Natrag

Esej

U znak zahvalnosti istoričaru Paskalu Milo

U vezi demitologizacije Albanaca

U zloglasnom albanskom zatvoru Burreli, na vrata, kad su ulazili novi osuđenici, policajci su im naglašavali da se tu ulazi, ali se ne izlazi: Këtu i thonë Burrel, që hyn e nuk del! U ćelijama tog zatvora, čim sam postao svestan da je istorija albanskog naroda falsifikovana, mitologizovana u službi albanskog ekstremnog nacionalizma, šovinizma i rasizma, suprotstavio sam joj se i odmah bio okovan u gvožđe i beton zato što sam počeo da širim naučnu istinu onakvu kakva je. Ali, kad sam posle dve decenije izašao iz zatvora 1991. godine, pisao sam i objavljivao i na albanskom jeziku moje studije, kojima sam dokazivao da mnoge od glavnih ličnosti albanske istorije, nacionalni heroj Skenderbeg, pa i sam Enver Hodža, uopšte i nisu bili Albanci po nacionalnom poreklu!

Prof. dr Kaplan Burović, akademik

Zdravim dokumentima i argumentima ja sam nedvosmileno dokazao da i autohtonija. Poreklo od Ilira i Pelazga, ne stoji, jer su i Albanci došljaci na Balkanu, i da nemaju nikakve veze ni sa Ilirima, kamoli i sa Pelazgima. Sve ovo sam činio u službi dokazivanja da Enver Hodža nije komunista, jer je indoktrinirao narod ne samo falsifikovanom istorijom, već i tezom da su oni, Albanci, sve postigli u istoriji svojim snagama. Tobože su im svi narodi sveta, posebno susedi, bili neprijatelji, očita antimarksistička neistina, koja nam dokazuje da on nije bio komunista, iako se za komunizam busao u prsa.

Enverovci nisu mogli da mi se protivstave na ovom poprištu, da Enver Hodža sa svojom klikom na vrhu Partije i vlasti nisu bili komunisti. Zato su se uhvatili kao davljenik za slamku za moju izjavu da nisam Albanac, već Jugosloven, srpsko-crnogorskog porekla. Treba znati da su me za ovo još u zatvorskoj ćeliji kaznili na deset godina zatvora, tobože da ja, deklarišući se kao Jugosloven, negiram albansku nacionalnost, jer - po njihovom mišljenju - dan danas sam Albanac, a ne Srbin!

A, kad sam počeo da objavljujem i moje albanološke teze, onda su se iritirli do besnila. Oni su mi učinili jednu takvu satanizaciju, koja je do danas nezabilježena u istoriji čovečanstva. Nema te laži i tog falsifikata koji nisu učinili, nema te psovke i te uvrede koju mi nisu naneli. I sami pošteni Albanci su se čudili i zgražavali zbog te satanizacije, pa su neki od njih istupili i preko medija u moju odbranu. Banda Enverovaca se tada okrenula i protiv njih. Tako su dr Ardiana Kljosija otpustili sa posla, ostavili bez hleba i naterali da izvrši i samoubistvo, ako ga nisu svojeručno ubili, kao što su pre koje godine ubili Mehmeta Shehu, ličnost Br. 2 ondašnje Albanije, odmah posle Envera Hodže.

Od onih, koji su ustali u moju odbranu, pa su se i složili sa mojim albanološkim tezama, s najvećim poštovanjem spominjem akademika, prof. dr Eqrema Čabeja, dr Ardiana Kljosija, Ardiana Vehbiua, Fatosa Ljubonju, Ollsi Jazedžija i druge, koji su albanski pioniri naučne istine na polju albanologije.

U januaru ove godine, istupio je preko medija, pre svega preko lista Impakt od 20. januar 2018, a zatim i preko ostalih medija poznati albanski istoričar prof. dr Paskal Milo, koji je između ostalog, izjavio: „...Skenderbeg je bio Sloven. Njegova je familija bila srpska. Majka Skenderbega, Vojislava, srpkinja. Skenderbeg se rodio kao pravoslavac. On se nije borio za Albaniju i Kosovo, već za hrišćanstvo i slovenske oblasti. Većina stanovništva tada u Albaniji je bila slovenska. Tako Skenderbeg nije heroj Albanije i Kosova...Zašto da se iritiramo! Zašto nam se ovo ne sviđa...?!"

Zašto ste mi, o Albanci, za ovo vadili oči, pa i nastavljate da mi vadite oči, huškajući protiv mene i rođenu mi decu?! I dokle ćete da nastavljate sa ovom vašom monstruoznom i kriminalnom bezobraznošću, sa ovim vašim zločinima? Ili pokušaji ubistva, koji su mi učinjeni i u junu i avgustu ove godine, nisu vaše delo, vaše maslo?! Istina se ne da skriti, ma kakve mere preduzeli protiv nje.

Pozdravljan i zahvaljujem najsrdačnije albanskom istoričaru prof. dr Paskalu Milo, koji je uzeo smelost i usudio se da se naučnom istinom suprotstavi albanskoj izbezumljenoj rujli autohtonomana, iliromana i pelazgomana, albanskom fašističkom uber alles, da su oni kovali gvožđe kad su Nemci jeli svoje roditelje! Pozdravljam ga sa nadom da će njegov primer slediti i ostali albanski istoričari.

podeli ovaj članak:

Natrag
Na vrh strane