Natrag

Valjevo: krali novac za nadoknadu štete od poplava i klizišta

Od potopa do džek-pota

Nije prvi put da se u opštinama i gradovima Zapadne Srbije dešava da novac koji je od države određen za pomoć i saniranje šteta od elementarnih nepogoda nestane pre nego što dođe do onih kojima je namenjen. Ali, slučaj otimačine novca određenog za nadoknadu štete od poplava i klizišta koji je pokraden u Valjevu, zauzima posebno mesto, jer od majskih poplava 2014. godine, do danas, mnogo nisu uspeli da se povrate.

Nataša Šutuljić

Za nadoknadu štete od poplava i klizišta na teritoriji grada Valjeva pronevereno je ukupno 4.290.000 dinara. Za sada nama nepoznati počinioci zloupotrebili su službeni položaj, overavali dokumentaciju neistinitog sadržaja, falsifikovali službene isprave, pružali pomoć u obavljanju krivičnog dela. Osim što nismo dobili informaciju ko je to uradio, nije poznato ni koliko je ljudi na taj način oštećeno. Valjevska policija do sada je podnela devet krivičnih prijava za učinjenih 25 krivičnih dela protiv 24 lica.

Prema informacijama dobijenim u PU Valjevo, za navođenje na overavanje neistinitog sadržaja iz člana 358. stav 1. KZ RS učinjeno je 11 krivičnih dela i za to je propisana kazna zatvora između tri meseca i pet godina. Za navođenje na overavanje neistinitog sadržaja iz člana 359. stav 1. u vezi člana 35 KZ RS učinjeno je 12 krivičnih dela i to znači da je prekoračena granica službenog ovlašćenja uz pomoć neke druge osobe.

U Zakoniku o krivičnom postupku objašnjeno je da je prekoračena granica službenog ovlašćenja, odnosno „nevršenjem svoje službene dužnosti lice je sebi ili drugom fizičkom ili pravnom licu pribavilo neku korist, drugom nanelo štetu ili teže povredilo prava drugog".

Za to krivično delo zaprećena je kazna zatvora od šest meseci do pet godina. Član 35. KZ RS propisuje da se „za pomaganje u izvršenju krivičnog dela smatra naročito davanje saveta ili uputstava kako da se obavi krivično delo, stvaranje uslova ili otklanjanje prepreka za izvršenje krivičnog dela".

To podrazumeva i unapred obećano prikrivanje krivičnog dela, učinioca, sredstava kojima je krivično delo izvršeno, tragova krivičnog dela ili predmeta pribavljenih krivičnim delom.

Učinjeno je i po jedno krivično delo - zloupotreba službenog položaja (član 359, stav 1 KZ RS) i falsifikovanje službene isprave (357, stav 1 KZ RS). U Zakoniku o krivičnom postupku stoji da „službeno lice koje u službenu ispravu, knjigu ili spis unese neistinite podatke ili ne unese važan podatak ili svojim potpisom, odnosno službenim pečatom overi, odnosno omogući pravljenje službene isprave, knjige ili spisa sa neistinitom sadržinom, biće kažnjeno zatvorom između tri meseca i pet godina."

Ni Više javno tužilaštvo u Valjevu nije uspelo da nam pruži detaljnije informacije o krađi tokom poplava i klizišta.

Bilo je nemoguće da sami otkrijemo broj predmeta, imena i prezimena počinilaca, kako nam je u toj državnoj instituciji zatraženo. Nadležni su ipak kroz PI upisnik naknadno tražili spise, ali nisu uspeli da otkriju o kom predmetu se radi, tako da trenutno detaljnije informacije nisu dostupne.

podeli ovaj članak:

Natrag
Na vrh strane