Natrag

Tabloid je pozvan

Kako načelnik gradske Uprave za poljoprivredu i razvoj sela Grada Niša Saša Stoiljković pljačka budžet

E, moj Saša, gde je sada voda naša

Načelnik Uprave za poljoprivredu Saša Stoiljković nema jasnu viziju i strategiju u kom pravcu treba da se razvija poljoprivreda na teritoriji Grada Niša. Zapostavljen je razvoj primarne poljoprivredne proizvodnje i osnaživanje poljoprivrednih proizvođača kroz direktne subvencije, da bi bili konkurentni na tržištu. Dobar deo budžetskog novca završi u njegovom džepu, i njegovih saradnika. A sve uz blagoslov gradonačelnika Zorana Perišića

Mersiha Hadžić

Na poslednjem popisu poljoprivrede ustanovljeno je da se na teritoriji grada Niša obrađuje manje od 40% od ukupne površine obradivog poljoprivrednog zemljišta, pa se postavlja pitanje opravdanosti investicija uređenja puteva četvrtu godinu za redom, jer su u prethodnom periodu već uređeni svi vitalni atarski putevi. Sada se radi na uređenju atarskih puteva do mesta gde se vrlo mali broj parcela obrađuje, a kvalitet izrade tih puteva je diskutabilan i problematičan. Primljeno je veoma mnogo pritužbi stanovnika okolnih sela na tu temu, a sada se ponovo revitalizuju neki putevi koji su skoro rađeni.

Umesto da se sredstva obezbede iz Ministarstva poljoprivrede, većim delom, putevi se rade isključivo iz budžeta Grada Niša jer Uprava za poljoprivredu nije blagovremeno uradila Program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta.

Ugovorom o izgradnji atarskih puteva Uprava ima obavezu, između ostalog, da plaća materijal koji se ugrađuje u te puteve. Saša Stoiljković je direktno naredio radniku Uprave Ivanu Petkoviću da pronađe odgovarajuća podzemišta za vađenje materijala radi nasipanja puteva. On je to uradio i odredio je podzemišta u selima Brenica i Hum (2013 god.). Nakon toga su odvodili radnike firme koja je vršila izgradnju puteva i na nelegalnim podzemištima su vadili materijal. Treba napomenuti da se podzemišta nalaze na državnom zemljištu i da je vađenje materijala na taj način krivično delo u koje je direktno uključena i Uprava za poljoprivredu i razvoj sela. Činjenica je da je i nakon toga, Uprava izvršila plaćanje materijala ugrađenog u puteve kao da je nabavljen po tržišnim cenama. Šta je urađeno sa ''viškom novca'' i kako je podeljen?

Između ostalog, do sada su iznete brojne pritužbe meštana tih sela da putevi nisu urađeni kvalitetno, a na jednom mestu je direktno napravljena šteta poljoprivrednom proizvođaču koji je sada u postupku pokretanja procedure pred pravosudnim organima za naknadu štete od strane investitora, a to je Grad Niš.

Bušenje bunara u selima Gornja Trnava, Vele Polje i Hum

Pre bušenja bunara nije urađena studija ekonomske opravdanosti takve investicije. Treba naglasiti da od ranije postoji studija o formiranju zalivnih sistema na teritoriji Grada Niša, gde se jasno vidi da na pomenutim lokacijama ne postoje kapaciteti podzemnih voda dovoljne izdašnosti za ekonomsku opravdanost takve investicije. Pokazalo se da u Vele Polju već postoje dovoljni kapaciteti površinskih voda, a bunar koji je bušen u tom selu i samo za njega potošeno oko milion dinara, nema nikakvu izdašnost. Šta je pravi cilj bio, vidi se kroz ugovore koje je potpisao. Ugovor o izradi projektno-tehničke dokumentacije iznosio je oko 320 hiljada dinara i potpisan je sa ''Hidrogeoko inženjering'' d.o.o. iz Beograda. Sa istom firmom ''Hidrogeoko inženjering'' d.o.o. iz Beograda potpisao je i ugovor o vršenju povremenog stručnog nadzora, i za to im je izvršeno plaćanje u visini od oko 470 hiljada dinara. Napravljen je prekršaj po više osnova: ista firma izradila je projekat i vrši stručni nadzor; visina isplate nadzora je za oko 50% veća od izrade projekta, umesto da je projekat skuplji od nadzora; ukupan nadzor naplaćen je u visini od 13% od troškova radova (radovi su iznosili oko 3,8 miliona dinara), a stručna praksa pokazuje da se za nadzor plaća između 1% i 3 % u odnosu na troškove izgradnje. Poređenja radi, nadzor za izgradnju atarskih puteva u 2012. godini na dužini od više od 40 kilometara puta plaćen je oko 140 hiljada dinara, a za bušenje četiri bunara na četiri pojedinačne tačke načelnik je isplatio 3,5 puta više. Ugovor je potpisao direktnom pogodbom, bez prikupljanja drugih ponuda.

Bez obzira na to, načelnik Saša Stojiljković i dalje nastavlja sa bušenjem bunara, a da pre toga nisu stvorenin uslovi da to bude svrsishodno.

Projekat ''Klaster sireva''

Zbog neažurnih papira, Grad Niš je vratio austrijskim finansijerima projekta ''Klaster sireva'' vredan oko 25.000 evra (oko 3 miliona dinara). Opomena da treba da dostave odgovarajuće papire za utrošena sredstva stigla je u Upravu za poljoprivredu sredinom jula 2013. godine, i tada su dobili rok od šest meseci da isprave dokumentaciju. Saša Stoiljković ništa nije preduzeo po tom pitanju, tako da je nakon isteka roka Grad Niš preko Uprave za privredu (Projektni centar) morao da vrati taj novac Austrijancima. Time je napravljen dupli trošak u odnosu na pomenutu cifru, jer je taj novac realno potrošen, a onda je dodatno ista suma plaćena i Austrijancima zbog greške u administarciji.

Finansijske malverzacije

Pre dolaska Saše Stoiljkovića na funkciju načelnika Uprave, aktivno su radila udruženja proizvođača. Ogromna novčana sredstva su uložena u nabavku zajedničke mehanizacije i opreme (mereno više desetina hiljada evra). Umesto da se radi na osnaživanju i povezivanju udruženja, razbijena je koncepcija njihovog postojanja, tako da sada skoro uopšte ne funkcionišu kao Udruženja proizvođača, što je u suprotnosti sa politikom koju vodi Ministarstvo poljoprivrede. Sada se formiraju udruženja sa jednokratnim ciljevima (Udruženje vodokorisnika). Članovi određenih udruženja su se direktno žalili Saši da im je radnik Uprave Slobodan Dudić uzimao klasičan ''reket'' tokom davanja subvencija, i po pet hiljada dinara za organizaciju sajmova, iako su svi troškovi bili obezbeđeni. Saša je prećutao te optužbe, a nakon toga Dudića postavlja za predsednika Komisije za dodelu subvencija. Svi u Upravi za poljoprivredi znaju da pomenuti Dudić u radno vreme radi privatan biznis za klaster ''Agrojug''. Zajedno sa firmom ''Medivest'' (registrovani su kao grafičko-izdavačko društvo) sprečili su Udruženje cvećara da organizuju izložbu cveća, uz blagoslov Saše Stojiljkovića. Kompletnu organizaciju izložbe dali su firmi ''Medivest''. Treba napomenuti i da je velika tenda, koju je Uprava za poljoprivredu i razvoj sela dobila kao poklon od strane USAID pre nekoliko godina, data na korišćenje firmi ''Medivest'' bez nadoknade, a ta firma izdaje tendu raznim korisnicima uz naplatu od više hiljada dinara dnevno(često se može videti u centru grada). Saša je upoznat sa tim i nije sprečio malverzacije.

Malverzacije u Fondu za za razvoj poljoprivrede

Na osnovu konkursa za korišćenje sredstva za realizaciju programa za poboljšanje života i širenja ekonomskih aktivnosti u ruralnim područjima za 2014. godinu, i Rešenja o utvrđivanju kriterijuma, sprovedena je procedura od strane Uprave za poljoprivredu i razvoj sela Grada Niša za dodelu sredstava subvencije. Za potrebe te aktivnosti načelnik Uprave Saša Stoiljković je formirao komisiju čiji je zadatak bio da sve aktivnosti sprovedu u skladu konkursom i kriterijmima, a za predsednika komisije postavljen je Slobodan Dudić iz Uprave za poljoprivredu i razvoj sela.

Nakon dojave meštana sela Čokot, a u vezi nepravilnosti dodele sredstva određenim poljoprivrednim proizvođačima, Komisija za kontrolu Budžetskog fonda utvrdila je nepravilnosti, kao i propuste u radu komisije koju je vodio Slobodan Dudić. Radi se o poljoprivrednom gazdinstvu Zorana Živković iz sela Čokota, koji je Upravi za poljoprivredu podneo zahtev za dodelu subvencija za nabavku plastenika. Meštani i njegove komšije iz sela Čokota tvrde da to gazdinstvo u 2014. godini nije imalo investicije za nabavku novog plastenika, odnosno da Zoran Živković nije uopšte nabavljao novi plastenik, već da je pribavio račune i uredno ih priložio Upravi. Zadatak komisije, između ostalog, bio je da sve navode iz dokumentacije proveri i izlaskom na teren, gde jasno može da se vidi da na terenu uopšte ne postoji novi plastenik. U kontrolu za proveru ispravnosti kod Zorana Živkovića išao je Slobodan Dudić, što može da se ustanovi uvidom u zapisnik sa terena.

Idikativno je da se radi o domaćinstvu koje godinama ima bliske poslovne odnose sa Slobodanom Dudićem, predsednikom komisije o dodeli sredstava. To se može potvrditi i na sajtu Poljoprivrednog klastera ''Agro-jug'' (http://www.klasteragrojug.rs). Vlasnik te agencije je Slobodan Dudić, što se može precizno ustanoviti preko podataka u Agenciji za privredne registre.

Između ostalog, ta agencija se bavi prodajom i postavljanjem plastenika, što se takođe može videti sa pomenutog sajta, a jedna od delatnosti je i proizvodnja i prodaja cveća. Da su Slobodan Dudić i Zoran Živković u bliskom poslovnom odnosu vidi se na sledećoj stranici:http://www.klasteragrojug.rs/preporuke-saveti-za-sadnju-negu-berbu/cvetnice/

Po osnovu istog konkursa Slobodan Dudić je preko majke Zorana Živkovića, Slovenke, izvršio nabavku dve kućice za prodaju cveća, a preko udruženja cvećara ''Cvet juga''. I tu su osim subvencije od strane Uprave za poljoprivredu, ostvarili pravo na veoma dobre lokacije na Cvetnoj pijaci ''Tvrđava''. Ujedno je preko tog udruženja, a uz znanje Slobodana Dudića i Saše Stoiljkovića, tri cvećara iz sela Čapljinac, koje je van teritorije Grada Niša, dobilo subvencije, o čemu mogu da posvedoče oštećeni članovi tog Udruženja.

Evidentno je da se radi o organizovanoj zloupotrebi državnih sredstava, gde je Slobodan Dudić dodeljivao samom sebi sredstva preko Zorana Živkovića, a da su pri tome čak i lažirali račune za plastenike, jer nisu kupovali nov plastenik. Na pomenutom sajtu se jasno vidi da njih dvojica, između ostalog vrše prodaju plastenika.

Sa ovim je upoznat načelnik Uprave za poljoprivredu Saša Stoiljković sredinom decembra 2014. godine i ništa nije preduzeo da spreči kriminal. Naprotiv, on je u tom periodu Slobodana Dudića unapredio na više radno mesto koordinatora.

Zoran Živković je potpisao izjavu u kojoj je negirao da nije nabavio novi plastenik. Indikativno je što je tu izjavu svojom rukom pisao lično Slobodan Dudić, što se može lako ustanoviti stručnom grafološkom ekspertizom. Izjava je zavedena u Upravi za poljoprivredu pod brojem 10-2300 od 19.12. 2014. godine.

Projekat sa kućicama za cvećare nije do danas realizovan, a Grad je potrošio oko 1.000.000,00 dinara. Malverzacije, nepoštovanje propisa i stručna nesposobnost su osnovni uzrok što projekat nije realizovan i što je napravljena velika šteta cvećarima i gradu Nišu.

Program zemljišta

Prošle godine se kasnilo sa izdavanjem poljoprivrednog zemljišta, a ove godine su zakasnili sa izradom Programa zemljišta, zbog čega smo odbijeni na konkursu Ministarstva poljoprivrede za dodelu subvencija. I ove godine su zakasnili sa izdavanjem poljoprivrednog zemljišta jer je zakonski rok bio do 01. juna. Grad je oštećen za više desetina miliona dinara, a odgovornost snosi ''menadžer'' Saša Stoiljković. Bez obzira na to, Saša je raspisao javnu nabavku za uređenje atarskih puteva i planirao je da ih kompletno finansira iz budžeta Grada Niša, a da su blagovremeno izvršili svoje zakonske obaveze Ministarstvo bi to finansiralo u visini od 60%, čime je Grad ponovo oštećen za 30 miliona dinara.

Nabavka sadnica

Propao je tender i pregovarački postupak za nabavku sadnica za voća i loznog kalema, što je trebala da bude subvencija za razvoj voćarstva na teritoriji Grada Niša. Nakon toga je Saša Stoiljković zajedno sa Ivanom Petkovićem i Nenadom Stoiljkovićem išao u rasadnik u Veliku Drenovu ''Vino-kalem''. Indikativno je da niko od njih nije diplomirani inženjer poljoprivrede, iako u Upravi imaju takvog stručnjaka iz oblasti voćarstva. Oni su tada dogovorili sa tom firmom da poljoprivrednim proizvođačima direktno na šalju profakture za kupovinu sadnica, što je direktan sukob interesa jer su proizvođači bili dužni da sami nabavljaju profakture. Ujedno su vršili pritisak na poljoprivredne proizvođače da preuzmu profakture od Ivana Petkovića i da svoj novac ulože preko pomenute firme.

Pri tome je Ivan Petković dogovorio kalemljenje kasije sorte ''DM1'' koja nije zvanično priznata sorta, a koja će se pojaviti pod potpuno drugim imenom kroz sadni materijal. O tome postoje podaci u Upravi za poljoprivredu gde je Ivan Petković to izneo na zvaničnom sastanku u prisustvu više lica.

Neisplaćene naknade za protivgradne strelce

Poznat je problem i još uvek nije rešen, a postojali su modaliteti za to. Poljočuvarska služba ne funkcioniše već dve godine, u međuvremenu načelnik Saša Stoiljković potpisao je sa privatnom kompanijom ugovor na 3 godine, vrednost ugovora 17 miliona dinara. Do sada Grad je plaćao poljočuvare preko JKP Gorica iz Niša , i oni su bili angažovani 9 meseci.

Načelnik Stojiljković je stopirao projekat vinarija u s. Kamenica a započeo izgradnju sušare u selu Donji Matejevac. Te podatke krije i nisu transparentni. Ono što je poznato više puta se odstupalo od projekta i pare su prebacivane od jedne na drugu poziciju bez saglasnosti Uprave za finansije.

Sukob interesa

Pored funkcije načelnika Uprave, Saša Stoiljković je i predsednik Skupštine Poljoprivredne stručne službe (PSS). Tamo je na mesto direktora postavio lice bez iskustva Božidara Stojanovića, oca Slobodana Stojanovića, Sašinog prijatelja kojeg je doveo iz firme ''Jumis'' i zaposlio ga u Upravi kao ekonomistu. Epilog je da je PSS u velikim problemima, da radnici ne primaju redovno platu, da je zbog malverzacija u radu i nepoštovanja zakonskih procedura Ministarstvo poljoprivrede odbilo da im uplati oko 2,5 miliona dinara.

Krajem juna 2013. godine realizovano je stručno putovanje u Austriju. To je Grad Niš platio preko 300.000 dinara. Na putovanje je, između ostalih, išla i Sašina sadašnja supruga Ivana Stoiljković, tada Nikolić. Realno je to putovanje trebalo da košta oko 200.000 dinara i treba naglasiti da je Saša Stoiljković dobio blagovremeno i takvu ponudu od drugih turističkih firmi. Međutim, posao je sklopio sa svojim prijateljem i njegovom firmom, Sašom zvani ''Bojler'', vlasnikom kafane ''Mali ambar''. Sa tim ličnim prijateljem je sklapao više ugovora, a naknadno je preko njegove firme išao na odmor u Tursku, a potom na Zlatibor. Između ostalog, suprugu je vodio i na stručno putovanje u Bugarsku, takođe o trošku Grada Niša.

podeli ovaj članak:

Natrag
Na vrh strane