Natrag

Kosovski kartel

Dejan Radenković priprema teren za Zvonka Veselinovića

Lasti potkresali krila

Visoki funkcioner Socijalističke partije Srbije, istaknuti član Privredne komore Srbije, Dejan Radenković ubačen je u Saobraćajno preduzeće Lasta, kako bi ga uništio i obezvredio, pred privatizaciju u kojoj treba da ga kupi kosovski biznismen Zvonko Veselinović

Mersiha Hadžić

Član Predsedništva Socijalističke partije Srbije Dejan Radenković upropastio je Saobraćajno preduzeće Lasta A.D. u cilju sticanja lične materijalne koristi, i pripreme za pljačkašku privatizaciju, tvrdi grupa od preko pedeset radnika iz Obrenovca, Loznice, Kragujevca, koji su se obratili redakciji Magazina Tabloid.

Radenković, bivši poslanik SPS, je u saučesništvu sa direktorom direkcije za javni prevoz Uglješom Mitrovićem, bukvalno preprodao gradski i prigradski prevoz Laste u Beogradu, koji je ova firma dobila na tenderu i ove godine.

U pitanju je posao vredan 785 miliona dinara, ili 6,5 miliona evra. Priča se da je Radenković od ovog posla zaradio milion evra u kešu!

Od ovog udarca iznutra Lasta će se teško oporaviti, jer je za ovaj posao obezbedila: 120 solo autobusa, 80 zglobnih, te 30 turističkog tipa, uz još dvadesetak koji su i bili u rezervi.

Sad bez tog posla Lasta može samo da baci zglobne autobuse, sa kojima ne može ići u međunarodni i međugradski transport

Putnici na relaciji, Obrenovac, Mladenovac, Barajevo, Sopot, Vranić, Vrčin, Grocku već se žale jer su sa Lastom bili prezadovoljni.

Ova šteta je Lasti učinjena kako bi se umanjila vrednost te firme.

Plan Radenkovića je da Lasta bude privatizovana, a da je za što manje novca kupi njegov prijatelj, kontroverzni biznismen sa Kosova Zvonko Veselinović!

Istovremeno dok Lasti prouzrokuje štetu, Radenković radi u konkurentskoj firmi Kosmet prevoz, takođe povezanom sa Veselinovićem. Kao biznismen iz Kosmet prevoza Radenković je imenovan i za člana Skupštine Privredne komore Srbije.

Može se reći da se nameštanje privatizacije Laste za Veslinovića odvija po planu, jer je od 1.000 Lastinih autobusa trenutno 50 odsto neispravno! U Lastu je primljeno i 260 radnika koji nemaju veze sa osnovnom delatnošću ove firme, primane su na primer devojke sa diplomom medicinske sestre, dok su otpuštani inženjeri saobraćaja, automehaničari i vozači.

Istovremeno Radenković i generalni direktor Bojan Bojanić organizuju nabavke u kojima Lasta delove za autobuse kupuje po tri puta većim cenama od tržišnih, a to opet umanjuje vrednost ovoj kompaniji. Istina, u ovom poslu osim Bojanića i Radenkovića prste su umešali i Rodoljub Pejić, rukovodilac nabavke i nedavno imenovani direktor za bezbednost Predrag Mirčić, koji je nedavno i isteran iz Bezbednosno-informativne agencije. Mirčić je šurak državnog sekretara Dragana Stevanovića.

Rukovodstvo Laste je uspelo nedavno da izgubi posao prevoza radnika Air Serbia, a da niko od pomenutih rukovodica ne bude smenjen. Od smene ih je opet preko veza u SPS zaštitio Radenković.

Ova bahata ekipa loših rukovodioca je uspela i da uništi Lastine pogone u Loznici i Kragujevcu, pa su na taj način dodatno smanjili prihode ovog preduzeća.

Vrhunac nedomaćinskog i nepatriotskog poslovanja je zaključenje ugovora o kupovini 100 uvoznih autobusa koji su sa carinskim dažbinama plaćeni po 10.000 evra skuplje od domaćih Ikarbusovih autobusa!Posao je sklopljen tako da štetu imaju Lasta i Ikarbus. Jer se iz budžeta firme troši čak petnaest miliona evra, ali zato proviziju iz tog posla imaju Radenković, Bojnić i Stevanović. Inače, nabavka uvoznih autobusa je obavljena bez pismene saglasnosti MInistarstva privrede, koje je obavezno prilikom takvih nabavka, kada su u pitanju firme sa većinskim državnim vlasništvom.

SNS je nedavno na mesto predsednika nadzornog odbora Laste postavila Veljka Vukobratovića, pa se očekivalo da će on kao kontra teg SPS-ovim kadrovima sprečavati kriminal. Umesto da sprečava, on je u mutne poslove umešao i svoje prste. Vukobratovićevo imenovanje koincidira sa momentom kad je Lasta bez ikakve nadoknade ustupila najbolje linije na teritoriji opštine Obrenovac prevozniku Strela iz UB-a. Posle ovog uspešno zaključenog posla, Lasta više ne vozi nijednu liniju u Obrenovcu.!

Protiv Dejana Radenković, je podneta prijava i Agenciji za borbu protiv korupcije , zbog postojanja sukoba interesa i zloupotreb3E položaja!U prijavi se navodi da je Radenković u klasičnom sukobu interesa, jer istovremeno vrši funkciju narodnog poslanika, član je nadzornog odbora Laste, dok je za člana upravnog odbora Privredne komore Srbije imenovan od strane Lasti konkurentske firme Kosmet prevoz!

Istraga je pokazala da JE Radenković, koristeći svoj položaj, omogućio Kosmet prevozu da parkira autobuse bez naknade u okviru autobaze Laste. U Lastinoj autobazi, zahvaljujući Radenkoviću, Kosmet prevoz je sipao i gorivo u svoje autobuse na Lastinoj internoj pumpi! Radenković je takođe zloupotrebio i položaj naređujući da se povuku prigovori podneti komisiji na usaglašavanje novih međumesnih redova vožnje za 2016/2017 godinu, od čega je šteTu imala Lasta, a korist Kosmet prevoz i drugi njemu bliski prevoznici poput "Joetravel"! Pomenuti "Joetravel" kome Radenković takođe otvoreno pomaže poslednjih godina konstantno širi svoje poslovanje na štetu Laste!

Istražujući kriminal čelnika Laste saznali smo da je u Tužilaštvo za organizovani kriminal stigla i krivična prijava protiv: Bojana Bojanića generalnog direktora i predsednika Izvršnog odbora direktora SP Lasta A.D. iz Beograda, Vladana Maksimovića, Izvršnog direktora SP Lasta, Jasenka Rašajski izvršnog direktora, Jelene Jakšić, finansijskog direktora SP Lasta, Rodoljuba Pejića, rukovodioca nabavke u SP Lasta, Dejana Radenkovića, člana nadzornog odbora SP "Lasta" i Radoslava Vidosavljavića, angažovanog u službi Unutrašnje kontrole SP Lasta, jer se osnovano sumnja da su izvršili krivično delo zloupotreba položaja odgovornog lica iz člana 234. krivičnog Zakona Republike Srbije, kao i krivičnog dela zloupotreba ovlašćenja u privredi iz člana 238 pomenutog zakona i krivično delo primanja mita iz člana 367.

U prijavi se navodi da postoji osnovana sumnja da su prijavljeni iskorišćavanjem svog položaja i ovlašćenja, prekoračenjem granica svojih ovlašćenja i nevršenjem svojih dužnosti, a u nameri da za sebe i druge, pribave protiv pravnu imovinsku korist oštetili saobraćajno preduzeće Lasta A.D. iz Beograda i Republiku Srbiju koja je preko PIO fonda i Akcijskog fonda većinski vlasnik Laste.Saobraćajno preduzeće Lasta je privredno društvo čiji je većinski vlasnik država Srbija sa 65 odsto i to neposredno i posredno preko PIO Fonda i Akcijskog fonda. Ministarstvo privrede republike Srbije je dana 25.11.2014. godine donelo odluku broj 023-02-01856/2014-05 o određivanju modela i metoda subjekta privatizacije Saobraćajnog preduzeća Lasta AD Beograd.

U Postupku pripreme za privatizaciju, a u cilju racionalizacije broja zaposlenih i stvaranja ekonomskih uslova za profitabilno poslovanje i rast produktivnost kroz poslovnu konsolidaciju privrednog društva u 2014. i 2015. godini doneta su dva programa za rešavanje viška zaposlenih, koji su finansirani putem korišćenja sredstava iz budžeta Republike Srbije. Programi su bili bazirani na dobrovoljnim prijavama zaposlenih uz obavezu poslodavca da ovaj program odobri samo zaposlenima čiji rad nije neophodan za obavljanje delatnosti privrednog društva.

Po ovom osnovu u Lasti radni odnos je prestao za ukupno 860 zaposlenih, a iz budžeta Republike Srbije ovom privrednom društvu uplaćeno je oko šesto miliona dinara (600.000.000,00). Ova mera države imala je za cilj da se rasterete obaveze koje Lasta ima na ime zarada zaposlenih za oko sedamdeset miliona dinara (70.000.000,00) mesečno. Nakon sprovođenja programa za rešavanje viškova zaposlenih i prestanka radnog odnosa zaposlenima po tom osnovu, u Lasti je primljeno 260 ljudi u radni odnos, a u pitanju su radna mesta koja su ukinuta u postupcima rešavanja viškova zaposlenih, a koji ne ispunjavaju uslove za rad na tim radnim mestima u pogledu stručne spreme.

Novo zaposleni imaju završene medicinske škole ili škole drugih zanimanja koje nisu odgovarajuća za rad u saobraćajnom preduzeću. Tipičan primer zloupotrebe je zapošljavanje Jovane Radenković, na radnom mestu šefa kabineta, koja je fiktivno prijavljena sa visokom stručno spremom iako ona istu ne poseduje. Osim toga što su oštetili državu koja je finansirala ove programe i Lastu, jer mera posle ovoga nije imala planirani efekat u pogledu smanjenja obaveza koje ima na ime zarada zaposlenih, postoji osnovana sumnja da su generalni direktor Bojan Bojanić i izvršni direktor Vladan Maksimović primali mito za zapošljavanja, u iznosu od po 3.000 evra, kao i veće iznose čak i do 5.000 evra, na primer za prebacivanje vozača u organizacionu jedinicu za međunarodni saobraćaj. Prijavljeni su oštetili Lastu i tako što su vršili ili odobravali nabavku ulja i goriva po višestruko većim cenama od tržišnih. Namera prijavljenih je da se navedenim nabavkama, na račun Laste okoriste, odnosno da pribave protiv pravnu korist za sebe ali i za druga privatna lica.

U krivičnoj prijavi se navodi i da istražne radnje pokazuju da su generalni direktor Bojan Bojanić i član nadzornog odbora Dejan Radenković oštetili Lastu i na taj način što su otuđili ukupno 90 putničkih vozila preduzeća "Auto Čačak". U toj transakciji oni su 90 vozila zamenili za pet automobila marke škoda, a u celom postupku su uzeli proviziju od 100.000 evra. Navodi se i da se Radenković na ovakve poslovne poteze odlučio tek kada je pao u tešku depresiju, koju je izazvalo pisanje štampe o tome da ga je žena ostavila zbog jednog od dekana sa Prištinskog univerziteta izmeštenog u Kosovsku Mitrovicu.

Sistematsko nanošenje štete i slabljenje položaja ovog privrednog društva vršeno je i putem prodaje kooperantske linije koje je održavalo zavisno preduzeće "Lasta - otisak putovanja D.O.O." iz Splita, tako što je sav taj posao prepušten drugoj firmi iz Slavonske Požege. Nakon toga je generalni direktor Bojanić primio mito od 100.000 evra od izvesnog sumnjivog biznismena sa bliskog istoka Imeria, kako bi obustavio legalan prevoz migranata od strane Laste. Kada je obustavio ovaj prevoz migranata, isti takav prevoz organizovao je Imerio, kršeći sve zakone ove države.

Rukovodioci protiv kojih je podneta prijava oštetili su Lastu i donošenjem odluka da ovaj prevoznik ne učestvuje u svojstvu ponuđača na konkursima ili javnim nabavkama za javni prevoz putnika u gradskom prevozu u Beogradu i lokalnom prevozu u Kragujevcu i Valjevu, iako je do sada ovaj prevoznik obavljao navedene poslove, i po tom osnovu ostvarivao značajne prihode. Mesečna faktura za prevoz u gradskom saobraćaju u Beogradu iznosila je osamdeset miliona dinara, a rok važenja ugovora za obavljanje prevoza je deset godina. Zbog takvih odluka Lasta je izgubila buduću dobit od 80 miliona evra!

Za vreme ovog rukovodstva, Lasta je uništavana, pa je njen vozni park smanjen za više od polovine. Osnovano se sumnja da je u toku 2015. godine vršena prodaja karata na crno u međunarodnom transportu putnika u iznosu od milion evra, pa je država Srbija oštećena za neplaćene takse i poreze.

Dokazi za navode iz pomenute krivične prijave nalaze se u poslovnim knjigama preduzeća Lasta!

podeli ovaj članak:

Natrag
Na vrh strane