Natrag

Na licu mesta

Trogodišnjica Bus-plus pljačke: radnici GSP Beograd sa lažnim legitimicijama i imenima, rade za firmu Apex, kao kontrolori Bus-plus sistema

I hajduci na muci

Redakcija magazina Tabloid dobila je od grupe Gradskog saobraćajnog preduzeća (GSP) u Beograd, kompletnu dokumentaciju i video snimke iz službenih prostorija GSP Beograd, na osnovu kojih se jasno vidi šta kako rukovodstvo ovog javnog preduzeća, na čelu sa generalnim direktorom Željkom Milkovićem, sprovodi nasilje nad svojim zaposlenicima, terajući ih da rade kao kontrolori Bus-plus sistema za potrebe firme Apex.

M. Hadžić

Beograđani svakodnevno plaćaju harač privatnoj firmi Apex, koja se bavi naplatom gradskog prevoza, a za nju su sada, protivno zakonu i protiv svoje volje, počeli da rade (kao kontrolori) i radnici Gradskog saobraćajnog preduzeća (GSB).

Naime, menadžment GSP, na silu je poslao svoje radnike da protivno zakonu rade za privatnu firmu Apex (jedna od firmi Dragana Đilasa, bivšeg gradonačelnika Beograda, koja se bavi sistemom naplate u gradskom prevozu). Tako su radnici GSB na siledžijski način bili ucenjeni i prinuđeni da kontrolišu putnike u prevozu, lažno da se predstavljaju, sa lažnim službenim legitimacijama, da pišu kazne i da rade sve ono što im zakon ne dozvoljava, a na čemu insistira rukovodstvo GSB.

Pošto su se pojedini radnici pobunili i poslali inspekcije, oni su po kazni, odnosno, direktno po nalogu generalnog direktora Željka Milkovića, poslati na pranje vozila! Pisane su i prijave Javnom tužiocu za privredni kriminal u GSB, i predmet je u tužiočevoj fioci.

Ali, uprkos svemu, Milković je našao žrtve i među onim radnicima GSB koji imaju i VI stepen stručne spreme (pogonski inženjeri), pa je i njih poslao na radno mesto nekvalifikovanih radnika, u znak odmazde što odbijaju da se bave kontrolorskim poslom za račun privatne firme Apex.

U međuvremenu, Milković je došao i na "genijalnu" ideju, pa je radnicima GSB odredio odbijanje deset odsto od plate, što je na kraju ispalo i svih dvadeset odsto, dakle duplo! Radnici GSB koji su ogorčeni ovom nezakonitom akcijom, zapravo talasom nasilja nad zaposlenima, poslali su redakciji Tabloida i linkove (na kanalu Yutube) koje su tajno snimljeni na sastanku, pre nego što su bili primorani da rade u kontroli za račun Apex-a.

Na tim snimcima se jasno čuje da su radnici GSP primorani da rade kao kontrolori za privatnu firmu sa kojom oni nemaju nikakve veze. Ojađeni radnici GSB, bili su prinuđeni da se obrate građanima preko stranica Tabloida, kako bi ih upozorili i upoznali sa situacijom, a neki od njih su skrenuli pažnju građanima i na "Uputstvo za one koji bojkotuju Bus plus - uputstvo o vašim pravima, pravima kontrolora i komunalne inspekcije"! Tabloid ga prenosi u celosti... Reč je, ustvari, o kratkom uputstvu u slučaju da građanin odluči da bojkotuje plaćanje harača privatnom konzorcijumu Bus Plus (firmi Apex) za korišćenje našeg javnog prevoza! U njemu između ostalog piše:

"...Niste ni u kakvoj obavezi da (ukoliko nemate kartu) kontrolorima date dokumente niti da eventualno pokažete svoju kartu. Kontrolori su ovlašćena lica Bus plus-a i nemaju pravo da legitimišu putnike. Ne dozvolite kontroloru da vam uzme dokumente, jer za to nema prava. To je krivično delo za koje može biti tužen. Kontrolor vas ne sme zadržavati niti izbaciti iz vozila. Jedino što mogu je da pozovu komunalnu inspekciju (ali nemaju službeni telefon), a njima ste obavezni da date identifikaciju. Komunalni inspektor NE SME vaše podatke da prenese kontroloru, može samo da vam napiše mandatnu kaznu. Kontrolori se ne smeju ponašati nasilno, niti vam smeju pretiti. Kontrolor nema prava da legitimiše putnike, da prisili putnike da plate kaznu bilo kakvim verbalnim ili fizičkim napadom, da naredi vozaču da zaustavi vozilo, da naredi vozaču da zatvori vrata da putnik ne bi mogao da izađe napolje, da upotrebi bilo kakvu silu da bi sprečio putnika da napusti vozilo do dolaska komunalne policije, da na bilo koji način dođe u fizički kontakt sa putnikom, a svaki takav čin se tretira kao pokušaj protivpravnog narušavanja slobode kretanja ljudi na javnom mestu... To pravo prema zakonu ima isključivo policija i komunalna policija (u slučaju da ste napravili komunalni prekršaj), da bude grub ili bezobrazan, da pretresa putnika, da maloletnicima insistira da mu pokažu dokumenta...".

Neverovatno je da dvomilionski velegrad, ni posle tri godine od uspostavljanja kriminalnog Bus-plus sistema, još uvek nije našao načina da ga se oslobodi.

podeli ovaj članak:

Natrag
Na vrh strane