Natrag

Tabloid je pozvan

Zaposleni u JKP Beogradski vodovod i kanalizacija upozoravju

Kako će direktor istočiti vodovod

Poštovani uredniče, mi zaposleni u JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija" primorani smo da Vam se ponovo obratimo na ovaj način kako bi javnost preko jedinog pravog nezavisnog Magazina Tabloid, bila upoznata šta se i dalje dešava u ovako važnom gradskom javnom preduzeću. Neizmerno smo Vam zahvalni za objavu koju ste učinili, a sve u nadi da će se stati na put mafiji u JKP BVK.

***

Direktor Đorđević je nastavio sa svojim prljavim i nezakonitim aktivnostima, ne osvrćući se na dešavanja i objavu u Vašem magazinu. Njegovi najbliži saradnici se bave površnim nagađanjima o tome ko je autor teksta koji ste objavili.

Nažalost, u Magazinu Tabloid, broj 435, nije bilo prostora da se objavi ceo tekst i svi detalji. Na mnogim nabavkama koje su bile nameštene, bio je samo jedan ponuđač koji je mogao da odgovori na posebno izabrane zahteve, a to je Dragan Petrović, vlasnik tri firme koje su uspešno dobijale sve dogovorene nabavke u periodu od 2015. do 2018. godine, ukupnog iznosa preko 300 miliona dinara. Sve „prioritetne nabavke" su pokretali isti zaposleni, po instrukcijama direktora Đorđevića, uz podršku strogo izabranih lojalnih iz službe za Javne nabavke koju vodi Jasmina Stojkov Bićanić. Posebnu ulogu su imali: Katarina Juričević - rukovodilac službe za kontrolu javnih nabavki, Dejan Okiljević - vodeći stručni saradnik sektora nabavki, Andrea Šipka - direktor sektora nabavki, Svetlana Mijailović - izvršni direktor za pravne poslove i poslove nabavke, a konačnu realizaciju svih nabavki sprovodi rukovodilac nabavne službe Milojko Irić. Svi imenovani su deo tima koji je formiran u vreme kada je Dragan Đorđević bio šef javnih nabavki, a posle i izvršni direktor. Nepodobni, a kvalitetni i iskusni zaposleni su proterani iz sektora nabavki.

Pokušaćemo da u skraćenoj verziji predstavimo kako su progresivno nameštane javne nabavke od strane direktoraĐorđevića ka svom prijatelju Draganu Petroviću.

MPA PETROVIĆ doo - 2015. god, 2 javne nabavke, ukupan iznos 5.400.000,00 rsd (Dragan Đorđević je bio šef, a onda izvršni direktor javnih nabavki); MPA PETROVIĆ doo - 2016. god, 8 javnih nabavki, ukupan iznos 15.600.000,00 rsd (Đorđević je bio izvršni direktor javnih nabavki, a onda direktor); ADD system doo - 2016. god, 5 javnih nabavki ukupan iznos 27.350.000,00 (Dorđević je bio izvršni direktor javnih nabavki, a onda direktor); MPA PETROVIĆ doo - 2017. god, 21 javna nabavka, ukupan iznos 117.940,000,00 dinara; ADD system doo - 2017. god, 14 javnih nabavki, ukupan iznos 100.200.000 dinara; ADD doo system 2018. god, prvi kvartal, 4 javne nabavke, ukupan iznos 66.400.000 dinara.

Ukupno 332.890.000 rsd, a ima još nabavki.

Takvih i sličnih postupaka je bilo u svim sektorima. Kao primer se može navesti Sektor transporta koji godinama vodi Zoran Knežević. Dolaskom Dragana Đorđevića za direktora, Pavla Jankovića za izvršnog direktora za vodovodni sistem, odgovornim za sve u pomenutim sektorima u kojima se sprovode sumnjive nabavke. Ninosalv Aleksić postaje koordinator zadužen za održavanje i transport.

U tom periodu počinje i vladavina porodice Aleksić. Svog brata je unapredio u šefa vozača na pogonu Dušanovac, koji je teškom mukom smenjen, formiranjem posebne komisije koja je razmatrala afere i peticiju zaposlenih koji su se pobunili protiv torture Aleksića. Naravno da je Ninoslav imao odrešene ruke u postavljenju i smenjivanju zaposlenih u Sektoru, a za uzvrat je dobio zeleno svetlo da kao sekretaricu zaposli svoju suprugu. Pored svega, ostao je na istom random mestu.

Sve to ima svoju cenu i tako se pojavljuje lepo zamišljena javna nabavka 109 OD 16, nabavka 29 dostavnih vozila „Van", koja su u stvari putnička vozila koja svi lojalni Đorđeviću koriste 24h u privatne svrhe. Pomenuta nabavka je imala budžet od 42.000.000,00 rsd, bez PDV-a, a AK Kompresor se javlja na svoju " tehničku specifikaciju" i nudi 41.909.900,00 rsd, ali greškom sa PDV-om. Pošto je ostalo oko 8.000.000,00 rsd viška, oni se u dogovoru sa Dorđevićem povlače i vrši se obustava postupka.

To nije kraj, već se vrlo brzo nakon te obustavljene pojavljuje ponovljena nabavka 161 OD 16, gde AK Kompresor nudi vozila za isti iznos 41.909.900,00 rsd, ali ovog puta bez PDV-a. Da bi sve izgledalo manje sumnjivo, pojavljuju se još dve prateće ponude koje su namerno bile iznad procenjene vrednosti i bez menica. O ishodu prethodne nabavke i procenjenoj vrednosti zainteresovani su imali informaciju na portalu JKP BVK, što je bio pokazatelj da su se pojavili da isprate dogovorenu nabavku.

Takvim mahinacijama Đorđević svesno oštećuje JKP BVK za 8.000.000.00 rsd. Prosečna vrednost vozila je bila preko 15. 000 evra. Promenom tehničke specifikacije ili ukupnim brojem vozila mogla je biti sprečena prevara. Nabavkom 136 OD 17, koja ima sličan scenario kupljeno je 27 „Van" vozila za 37.062.380,00. U 2018 godini izvršena je nova nabavka i kupovina 20 vozila za 32.725.300,00 rsd.

Zaposleni u JKP BVK žive u strahu od diktatora i mali je broj zaposlenih koji su reagovali na sve što navodimo, a u šta se može svako uveriti. Nije bilo ni reakcije sindikata, osim skupova koji je organizovao vlasnik Nezavisnog sindikata, Radule Ristić i to sa namerom da svoje članstvo ubedi da je čist i pošten. Još veći problem je što nezavisno tužilaštvo i policija ne preduzimaju nikakve istražne radnje. Zamenik gradonačelnika, Goran Vesić, glavni i odgovorni za postavljenje direktora JKP BVK, na poznate mahinacije svog tima nije imao komentar kao ni meru smene odgovomih lica. Verovatno je važna realizacija, a tu se Dragan Dorđević nije obrukao. Odlično sprovodi organizaciju pranja novca. Njemu odana ekipa posećuje mnoge firme koje dobijaju nabavke i traži namet za sebe i navedene.

Osim što pare cure na sve strane, nažalost, ode JKP BVK na točkovima, ka poznatim adresama.

Unapred zahvaini zaposleni u JKP BVK

podeli ovaj članak:

Natrag