Natrag

Razaranje

Kako je javna rasprava o projektu dogradnje kuće Milene Pavlović Barili umalo prerasla u tuču

Zbog njih Požarevac ima dva zatvora

Kakve su sve akrobacije vršene kako bi se progurao skaredni projekat gradnje staklenika. Kako su menjani članovi Komisije za planove dovedeni s konca i konopca. Kakve je bisere u svom mišljenju napisao smederevski Zavod za urnisanje spomenika, a šta je uprkos tome isprojektovano. Šta se sve dešavalo na javnoj raspravi, ko je izgubio živce i kako je umalo intervenisalo obezbeđenje. Ko je projektant dogradnje i gde je on zapravo zaposlen. Ko je pretio podnošenjem krivične prijave, ko je zbog toga likovao a ko je godinama džabe koristio lokal Fondacije i pobegao ne plativši struju, otkiva istraživač Magazina Tabloid Stanislav Živkov

Stanislav Živkov

Još uoči samog izlaska prethodnog broja Magazina Tabloid, u Požarevcu se uveliko rasplamsao monumentalan skandal oko navodne dogradnje i rekonstrukcije kompleksa spomen kuće proslavljene slikarke Milene Pavlović Barilli, pri čemu se ispostavilo da se uopšte ne radi niokakvom rekonstrukciji i dogradnji, već o totalnoj devastaciji i krajnje neprimerenoj gradnji staklene skalamerije usred vrta, te nečega nalik na salon automobila na mestu samog sadašnjeg izložbenog prostora! Naravno kako bi se proguralo ovako nešto bilo je potrebno izvršiti sve potrebne predradnje kako bi se ovakva arhitektonska svinjarija po svaku cenu progurala, što je u prevodu značilo dovođenje podobnih ljudi na odgovarajuća mesta, kako bi na tim mestima samo igrali kako neko drugo svira.

Tako je recimo 1. oktobra 2018. godine razrešena dotadašnja predsednica Upravnog odbora Fondacije Milenin dom - Galerija Milene Pavlović Barili u Požarevcu Maša Samardžić iz Požarevca, a na njeno mesto imenovan izvesni Dragoljub Janković, takođe iz Požarevca, a samo rešenje br 011-06-134/13j Skupštine Grada Požarevca potpisao je njen predsednik Bojan Ilić. Inače, još 2017 , bila je zamenjena jedna od članica Upravnog odbora , verovatno zgađena svime šta se sve sa Fondacijom dešavalo! Međutim, istovremeno sa zamenom članice Upravnog odbora dešavala se jedna daleko zanimljivija igranka i to vezano za obrazovanje novog saziva gradske Komisije za planove koja je imenovan 18. 5. 2017 a sve navodno prema Pravilniku o uslovima i načinu rada Komisije za stručnu kontrolu planskih dokumenata, Komisije za kontrolu usklađenosti planskih dokumenata i Komisije za planove jedinice lokalne samouprave („Sl. glasnik RS", br. 55/15) po kome se jedna trećina članova komisije imenuje na predlog ministra nadležnog za poslove prostornog planiranja i urbanizma, što je manje više uvek bila samo formalnost, jer je malo kome generalno stalo da o projektima

I oplanovima u nekom gradu odlučuju ljudi koji sa tim gradom nemaju apsolutno nikakve veze. Ipak pokazalo se da je nekome u Požarevcu bilo veoma stalo da se po svaku cenu obezbedi prolaz za raznorazne nebuloze pa su tako u Komisiju za planove grada Požarevca, pored požarevljana imenovani i izvesna Ivana Ilić, master inž. arh. iz Beograda, za predsednika, Tatjana M. Todorović, dipl. inž. arh. iz Smedereva, za člana, Jasna Marićević, dipl. inž. arh. iz Beograda, za člana, na predlog ministra nadležnog za poslove prostornog planiranja i urbanizma, Dragana Biga, dipl. inž. arh. iz Aranđelovca, za člana, na predlog ministra nadležnog za poslove prostornog planiranja i urbanizma, Jovanka Đorđević-Ciganović, dipl. inž. arh. iz Beograda, za člana, na predlog ministra nadležnog za poslove prostornog planiranja i urbanizma i Milica Milovanović, dipl. inž arh iz Rakovice na mesto sekretara komisije.

Međutim, već 2. avgusta 2018. u Komisiju na mesto Jasne Marićević dolazi novi član Nebojša Popović, dipl. inž. arh., iz Beograda, takođe na predlog ministra, a 1. oktobra 2018 dolazi do zamene jednog od članova komisije iz Požarevca, da bi veliko finale usledilo 1. novembra iste godine, kada je dotadašnja sekretarka komisije Milica Milovanović promovisana za člana komisije umesto Tatjane Todorović, a na mesto sekretarke dovedena je izvesna Marija Ocokoljić iz Požarevca zaposlena u Gradskoj upravi Grada Požarevca. Međutim, rokadama tu nije bio kraj jer očito bilo jasno da je potrebno dovesti još ljudi kako bi se neke nebuloze po svaku cenu progurale!

Naredna i za sada poslednja rokada izvršena je 2. februara 2019, a tada je na mesto predsednika komisije a na predlog ministarstva doveden izvesni Nebojša Popović, dipl. inž. arh. iz Beograda, a dotadašnja predsednica Ivana Ilić degradirana je za člana komisije, a onako usput zamenjen je još jedan član Komisije iz Požarevca, čime se smatralo da je ovakvim rokadama obezbeđena prohodnost za raznorazne stvari.

Ubrzo se pokazalo da je čitava ova višefazna akrobacija, sa poslednjom fazom realizovanom početkom februara 2019. godine zapravo bila izvedena kako bi se po svaku cenu progurao, odnosno odobrio već spomenuti projekat navodne dogradnje i još navodnije rekonstrukcije rodne kuće Milene Pavlović Barilli a za "uspešnu" realizaciju sumanutog projekta svoj kreativni doprinos dao je i smederevski Zavod za urnisanje spomenika kulture svojim rešenjem br 374/2 od 27.12.2017 koje je od Smedereva do Požarevca putovalo sve do 5. februara 2018 godine, dakle ukupno 40 dana za 29 kilometara odnosno oko 750 metara na dan!

Kada se pogleda dotično mišljenje koje je potpisao v.d direktora Dejan Radovanović, čovek ne zna da li da se smeje ili da plače pošto se tamo uopšte ne daju nikakvi konzervatorski uslovi već sama uopštena blebetanja pa se tako kaže da rekonstrukciju i adaptaciju postojećih objekata treba prilagoditi budućim potrebama proširenih kapaciteta Galerije, zatim da se može planirati prilagođavanje postojeće arhitekture savremenim potrebama Galerije, te da je potrebno uklopiti visinu dograđenog dela sa postojećim objektom tako da ceo arhitektonski korpus bude u vizuelnom skladu što sve zajedno ne znači apsolutno ništa osim što se projektantima daju otvorene ruke da rade šta hoće, pošto se u mišljenju nigde ne spominje bilo kakvo rušenje postojećih objekata niti bilo kakva prenamena prostora.

Uglavnom, kada se vidi sam projekat, o kome smo pisali u prošlom brojuMagazina Tabloida, vidi se da se radi o potpuno sumanutom megalomanskom projektnom zadatku za koji se znalo da je došao direktno iz gradske uprave Požarevca i koji predstavlja kompletnu svinjariju i ozakonjenje idiotizma. Naravno, nekome je veoma bilo u interesu da se ovo dobro plati, pa je po nepoznatim mentalnim kriterijumima ovaj poslić vredan 4 miliona dinara direktno poveren Centru za planiranje urbanog razvoja iz Beograda, Zahumska 34, a sam projekat izradio je izvesni Milorad Ugrinić, koji uopšte nije radnik Centra za planiranje urbanog razvoja, već vlasnik preduzetničke radnje Agencija Dorćol, osnovane 27.10.2015 sa Matičnim brojem 64027093 koji je ranije bio osnivač sada brisanog preduzeća GMB-PROJEKTNI BIRO sa matičnim brojem 06667783.

Projekat je inače plaćen 4 miliona dinara, što je za projektovanu kvadraturu predstavlja kapitalno nabijanje cena od najmanje osam puta ! Uglavnom dana ...održana je javna rasprava za koju su mnogi očekivali da će biti najobičnija formalnost te da će skandalozni projekat, zahvaljujući akrobacijama izvedenim radi formiranja podobnog sastava , biti podržan od šire javnosti i na taj način proguran za dalju realizaciju.

Međutim, mnogi, na čelu sa gradonačelnikom Požarevca Banetom Spasovićem bili su neprijatno iznenađeni samom činjenicom da se neko usudio da se drzne da kritički progovori o jednom takvom Frankenštajn projektu koji uopšte nije ni mogao da naiđe na odobravanje šire javnosti! Tako je na javnoj raspravi sam Ugrinić pokušao da odbrani neodbranjivo, pošto je blago rečeno, većina podnosilaca prigovora ovakvo rešenje poredila sa „čirom na nosu", naglašavajući da rešenja u projektu ni na koji način ne oslikavaju duh porodice Pavlović, da se ne uklapaju sa arhitekturom u ulici Voje Dulića i predviđaju sadržaje koji su nedopustivi. Jedna od primedbi odnosi se na izgled objekta prema ulici Voje Dulića koji bi po ovom rešenju trebalo da bude u staklu, a koji se ni na koji način vizuelno ne uklapa u očuvanu arhitekturu od zgrade Načelstva do galerije, niti ugleda na izgled porodičnu kuće koja je postojala na ovom mestu.

Postojanje vinskog podruma sa pićem i jelima, kao i restorana na krovnoj bašti nove zgrade galerije za većinu učesnika u raspravi bilo je nedopustivo. Stvari su se usijale kada je kustos Galerije Violeta Tomić skrenula pažnju Ugriniću da pretvara fondaciju u ugostiteljski objekat fondaciji, a on njoj odbrusio sa „sram vas bilo", nakon čega je nastala pometnja i dovikivanje u sali zbog čega je ustao i sam predsednik komisije za planove Nebojša Popović i upozorio Ugrinića da je njegovo ponašanje neprihvatljivo i da će pozvati obezbeđenje.

O tome da Ugrinić zapravo pojma nije imao o tome šta treba I gde treba da projektuje najbolje je pokazala njegova tvrdnja da se nekadašnja požarevačka kafana „Tatar" nalazila u porodičnoj kući Milene Pavlović Barilli, a istina je da se nalazila u zgradi nekadašnjeg hotela Grand. Tomićeva je sa pravom, kao iskusni muzeolog kritikovala i sumanutu ideju o izlaganju 400 dela Milene Pavlović Barili u stakleniku, gde bi slike bile izložene štetnom dejstvu dnevne svetlosti, kako piše u projektu, navodeći da samo 180 može da bude izloženo. S druge strane, postavljeno je i ptanje šta bi se postiglo ukoliko bi se izložili svi crteži i radovi umetnice na jednom mestu. Naravno nikome od ekipe "stručnjaka" nije na pamet palo da bi pre početka bilo kakvih radova na rušenju i dogradnji sadašnjeg izložbenog prostora morala da se zatraži saglasnost autora projekta sadašnjeg objekta, odnosno porodice čuvenog požarevačkog arhitekte pok Ahmeda Ademovića u skladu sa zakonom i da društvo arhitekata po zakonu o autorskim pravima po službenoj dužnosti štiti autorska prava preminulih arhitekata na svoj području rada.

Neko od prisutnh arhitekata je čak rekao da bi projekat morao da se povuče i uradi detaljna analiza pre bilo kakvog novog planiranja rekostrukcije jer je se radi o legatu od izuzetnog značaja za Požarevljane. Takođe je u projektu spornim ocenjeno i rešenje novog izložbenog prostora u staklu u objektu prema ulici Davorjanke Paunović, ali i postojanje rampe kojom bi se posetioci kao na traci kretali između umetničkih dela Milene Pavlović Barili, što nije u skladu sa konceptom izložbenih prostora i muzeja. Stavljena je i zamerka zbog čega se odlučuje o samo jednom projektu i zbog čega budući izgled galerije nije predmet konkursa na koji bi se razmatralo više ponuđenih rešenja. Pokazalo se da je Ugrinić kao neko van ove sredine, pobrkao lončiće, babe i žabe, rodnu kuću Legat i samu galeriju, odnosno Milenin dom, što je najbolje dokazao površnim čitanjem literature gde se spominje prva požarevačka kafana "Tatar" u blizini legata, ali se nije potrudio da sazna da je to od galerije udaljeno dobrih 300 metara, i sa Mileninim domom nema nikakve veze, tako da mu je ta ideja "vodilja" bila sasvim pogrešna.

Uglavnom svim prisutnima se smrklo kada su umesto obnovljene predivne fasade građanske kuće iz XIX veka shvatili da projekat predviđa staklene izloge iznikle poput pečurki posle kiše, među objektima stare arhitekture - kulturnih dobara koja su lucirana u nizu,dužu čitave desne strane ulice Dr Voje Dulića.

Osim toga tu je i skaredan ravan krov, izbačena autentična kapija od kovanog gvožđa iz XIX veka, a u dvorištu haos: u malom prostoru, preostalom posle uzurpiranja porodičnog placa Pavlovićevih od strane elektrodistribucije, grade se kampovi, stakleni izlozi na memorijlnom muzeju Milene Pavlović Barilli, vinski podrum, letnja pozornica, kafana na krovu, vinoteka u podrumu.Svuda u svetu su muzeji zaštićenim debelim zidovima bez prozora ili se prozori maskiraju, prave tzv "slepi prozori", ne samo iz bezbedonosnih razloga, već da bi se umetnička dela zaštitila od svetlosti,uticaja prašine i izduvnih gasova sa ulice. Kako će projektant spojiti tu staklenu salu sa donjim,autentičnim delom objekta? I gde će zavšiti stara kapija od kovanog gvožđa? Verovatno kao suvenir u nečijem dvorištu ili na otpadu, jer je iz Galerije već dosta toga završilo na smeću. Ko će za to odgovara? Verovatno niko, kao što niko nije odgovarao ni za daleko veću štetu koja je Fondaciji Milenin Dom činjena decenijama. Uglavnom ispostavilo se da je gradonačelnik Spasović bio neprijatno iznenađen samom činjenicom da se neko drznuo da kritički progovori o njegovom Frankeštajn Čedu, pa je ubrzo Požarevcem poput oluje prošla vest da je Spasović u gostovanju na lokalnoj televiziji mrtav hladan izjavio da će podneti krivičnu prijavu protiv kustosa Violete Tomić samo zbog toga što je branila struku a ne lokalne političare i njihove budalaštine (o samom Spasoviću pogledati članak Milice Grabež u Tabloidu 438, str 28)

Čak je i javna rasprava po požarevačkim medijima, a posebno na sajtu radija BUM 93 jednoglasno pokazala da je fondacija Milene Pavlović Barili, i pored raznih transformacija i drpaža od legata pa do muzeja pa potom sastavnog dela Centra za kulturu, u neka vremena kao i sad Ustanova od značaja za grad Požarevac i poštovaoce umetničkog dela Milene Pavlović Barili. Baš zato što je narušen koncept originalnosti rodne kuće, ova Galerija ne bi trebalo da se menja, ni izgledom, ni namenom. Postavlja se pitanje da li je moguće da pored postoječih kafića kafana i kafančina u Požarevcu baš sada treba graditi čak dve u sklopu memorijalne kuće Milene Pavlović Barilli od koje ostaje praktično ništa ! Kakva kafana, to su priče za malu decu: Hotel "Grand" je bio u zgradi bivšeg Doma JNA! Hotel je izdavao salu, pa je jedno kraće vreme kafana "Tatar" bila u Grandu.

I zgrada gde je sada AIK banka bila je u svoje vreme hotel. Zgradu muzeja napravio je trgovac Nikolajević, a zgradu koja je sada galerija Stojanče Pavlović trgovac , deda Milene Pavlović. Ta zgrada nikada nije bila kafana, a želja pokojne Danice Pavlović, majke Milene, bila je da se u rodnoj kući sačuva uspomena prema Mileni i njenom genijalnom opusu iz umetnosti. Ostalim arhitektama pouka. A sada je najvažnija kafančina, predloženi projekt nije ni za šta, on je ruglo Požarevcu, i značaju Milene Pavlović Barili, koja je pronela slavu Srbije širom sveta.

Kako je krenulo uopšte nikoga neće začuditi ako se uskoro pojave zakoniti naslednici Milene Pavlović Barilli i sa očeve i majčine strane i traže raskid ugovora o poklonu zbog skrnavljenja lika i dela naše najveće slikarke. A onda, zbogom slikama, ali ni to neče biti problem, u najnovijoj kafani će moći da povešaju plastificirane reprodukcije , a onda više neće trebati ni istoričar umetnosti, ni konzervator, ni galerija.

Naravno, nakon Spasovićevih pretnji izrečenih na televiziji neki su i likovalo što se pokazalo i na inače zatvorenoj Fejsbuk strani „Požarevac na FB" na kojoj je već spominjana administratorka Zaza Tomić Mitić, inače majka sedmoro dece sa malo manje muževa, vrlo zlurado likujući napisala: Da li je istina da se jednoj radnici Galerije M.P. Barilli, sprema otkaz? Da se razumemo, nije baš običan fizikalac u pitanju što je u kasnijoj diskusiji na toj FB strani naišlo na pravi odijum: Sram tebe bilo Spasoviću, a koleginici Violeti Tomić od srca jedno veliko: BRAVO!!! idejno rešenje za Milenin dom nije dobro i ne sme se naći među odobrenim urbanističkim projektima Komisije za planove jer ne postoji zakonski osnov promene namene i otuđenja. Zato što je reč o legatu od izuzetnog značaja za Požarevljane. Zato što je to zadužbina Danice Pavlović Barili 1883-1965 i Milene Pavlović Barili 1909-1945 sa sedištem u Požarevcu. Zato što Požarevac ima istoriju, a vi je gospodo skrnavite, lomite, gušite. Možete celom gradu da podelite otkaze mi ćemo braniti i čuvati naša blaga! Inače napokon se razjasnilo zbog čega je po svaku cenu potrebno graditi i letnju pozornicu u okviru fondacije a to je Spasovićeva sklonost ka amaterskom pozorištu što je potvrđeno preprošle godine kada je iz gradskog budžeta plaćena i skaredna pozorišna predstava „Milena Pavlovic Barilli - Požarevac odjekuje u meni" u izvođenju eminentne radnice u kulturi Dragane „Dande" Stojanović pri čemu se samo potvrdila stara izreka da od drame postoji samo jedna još gora stvar a to je monodrama, a u konkretnom slučaju jedna podbula spodoba od 61 godinu u baletankama sa oblajhanom kosom u vidu gomile mišjih repova pokušava da uz zvuke harmonike na plejbek igra slikarku starosti 33 godine .

Inače autorka i njen dečko Dragan Smiljković po svaku cenu su pokušali da stupe u kontakt sa autorom ovog teksta, kako bi objasnili kako je Danda sagradila donji i dva lokala na spratu i ostala oštećena za ogromnu svotu novca te kako se radi se o ženi koja je čitavog života u medijima. E kako bi se stvari razjasnile do kraja donosimo izvode iz nekoliko dokumenata iz kojih se jasno vidi šta su sve sa imovinom Fondacije radili pojedinci!!! Tako je Danda Stojanović negde posle 1980.godine sklopila ugovor o zakupu sa RO Centar za kulturu Požarevac u čijem je sastavu bio Narodni muzej sa Galerijom M.P.Barilli. Lokal se nalazi u ulici Dr Voje Dulića br. 7. Jedno vreme zakup nije plaćala, zbog uloženih sredstava za adaptaciju. Inače lokal od 12m 2 je dobila bez licitacije pod uslovom da ga sredi, uvede struju, jer je deo lokala koristilo preduzeće Avala, ovde konkretno restoran Imperijal, čija je sala za ručavanje imala prozor ka ulici Dr Voje Dulića.

Deo restorana Danda Stojanović je samovoljno pripojila lokalu koji je dobila i tu otvorila prodavnicu kozmetičkih proizvoda, u kojoj je radila i njena sestra, Zaza. Kasnije, tokom 1988.godine, Danda Stojanović je u potkrovlju iznad lokala, otvorila kozmetički salon, a posle toga je pripojila i potkrovlje iznad susednog lokala na broju 5, gde se nalazila Advokatska komora, takođe zakupac, i otvorila vrata ka „terasi" odnosno betonskoj ploči koja je predstavljala nazovi krov restorana „Imperijal". Nakon svega toga bez licitacije je zaključila novi Ugovor o zakupu, koji je iznosio simboličnih oko 1.000 dinara! Kada je 1997.godine, osnovano novo pravno lice „Fondacija Milenin dom-Galerija Milene Pavlović Barilli", Dragana „Danda" Stojanović je plaćala zakup samo godinu -dve a potom je osnovala preduzeće PP DABAR (Radio Dabar) koje od 2001 godine nije uplaćivalo zakupodavcu ni jedan dinar, tako da je 2005.godine na osnovu pravosnažne sudske odluke, iseljen, a lokal je putem javne licitacije izdat u zakup drugom pravnom licu. Inače još 2004 godine dopisom Br: 129/ 04 od 22.07. 2004.godine upućenom tehničkom direktoru JP Elektromorava Ljubiši Nikoliću zahtevano je Isključenje sa električne mreže lokala u ulici Dr Voje Dulića br. 7 u Požarevcu pošto je pravosnažnom i izvršnom presudom Okružnog i Opštinskog suda u Požarevcu, naloženo nekadašnjem zakupcu i dužniku PP DABAR (koji Fondaciji duguje zakup za tri godine), iseljenje iz navedenog poslovnog prostora u roku od 15 dana od pravosnažnosti Presude. Presudu je PP DABAR primio 17 maja 2004. godine, ali se do tada nije iselio.

Dalje se navodi da su svi pokušaji sudskih organa i Fondacije da stupe u kontakt sa vlasnicima PP DABAR ostali bez rezultata, jer je lokal neprestano zaključan, a preporučene pošiljke se vraćaju pošiljaocu. Kako postoji osnovana sumnja da je lokal bez pravnog osnova izdat nekom drugom, ili je možda ispražnjen, traženo je da se ovaj deo poslovnog prostora ne priključuje na električnu mrežu, dok se ne vrati u državinu Fondaciji Milenin dom.

Ovlašćenjem br 216/05 od 30.11. 2005.godine a na osnovu Odluke Upravnog odbora Fondacije Milenin dom-Galerija Milene Pavlović Barili broj 217/ 212-4 -6/ 1 od 29.11. 2005.godine, ovlašćen je advokat Dragan Soknić iz Požarevca da u ime Fondacije Milenin dom-Galerija Milene Pavlović Barili iz Požarevca, Dr Voje Dulića br. 14, može podneti TUŽBU i zastupati Fondaciju Milenin dom pred Opštinskim sudom u Požarevcu u parnici za ostvarivanje imovinsko-pravnog zahteva, odnosno naplate duga i izgubljene dobiti, protiv PP DABAR (PIB 102310075, mat.br. 17000381, žiro račun: 125-78-59) , vlasnika Dragane Stojanović iz Požarevca, Tržni centar "Barili", i da može u ime Fondacije da preduzme sve radnje za koje nađe da su u poverenom zastupanju u njenom interesu i da može čak da zaključi poravnanje i naplati troškove. Sve u svemu, s obzirom da zakupac nije ispunjavao ugovorne obaveze, Upravni odbor je doneo odluku o utuženju.

Ovlašćenjem br 216/05 od 30.11. 2005.godine a na osnovu Odluke Upravnog odbora Fondacije Milenin dom-Galerija Milene Pavlović Barili broj 217/ 212-4 -6/ 1 od 29.11. 2005.godine, ovlašćen je advokat Dragan Soknić iz Požarevca da u ime Fondacije Milenin dom-Galerija Milene Pavlović Barili iz Požarevca, Dr Voje Dulića br. 14, može podneti TUŽBU i zastupati Fondaciju Milenin dom pred Opštinskim sudom u Požarevcu u parnici za ostvarivanje imovinsko-pravnog zahteva, odnosno naplate duga i izgubljene dobiti, protiv PP DABAR (PIB 102310075, mat.br. 17000381, žiro račun: 125-78-59) , vlasnika Dragane Stojanović iz Požarevca, Tržni centar "Barili", i da može u ime Fondacije da preduzme sve radnje za koje nađe da su u poverenom zastupanju u njenom interesu i da može čak da zaključi poravnanje i naplati troškove.Pravoslažna odluka o iseljenju je izvršena tokom 2006.godine, u prisustvu policije i bravara koji je obio bravu, te je komisija po ulasku u lokal našla da je isti ispražnjen a na podu se nalazio koverat „Elektromorave" sa računom za neplaćeni dug za utrošenu el.energiju od oko 196.000 dinara. Na kraju se postavlja pitanje da li je Požarevac proklet i uklet grad i o čemu se ovde zapravo radi. Odgovor bi možda trebalo potražiti u činjenici da je svojevremeno stiglo đubrivo iz Holandije!!!!

podeli ovaj članak:

Natrag
Na vrh strane