Natrag

Tabloid je pozvan

Kako se Fond PIO odnosi prema invalidskim penzionerima

Čekaju da pomremo

......

Obraćam se Vama da mi pomognete, u granici Vaši mogućnosti, da rešim nastale probleme iskrsle u mome postupku rešavanje zahteva za ostvarivanja prava na invalidsku penziju, u kom postupku je pozvan i legitimni postupajući subjekt: Republički fond PIO - Filijala za grad Beograd.

Službena stručna lica koji postupaju po dužnosti struke u podnesenom ličnom Zahtevu, su doneli niz nelogičnih odluka, koje nisu zasnovane na zakonu, činjenicama i posle proteka od 24 meseca nisu konačno rešili moj Zahtev.

Navedene odluke i odugovlačenja roka konačnog rešavanja, su mi pričinile poteškoće, pa mi je i egzistencija ugrožena. Početkom 2015 .godine pojavili su mi se zdravstvene poteškoće vezano sa donjim ekstremitetima, nogama, arterijska zakrčenja u predelu nogu ispod koljena.

Dana 15.09.2015. god. u zdravstvenoj ustanovi VMA, Klinika za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju, konstatovana je neophodnost: hitna intervencija, amputacije dela leve noge iznad koljena. Pomenuta intervencija je obavljena istog dana, 15.09.2015.god., što je činjenično (dan nastanka invalidnosti, Otpusna lista VMA, klinika za OH i Tra, od 22.09.2015.god.).

Napomena: 22.11. 2017.god. mi je izvršena i amputacija dela desne noge ispod kolena.

Dana 08.03.2016. godine, ja sam podneo zahtev za priznavanja prava na invalidsku penziju, tj. 5 meseci i 23 dana od dana nastanka invalidnosti 15.09.2015.god. (dokaz: zahtev za priznavanje prava na invalidsku penziju od 08.03.2016.god).

Do današnjeg dana, do 19. 03.2018. godine moj podneti Zahtev nije rešen u celosti, već delimično, i u donesenom privremenom rešenju od 07.02.2018. godine nije zasnovano na činjenicama, odnosno, u njemu su pogrešno utvrđena činjenična stanja, bitna za mene i moj status,

1. Pogrešno i na činjenici nije zasnovano utvrđivanje dana od kada priznati pravo na invalidsku penziju. Kao dan priznavanja, od kada priznati i vršiti isplatu penzije je definisan 08.03.2016.god. - dan podnošenja Zahteve, a ne dan 15.09.2015.god., kada je učinjena hitna intervencija i amputiran deo leve noge iznad koljena - koji dan je činjenično dan nastanka invaliditeta.

Član 112. Zakona PIO, stav 3 (primjenjiv u mome slučaju), definiše: Kada se pravo na invalidsku penziju ostvaruje posle prestanka zaposlenja odnosno osiguranja, a invalidnost je postojala pre podnošenja zahteva, invalidska penzija isplaćuje se od dana nastanka invalidnosti, ali najviše za šest meseci unazad od dana podnošenja zahteva.

Meni je poslednje zaposlenje prestalo 31.05.2015.god., proverivo u službenim evidencijama PIO.

Žalbe sam morao pisati na doneseni zaključak od 02.02.2018.god. kojim se ispravlja privremeno rešenje od 05.12.2017.god., u kome je nastala takva omaška da nije definisan dan od kada priznati i početi isplatu penzije.

Žalbu sam morao pisati i na doneseno ponovo privremeno rešenje od 07.02.2018.god.

2. privremeno rešenje od 07.02.2018.godine obuhvata samo period osiguranja od 1994.god., a ne i period osiguranja od 26.07.1986.god. do 31.03.1994.god. - Stručna lica subjekta PIO nisu mogli za proteklo vrijeme od 22 mjeseca od dana podnošenja Zahteva, da pribave potrebne Obrasce M.4 od nadležne organizacijske jedinica MO.

3. Sporan je period osiguranja jul 1986.godine do mart 1994.god. (10 godina i 8 meseci penzijskog staža), period moje profesinalne službe u vojsci srbije (JNA,VJ, VS - čitavo vreme službovao u Beogradu). Subjektu PIO, koji je obavezan po službenoj dužnosti da pribavi odgovarajuće izveštaje OBRASCA M-4, od organizacijske jedinice ministarstva odbrane to nije učinio ni do sredine januara 2018. god.

Potaknut dužinom čekanja - odugovlačenjem, shvativši da to postupajuća lica PIO nisu „sposobna" pribavit, ja sam preduzeo korake oko datuma 22.01.2018.god. i potrebnu dokumentaciju, Obrasce M-4, za period od 26.07.1986.god. do 31.03.1994.god sam svojim angažovanjem pribavio za samo 7 dana (zavodni štembilj org. jedinice MO, 31.01.2018.god.).

Dokaz: Kopije Obrazaca M-4 za sporni period, i dopisa upućenih od strane organizacijski jedinica MO. Na navedenim dokumentima nema zavodnog pečata pio, što znači da sam ih ja pribavio pre no što su stigli u PIO (nadam se da su stigli) nisam to proverio, datum zavodnog pečata org. jed. MO je 31.01.2018.god.).

4. interesantna stvar, slučajnost, donesena privremena rešenja, zaključak PIO, sa konstatovanim manjkavostima, „prolaze" kontrolu mehanizma - kontrolora PIO.

Na svakom, od navedenih, dokumenata subjekta PIO, uredno "UDAREN" štambilj kontrolora sa njegovi brojem pod koji se vodi (dokumenta prošla kontrolu i nema manjkavosti).

5. Dana 05.03.2018.godine mi je izvršena isplata novčani sredstava po PRIVREMENOM REŠENJU, ali i tu se potkrala greška, gle čuda, te mi je isplaćeno manje od oko 9.000 dinara. Isplatni ček 1 neto 197.200,00(rsd) + . isplatni ček 2 neto 123.187,06(rsd) =320.387,06(rsd) - ukupna isplatna neto suma treba da bude, a na ček 1 je kao isplatna suma definisano 310.597,45(rsd).

Dokaz: Kopija ček 1 i ček 2, u prilogu.

Pitanje svih pitanja, uz potpuni gubitak radne sposobnosti, činjenično nastale 15.09.2015.god., kako sam preživeo, od kojih sredstava, period od oko 24 meseca, do 05.03.2018. god.

Da li je to razuman period da se donese bilo kakvo rešenje?

Da li je praksa subjekta PIO, da odugovlači sa donošenjem rešenje, priželjkujući da podnosioca zahteva izmori i da „krepa", i ne dočekarešavanje Zahteva.

Naglašavam da živim kao samac, da sam podstanar, da imam jednog sina koji je nezaposleni mlađeg koji je student, prema kojim imam obaveze kao roditelj.

Zahvalan na svakoj Vašoj pomoći, ako ništa, na posvećenom vremenu čitanja moga pismena(pisma) i ljudskom razumijevanju.

S poštovanjem,

Sudski veštak za oblast saobraćaja

Dipl. Ing. Dane Krajišnik

Beograd

podeli ovaj članak:

Natrag