Natrag

Tabloid je pozvan

Kako je JUL-ov kadar Borko Drašković i dalje na važnom mestu, opisano je u pismu koje objavljujemo

Crveni Borko

***

"Postavljanjem Borka Draškovića za direktora Republičkog geodetskog zavoda omogućeno je ministarki Zorani Mihajlović izvršenje teškog krivičnog dela u vidu potpisivanja protivzakonitog i kriminalnog rešenja kojim je 2.213 hektara državne zemlje na Zlatiboru poklonjeno privatnom licu. Ne treba podsećati da direktni saučesnik u ovom teškom krivičnom i kriminalnom delu postaje i novoimenovani direktora republičkog geodetskog zavoda Borko Drašković i to tako što protivpravno i protivzakonito daje daje saglasnost na otuđivanje 2.213 hektara državne imovine."

"...Apelacioni sud u Novom Sadu doneo je pravosnažnu presudu u korist uzbunjivača Tatjane Samardžije utvrdivši da je Republički geodetski zavod prema njoj izvršio štetnu radnju zbog ukazivanja na kršenje propisa u službi katastra gde je radila. Odmazda nad uzbunjivačem Samardžijom izvršena je nezakonitim premeštanjem na druga radna mesta po rešenjima direktora RGZ Borka Draškovića..."

"Gotovo milion evra plaćeni snimci ne mogu da se koriste. U RGZ-u tvrde da je reč o „detaljima", a posle pitanja Pištaljke skinuli ih sa portala"

"„Elektroničko", „tijelu", „donijelo", „autoriziran", „obavijest", „ovlast", reči su koje je RGZ ubacio u konkursnu dokumentaciju za nabavku softvera"

"Savet Vlade Srbije za borbu protiv korupcije predložio je da Državna revizorska institucija ispita rad Republičkog geodetskog zavoda (RGZ), za koji je ocenio da svojim radom nije omogućio da Srbija ima moderan, ažuran, pouzdan i potpuno javan katastar nepokretnosti."

Borko Drašković podnosi Vladi dokument gde osporava navode Saveta i optužuje ih za hajku. Već 26. jula 2017. Borko Drašković - RGZ objavio je Pravilnik o uspostavljanju mreže GNSS permanentnih stanica. Član 6. stav 2 glasi „Primenjene tarife ne mogu biti niže od onih definisanih u Pravilniku o visini takse za pružanje usluga Republičkog geodetskog zavoda („Službeni glasnik RS", br. 116/13, 5/14 - ispravka, 8/14, 120/14, 29/15, 35/16, 110/16 i 48/17)."

Podneta inicijativa Komisiji za zaštitu konkurencije i Ustavnom sudu. Ustavni sud odbio inicijativu i pored toga što u Zakonu o zaštiti konkurencije član 16. stoji „Zloupotreba dominantnog položaja na tržištu zabranjena je. Zloupotrebom dominantnog položaja, naročito se smatra:

1) neposredno ili posredno nametanje nepravične kupovne ili prodajne cene ili drugih nepravičnih uslova poslovanja; "

Komisija dve godine vodi predispitni postupak, odnosno odugovlači pod pritiskom. Borko Drašković podneo predlog Vladi RS za transformaciju RGZ-a u DOO, s tim da on 4. godine podiže kredite, ubira donacije i sve prihode zadrži za sebe. A 17. 11. 2017. potpisan sporazum između FON-a i RGZ-a. Septembra 2018. Borko Drašković magistrira na FON-u. Oko 90% ispita položio kod pokojnih profesora. Polagao čak i prvog dana bombardovanja!

Izabran je na nameštenom konkursu. Službenice SUK-a gledale su u patos kad sam im tražio izveštaj izborne komisije na čijem je čelu prof. Nebojša Šarkić sa fakulteta UNION, koji mi je lično rekao da je izbor direktora RGZ-a političko pitanje. Čemu onda konkurs? Da nisam učestvovao ne bih verovao.

Drašković krši prava radnika, vlada strahovladom, preti, otpušta, šikanira članove sindikata, prodaje radna mesta...

Rezime: Borko Drašković ignoriše optužbe privatnih lica, a institucije, poput Poverenika, Saveta za borbu protiv korupcije i novinara optužuje za nestručnost, da su plaćeni da vode hajku protiv njega i podnosi prijave protiv njih.

Teško da je on ispravan, a da su se svi urotili protiv njega. Naručena istraživanja poput: "...Građani najviše veruju vojsci, crkvi, policiji i - Republiikom geodetskom zavodu" su više nego komična, obzirom na sve brljotine Borka Dralškovića. Ispijanje kafa u NALED-u, članstvo u Templarima, zakupljeni termini na Studio B, Pink, Kopernikus...teško da mogu da opravdaju pljačku budžeta u vrednosti od 100 miliona evra.

Prof. V. Bulatović

podeli ovaj članak:

Natrag