Natrag

U kolapsu

Fenomen srpske privredne katastrofe: propale i monopolske privatne kompanije

Same sebe pojeli

Petnaest velikih privatnih preduzeca u Srbiji, potrošilo je celokupan sopstveni kapital, pa su ostala bez dinara sopstvenih para, jer imaju iskazane kumulirane gubitke u poslovanju vece od sopstvenog kapitala.

Miodrag K. Skulic

Verano-Motors

Verano Motors je generalni zastupnik francuske firme „Pežo" za Srbiju i Crnu Goru, i kupac je Preduzeca robnih kuca „Beograd", za 360 miliona evra, kada je pocetna cena za 30 robnih kuca, distributivni centar i upravnu zgradu sa oko 240.000 m2 bila 140 miliona evra. Medutim, danas je Verano Motors vlasnik sistema Robnih kuca Beograd, samo sa 17,16 odsto, dok je vlasnik 82,94 odsto holandska firma.

U 2013. godini na poslovnoj imovini od 25,1 milijarde dinara, iskazan je gubitak veci od kapitala 3,9 milijardi dinara, što cini 15,49 odsto od te vrednosti u celini tude imovine. U toj godini ovaj poslovni sistem imao je ukupan poslovni prihod od samo 3,15 milijardi dinara, uz iskazani gubitak u poslovanju te godine u iznosu od 1,67 milijardi dinara, ili 53 odsto od ukupnog prihoda.

Kumulirani gubici u ovom sistemu dostigli su više od osam milijardi dinara, pa je poslovni sistem ostao bez dinara sopstvenog kapitala, a obaveze su dostigle 219 miliona evra. Sa takvim godišnjim prihodom, pod uslovom da se ne iskazuje gubitak u poslovanju, ovom poslovnom sistemu trebalo bi osam godina, da se razduži, ali pod uslovom da posluje bez dinara rashoda. Usled tako lošeg poslovanja blokada tekuceg racuna maticnog preduzeca Verano Motors je krajem septembra ove godine 2,3 milijarde dinara, duže od 975 dana, neprekidno, a zavisno društvo Verano Rement doo 1,07 milijardi dinara, duže od 674 dana, neprekidno. U blokadi su, skoro sve Živaniceve firme (663 miliona dinara 843 dana neprekidno YU Imolija Estate doo, 363 miliona neprekidno 936 dana, Beta 23 doo, 290 miliona dinara neprekidno 389 dana, Autoremont doo, 170 miliona dinara 514 dana neprekidno Žitko AD iz Backe Topole, kupljena ranija društvena firma...).

U okviru Verano Motors društva, kupljena kao ranija društvena preduzeca (EI Autoservis AD iz Niša, Autoremont doo iz Beograda, Žitko AD Backa Topola, kao i po jedno društvo u Banja Luci i Podgorici), kao i Hotel Zira.

Beohemija doo

Ovaj nekadašnji poslovni sistem, koji se potpuno obrušio, ima u svom sastavu i bivša društvena preduzeca: Dahlia doo iz Zemuna i Hemija-Brixol doo iz Vršca. Fabrika Beohemija - Inhem doo iz Zrenjanina u blokadiu je 2,36 milijardi dinara, Dahlia je u blokadi 2,48 milijardi dinara, dok je Brixol doo bio u 2013/4 godini u blokadi 221 dan, a maticno društvo 156 dana. U ovim privrednim društvima bilo je ukupno 948 zaposlenih. Kumulirani gubitak u poslovanju ovih privrednih društava je 12,7 milijardi dinara, od cega je, cak, 7,1 milijarda dinara gubitak iznad kapitala. Kako je u 2013. godini iskazan ostvaren ukupan poslovni prihod od 15,56 milijardi dinara, uz gubitak u poslovanju te godine u visini od 12,7 milijardi dinara, ili u visini od 81,69 odsto ostvarenog prihoda. Ovaj poslovni sistem imao je manji poslovni prihod u 2013. godini u odnosu na prethodnu godinu za trecinu. Samo po osnovu poreza Beohemija duguje 413 miliona dinara na kraju septembra ove godine, a Industrija u Zrenjaninu još 82, a Dahlia 66 miliona dinara.

Interkop doo

Ovo nadredeno privredno društvo bilo je u stecaju i imalo blokiran tekuci racun neprekidno 653 dana, a dana 29.05.2014. godine nakon usvajanja Programa reorganizacije, racun preduzeca je deblokiran. Medutim, od cetiri zavisna društva, tri i danas imaju blokirane tekuce racune za iznos od 250 miliona dinara. Na kraju 2013. godine konsolidovan bilans nadredenog i cetiri zavisna društva sa 227 zaposlenih imao je kumulirane gubitke u poslovanju u iznosu od 6,9 milijardi dinara, od cega, cak, 5,3 milijarde dinara gubitak iznad visine kapitala. U toj godini ostvaren je ukupan prihod od samo 836 miliona dinara, uz iskazan gubitak u poslovanju te godine od 783 miliona dinara, ili 93,7 odsto ukupnog prihoda te godine. Društvo je i u prethodnoj godini na prihodu od 4,6 milijardi dinara, iskazalo gubitak u visini vecoj od šest milijardi dinara, kada je imalo 881 zaposlenog. Na kraju septembra Interekoop iz Šapca, duguje porez u iznosu 312,8 miliona dinara.

Zekstra grupa doo

U ovom nazovimo poslovnom sistemu posluju tri kupljena društvena preduzeca: Veterinarski zavod AD iz Zemuna i Novitet AD iz Novog Sada, Fabrika ulja Dunavka doo iz Velikog Gradišta, kao i jedno društvo u Banja Luci. Izdavacko preduzece Nolit AD u vlasništvu je Veterinarskog zavoda sa 69,32 odsto. Maticno društvo Zekstra grupa ima blokirani tekuci racun 1,8 milijardi dinara duže od 754 dana neprekidno, Novitet 38 miliona dinara duže od 570 dana neprekidno, dok je Veterinarski zavod bio u blokadi 637 dana neprekidno do 08.04.2014. godine, a Dunavka 224 dana neprekidno do 04.06.2014. godine. Zekstra grupa duguje porez na kraju septembra u iznosu od 427 miliona dinara, Veterinarski zavod 180, a Novitet 36 miliona dinara.

EKI Investment doo

U vlasništvu ove grupacije je i Kompanija Novi dom AD iz Beograda koja je nekada zapošljavala 800 radnika, a sada samo 13. Tada je treci kupac ovog preduzeca zajedno sa Dankom Đunicem i Vojinom Lazarevicem bio Aleksandar Vlahovic. Nakon što su srušili Fabriku nameštaja Novi dom u Beogradu, ulica Vojvode Stepe 265 i zemljište prodali jednoj stranoj firmi za znatno više novca nego što su platili za 47 hiljada m2 poslovnog prostora, sadržanog u robnim kucama, prodajnim salonima, toj fabrici i upravnoj zgradi iz Novog doma je istupio Vlahovic, uzimajuci znatan kvalitet ove firme po osnovu svog ucešca. Tekuci racun maticnog preduzeca bio je u blokadi 199 dana neprekidno, a sada su blokirani racuni zavisnih društava Exprosion Specijal Trade 5,5 milijardi dinara, 540 dana neprekidno, Link Proprety doo više od dve milijarde dinara 1.029 dana neprekidno, EMIC doo sa 524 miliona dinara više od 260 dana neprekidno, Georgeland doo 293 miliona dinara više od 170 dana neprekidno.

Danas u ovoj grupaciji ima samo 18 zaposlenih. U konsolidovanom bilansu imovina (stalna i obrtna) knjigovodstveno je iskazana u vrednosti od 3,3 milijarde dinara, a gubitak iznad vrednosti kapitala 6,5 milijardi dinara. Na ukupnom prihodu ostvarenom u 2013. godini od samo 367 miliona dinara iskazan je gubitak u poslovanju te godine u iznosu od 670 miliona dinara, ili 1,8 puta veci od samog ukupnog prihoda.

Beta Partners doo

Beta Partners doo ima osnovnu delatnost razrada gradevinskih projekata. U sastavu društva je i zgrada BIGZ-a, hotel u gradnji Tri lista duvana, a nominalni vlasnik upisan u APR-u je Milka Golubovic, mada iza svega stoji Petar Matic. Sa 50 ukupno zaposlenih u maticnom i šest zavisnih društava u 2013. godini ostvaren je ukupan prihod od samo 64 miliona dinara, uz iskazani gubitak u poslovanju te godine od, cak, 230 miliona dinara, ili 3,6 puta vecem od ukupno ostvarenog prihoda. Na dan 31. decembra 2013. godine na ukupnoj knjigovodstveno iskazanoj vrednosti poslovne imovine (stalne i obrtne) od 3,25 milijardi dinara iskazane su ukupne obaveze u iznosu od 6,5 milijardi dinara.

Ušce Tower I doo nastalo je podelom, uz osnivanje Balkans Real Estate, kao društva deljenika i novoosnovanih društava iz te podele, kao nezavisnih pravnih lica: Ušce Shopping (registrovane 24.04.2009), Ušce Tower I (i sve naredne firme istovremeno registrovane 04.09.2009), Immocentar I, Immocentar TWO, Kanem Co, GP Five, GP Seven i GP 14.

U svim ovim firmama danas je direktor, državljanin Danske, Thomas Hannibal Villafsen. Njihovim osnivanjem vlasnik je holandska firma Balkans Real Estate B.V. Interesantno je da je kapital Ušca Shopping 25.589.693 evra, što je verovatno vrednost unetih nepokretnosti, dok je kod Ušce Towder I i tada osnovanih firmi 13.410.587 evra. Upisano je založno pravo na 100 odsto udela u društvima i to na osnovni iznos od 220.400.000 evra i maksimalni iznos 297.405.000 evra u korist založnog poverioca EFG Eurobank, AD, Beograd. Do sada su dobijene izvršne sudske presude za plenidbu i prodaju, nakon procene, celokupne imovine dužnika Beta Partners i njenih pet zavisnih društava. Založno pravo iste banke upisano na 100 odsto udela i u Ušce Tower I, Ušce Shopping, Kanem Co i GP Five.

Ušce Tower I nema nijednog zaposlenog, a u 2013. godini na 5,1 milijardi dinara ukupne vrednosti poslovne imovine (stalne i obrtne) ima obaveze 8,5 milijardi dinara, što znaci da ima gubitak iznad kapitala 3,35 milijardi dinara. Pored tog gubitka iskazan je i gubitak u visini kapitala od 737 miliona dinara.

MPC Holding u svom sastavu ima i pet zavisnih društava, od kojih Mercata doo ima najveci udeo u Holdingu, gde je 85 odsto vlasnik MPC Holding, a 15 odsto Cedomir Cirkovic, koji je i zakonski zastupnik društva. U društvu Plaza Prima doo zakonski zastupnik je Thomas Hannibal Villadsen, danski državljanin. U Holdingu ima 356 zaposlenih, godišnji prihod u 2013. godini je 24,1 milijardu dinara, a iskazana dobit samo 225 miliona dinara. Ukupne obaveze MPC Holdinga su 40 miliona evra.

ANBO doo

Inostrana firma Benlee International LTD i dva naša gradanina Bojan Milovanovic i Andrej Jovanovic sa udelom od po 19,5 odsto, vlasnici su ANB doo i pet zavisnih društava. U njihovom su vlasništvu cetiri ranije društvene firme: David Pajic - Daka AD, Daka servis AD, Iklarus - FAO doo, Poljoprivredno dobro Maglic doo i firma Anbo-Laktaši (BiH). U konsolidovanom bilansu prikazano je da imaju 305 zaposlenih, da su u 2013. godini ostvarili ukupno 1,5 milijardi dinara poslovnih prihoda i da su iskazali gubitak u poslovanju 2,4 miliona dinara, ali da su kumulirani gubici iz ranijih godina „pojeli" ceo sopstveni kapital od 335 miliona dinara i da pored toga ostao je gubitak iznad kapitala još u iznosu od 2,4 milijarde dinara. Na poslovnoj imovini knjigovodstveno iskazanoj od samo 3,7 milijardi dinara formirane su obaveze prema drugima 5,57 milijardi dinara, ili više od 49 miliona evra.

ITH

Osnivac firme ITH DOO iz Beograda, Vlajkoviceva 12, je Dejan Babic. On je takode vlasnik firme Agragold doo, na istoj adresi, dok je firma ITH osnovala društvo Svetski crep doo na istoj adresi, a društvo na istoj adresi pod nazivom Nautica doo osnovale su firma sa Britanskih Devicanskih Ostrva, a Medunarodnu distribuciju šecera doo na istoj adresi, osnovala je ceška firma OS PAG SPOL. Ovih pet firmi su medusobno povezane preko Elektrometala AD, Industrije crepa Toza Markovic AD u stecaju, Industrije automobilskih delova FAD AD iz Gornjeg Milanovca u stecaju i Žitoprodukta doo. Blokadu tekuceg racuna imaju ITH 1,9 milijardi dinara, Agrogold 894 miliona dinara, Nautica 774 miliona dinara, Svetski crep 591 milion dinara, ili ukupno ova cetiri preduzeca 4,16 milijardi dinara.

Elektrometal AD, Vlajkoviceva 12, je u vlasništvu IHT 24,83 odsto, Medunarodne distribucije šecera 20,28 odsto, Nautice 10,48 odsto i Žitoprodukta 8,79 odsto, ili zajedno 64,34 odsto. Tekuci racun je u neprekidnoj blokadi 966 dana za 651 milion dinara.

Toza Markovic AD u stecaju je u vlasništvu 24,29 odsto IHT, Žitoprodukta 14,47 odsto, Svetskog crepa 9,10 odsto, Aberdeen Select I8nternational 8,77 odsto, East Capital Balkan Fund 4,96 odsto i Nautice 1,67 odsto, što sve cini 63,26 odsto. Stecajni postupak otvoren je po zahtevu Erste Bank AD, jer su neizmirene obaveze bile vece od 5,5 milijardi dinara.

FAD AD u stecaju je u vlasništvu 24,97 odsto ITH, 15,97 Nautice, Žitoprodukt ima 9,49 odsto i Medunarodne distribucije šecera 9,43 odsto, što sve cini 59,96 odsto. Blokada tekuceg racuna ovog akcionarskog društva u stecaju bila je 1,5 milijardi dinara, neprekidno duže od 199 dana. Žitoprodukt doo u vlasništvu je Morgan New Land LLC iz SAD i ima blokiran tekuci racun 1,1 milijardu dinara duže od 679 dana, neprekidno.

Iz iznetog se jasno pokazuje da su IHT i oko njega povezane firme u blokadu uvele ne samo od njih osnovane firme sa privatnim kapitalom, nego i cetiri ranija društvena preduzeca, koje su kupili na aukcijama, ili stekli vecinsko vlasništvo kupovinom odnosno preuzimanjem akcija.

Nova Broadcasting doo

Ovo privredno društvo u vlasništvu je Antenna Stream TV Limited sa Kipra, koje sa još dva zavisna društva ima 233 zaposlena i u 2013. godini ostvaren je ukupan prihod 2,9 milijardi dinara, uz iskazivanje neto dobiti u toj godini u iznosu od 220 miliona dinara. Usled poslovanja sa gubicima u prethodnim godinama, ovo privredno medijsko društvo izgubilo je celokupan svoj kapital u iznosu od 525 miliona dinara i iskazalo gubitak iznad kapitala još 1,6 milijardi dinara. Na pocetku ove godine ukupna knjigovodstveno iskazana vrednost poslovne imovine bila je 3,8 milijardi dinara, dok su ukupne obaveze dostigle 5,3 milijarde dinara.

Irva Investicije doo

Irva Investicije, nekadašnja firma biznismena Đordija Nicovica, prenela je vlasništvo na AS Commerce firmu iz Crne Gore. U okviru ovog poslovnog sistema posluju i tri bivše društvene firme: Napredak iz Velike Plane, Fabrika hleba i mleka iz Surdulice, Centar doo iz Plandišta i još tri firme osnovana u privatnom vlasništvu. U konsolidovanom bilansu vidi se da je ukupno 194 zaposlena, da je u 2013. godini ostvaren ukupan prihod od 536 miliona dinara, uz iskazani gubitak u poslovanju te godine u iznosu od, cak, 1,37 milijardi dinara. Zbog poslovanja sa gubicima i u prethodnim godinama, ovaj poslovni sistem je izgubio celokupan svoj kapital, u iznosu od 2,6 milijardi dinara i iskazao gubitak veci od kapitala 370 miliona dinara. Ukupna poslovna imovina ovog društva je 4,9 milijardi dinara, a obaveze su dostigle 5,28 milijardi dinara.Irva Investicije ima blokiran tekuci racun za iznos od 642 miliona dinara, neprekidno duže od 642 dana.

Pored toga, privredno društvo NIC Co doo sa 11 zavisnih društava, u vlasništvu Marka (5 odsto) i Radmile (95 odsto) Nicovica, a u sastavu ovog poslovnog sistema su i cetiri bivša društvena preduzeca: GP Autoput doo, Polet doo iz Plandišta, Višnjica Restorani doo i Goša FSO AD iz Simiceva. Ovaj poslovni sistem ima manji sopstveni kapital. Društvo NICCo ima 49 odsto svog kapitala, a 51 odsto su tuda sredstva, koja iznose 22 miliona evra u dinarskoj protivvrednosti.

KOBE Group doo

Ovaj poslovni sistem u svom sastavu ima ranije privatizovano preduzece Fabriku metalnih proizvoda Proleter iz Beograda i pored toga sopstveno društvo Prvu sportsku akademiju, PMF Konzorcijum i Prima produkt doo, Kikinda. U konsolidovanom bilansu Kobe Group ima 181 zaposlenog i u 2013. godini ima 919 miliona dinara ukupnog prihoda, a u toj godini iskazan je gubitak u poslovanju te godine u iznosu od, cak, 815 miliona dinara, što predstavlja 89 odsto ukupnog prihoda. Usled poslovanja sa gubicima i u ranijim godinama KOBE Group je izgubila celokupan sopstveni kapital u iznosu od 497 miliona dinara i iskazala gubitak iznad kapitala još u iznosu od 347 miliona dinara, pa je ukupna knjigovodstvena vrednost poslovne imovine 4,8 milijardi dinara, dok su obaveze dostigle 5,14 milijardi dinara, ili 45 miliona evra.

Vulin-komerc doo iz Rume

Vlasnik Vulin-komerca je Dragan Vulin. U sastavu ovog nadredenog društva posluju i dva zavisna društva. U 2013. godini bilo je 64 zaposlena, a ostvareni prihod u toj godini bio je samo 236 miliona dinara, ali je zato iskazan gubitak u poslovanju te godine u iznosu od, cak, milijardu i 107 miliona dinara, ili 4,2 puta veci od prihoda. Vulin-komerc je usled iskazivanja gubitka i u ranijim godinama izgubila ceo sopstveni kapital u iznosu od 621 milion dinara, i pored toga iskazala gubitak veci od kapitala za još milijardu i 250 miliona dinara. Usled takvih rezultata poslovanja Vulin-komerc, doo ostao je samo sa 1,6 milijardi dinara poslovne imovine, dok su ukupne obaveze dostigle, cak, dve milijarde i 881 milion dinara, ili 25 miliona evra. Tekuci racun Vulin-komerca blokiran je 833 miliona dinara duže od 665 dana, neprekidno.

Lutra group doo

U stecaju su Klanica Lutra, Divci i Lutra Agrar, dok ostala cetiri društva posluju nerentabilno. Lutra Group u 2013. godini imala je samo cetiri zaposlena i ostvareni ukupan prihod od samo 7,1 milion dinara, uz iskazani gubitak u poslovanju te godine u iznosu od 29,7 miliona dinara. Usled poslovanja sa gubicima i u ranijim godinama, izgubljen je ceo sopstveni kapital u iznosu od 125 miliona dinara i kumuliran gubitak iznad vrednosti kapitala za još 143 miliona dinara. To je svelo ukupna poslovna sredstva na samo 254 miliona dinara, prema knjigovodstveno iskazanoj vrednosti, a ukupne obaveze su dostigle 397 miliona dinara, ili tri miliona evra.

A 1.

Drug Baja duguje milijardu dinara

Preduzece robnih kuca „Beograd", doo, posluje danas kao posebno društvo u kome je Verano Motors, doo, vlasnik samo 17,16 odsto kapitala, te kao manjinski vlasnik nije ovaj deo kapitala ukljucen u zbirni bilans 25 zavisnih društava. U Robne kuce „Beograd" 11.12.2008. godine Verano Motors je uneo 3,2 milijarde dinara, a holandska firma MIG Real Estate (Serbia) B.V. 16,9 milijardi dinara. To potvrduje cinjenicu da Verano Motors je uneo samo manji deo kupoprodajne vrednosti od 360 miliona evra, verovatno koliko je platio ucešce na aukciji za prodaju Robnih kuca. Sa 16 uplata ova holanska firma je od 2008. Do kraja avgusta 2014. godine uplatila 16,9 milijardi dinara.

Na pocetku ove godine ovo posebno društvo sa ogranicenom odgovornošcu imalo je samo 29 zaposlenih i u 2013. godini ostvarilo prihod od samo 668 miliona dinara, uz iskazani gubitak u poslovanju te godine u iznosu od, cak, 8,3 milijarde dinara, dok je gubitak u poslovanju prethodne godine bio 5,2 milijarde dinara. Kumulirani gubitak u ovom privrednom društvu dostigao je više od 26 milijardi dinara i na taj nacin je „pojeden" celokupan uneti kapital holandske firme i Verano Motors-a, pa je na kraju decembra 2013. godine iskazan gubitak veci od kapitala za 6,3 milijarde dinara. Zato su Robne kuce „Beograd", cije nepokretnosti se, ako se izdaju, daju u zakup, bile u blokadi tekuceg racuna sa prekidima 256 dana, a od 23 oktobra su u blokadi za iznos 18,1 milion evra.

Ako se obaveze Robnih kuca „Beograd" od 49,6 milijardi u visini vlasništva od 17,16 odsto pripišu suvlasniku Verano Motors u tom procentu tada ova firma Radomira Živanica, ima veci dug, za još sedam milijardi dinara, ili oko 60 miliona evra. Tako da su obaveze Verano Motors-a ukupno oko 280 miliona evra.

A 2.

Peter i Petar

Poznato je da je Petar Matic roden u Mariboru i da su naše vlasti, Opština Savski Venac, donele rešenje broj 201-72/2006 od 05.10.2006. godine da kršteno ime Peter Matic, od oca Petera i majke Alencice, zameni u Petar, tako da se u buduce služi imenom Petar Matic.

A 3.

Cigla po glavi zaposlenog

Posle 148 godina uspešnog poslovanja Industrija crepa Toza Markovic iz Kikinde otišla u stecaj. Industrija crepa Toza Markovic iz Kikinde otišla je u stecaj 14.09.2014. godine, a bila je najstarija i najveca ciglarska kompanija u Srbiji, osnovana 1866. godine, a njeno ime je jedno od najpoznatijih srpskih bredova.

podeli ovaj članak:

Natrag
Na vrh strane