Natrag

Na licu mesta

Šabac: bliži se kraj malverzacijama u predškolskoj ustanovi „Naše Dete"

Mutna Marica i njena pomoćnica

Grupa zaposlenih radnika predškolske ustanove "Naše dete" iz Šapca, uputilo je Magazinu Tabloid pismo sa novim detaljima o nezakonitim poslovima bivše direktorke ove ustanove i njene pomoćnice koja je sada umesto nje na rukovodećem položaju. Zbog dužine pisma, redakcija ga objavljuje u kraćoj formi

......

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, sektor za inspekcijske poslove dostavilo je zapisnik o izvršenom inspekcijskom nadzoru Granskom sindikatu prosvetnih radnika Srbije "Nezavisnost". Pomenuti sindikat je podneo i prijavu Republičkoj prosvetnoj inspekciji protiv Predškolske ustanove „Naše dete" iz Šapca, a zbog saznanja o kršenju niza zakonskih propisa iz oblasti obrazovanja i vaspitanja kao i budžetskog poslovanja ove Ustanove. Inspekcijskim nadzorom utvrđeno je da P.U."Naše dete" iz Šapca, ne samo da nije poštovalo proceduru oko dobijanja dozvole za proširenu delatnost, nego su inspektorke utvrdile da ne postoji ni Ugovor sa lokalnom samoupravom, odnosno sa Opštinom Šabac, o pravu na izdavanje u zakup ovog prostora.

Nasuprot tome, direktorka i njeni pomoćnici izdaju za smeštaj ove paviljone građevinskim firmama, sportskim društvima i slično, a tako dobijeni novac umesto u budžet Republike Srbije, sliva se na račun"sopstvenih sredstava" PU „Naše dete".

Pored toga, Ustanova je navedena "sopstvena sredstva", koristila za stimulacije „poslušnih" radnika, seminare na koje odlaze jedni te isti zaposleni, odlaske direktorke i njene svite u inostranstvo, na potrošnju goriva četiri puta veću od potrebne i inače na sve osim na ono što je predviđeno zakonom!

Republička inspekcija je utvrdila da bivša direktorka (i pored toga što joj je izričito dopisom Ministarstva prosvete naložena mera da vaspitačima koji ostvaruju pripremni predškolski program, prizna pravo na puno radno vreme, u skladu sa Zakonom), nije postupila po navedenoj meri, te su republički inspektori utvrdili svojim Zapisnikom da je bivša direktorka učinila težu povredu radne obaveze iz člana 141. stav1 tačka 13 , Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. Protiv nje nikada nije vođen disciplinski postupak. Ipak, i ona i Upravni odbor dali su ostavke, na čemu se sve završilo.

Danas je na mestu v.d. direktora Olivera Pavlović, ista žena koja je rame uz rame sa bivšom direktorkom Maricom Vuletić, ubeđivala zaposlene kako se „mučenički" bori sa gradskom vlašću da zaposlenima isplati pune zarade, na koje oni imaju pravo već nekoliko godina, a gradska vlast je ta koja sve vreme „koči" i „ne dozvoljava" ostvarivanje zakonskih prava zaposlenih.

I Marica Vuletić i Olivera Pavlović su, naravno po svom nahođenju, i opet iz „sopstvenih sredstava" (iz budžeta Ustanove), isplaćivali samo pojedinim zaposlenima koji rade u pripremnom predškolskom programu, punu zaradu, dok su ostali primali 75% od pune zarade.

Jedno od sredstava za zastrašivanje zaposlenih, osim prebacivanja sa pune na 75% zarade, odnosno zastrašivanje zaposlenih da će im biti umanjena zarada prebacivanjem u pripremni predškolski program, bio je i dolazak advokata iz Beograda, izvesnog Dejana Babića, koji je u Ustanovi vodio sve disciplinske postupke protiv zaposlenih, a suprotno čl.142 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i Pravilnika o disciplinskoj odgovornosti u P.U."Naše dete", jer disciplinski postupak može voditi samo direktor ili drugi zaposleni u ustanovi ako ga za to ovlasti direktor.

Dakle, i pored tri diplomirana pravnika u Ustanovi, koje država plaća, direktorka je angažovala advokata iz Beograda koji je dolazio i naplaćivao sve troškove i usluge, samo da bi pokretanjem i vođenjem ovih disciplinskih postupaka, demonstrirao silu bivše direktorke i sadašnje v.d. direktorke Olivere Pavlović i to opet i uglavnom protiv zaposlenih koji su se ikada usudili da kažu svoje mišljenje a koje nije odgovaralo rukovodstvu.

Zaposleni sa najnižim koeficijentima nemaju mogućnost odlaska na seminare niti ostvarivanja prava na stimulaciju i ako veliki broj njih radi poslove koji su daleko šireg obima od onih propisanih normativima. Ovo tim pre što je ograničeno dodatno zapošljavanje pa odlaskom nekoga od njih na bolovanje, ostali moraju da pokriju i njihova radna mesta.

Nakon saznanja za ove i druge malverzacije, Granski sindikat prosvetnih radnika Srbije „ Nezavisnost", pokrenuo je niz postupaka protiv bivše direktorke Marice Vuletić i sadašnje v.d. direktorke Olivere Pavlović.

Da bi sprečile glasine, one su na sednici vaspitno-obrazovnog veća, pred zaposlenima izjavili da je bivša direktorka dala ostavku iz moralnih razloga jer se više nije mogla nositi sa istražnim organima koji iz Ustanove ne izlaze godinu dana!? Ali, da nije dala ostavku (koja je ni u kom slučaju ne oslobađa odgovornosti!) opštinska uprava bi je smenila.

Olivera Pavlović je tada rekla da je tada već bivša direktorka Marica Vuletić „oslobođena svih optužbi i da nije kriva"...

Osim prijava nadležnom ministarstvu dostavljene su i krivične prijave protiv Olivere Pavlović i Marice Vuletić nadležnom Višem tužilaštvu u Šapcu. Krivične prijave podnete su od strane Granskog sindikata prosvetnih radnika Srbije "Nezavisnost", u kojima se navodi još niz nepravilnosti koje su učinjene tokom mandata bivše direktorke, a sve to uz saradnju i pomoć sadašnje v.d. direktorke Olivere Pavlović.

podeli ovaj članak:

Natrag