne obaveze društva su 27 miliona dinara.

Ideal - D, doo, Beograd

Osnivac Goran Gale, JMBG: 0109963710250, sa kapitalom 134.409,79 dinara. Društvo registrovano za trgovinu automobilima i lakim motornim vozilima. Poreski dug 132 miliona dinara, a blokada racuna 174 miliona dinara, neprekidno 1.016 dana. U 2013. godini sa jednim zaposlenim društvo nije imalo prihoda, kao ni u prethodnoj godini, a iskazalo je u 2013 godini gubitak u iznosu od 72,8 miliona dinara. Zbog poslovanja sa gubicima društvo je izgubilo celokupan kapital i na kraju prošle godine obaveze društva su dostigle 128 miliona dinara, dok je vrednost poslovne imovine samo 75 miliona dinara.

Pavlovic - SJ, doo, Žagubica

Osnivac društva Dalibor Mladenovic, JMBG: 2705981751036, sa kapitalom od 346.716,50 dinara. Društvo je registrovano za ostale specificne gradevinske poslove. U 2012 i 2013. godini, dostavljeni su bilansi sa upisanim nulama, kako u bilansu stanja, tako i u bilansu uspeha, te i prethodne godine. Poreski dug 124 miliona dinara, a racun je u blokadi za iznos od 236 miliona dinara, neprekidno 1.097 dana.

AMB Gradnja, doo, Beograd

Osnivac Božo Mimic iz Hrvatske sa kapitalom 271.340,44 dinara. Zakonski zastupnik Dane Mudric, hrvatski državljanin.Poreski dug iznosi 121 milion dinara, a racun je u blokadi 103 miliona dinara, neprekidno 985 dana. U poslednje cetiri godine društvo nema nijednog zaposlenog, a u 2013. Godini na 103 miliona dinara prihoda iskazana je neto dobit u iznosu od 41,7 miliona dinara.

Vrbak plus, doo, Novi Sad

Osnivac firma Panonic, doo, ciji je vlasnik Veronica Anna Kole, državljanka SAD. Društvo registrovano za razradu gradevinskih projekata. Novcani kapital Vrbak plus, doo je 19.975,43 dinara i 23.466.743,31 dinar unet u akcijama AD Sloga, Novi Sad. Poreski dug društva 119 miliona dinara, a racun u blokadi za iznos od 111 miliona dinara duže od 243 dana neprekidno. U 2013. Godini sa jednim zaposlenim iskazan je prihod u iznosu od 2,4 miliona dinara, uz gubitak u poslovanju te godine u iznosu od 42 miliona dinara. Društvo je ostalo bez dinara sopstvenog kapitala i ukupne obaveze društva na kraju prošle godine dostigle su 504 miliona dinara, dok je vrednost poslovne imovine 410 miliona dinara.

Boss Petrol, doo, Stari Trstenik

Osnivac Predrag Stevanovic, JMBG: 1704965782010. Društvo registrovano za trgovinu na malo motornim gorivima u specificnim prodavnicama. Poreski dug 113 miliona dinara, a racun u blokadi 12 miliona dinara neprekidno 282 dana. U 2013. godini sa 11 zaposlenih ostvaren je prihod 207 miliona dinara, uz iskazanu neto dobit 2,4 miliona dinara. Preduzece je u 2010. godini zapošljavalo, cak, 97 radnika.

ACEX, doo, Beograd

Dana 16. avgusta 2011. godine osnovano društvo Acex, doo od francuske firme cnr International iz Liona sa ukupnim kapitalom 2.252.751,10 dinara za proizvodnju elektricne energije. Zakonski zastupnik Albert Codinach Martin, španski državljanin. Poreski dug 111 miliona dinara, a racun je u blokadi 94 miliona dinara, neprekidno 450 dana. Vec tri godine društvo nema zaposlenih, a u prošloj godini ostvarilo je 341 milion prihoda, uz iskazanu dobit 6,9 miliona dinara.

EKO - Fokus, doo, Novi Sad

Osnivac Jovan Krejic, JMBG: 0107960161946, državljanin BiH, sa kapitalom od 10.000 dinara registrovao je društvo za nespecijalizovanu trgovinu na veliko., uz istovremeni upis sebe i kao zakonskog zastupnika. Poreski dug 109 miliona dinara, a racun društva je u blokadi 335 miliona dinara, neprekidno 361 dan. U 2013. godini sa jednim zaposlenim ostvaren je prihod u iznosu od 378 miliona dinara uz iskazani gubitak u poslovanju te godine u iznosu od 445 hiljada dinara. Ukupne obaveze preduzeca na kraju prošle godine dostigle su 1,5 milijardi dinara.

Domis, doo, Cacak

Osnivac Dragan Kuzmanovic, JMBG: 0507957782830, registrujuci društvo 26.04.1990. godine za proizvodnju gradevinske stolarije. Poreski dug 109 miliona dinara, a racun nije blokiran. Sa 100 zaposlenih u 2013. Godini ostvaren je prihod u iznosu od 234 miliona dinsara, uz iskazanu neto dobit u toj godini u iznosu od 706 hiljada dinara. U 2011. Godini društvo je imalo 117 zaposlenih, a ostvaren prihod iznosio je 404 miliona dinara.

ZZ Apatinska Slatina, Apatin

Zakonski zastupnik ove zadruge koju je osnovalo deset zadrugara je Miloš Koncar, direktor, cija je delatnost pružanje usluga u gajenju useva i zasada. Zadruga cetiri godine nema nijednog zaposlenog, a u 2013. Godini nije iskazala nikakav prihod. Poreski dug zadruge je 108 miliona dinara, a racun zadruge je u blokadi za iznos od 72 miliona dinara, neprekidno 1.097 dana. Obaveze zadruge na kraju prošle godine iznose 391 milion dinara. Zadruga nema nikakav kapital.

Promonta, doo, Beograd

Osnivac Darko Jovanovic, JMBG: 1506974710026. Društvo registrovano za postavljanje vodovodnih i kanalizacionih cevi, grejnih tela i klimatizacionih sistema. Poreski dug 106 miliona dinara, a društvo nema blokadu racuna. Sa cetiri zaposlena u 2013. godini ostvaren je prihod u iznosu od 16,6 miliona dinara i iskazana neto dobit u iznosu od 7,4 miliona dinara.

OMK, doo, Beograd

Osnivac Ognjen Maletic, JMBG: 0309976710135. Društvo registrovano za postavljanje vodovodnih i kanalizacionih cevi, grejnih tela i klimatizacionih sistema. Poreski dug 106 miliona dinara, a društvo ima blokadu racuna u iznosdu od 104 miliona dinara. Od registracije društvo nema zaposlenih, a u 2013. godini nije iskazan prihod, dok je gubitak iskazan u toj godini u iznosu od 95 miliona dinara. Obaveze društva na kraju te godine su 95 miliona dinara, dok društvco nema nikakvu imovinu.

Auto Neptun, doo, Subotica

Osnivac Saša Horvat, JMBG: 2911975820044. Društvo je registrovano za trgovinu automobilima i lakim motornim vozilima. Poreski dug 106 miliona dinara, a racun društva je u blokadi 98 miliona dinara, neprekidno 521 dan. U 2013. godini sa dva zaposlena iskazan je prihod u iznosu od 115,7 miliona dinaras, uz prikazanu neto dobit u iznosu od 2,2 miliona dinara.

Porfito Trade, doo, Beograd

Osnivac Ivana Đuric, JMBG: 2008980777020, sa kapitalom od 50.000 dinara. Društvo je registrovano za nespecijalizovanu trgovinu na veliko. Poreski dug 105 miliona dinara, a blokada racuna 359 miliona dinara, 248 dana, neprekidno. U 2013. Godini sa tri zaposlena društvo nije imalo prihoda, a iskazani gubitak u poslovanju te godine je 44 miliona dinara. Ukupne obaveze društva na kraju te godine dostigle su 537 miliona dinara.

Energy Financing Team, Beograd

Osnivac društva je firma EFT International Investment Holdings Limited iz Britanije, ciji je zakonski zastupnik Ivan Jennings, direktor, britanski državljanin. Poreski dug iznosi 104 miliona dinara, a društvo je u blokadi 102 miliona inara, neprekidno 316 dana. Društvo se povezuje sa Vukom Hamovicevim i EFT Holdingom. U 2013. godini društvo nije imalo zaposlenih, a nije ostvareni dinar prihoda, vec je iskazan gubitak u poslovanju 1,8 miliona dinara. Ukupne obaveze društva su samo 42 miliona dinara.

podeli ovaj članak:

Natrag
Na vrh strane