Natrag

Tabloid je pozvan

Profesor medicine Aleksandar Milovančev najopasniji je kriminalac koji operiše Vojvodinom (15)

Lažni profesor se boji metka

Vanredni profesor Medicinskog fakulteta u Novom Sadu Aleksandar Milovančev je godinama na glasu. On nije profesor za katedrom, ali njegovi eksperimenti sa ljudima su originalni. Uz asistenciju svoje vanbračne supruge Mire Ač, devizne penzionerke, Milovančev je sa ''pažnjom'' pomagao pacijentkinjama na Institutu za plućne bolesti, kojim je rukovodio, a one su mu testamentom ostavljale stanove, kuće, milione dolara. Potom je on, kao human čovek, pomogao pacijentkinjama da imaju laku smrt. Kada su ga najurili iz DS-a, otišao je kod čiča Tome, a Vučić mu je omogućio da postane direktor Luke Novi Sad. Tu šansu nije propustio. Nastavio je sa eksperimentima, a švercujući preko Luke kokain, direktor u belom mantilu je u saradnji sa narko mafijom zaradio preko 30 miliona evra. Protivnike je nemilice ubijao i uklanjao, a stradali su i oni koji su za njega ubijali. Opisujemo u nekoliko nastavaka ''eksperimente'' profesora Milovančeva, od koga bi svaka mafija mogla da nauči. Možda će u zatvoru napisati i memoare, koji će i druge odvesti na robiju

Arpad Nađ

Lažni profesor Medicinskog fakulteta u Novom Sadu Aleksandar Milovančev je u velikim problemima. Utvrđeno je da je lažni profesor medicine, jer je diplomirao na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu, na odseku biologija, sa prepisanim doktoratom o lečenju žaba! Njegove homoseksualne veze izbacile su ga u orbitu, a sa vanbračnom ženom Mirom Ač, deviznom penzionerkom, opelješio je sve što mu je pod ruku dolazilo. Desetine žestokih momaka su postali svesni da su radeći za Milovančeva bili nakon toga potkazani od njega policiji. Neki su izgubili i glavu.

Milovančev je otpisan i u SNS-u, a niko drugi ne želi da ga pokrije. On i njegova vanbračna supruga vodili su potpuno odvojene privatne živote. Samo su ih novac i pljačka spajali. Njegov sin Nikola se povukao, nestao je iz Novog Sada. Čim ga je ostavila devojka Nataša Silađi, Milovančev je nju premestio na drugo radno mesto, što dalje od njega. Sa svakim sa kim je bio blizak, prekinuo je komunikaciju, blateći ih, uključujući i kumu Mirjanu Soro i njenu porodicu, koja ga je spašavala od robije.

Kada dolazi u Luku, sačkuje ga, dok izlazi iz džipa, po deset radnika obezbeđenja, koje je zaposlio da mu budu telohranitelji. Boji se osvete i metka. Sa svakim sa kojim se rukovao, prevario ga je. Još je u Luci, mada bi rado pobegao. Ni Mira ne izlazi iz kuće. Ne javlja se onima sa kojima je godinama bila u ljubavnim vezama.

Luka Novi Sad je osnovana 1982. godine a od 1984. godine ima status međunarodne Luke. Luka Novi Sad je u većinskom vlasništvu države (99.38%). Nakon promene vlasti 2000. godine sve Luke u Republici Srbiji su prodate - privatizovane. A, 2010. godine, Skupština RS je donela Zakon o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama kojim se zabranjuje prodaja luka. Luka Novi Sad je Aktom Agencije za privatizaciju izuzeta iz postupka privatizacije.

Vlada RS je u međuvremenu ukinula Agenciju za privatizaciju. 2011. godine Vlada RS je osnovala administrativnog parazita - Agenciju za upravljanje Lukama. Tokom 2011, 2012, pregovore oko prodaje Luke, poslednje neprodate luke, vodili su Mlađan Dinkić ( G17), Boris Tadić (DS), Bojan Pajtić (DS) i Milutin Mrkonjić (SPS). Ono što nije njima pošlo za rukom sada polazi za rukom Aleksandru Vučiću , Zorani Mihajlović, Željku Sertiću, Goranu Kneževiću, Milošu Vučeviću i Aleksandru Milovančevu generalnom direktoru Luke.

Aleksandar Milovančev imenovan je za generalnog direktora Luke Novi Sad 17.07.2013 godine. Dana 17.07.2013 godine novi generalni direktor Luke, Aleksandar Milovančev je zaposlenima pisanim putem, svojim potpisom garantovao da neće biti privatizacije-prodaje Luke Novi Sad,da neće biti otpuštanja radnika. Dana 03.09.2015 godine u okviru priprema za prodaju Luke Novi Sad, Agencija za luke-administrativni parazit, koja posluje u okviru Ministarstva građevine, saobraćaja i infrastrukture RS, dodelila je Luci Novi Sad status Lučkog operatera, na period od 25 godina. Agencija je Luci dodelila dozvolu za obavljanje poslova koje je Luka Novi Sad, bez ograničenja obavljala od 1983. do 03.09. 2015. godine. Dana 23.02.2016. godine Ministarstvo privrede na čijem čelu se nalazio Ministar Željko Sertić uputilo je javni poziv zainteresovanim kupcima za Luku Novi Sad.

U novembru 2016. godine, Skupština RS na čijem čelu se nalazi Maja Gojković donela je dopune i izmene Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama, kojim se Luci Novi Sad, u većinskom vlasništvu Republike Srbije, oduzima pravo korišćenja zemljišta na kojem se nalazi i koje koristi od 1983. godine.

Pravo korišćenja zemljišta na kojem se Luka Novi Sad - Lučki operater nalazi od 1983. godine, dopunama i izmenama zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama,preneto je na Agenciju za luke-administrativnom parazitu, koji posluje u okviru Ministarstva građevine, saobraćaja i infrastukture RS, na čijem se čelu nalazi Ministar Zorana Mihajlović (Potpredsednik Vlade RS, potpredsednik SNS-a,do 2010 godine član G -17).

Istim dopunama i izmenama zakona o plovidbi i lukama, kojima je Luci Novi Sad-Lučkom operateru u većinskom vlasništvu RS oduzeto pravo korišćenja nad zemljištem na kojem se nalazi,Agencija za luke-koji je od novembra 2016. godine nosilac prava korišćenja zemljišta,u obavezi je da do juna 2017 godine,pravo korišćenja zemljišta prenese-vrati Lučkom operateru koji se nalazi na zemljištu na kojem se nalazi Luka Novi Sad. Iz ovih šibicarskih poteza jasno se vidi da je u novembru mesecu 2016. godine, pravo korišćenja zemljišta oduzeto Luci Novi Sad - Lučkom operateru koji se nalazi u većinskom vlasništvu RS a da će to isto pravo,nad istim zemljištem biti preneto - vraćeno Luci Novi Sad-Lučkom operateru, ali koji će do juna 2017 godine biti u privatnom vlasništvu (kupcu Luke Novi Sad).

Iako je poziv zainteresovanim kupcima bio JAVNI, prodaja Luke Novi Sad, u režiji SNS-a, u nadležnosti Ministarstva privrede. na čijem čelu se nalazi ministar Goran Knežević nalazi se u završnoj fazi, i obavlja se daleko od očiju javnosti, bez objavljivanja bilo kakvih informacija u javnosti.

Milovančev Aleksandru, generalnom direktoru Luke Novi Sad od 17.07.2013 godine, uz prećutnu saglasnost Vlade RS, predsednika SNS-a i partijskih drugova iz SNS-a, bilo je dozvoljeno da Lukom Novi Sad bez bilo kakvih posledica, upravlja kao da je njegovo privatno vlasništvo, da upravlja na način koji je suprotan pozitivnim propisima Republike Srbije. U decembru mesecu 2016. godine Državna revizorska institucija javno je objavila izveštaj o poslovanju Luke za 2015. godinu.

U izveštaju DRI za 2015. godinu u poslovanju Luke Novi Sad, utvrđene su brojne nepravilnosti. I pored brojnih utvrđenih nepravilnosti, ako ima razloga i elemenata, DRI nije pokrenula ni jedan prekršajni a ni krivični postupak protiv odgovornog lica, generalnog direktora Luke Novi Sad Milovančev Aleksandra. U izveštaju DRI se navodi da je izveštaje o poslovanju Luka Novi Sad na čelu sa direktorom Milovančev Aleksandrom, usvajao Nadzorni odbor Luke Novi Sad.

Ono što se ne navodi u izveštaju DRI je činjenica da su članovi Nadzornog odbora Luka Novi Sad,koji su usvajali izveštaje o poslovanju Generalnog direktora Aleksandra Milovančeva, Olivera Simović (član Gradskog odbora SNS-a u Novom Sadu, intimna prijateljica Miloša Vučevića potpredsednika SNS-a, predsednika gradskog odbora SNS-a u Novom Sadu i gradonačelnika Novog Sada), Aleksandar Petrović (šef kabineta Miloša Vučevića), Emilija Marić (član gradskog odbora SNS-a u Novom Sadu,glavni i odgovorni urednik gradske televizije u Novom Sadu, koja se isključivo bavi promocijom lika i dela Miloša Vučevića, Cvija Vasić (Sekretar gradskog odbora SNS-a u Novom Sadu)

Iako je Državni revizor tokom 8 meseci uložio veliki trud i napor da ulepša izveštaj, isti u celosti potvrđuje nezakonitosti i zloupotrebe Aleksandra Milovančeva, na koje je Magazin Tabloid više meseci ukazivao i o kojima je pisao.

U izveštaju DRI se navodi da Luka Novi Sad na dan 31.12.2015 godine ima nenaplaćena potraživanja u iznosu od 32.111.000 dinara, prema privrednom društvu MAGMA ALFA d.o.o. iz Novog Sada, kojem je data beskamatna pozajmica.

U izveštaju DRI se navodi da u 2015. godini Luka Novi Sad nije produžila rokove za vraćanje pozajmljenih novčanih sredstava zaključivanjem Aneksa ugovora sa MAGMA ALFA D.o.o. iz Novog Sada.

Magazin Tabloid je sve u vezi beskamatne pozajmice date privrednom društvu MAGMA ALFA D.o.o. iz Novog Sada opisao.

U vezi sa ovom pozajmicom Tabloid je upoznao čitaoce sa činjenicom da je MAGMA ALFA D.o.o. ćerka firma privrednog društva MAGMA d.o.o. A 2015. godine Ministar privrede je Željko Sertić, koji je u periodu od 2000-2006 godine bio zaposlen MAGMA D.O.O!

U 2015. godini, generalni direktor Luke Novi Sad, Aleksandar Milovančev (SNS), nije produžio rokove za vraćanje pozajmljenih novčanih sredstava zaključivanjem Aneksa ugovora sa MAGMA ALFA D.o.o. iz Novog Sada ćerkom firmom MAGMA D.o.o. u kojoj je Ministar Željko Sertić bio zaposlen od 2000 - 2006 godine.

U izveštaju DRI se navodi da Luka Novi Sad na dan 31.12.2015 godine ima nenaplaćena potraživanja prema privrednom društvu "Trgopromet AD Kraljevo", u iznosu od 50.400.000 dinara.

U izveštaju DRI se navodi da potraživanje prema "Trgopromet AD Kraljevo", u iznosu od 50.400.000 dinara u evidencijama Luke Novi Sad, nije iskazano u skladu sa Pravilnikom o kontnom okviru i sadržini računa u kontom okviru za privredna društva, zbog čega informacije u finansijskom izveštaju Luke Novi Sad, ne daju realni prikaz stanja imovine Društva.

U trenutku kada je Vlada RS uputila javnI poziv zainteresovanim kupcima za Luku Novi Sad,u trenutku kada Vlada RS daleko od očiju javnosti pregovara sa zainteresovanim kupcima, Državni revizor u svom izveštaju konstatuje da finansijski izveštaj Luke Novi Sad za 2015 godinu ne daje realni prikaz stanja imovine Društva.

U vezi sa potraživanjem Luke Novi Sad u iznosu od 50.400.000,00 dinara u izveštaju DRI se ne navodi da je "Trgopromet AD Kraljevo" privredno društvo u sklopu "Univerzal Holding A.D.Beograd", vlasništvo Dušana Stupara nekadašnjeg načelnika službe državne bezbednosti za grad Beograd, koje je u vlasništvu poslovnog prostora u kom se nalazi centrala Srpske napredne stranke (ul.Palmira Toljatija br. 5, Novi Beograd).

O kojoj ceni Vlada RS pregovara sa zainteresovanim kupcima u situaciji kada finansijski izveštaji Luke Novi Sad prema navodima DRI, ne daju realni prikaz stanja imovine Društva?

U izveštaju DRI se navodi da je Luka Novi Sad, generalni direktor Aleksandar Milovančev zaključio ugovore sa 6 advokata, da je u 2015 godini ovim advokatima isplaćeno 4.700.000 dinara.

U vezi sa advokatskim uslugama DRI navodi da Izveštaji o pruženim advokatskim uslugama pojedinih advokata, koji su prezentovani, ne pružaju uveravanje da su usluge zaista i izvršene, obzirom da ne sadrže detaljan opis pruženih usluga, već paušalno navođenje radnji, kao što su usmene konsultacije sa generalnim direktorom, konsultativni sastanci sa pravnom službom Društva i sl.

Nadalje, DRI je utvrdila da je jedan od advokata angažovanih u 2015. godini, zasnovao radni odnos u Društvu na radnom mestu Rukovodilac sektora pravnih poslova, dok je preuzimatelj njegove kancelarije, zaključio ugovor sa Društvom 10. septembra 2015. godine na ime pružanja pravne pomoći na ugovoren paušalan iznos od 40 hiljada dinara.

U izveštaju DRI se ne navodi da je advokat koji je zasnovao radni odnos na radnom mestu Rukovodilac sektora pravnih poslova, Branivoj Popović. Magazin Tabloid je pisao o zapošljavanju Branivoja Popovića na radnom mestu Rukovodilac sektora pravnih poslova. Iako je Luka Novi Sad i njen generalni direktor Aleksandar Milovančev zaposlio advokata Branivoja Popovića na radnom mestu Rukovodilac sektora pravnih poslova, iako je Luka Novi Sad u 2015 godini šestorici advokata za usmene konsultacije sa generalnim direktorom Aleksandrom Milovančevim, isplatila 4.700.000,00 dinara DRI je utvrdila brojne nepravilnosti, povrede zakona, odsustvo interne kontrole i revizije, odsustvo pravilnika kojima bi se utvrdile procedure i odgovornost zaposlenih lica.

U izveštaju DRI se ne navodi da Luka Novi Sad nije donela pravilnik o reprezentaciji, zbog toga je generalni direktor u 2015 godini na ime troškova reprezentacije potrošio neverovatnih 6.681.000 dinara.

Poređenja Radi Luka Novi Sad je na ime dividende većinskom Vlasniku Republici Srbiji uplatila 6.200.000 dinara, za 400.000 manje nego što je Milovančev pojeo u svojim restoranima!

U izveštaju DRI se navodi da Luka Novi Sad nije donela Pravilnike o upotrebi mobilnih telefona,upotrebi putničkih automobila. Na dalje u izveštaju se navodi da ne postoji Pravilnik o blagajničkom poslovanju kojim bi bila utvrđena procedura za poslovanja blagajne i odgovornost lica zaduženog za poslovanje blagajne.

DRI je utvrdila da je Luka Novi Sad obračun amortizacije osnovnih sredstava, alata i rezervnih delova i opreme vršila suprotno pozitivnim propisima. U izveštaju DRI se navodi da Luka Novi Sad ostvaruje prihod izdavanjem zatvorenog i otvorenog skladišnog prostora, koji izdaje suprotno Zakonu o javnoj svojini,bez postupka javne licitacije,da zatvoreni i otvoreni skladišni prostor izdaje bez donetog i usvojenog cenovnika. Nadalje u izveštaju DRI se navodi da Luka Novi Sad nema evidenciju u kojoj je utvrđena tačna površina zatvorenog i otvorenog skladišnog prostora koji poseduje i koji izdaje zakupcima u zakup.

Uzimajući u obzir činjenicu da Luka Novi Sad nema uspostavljenu evidenciju o površini zatvorenih i otvorenih skladišta, da je obračun amortizacije osnovnih sredstava, rezervnih delova i opreme vršen suprotno pozitivnim propisima ostaje nejasno o kojoj ceni Vlada RS pregovara sa zainteresovanim kupcima kada prema navodima DRI, poslovna dokumentacija, finansijski izveštaji, Bilans uspeha, Bilansa stanja ne prikazuju stvarnu i realnu vrednost Luke Novi Sad.

U izveštaju DRI se navodi da Luka Novi Sad nije fakturisala zakup skladišnog prostora preduzeću „Deltex"doo, Novi Sad, u skladu sa zaključenim Aneksom II Ugovora o zakupu za period od 01. avgusta 2013. godine do 01. avgusta 2015. godine

Aleksandar Milovančev je imenovan za generalnog direktora 17.07.2013 godine. Dana 19.02.2014 godine savetnik generalnog direktora za internu kontrolu,u skladu sa opisom poslova,generalnom direktoru Aleksandru Milovančevu predao je protokolarno zavedenu (br. 434) Analizu ugovora sa „Deltex"doo, Novi Sad.

U Analizi ugovora sa „Deltex"doo,Novi Sad, savetnik za internu kontrolu upozorava direktora Aleksandra Milovančeva da zakupac „Deltex"doo, Novi Sad, koristi više 247,66 m2 zatvorenog skladišnog prostora nego što je naznačeno u ugovoru, koristi 556,05 m2 manipulativnog prostora koji ne plaća.

U Analizi ugovora sa „Deltex"doo,Novi Sad, savetnik je izračunao tačan iznos štete koju je Luka Novi Sad pretrpila od dana zaključenja ANEKSA II ugovora do dana sačinjavanja Analize ugovora ( 19.02.2014)

U Analizi ugovora sa „Deltex"doo,Novi Sad, savetnik predlaže generalnom direktoru Aleksandru Milovančevu raskid postojećeg ugovora,zaključivanje novog ugovora u kojem će biti tačno utvrđene površine koje se zakupcu „Deltex"doo, Novi Sad daju u zakup, u kojem će biti jasno definisana prava i obaveze zakupca i zakupodavca.

Generalni direktor Aleksandar Milovančev, koji je od savetnika dobio analizu ugovora sa „Deltex"doo, Novi Sad, nije preduzeo ni jednu meru ni radnju u cilju otklanjanja štete.

Savetnik generalnog direktora za internu kontrolu vršio je analizu i drugih ugovora sa zakupcima, analize je predavao generalnom direktoru Aleksandru Milovančevu protokolarno. U svim ugovorima sa zakupcima površina prostora koja se navodi u ugovoru,koja se fakturiše značajno je manja od one koju zakupci stvarno koriste. Generalni direktor koji je od Savetnika za internu kontrolu dobijao analize ugovora sa zakupcima,nije preduzeo ni jednu meru ni radnju u cilju otklanjanja štete. Dana 30.04.2014 godine direktor Aleksandar Milovančev je ukinuo radno mesto savetnik generalnog direktora za internu kontrolu. Dana 28.05.2014 godine direktor Aleksandar Milovančev je otkazao Ugovor o radu savetniku direktora za internu kontrolu. U izveštaju DRI se navodi da ovo mesto direktor Milovančev još nije popunio.

podeli ovaj članak:

Natrag
Na vrh strane