Natrag

Na licu mesta

Beočin u rukama naprednjačke mafije: o čemu govori Izveštaj Državne revizorske institucije

Budžet opljačkan, lopovi na slobodi

Državna revizorska institucija (DRI) je skoro godinu dana češljala pravilnost poslovanja Opštine Beočin (pored same Opštine Beočin kontrola je obuhvatila i Mesne zajednice i ustanove), a šta je našla objavila je 26.10.2018. godine u svom Izveštaju (186 strana) na svom web-sajtu. Dakle, ovog puta nije rekla-kazala, "...kriva je žuta štampa, tabloidi koji samo lažu zbog tiraža...", već je objavljen zvanični Izveštaj jedne državne institucije koja je utvrdila pljačku, kriminal i korupciju u Opštini Beočin. Građani Beočina kažu: Jedino nedostaju hapšenja!

Arpad Nađ

Kako je ceo Izveštaj Državne revizorske institucije napravljen po "evropskom standardu", sa gomilom floskula i "stručnih izraza", morali smo da potražimo stručnu pomoć, ali i bez te pomoći jasno se može pročitati da je opljačkano 99.705.000 dinara. Dakle, skoro 100 miliona dinara su beočinski naprednjaci skrckali i potrpali u džepove kroz protivzakonite javne nabavke, uvećane koeficijente zaposlenih, lažne prekovremene sate, megalomansku reprezentaciju predsednika Opštine Beočin, Mitra Milinkovića, i ko zna šta sve ne, jer u Izveštaju koji je napravljen posle skoro godinu dana rada, nema nekih vrlo bitnih stavki o kojima je već bilo reči.

Naime, na javnim nabavkama je opljačkan najveći deo budžetskih sredstava Opštine Beočin, a DRI se bavila samo sa par slučajeva umesto da je posle prve nepravilnosti detaljno pročešljala sve javne nabavke jer je preko 90% javnih nabavki u Opštini Beočin protivzakonito, lažno (papiri delimično postoje ali poslovi nikad nisu odrađeni) i pljačkaško, ali je u svim javnim nabavkama ista šema. Jedan deo javne nabavke je papirološki pokriven ali se ona nikad nije realizovala ili jednim delom jeste gde su recimo neki radovi izvršeni sa minornim troškovima, a preko 70% javnih nabavki su one do 500.000 dinara jer se ne objavljuju na "portalu javnih nabavki".

DRI je u Izveštaju pronašla da je načelnica Opštinske uprave Beočin, Katarina Ostojić-Ilić, 02.08.2017. godine sklopila ugovor sa firmom "Beton-Komerc" za adaptaciju "turističke kućice" u centru Beočina, a vrednost ugovorenih radova je 594.000 dinara. Dana 08.06.2018. godine stručna lica DRI izlaze na lice mesta i utvrđuju da ništa od ugovorenih radova nije urađeno, a kako se navodi postoje određena odstupanja u pojedinčnim stavkama ugovorenih i fakturisanih radova, tačnije neki radovi nisu ni izvedeni - vodoinstalaterski, keramičarski i elektro radovi!?! To znači da je Opština Beočin platila poveliku svotu novca za "neke radove koji nisu izvedeni"!?!

DRI je ispitala i ugovor i realizaciju koji je sklopila opet načelnica Opštinske uprave Beočin, Katarina Ostojić-Ilić, sa firmom „Pretender B&S" doo Beočin, a tema su radovi na postavljanju betonskih kocki u Svetosavskoj ulici u Beočinu. Vrednost radova 6.000.000 dinara (sa PDV-om), a DRI je ustanovila da je rok za izvođenje radova 40 dana, da su radovi počeli 17.10.2017. godine i obustavljeni 15.11.2017. godine zbog loših vremenskih uslova. Radovi nisu počeli ni do 15.06.2018. godine u periodu vršenja revizije. Ovako gledano ništa strašno, radove će nastaviti i posao će se završiti!?! Ono što DRI nije stručno analizirala je cena radova na tržištu jer 1 m2 postavljanja betonskih kocki košta između 18 i 25 evra/m2, a firma koje to rade odmah daju 10-20% popusta kada se radi o većoj površini. Ako se primeni elementarna matematika iz Osnovne škole lako se dolazi do računice da je suma od 5.000.000 dinara mogla da pokrije oko 1.000 metara pešačke staze, a ne jedva nekih 300 metara i to u najskupljoj varijanti!?!

DRI je pročešljala i pljačke u predškolskoj ustanovi "Ljuba Stanković" u Beočinu koja je sprovela javnu nabavku za projekat za protivpožarne zaštite i zaključila ugovor sa firmom "AG UNS Arhitektonsko građevinski institut" iz Novog Sada, vredan 498.000 dinara (naravno bez PDV-a). Međutim, i pre nego što je uopšte raspisana javna nabavka, pomenuta firma je sklopila posao sa "Požar elektro inženjering" iz Zrenjanina i od nje tražila da joj uradi projekat protivpožarne zaštite baš za objekat predškolske ustanove. Sam projekat bio je, utvrdio je revizor, napisan i potpisan još 10.08. 2017. - dva meseca pre raspisivanja javne nabavke, te je samo predat na ruke direktorki ustanove, Zdenki Rad, 10.10.2017. godine. Dakle, odabrana firma je, prema nalazima revizora, unapred znala da će dobiti posao i pripremila je projekat!

Predškolska ustanova "Ljuba Stanković" imala je još "zanimljivih" nabavki jer kada im je bio "potreban" idejni projekat zamene elektroinstalacija i rasvete u jednom od vrtića, nisu raspisali javnu nabavku, već su poslali jedan poziv za ponudu firmi "Beokom" iz Beočina. Ugovor vredan 240.000 dinara su sklopili 23. juna 2017. godine. Međutim, "Beokom" je još 1. juna, skoro tri nedelje pre nego što su dobili poziv od ustanove, već ugovorio ovaj posao sa "Dem Prikon" iz Sremske Kamenice, koji je izradio projekat za koji je "Beokom" kasnije dobio novac.

Ali najveće pljačke su izvršene u Mesnim zajednicama gde je 44.567.000 dinara spiskano na uređenje atarskih puteva, krčenje šiblja, čišćenje potoka, čišćenje kanala za otpadne vode, čišćenje deponije,..., a suština je da su sve nabavke budžetirane do 500.000 dinara (bez PDV-a) jer onda ne podležu Zakonu o javnim nabavkama. Gro tih radova nije nikad ni odrađen ili je odrađen u vrlo mizernom obimu kako bi se što više sredstava potrpalo u džepove Mitra Milinkovića, predsednika Opštine Beočin, a jedan deo je po principu "pola pije, pola Šarcu daje" pripao i bulumenti oko njega.

DRI je tu sasvim lako utvrdila da ne postoji validna prateća dokumentacija (a i otkud bi se i pravila u pljački), ali je pronašla par vrlo interesantnih detalja.

Mesna zajednica Susek je sklopila ugovor sa firmom "Sagra" ad Ruma u iznosu od 3.409.000 dinara, a predmet ugovora je izgradnja vodovodne mreže u naselju "Koruška", a problem je što se radi o ne izvršenoj obavezi, a obračunata vrednost "neizvršenih" radova je 3.223.000 dinara!?! U službenim knjigama Mesna zajednica Susek još od 2012. godine vuče obavezu od 186.000 dinara prema "Sagra" ad Ruma, ali u Agenciji za privredne registre "Sagra" ad Ruma je u likvidaciji, brisana iz Registra 14.11.2014. godine!?!

U Mesnoj zajednici Susek je evidentirana i obaveza prema dobavljaču Agenciji za projektovanje "Hidrogeolit" Novi Sad u iznosu od 155.000 dinara ali DRI utvrđuje da firma "Hidrogeolit" Novi Sad ne postoji u registru Agencije za privredne registre!?!

Na žalost, posle skoro godinu dana rada DRI nije utvrdila pljačkaške javne nabavke koje su papirološki sprovedene ali nikad odrađene!!!

Ipak, u samoj Opštini Beočin DRI utvrđuje da je čak 38.312.000 dinara otuđeno na protivzakonit način od čega je 106.000 dinara protivzakonito isplaćeno matičarima, 272.000 dinara naknade članovima komisija, a čak 17.537.000 dinara je opljačkano izbegavanjem odgovarajućeg postupka javne nabavke i "zaobilaženjem" zakonskih procedura.

Bez validne dokumentacije Opština Beočin je izvršila rashode i izdatke u iznosu od 37.986.000 dinara.

DRI je takođe utvrdila da je izvršena pljačka i u domenu stambenih kredita iz 2003. godine gde se ionako mizerna kamata od 0,5% na godišnjem obračunala samo prve godine, a onda se nije obračunavala!?! Čak šest korisnika nije redovno izmirivalo svoje obaveze, a Opština Beočin nije obračunavala zateznu kamatu što je bila u obavezi. Kakve to ima veze sa Marinom Prekogačić, jednom od korisnika ovog kredita, nije teško utvrditi jer ova ekspertica za brljavljenje je savim smerno uzela otpremninu, otišla u penziju, ali pod ugovorom još uvek radi u opštini Beočin!?!

Opština Beočin je Gordani Ćirović, likvidacionom upravniku JP "Građevinsko zemljište i putna privreda", isplatila čak 227.000 dinara aktom predsednika Opštine Beočin, Mitra Milinkovića!?!

Dalje je utvrđeno da je u Opštini Beočin protivzakonito isplaćeno čak 442.000 dinara na ime 1306 lažnih prekovremenih sati. Da su pojedini radnici dobijali protivzakonito uvećanje plate od 10% i ostvarili protivzakonitu dobit od 56.000 dinara (plus protivzakoniti porezi i doprinosi), da je jednom radniku protivzakonito isplaćeno čak 426.000 dinara, da je raznoraznim komisijama protivzakonito isplaćeno čak 272.000 dinara (ukupno komisijama je isplaćeno 944.000 dinara),...

Posebna priča su "rashodi" predsednika Opštine Beočin, Mitra Milinkovića, u iznosu od čak 2.863.000 dinara koji je spirio 145.000 dinara na usluge štampanja (čovek koji u životu nije nijednu knjigu pročitao!), reklame i propagande 500.000 dinara, reprezentacije 656.000 dinara, pokloni 555.000 dinara, a za ostale opšte usluge 1.007.000 dinara!?!

Posebno je interesantan račun restorana "Karaš" od 29.12.2016. godine i to baš datuma koji je rođendan predsednika Opštine Beočin, Mitra Milinkovića....A, na novogodišnji i božićni vatromet Mitar Milinković protivzakonito isplaćuje 599.000 dinara firmi "Fenix Pirotehnika" doo Beograd, a za Novogodišnju dekoraciju 270.000 dinara firmi "Beocom" Beočin.

Za poklone predsednik Opštine Beočin, Mitar Milinković, je lakonski izdvojio 181.000 dinara firmi „Ultra fashion" PR Novi Sad i to za kalendare, rokovnike i hemijske olovke firmi "Minja" PR Novi Sad, a čak 353.000 dinara za hemijske olovke, upaljače, flajere i slično....

DRI se apsolutno nije precizno izjasnila po pitanju pljačke goriva jer je prosto fantastično da je sklopljen ugovor sa dobavljačem "Stomil" doo Rakovac u iznosu od 550.000 dinara i "NIS" doo Novi Sad u iznosu od 1.010.000 dinara, gde je gorivo iz "Stomil" doo Rakovac završilo u privatnim traktorima funkcionera Opštine Beočin.

Predsednik Oštine Beočin, Mitar Milinković, potrošio je bezmalo 11.499.000 dinara na "projektno planiranje", ma šta to značilo čoveku koji je i srednju školu jedva završio. Nijedan od tih debelo plaćenih projekata nije video svetlost dana!

DRI je dalje konstatovala da je su u Opštini Beočin izvršene nabavke dobara i usluga bez sprovođenja postupaka javne nabavke u iznosu od 11.704.000 dinara!?! DRI je čak utvrdila da se načelnica Opštinske Uprave Beočin, Katarina Ostojić-Ilić, izjasnila da se u jednoj javnoj nabavci radi o tehničkoj grešci - permutaciji dva broja kod kucanja!?! DRI nije istražio da li je bilo greške i kod isplate!!! Pa nije isto dati 2.258.000 dinara ili 2.583.000 dinara, pa se to i nije objavljivalo na portalu javnih nabavki u roku od pet dana?

Opština Beočin je dužna da podnese DRI pisani izveštaj o otklanjanju otkrivenih nepravilnosti u roku od 90 dana. Nije jasno kakav izveštaj DRI očekuje jer su neviđena sredstva opljačkana i umesto da se podnose krivične prijave traži se izveštaj o otklanjanju nepravilnosti!?! Pa valjda je osnovna ispravka nepravilnosti da se opljačkano vrati u budžet Opštine Beočin, a lopovi pohapse?

podeli ovaj članak:

Natrag
Na vrh strane