Natrag

Tabloid je pozvan

Pismo prevarene Gordane Raković iz Londona

Čuvajte se advokata!

U knjizi Varlama Šalamova o svom boravku u Gulagu, on navodi da su zatvor preživeli oni koji su prihvatili savete iskusnijih logoraša, a on je glasio - čuvaj se advokata, gori je od islednika. Priča gospođe Gordan Raković iz Londona potvrđuje istinitost mudrog saveta

......

Hvala Vama što ćete mi omogućiti da se i moj glas čuje...

Živim već 30 godina u Londonu, a u rodnom Kraljevu mi je i dalje i srce i imovina. Da skratim: angažovala sam advokata Predraga Božovića, kao validan zastupnik po zakonu svoga bivšeg supruga, da me zastupa u slučaju ništavosti ugovora o doživotnom izdržavanju, zbog nepoštovanja ugovornih obaveza, a i maltretiranja i otimanja novca ugovarača, već pokojne Stane Tomović, koja je, na žalost, preminula i ne dočekavši pravdu. Suđenje je, uz svedoke i činjeničnih i materijalnih dokaza i nalaza psihijatra i službe za socijalni rad posle 31 mesec završeno na neobjašnjiv način, 27. marta 2017. godine, i to pri saslušanju jednog od glavnih svedoka! Naime, sudija Osnovnog suda u Kraljevu, Vesna Spasić, dobila je u tom trenutku telefonski poziv i na par minuta napustila sudnicu, a po povratku u sudnicu, bez obrazloženja je saopštila da je suđenje završeno i da ćemo presude dobiti u roku.

U ostavinskoj raspravi svoga bivšeg supruga Branislava Rakovića, zbog nemogućnosti odlazaka u Srbiju i Crnu Goru, prihvatila sam, uz sva validna ovlašćenja (punomoćje overeno kod notara u Londonu, takođe i iz ambasade Republike Crne Gore prevod na crnogorski jezik i prevod ovlašćenog sudskog tumača Mitra Beatovića za područje Republike Srbije), da predstavljam Branislava u svim sporovima i finansijskim transakcijama, oko prodaje imovine u Srbiji i Crnoj Gori...

Znajući advokata Predraga Božovića, jer smo ista generacija, a ne znajući njegove moralne kvalitete, sastala sam se sa pomenutim u Hotelu Turist, uz svedoke, moje kumove Slavicu Nikolić i Ranka Didića, da vidim da li može da prihvati slučajeve u tri predmeta imovinsko pravnih odnosa.

Advokat mi je rekao tada da ništa ne brinem, da može sve da se povoljno završi po Branislava, a da ne prihvata slučajeve koje ne može da dobije.Kada sam ga upitala kolika će biti njegova nadoknada za to, rekao mi je da je avans 500 evra i svi troškovi, takse za tužbe i žalbe. Odmah sam mu dala novac i rekla - radite Vaš posao.

Od 2014. godine pa do današnjeg dana, odnosno do 27. marta 2017., poslednjeg ročišta na kome sam angažovala još jednog advokata Dobrivoja Pekovića, bez otkazivanja punomoćja Božoviću, platila sam ukupno 5.600 evra. Sve ostale činjenice ćete pročitati u žalbi Advokatskoj Komori Beograda, jer je zahtev za pokretanje disciplinskog postupka u Čačku protiv Božovića odbijen, sa formulacijom i obrazloženjem da nema osnova za pokretanje disciplinskog postupka.

Šta reći - od tri prihvaćena slučaja, jedan za ništavost ugovora o doživotnom izdržavanju koji je sudila Vesna Spasić, sa kojom se, sigurna sam, tali, je izgubio. Tužba koju je Branislav preko mene podneo zbog neizvršavanja ugovornih obaveza prema pokojnoj tetki Stani Tomović, već joj je sav novac uzimao, što i nije malo, jer je pokojnica imala 63.000 dinara penziju sa kućnom negom i ušteđevinu od 360.000 dinara. Pošto su potpisnici i obaveznici ugovora Miloje i Zineta Raković, sa boravištem u Baru bili u obavezi da u svom odsustvu obezbede 24. časovnu negu, a to nisu ispoštovali, iz Londona smo svakog meseca slali naknadu ženama koje su je čuvale i negovale, plus sam ja svakog meseca i odlazila u Kraljevo i naravno obilazila pokojnicu iz poštovanja prema mojim godinama provedenim u braku sa njenim sestrićem Branislavom.

Taj slučaj može da se piše kao feljton, jer toliku bahatost pomenute sudije nisam doživela. I da skratim, taj slučaj je izgubljen i žalba se nalazi u Apelacionom sudu u Kragujevcu. Logika mi govori da je Božović namerno preformulisao tužbu, jer je tražio poništenje, a ne ništavost, kako je trebalo formulisati, budući da su svi dokazi i svedoci potvrdili da je ništavost ugovora, potpuno ispravna i pravedna.

Elem, veoma je čudno da je 27. marta 2017. godine, dakle, na zadnjem ročištu, u ispitivanju svedoka pravnika Danijele Majstorović, sudija Vesna dobila poziv na mobilni telefon, izašla iz sudnice i posle par minuta se vratila u istu i bez ikakvog objašnjenja saopštila da je suđenje završeno i da će se presuda koja će se doneti, biti poslata poštom, tuženom i tuženiku. Od koga je poziv bio ja zaista ne znam, niti je bilo jasno drugom advokatu Dobrivoju Pekoviću, niti kome od prisutnih, osim Božoviću, koji nije bio iznenađen.

Drugi slučaj za koji je plaćen je predao Advokatu Vladi Nedeljkoviću iz Čačka, jer je motel u vlasništvu dva naslednika prvoga reda Branislava i Saše Raković, i za taj slučaj, gde je prodaja u toku, Nedeljkoviću je plaćeno 1.500 evra avansa, zatim 57.000 dinara na ime procenitelja građevinskog inženjera i arhitekte, zatim 23.000 dinara na ime takse i još 87.000 dinara na ime takse i predujam za izvršitelja.

Treći slučaj je bila imovina u Crnoj Gori, koji Božović negira, a ja sam Vam poslala dokaz koji opovrgava njegovu izjavu na osnovu mog dopisa Advokatskoj komori Čačka, koja je odbijena kao neosnovana, a žalba je u Advokatskoj komori Beograda na razmatranju i još uvek na čekanju odgovora.

Napomenuću samo da Božović ima u Komori čak 11 prijava, o čemu imam saznanja, a provereno je da su sve odbijene, sa obrazloženjem da nisu osnovane.

To me je nateralo da počnem istraživanja i od pouzdanih izvora, kako mi to kažemo, iz prve ruke, dobila sam šokantne informacije, počev od krivične tužbe zbog mahinacija i potpisivanja dokumenata u Železnici Kraljevo, gde je bio jedan od rukovodećih kadrova, a ta tužba Višem sudu u Beogradu je završila u fioci. Zatim na punktu u Bogutovcu, u rutinskoj kontroli, po povratku iz Novog Pazara, sa svojim pastorkom Ivanom Ćirovićem i trećim licem, pronađena je u kaseti veća količina droge i momak koji je bio treće lice je prihvatio krivicu na sebe i leži već četiri godine u zatvoru. Droga nije nađena kod trećeg lica nego u kolima advokata! Ali, i u ovom slučaju ispalo je po onoj narodnoj: "pojeo vuk magarca".

Dr. Vučinić je još jedna žrtva Predraga Božovića i njegovog pastorka Ivana, koji je na bolovanju preko godinu dana, a da mu nije popunjeno radno mesto u Železnici Kraljevo, sa primanjima od 12.800 dinara i ovlašćenjem da novac Predraga Božovića može po slobodnoj volji i potrebama koristiti, jer je Božović prevario dr. Vučinića na isti način kao i mene, ali za veću količinu novca pa je Dr Vučinić pokrenuo krivični postupak, koji je u toku.

Takođe, privrednik-vlasnik kamenoloma Marin, vodi postupak protiv Božovića kao što vodim i ja. Napominjem da je advokat Božović za zadnjih godinu dana na ime Ivana Ćirovića, svoga pastorka, kupio ukupno šest nekretnina: i to tri stana u Beogradu, dva u Vrnjačkoj Banji i jedan u Solunu, što se može proveriti u katastrima pomenutih gradova i opština, a takođe i iz zemljišnih knjiga.

Koja je to magična formula kojom Božović pravi novac? Advokat sa svojim pastorkom Ćirovićem putuje skoro svaki drugi - treći dan na Kosovo, a jasno je i zbog čega. I to se da proveriti, jer već imamo granični prelaz.

podeli ovaj članak:

Natrag